Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

кафедра інноваційної інженерії

Адреса: к. 203, Механічний корпус,

вул. Набережна Перемоги, буд. 40, м. Дніпро, 49094

Тел. консультаційного центру: +38 (066) 237-11-71

Е-mail: ii_2019@ukr.net

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенем:
• бакалавра;
• магістра;
• доктора філософії (кандидата технічних наук);
• доктора наук (доктора технічних наук).

Галузь знань:13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ)

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітні програми:

Інжиніринг харчових продуктів (ІП)

Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО)

Інжиніринг пакувальних виробів (ІВ)

Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)

Комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)

Обладнання хімічних та нафтопереробних підприємств (М)

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв (МФ)

За майже 90-річну історію кафедри кожне покоління викладачів прагне відповідати викликам сучасності. Саме тому нинішнє покоління кафедри Інноваційної інженерії пропонує нові освітні програми та запрошує здобувати сучасні інженерні професії.

У теперішній час навчальний процес кафедри “Інноваційної інженерії” забезпечують:
– 6 професорів;
– 16 доцентів;
– 2 асистента;
– 2 аспіранта;
– 6 інженерів.

Випускники кафедри починають свій трудовий шлях на посадах:
– інженера-конструктора;.
– інженера-дослідника;
– інженера-технолога;
– інженера-механіка;
– інженера-маркетолога.