Обрати сторінку

Освітня програма “Біомедична інженерія”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

9 + 8 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра


Спеціальність спрямована на діяльність у сфері розробки, виробництва, випробування та експлуатації матеріалів і виробів медико-біологічного призначення; сервісного обслуговування, експлуатації та ремонту медичної техніки; обробки біомедичної інформації; техніко-економічного супроводження медичних технологій та систем.

Особливість підготовки фахівців в галузі біомедичної інженерії полягає у вивченні теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії в тісній інтеграції з інформаційно-вимірювальними технологіями, що відкриває широкі можливості працевлаштування як у кожній галузі окремо, так і в суміжних галузях промисловості.

Біосумісні протези та імпланти останнім часом все більше впроваджуються у сучасне життя – саме матеріали з кальційфосфатної кераміки є ближчими аналогами людської кісткової тканини – мають високу міцність та хімічну стійкість, а головне – не відторгаються організмом. Такі матеріали надзвичайно важливі для відновлювальної хірургії та стоматологічної практики з метою регенерації кісток. Кераміка з корунду та діоксиду цирконію практично не має аналогів для створення навантажених імплантів та протезів.
Отримання біомедичних даних – важливий етап діагностики та лікування найскладніших захворювань. Результати лікування  у більшості залежать від постановки коректного діагнозу. Знання основ біофізики та біохімії для встановлення взаїмозв’язку «біологічна система – медичний прилад» є невід’ємною частиною компетенцій та навичок майбутнього біоінженера
В останні роки постійно з’являються нові діагностичні апарати та прилади, які мають широкі можливості щодо виявлення відхилень у нормальному функціонуванні біологічних об’єктів. Тому важливим напрямком освітньої програми є отримання знань зі створення та обслуговування медичного обладнання. Окрім того, однією з найважливіших складових медичної галузі є створення великих за об’ємом баз даних, у яких часто потрібно визначати вплив на захворювання багатьох факторів одночасно. Тому актуальним є створення ефективних програм для обробки і аналізу біомедичних сигналів та медичних даних.

Біомедична інженерія як напрямок скорочує розрив між інженерною наукою (технікою) та медициною з метою підвищення якості надання медичної допомоги, у тому числі діагностики, моніторингу та лікування захворювань. Найвидатніші біомедичні технічні розробки включають: розробку біологічно сумісних протезів, імплантів, матеріалів для регенерації кісткової тканини, та різних діагностичних та лікувальних медичних пристроїв, включаючи клінічне обладнання, апарати візуалізації, фізіотерапії та реабілітації.

Випускники спеціальності можуть працювати у державних і приватних лікувально-діагностичних установах, дослідно-конструкторських і науково-дослідних підрозділах, на підприємствах з виробництва біоматеріалів, а також біотехнічного і медичного устаткування на посадах:

 • інженер-технолог матеріалів біомедичного призначення
 • інженер з налаштування та випробування медичної техніки
 • сервісний інженер медичного обслуговування
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • інженер-дослідник
 • начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • технічний керівник
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • фахівець з медичної фізики
 • провідний розробник медичних приладів
 • інженер-проектувальник медичного устаткування
 • керівник науково-дослідного відділу

Фахівці з біомедичної інженерії мають подвійну функцію: з одного боку, вони впроваджують наукові досягнення у клінічну практику, а з іншого – трансформують потреби та завдання клінічної практики у напрями наукових досліджень та виробництва.

Сьогодні розробка матеріалів медичного призначення, виробів з них та медичної техніки, а також техноємних медичних технологій є одним із основних напрямів економічної політики США та Європи. Реалізація цих програм потребує залучення високоосвічених фахівців, які володіють відповідним обсягом знань і навичок у галузях біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, біоматеріалознавства.

Стратегія розвитку європейської освіти спрямована на підвищення можливості і мобільності працевлаштування в Європейському просторі. Понад 150 університетів, політехнічних шкіл і академій в Європі пропонують освітні програми з медико-біоінженерних наук усіх академічних рівнів. І сьогодні одна з найперспективніших спеціальностей майбутнього доступна і в Україні!

 Освітня діяльність за даною освітньою програмою повністю відповідає Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/163-biomiedinzbakalavr-1012.pdf