Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Біотехнології та біоінженерія”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

14 + 9 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Випускова кафедра: Біотехнології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, магістра


Біотехнологія є однією з найперспективніших спеціальностей ХХІ століття! Фахівці-біотехнологи входять до ТОП-10 спеціальностей, які найбільш затребувані та перспективні як в Україні, так і за кордоном.

Фахівці, які отримали диплом за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», реалізують себе у таких сферах діяльності:

– харчова біотехнологія;

– генетична та клітинна інженерія (мікроклональне розмноження рослин, конструювання генетично модифікованих організмів);

– виробництво антибіотиків, вакцин, пробіотиків, білково-вітамінних препаратів;

– одержання продуктів спиртового бродіння;

– промислове культивування їстівних грибів;

– синтез ферментних препаратів промислового, медичного та сільськогосподарського призначення;

– очищення стічних вод, біодеградація пестицидів і ксенобіотиків;

– технології біоконверсії органічних речовин та рослинної сировини (вермітехнологія, отримання фітогормонів, бактеріальних добрив, препаратів захисту рослин);

– біоенергетика.

Під час навчання в університеті майбутні біотехнологи набувають вмінь та навичок з культивування біологічних об’єктів (бактерій, дріжджів, їстівних грибів, культур тканин рослин), опановують техніку мікроскопічного дослідження, знайомляться з технологічними процесами виробництв біотехнологічного профілю, вчаться працювати на сучасному експериментальному обладнанні, формують творчий науковий світогляд та набувають знань у галузі біології, генетики, мікробіології, технології, інженерії, фармакології, біохімії.