Обрати сторінку

кафедра інноваційної інженерії

Адреса: к. 203, Механічний корпус,

вул. Набережна Перемоги, буд. 40, м. Дніпро, 49094

Тел. консультаційного центру: +38 (066) 237-11-71

Е-mail: [email protected] 

 
 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенем:
• бакалавра;
• магістра;
• доктора філософії (кандидата технічних наук);
• доктора наук (доктора технічних наук).

Галузь знань:13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма:

Технології машинобудування

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітня програма:

Галузеве машинобудування

Професійне спрямування за вибором:

Інноваційна інженерія харчових виробництв

Інноваційна інженерія полімерних виробництв

Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв

За майже 90-річну історію кафедри кожне покоління викладачів прагне відповідати викликам сучасності. Саме тому нинішнє покоління кафедри Інноваційної інженерії пропонує нові освітні програми та запрошує здобувати сучасні інженерні професії.

У теперішній час навчальний процес кафедри “Інноваційної інженерії” забезпечують:

 • завідуючий кафедрою;
  – 4 професори;
  – 7 доцентів;
  – 1 асистент;
  – 1 старший викладач;
  – 2 аспіранти;
  – 3 інженери.

Випускники кафедри починають свій трудовий шлях на посадах:
– інженера-конструктора;.
– інженера-дослідника;
– інженера-технолога;
– інженера-механіка;
– інженера-маркетолога.