Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

6 + 10 =

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


На сьогоднішній день спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є однією з найбільш популярних і затребуваних на ринку праці. Вона має в своїй основі сучасні засоби і методи, що дозволяють підняти якість продукції, а також прискорити і здешевити промислове виробництво шляхом впровадження комп’ютерних технологій і розподілених мережевих систем.

Автоматизація технологічних об’єктів – класика інженерного мистецтва. Масо- і теплообмінні процеси є базовими для будь-якого виробничого процесу, а автоматизація дає можливість проводити безаварійну і ефективну експлуатацію технологічного об’єкта управління. Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП) – це комплекс технічних засобів, який є інструментом в руках оператора (або групи операторів), що дозволяє проводити контроль і управління технологічним об’єктом.

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – це ідеальний баланс між науковою класикою в теорії управління і сучасними досягненнями в галузі комп’ютерних та мережевих технологій. У своїй роботі сучасний проектувальник і розробник АСУТП йде на крок попереду, оскільки саме від його дій залежить, наскільки буде продукт якісним, виробництво – економічним, а витрати – оптимальними. Саме завдяки автоматизації зростають обсяги виробництва в машинобудуванні, металургійній і хімічній галузях.

Особливістю освітньої програми є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства  до банку.

Спеціальність “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” передбачає підготовку за такими спрямуваннями:

– автоматизація бізнес-процесів (вивчення сучасних інформаційних технології та їх вплив на бізнес-процеси;комплексна автоматизація діловодства банку, методи моделювання бізнес-процесів; інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів; методи підвищення керованості і безпеки електронного діловодства, керування бізнес-процесами у банківській сфері та на підприємствах).

– інтелектуальні комп’ютерні системі керування (вивчення устаткування та програмного забезпечення комп’ютеризованих систем управління, проектування широкого кола об’єктів і систем із застосуванням засобів веб-дизайну та комп’ютерної графіки; інформаційні технології в області систем управління підприємством з використанням мови програмування Python, системи моделювання і автоматичного проектування компонентів сучасних систем управління об’єктами різної складності).

Вигода від вибору нашої спеціалізації очевидна. Бакалаври та магістри, які здобули освіту на кафедрі КІТ та М, можуть не турбуватися про пошук роботи і без проблем працевлаштуються на будь-якому підприємстві з однієї простої причини –  впровадження автоматизації або модернізації вже існуючої АСУТП потребує будь-яке виробництво, і саме наші випускники досконало володіють цією майстерністю.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

  • системний аналітик;
  • інженер-програміст і веб-дизайнер;
  • проектувальник контрольно-вимірювальних систем і систем автоматики;
  • проектувальник систем управління та інформаційних систем;
  • фахівець з експлуатації обчислювальних систем і мереж;
  • фахівець з програмного забезпечення і експлуатації обчислювально-керуючих систем;
  • адміністратор баз даних.