Обрати сторінку

Відділ післядипломної освіти

Євтушенко Анатолій Олексійович

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, ДВНЗ УДХТУ, кім. 355-а,

тел.: +38 (096) 091-51-42

email: cpo.udhtu@gmail.com

 

Храмцова Анастасія Юріївна

 

Відділ післядипломної освіти було створено 28 серпня 2013 року з метою перепідготовки спеціалістів з повною вищою освітою без відриву від основного місця роботи, та здійснення підвищення кваліфікації та стажування фахівців.

 В теперішній час Відділ післядипломної освіти включає в собі такі напрями своєї діяльності, а саме:

 • проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців для спеціалістів сторонніх організацій за акредитованими напрямами та спеціальностями, відповідно до ліцензійного обсягу;
 • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету;
 • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Завдання діяльності відділу

 Стратегічною метою Відділу післядипломної освіти є:

 •  задоволення потреби регіонів України в кваліфікованих фахівцях;
 •  впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за сучасними навчальними планами та програмами;
 • задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, отримання та підвищення професійних знань та навичок.

Підвищення кваліфікації в сучасних, динамічних умовах набуває все більшої актуальності. У виробництво невпинно впроваджуються нові, прогресивні технології, відповідно, співробітники повинні освоювати нові трудові та наукові прийоми.

В кінцевому підсумку підвищення кваліфікації є різновидом додаткової професійної освіти, професійного навчання співробітників, що має кінцевою метою підвищення загального рівня знань теоретичних питань, вдосконалення вмінь (практичних навичок). Додаткова професійна освіта, перш за все, є кінцевою метою задоволення потреб людей в освіті (професійній, інтелектуальній), а також підвищенням загального та спеціального рівня освіти.

Підвищення кваліфікації завершується видачею слухачам документів про пройдене ними навчання (посвідчення або свідоцтво – відповідно до обсягу певної навчальної програми).

В здійсненні підвищення кваліфікації приймає участь професорсько-викладацький колектив університету, представлений висококваліфікованими викладачами кафедр, з використанням новітніх форм та методів викладання, які співпадають з розвитком сучасності.

Нормативна база:

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII
 2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 р. № 48 Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 
 3. Постанова КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 
 4. Постанова КМ України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
 5. Постанова КМ України від 27 грудня 2019 року № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
 6. «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”»
 7. План підвищення кваліфікації НПП ДВНЗ УДХТУ на період 2023 р.
 8. Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується система професійного розвитку НПП ДВНЗ УДХТУ
 9. Підвищення кваліфікації НПП в період з 2018-2023 рр.