Обрати сторінку

Освітня програма “Біомедична інженерія” (бакалавр)

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія
Випускові кафедри: Кафедра ХТКС та БМ та Кафедра КІТ та А

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

7 + 15 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Спеціальність спрямована на діяльність у сфері розробки, виробництва, випробування та експлуатації матеріалів і виробів медико-біологічного призначення; сервісного обслуговування, експлуатації та ремонту медичної техніки; обробки біомедичної інформації; техніко-економічного супроводження медичних технологій та систем.

Особливість підготовки фахівців в галузі біомедичної інженерії полягає у вивченні теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії в тісній інтеграції з інформаційно-вимірювальними технологіями, що відкриває широкі можливості працевлаштування як у кожній галузі окремо, так і в суміжних галузях промисловості.

Біосумісні протези та імпланти останнім часом все більше впроваджуються у сучасне життя – саме матеріали з кальційфосфатної кераміки є ближчими аналогами людської кісткової тканини – мають високу міцність та хімічну стійкість, а головне – не відторгаються організмом. Такі матеріали надзвичайно важливі для відновлювальної хірургії та стоматологічної практики з метою регенерації кісток. Кераміка з корунду та діоксиду цирконію практично не має аналогів для створення навантажених імплантів та протезів.
Отримання біомедичних даних – важливий етап діагностики та лікування найскладніших захворювань. Результати лікування  у більшості залежать від постановки коректного діагнозу. Знання основ біофізики та біохімії для встановлення взаїмозв’язку «біологічна система – медичний прилад» є невід’ємною частиною компетенцій та навичок майбутнього біоінженера
В останні роки постійно з’являються нові діагностичні апарати та прилади, які мають широкі можливості щодо виявлення відхилень у нормальному функціонуванні біологічних об’єктів. Тому важливим напрямком освітньої програми є отримання знань зі створення та обслуговування медичного обладнання. Окрім того, однією з найважливіших складових медичної галузі є створення великих за об’ємом баз даних, у яких часто потрібно визначати вплив на захворювання багатьох факторів одночасно. Тому актуальним є створення ефективних програм для обробки і аналізу біомедичних сигналів та медичних даних.

Біомедична інженерія як напрямок скорочує розрив між інженерною наукою (технікою) та медициною з метою підвищення якості надання медичної допомоги, у тому числі діагностики, моніторингу та лікування захворювань. Найвидатніші біомедичні технічні розробки включають: розробку біологічно сумісних протезів, імплантів, матеріалів для регенерації кісткової тканини, та різних діагностичних та лікувальних медичних пристроїв, включаючи клінічне обладнання, апарати візуалізації, фізіотерапії та реабілітації.

Випускники спеціальності можуть працювати у державних і приватних лікувально-діагностичних установах, дослідно-конструкторських і науково-дослідних підрозділах, на підприємствах з виробництва біоматеріалів, а також біотехнічного і медичного устаткування на посадах:

 • інженер-технолог матеріалів біомедичного призначення
 • інженер з налаштування та випробування медичної техніки
 • сервісний інженер медичного обслуговування
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • інженер-дослідник
 • начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • технічний керівник
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • фахівець з медичної фізики
 • провідний розробник медичних приладів
 • інженер-проектувальник медичного устаткування
 • керівник науково-дослідного відділу

Фахівці з біомедичної інженерії мають подвійну функцію: з одного боку, вони впроваджують наукові досягнення у клінічну практику, а з іншого – трансформують потреби та завдання клінічної практики у напрями наукових досліджень та виробництва.

Сьогодні розробка матеріалів медичного призначення, виробів з них та медичної техніки, а також техноємних медичних технологій є одним із основних напрямів економічної політики США та Європи. Реалізація цих програм потребує залучення високоосвічених фахівців, які володіють відповідним обсягом знань і навичок у галузях біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, біоматеріалознавства.

Стратегія розвитку європейської освіти спрямована на підвищення можливості і мобільності працевлаштування в Європейському просторі. Понад 150 університетів, політехнічних шкіл і академій в Європі пропонують освітні програми з медико-біоінженерних наук усіх академічних рівнів. І сьогодні одна з найперспективніших спеціальностей майбутнього доступна і в Україні!

 Освітня діяльність за даною освітньою програмою повністю відповідає Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/163-biomiedinzbakalavr-1012.pdf