Обрати сторінку

Освітня програма “Інтелектуальна автоматизація та робототехніка” (бакалавр)

Освітня програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (магістр)

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Випускова кафедра: Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

6 + 11 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

  • переробка традиційних видів палива
  • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

На сьогоднішній день спеціальність «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» є однією з найбільш популярних і затребуваних на ринку праці. Вона має в своїй основі сучасні засоби і методи, що дозволяють підняти якість продукції, а також прискорити і здешевити промислове виробництво шляхом впровадження комп’ютерних технологій і розподілених мережевих систем.

Автоматизація технологічних об’єктів – класика інженерного мистецтва. Масо- і теплообмінні процеси є базовими для будь-якого виробничого процесу, а автоматизація дає можливість проводити безаварійну і ефективну експлуатацію технологічного об’єкта управління. Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП) – це комплекс технічних засобів, який є інструментом в руках оператора (або групи операторів), що дозволяє проводити контроль і управління технологічним об’єктом.

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – це ідеальний баланс між науковою класикою в теорії управління і сучасними досягненнями в галузі комп’ютерних та мережевих технологій. У своїй роботі сучасний проектувальник і розробник АСУТП йде на крок попереду, оскільки саме від його дій залежить, наскільки буде продукт якісним, виробництво – економічним, а витрати – оптимальними. Саме завдяки автоматизації зростають обсяги виробництва в машинобудуванні, металургійній і хімічній галузях.

Особливістю освітньої програми є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства до банку.

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” передбачає підготовку за такими спрямуваннями:

– автоматизація бізнес-процесів (вивчення сучасних інформаційних технології та їх вплив на бізнес-процеси;комплексна автоматизація діловодства банку, методи моделювання бізнес-процесів; інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів; методи підвищення керованості і безпеки електронного діловодства, керування бізнес-процесами у банківській сфері та на підприємствах).

– інтелектуальні комп’ютерні системі керування (вивчення устаткування та програмного забезпечення комп’ютеризованих систем управління, проектування широкого кола об’єктів і систем із застосуванням засобів веб-дизайну та комп’ютерної графіки; інформаційні технології в області систем управління підприємством з використанням мови програмування Python, системи моделювання і автоматичного проектування компонентів сучасних систем управління об’єктами різної складності).

Вигода від вибору нашої спеціалізації очевидна. Бакалаври та магістри, які здобули освіту на кафедрі КІТ та А, можуть не турбуватися про пошук роботи і без проблем працевлаштуються на будь-якому підприємстві з однієї простої причини –  впровадження автоматизації або модернізації вже існуючої АСУТП потребує будь-яке виробництво, і саме наші випускники досконало володіють цією майстерністю.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

  • системний аналітик;
  • інженер-програміст і веб-дизайнер;
  • проектувальник контрольно-вимірювальних систем і систем автоматики;
  • проектувальник систем управління та інформаційних систем;
  • фахівець з експлуатації обчислювальних систем і мереж;
  • фахівець з програмного забезпечення і експлуатації обчислювально-керуючих систем;
  • адміністратор баз даних.