+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

адреса: к. 23, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-55

e-mail: misnyankin@ua.fm

e-mail: food_production@udhtu.edu.ua

Запрошуємо на навчання

на кафедру Обладнання і технології харчових виробництв (ОТХВ)

Запрошуємо на навчання на кафедру Обладнання і технології харчових виробництв (ОТХВ)

Кафедра ОТХВ здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, магістрів)

за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” як за денною, так і заочною формами навчання.

До сфери діяльності інженера-механіка входять підприємства практично всіх галузей промисловості, як харчової (виробництво морозива, цукерок, кави, переробка борошна, молока, м’яса та ін.) так і хімічної (виробництво будівельних матеріалів, скла, кераміки, палива, полімерних виробів, мінеральних добрив та ін.), адже об’єктом діяльності інженера-механіка є технічне обладнання і виробничі процеси для переробки сировини та напівфабрикатів у товарну продукцію.

Спеціальність 133 „Галузеве машинобудування” є особливо актуальною у зв’язку з розвитком малих підприємств, де один фахівець контролює технологію, обладнання та економічні аспекти виробництва.

 Що ж робить інженер-механік?

Він організовує експлуатацію, обслуговування і ремонт технологічного обладнання, займається його проектуванням, конструюванням, виробництвом, монтажем та налагодженням, підбирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, які відбуваються в обладнанні, для підвищення ефективності його роботи.

У невиробничій сфері інженер-механік може реалізуватися як інженер-менеджер, інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування, інженер-проектант тенологічного устаткування малих для малих підприємств. Все це пов’язано з діяльністю у сфері інжинірингу.

Тому на кафедрі ОТХВ в рамках спеціальності 133 „Галузеве машинобудування” були відкриті три нових освітніх програми підготовки фахівців:

 1) Інжиніринг харчових продуктів (ІП)

Розвиток сільського господарства в Україні в останній час потребує відповідного росту переробних та харчових виробництв, що призводить до відкриття нових виробничих потужностей на існуючих підприємствах та створення малих підприємств переробної галузі. Виникає потреба спеціалізованої підготовки інженерів-механіків за напрямком забезпечення виготовлення та використання харчових продуктів.

Освітньою програмою передбачено комплексне надання знань із розробки, налагодження і експлуатації спеціалізованого обладнання для здійснення в умовах: промислових (масове або штучне виробництво та збереження продуктів); споживчих (дім) або громадських (ресторан, кафе, їдальня); транспорту (повітряний, наземний, водний) або офісу.

2) Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО)

Життєвий цикл виробничих об’єктів вимагає модернізації існуючих підприємств, або закриття застарілих та будівництво нових виробництв та оптимізації менеджменту виробництва. Тому виникла потреба в фахівцях з інжинірингу виробничих об’єктів.

Освітньою програмою передбачено комплексне надання знань із підготовки та забезпечення сталого функціювання виробничих об’єктів, розробки та впровадження методів захисту обладнання від агресивного впливу виробничого середовища, корозійної дії навколишнього середовища, зносу, старіння та біоушкоджень. В цю групу входять роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, управління підприємством і реалізації його продукції.

  • Інжиніринг пакувальних виробів (ІВ)

Зростання темпу життєдіяльності людини змінює сучасні уявлення відносно налагодження сучасного побуту та умов вживання харчових продуктів. Всі товари та продукти потребують пакування. Пакувальні матеріали відіграють важливу роль у формуванні асортименту товарів, їх іміджу, забезпеченні збереження в процесі просування товару. Сучасна ефективна та приваблива упаковка трансформувалась в активний ринковий інструмент.

Виникає потреба спеціалізованої підготовки інженерів-механіків за напрямком забезпечення прийнятної зручності для споживача застосування виробів, які  можуть мати харчову та нехарчову складову.

Під час навчання за цією освітньою програмою передбачено комплексне надання знань із розробки, налагодження і експлуатації спеціалізованого обладнання для фасування виробів (дозування, пакування і збереження), реалізації (транспортування, складування і розпакування) і утилізації (переробка: некондиції, залишків та упаковки).

САМЕ МИ – ВАША НАДІЙНА ПЕРЕПУСКА ДО ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ ЛЮДСТВА – ВЖИВАННЯ ЯКІСНОЇ Й СМАЧНОЇ ЇЖІ !!!

Переконані, що Ви зробите правильний вибір і ми зустрінемося в аудиторіях та лабораторіях кафедри Обладнання і технології харчових виробництв ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

УКРАЇНА, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, кафедра ОТХВ

тел.:0664759633, 0971401804, е-mail: othv@ukr.net