Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

адреса: к. 416 , головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

e-mail: [email protected]

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма "Фінанси і кредит"

Освітня програма „Фінанси і кредит” дає комплекс знань зі сфери державних і муніципальних фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, а також ринку цінних паперів. Мета підготовки фахівців у сфері фінансів полягає в отриманні знань та формуванні у студентів професійних навичок з організації та функціонування банківської системи, страхування, управління фінансами суб’єктів господарювання. Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації „Економіст”. Фахівець з даної спеціальності буде підготовлений до професійної роботи у фінансових установах: банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Спеціальність передбачає вивчення:

 • процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів;
 • особливостей функціонування позабюджетних фондів;
 • порядку планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях, установах;
 • організації та управління грошовими потоками підприємств;
 • інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів;
 • особливостей організації фінансів підприємств і організацій;
 • банківської та страхової справи.

Фахівці даної спеціальності вміють планувати фінансову діяльність організацій різних форм власності, прогнозувати фінансові потоки, використовувати методи й інструменти грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, керувати економічними процесами, підрозділами фінансово-кредитної сфери та фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання.

Наші фахівці також вміють знаходити ефективні методи фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, розробляти фінансову стратегію на макро- та макрорівнях, використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань державного регулювання, прогнозування й планування державних доходів і витрат, та ін.

Навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам ґрунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухобліку та аудиту, економічного аналізу.

Це дозволить майбутнім фахівцям з фінансів і кредиту оволодіти практичними прийомами та методами управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, управляти коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування та фінансове право, проводити оцінку вартості майна і бізнесу, складати та аналізувати інвестиційні проекти, діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління.

Після закінчення навчання випускники на початку своєї діяльності можуть займати такі посади:

 • Аудитор
 • Бухгалтер
 • Економіст
 • Фінансовий менеджер
 • Фінансовий аналітик
 • Фінансовий брокер
 • Спеціаліст відділу кредитування
 • Менеджер з питань кредитування та дебіторської заборгованості
 • Менеджер з оцінки ризиків

Протягом навчання майбутні фахівці з фінансів і кредиту приймуть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з фінансів і кредиту; кращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти.

Підготовка майбутніх фахівців з фінансів і кредиту передбачає вивчення іноземної мови та посилену комп’ютерну підготовку.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановувати сучасні програмні продукти.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з запрошенням керівників підприємств. Завдяки інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"

Менеджер – це фахівець, який вміє знаходити способи керування організацією, роблячи її несхожою на інші. Він вміє впливати на людей і налагоджувати їхні стосунки, може організувати роботу команди. Це людина, яка вміє працювати з персоналом, аналізувати великі обсяги інформації, а також приймати відповідальні рішення. Зараз професія менеджера значно розповсюдилася і має попит в різних сферах.

Світу відомі імена багатьох талановитих фахівців у цій галузі. Їх прославили заповзятість, професійність, винахідливість. Наприклад, завдяки засновнику й генеральному директору „Apple” Стиву Джобсу вартість акцій його компанії значно зросла, а корпорація стала однією з найбагатших у світі. Антикризовий менеджер Лідо Ентоні Якокка зумів урятувати корпорацію „Chrysler” від банкрутства й повністю відновив втрачені нею позиції на автомобільному ринку.

Менеджмент організації – це ключовий напрямок діяльності кожної фірми будь-якої галузі бізнесу, оскільки в розпорядженні будь якої компанії є найрізноманітніші ресурси, якими необхідно керувати: фінансові, матеріально-технічні, трудові, інформаційні тощо. Фахівець із менеджменту організації забезпечує ефективне використання ресурсної бази, а отже й одержання додаткового прибутку, зменшення витрат.

Освітня програма „Менеджмент організацій і адміністрування” має попит в усіх регіонах України. Цьому сприяють такі чинники:

 • успіх будь-якого підприємства прямо залежить саме від професіоналізму й старанності керівника, тому власники великих і перспективних фірм навіть „полюють” на кваліфікованих фахівців, які володіють багажем сучасних знань.
 • робота на посаді менеджера є цікавою, різноманітною, сповненою творчості.
 • студенти, що пройшли комплексну підготовку на кафедрі менеджменту та фінансів економічного факультету, без особливих труднощів влаштовуються на дійсно високооплачувану роботу.

Дійсно професійні менеджери організації нерідко працюють у закордонних і міжнародних компаніях. Менеджери – це фахівці, у діяльності яких простежується без перебільшення надзвичайно швидкий кар’єрний ріст.

Вітчизняні підприємці все більше переконуються в необхідності використання основних надбань сучасного менеджменту, оскільки це дає можливість оптимально побудувати управлінську структуру, зменшити трудомісткість управлінської діяльності, оптимізувати апарат управління, посилити управлінський вплив на результативність діяльності підприємства, корпорацій, господарських товариств, об’єднань та інших організацій.

Отже, сучасні динамічні ринкові умови висунули сьогодні на перший план необхідність створення в Україні стрункої системи менеджменту, оволодіння підприємцями основами менеджменту, підготовки фахівців, які були б здатні реалізувати сучасні надбання світового менеджменту.

Саме тому, виходячи з потреб нашої країни у висококваліфікованих кадрах з менеджменту та фінансів, 26 років тому – в травні 1995 року – в Українському державному хіміко-технологічному університеті на базі кафедри економіки промисловості і організації виробництва було створено кафедру менеджменту. У 2015 році кафедра менеджменту стала кафедрою менеджменту та фінансів.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма "Івент-менеджмент"

Івент-менеджер (Event-менеджер) – одна з найбільш захоплюючих професій сьогодні.

Івент-менеджмент (Event-менеджмент) – це управління організацією заходів (подій, проектів)

Event-менеджер – це професіонал, який займається організацією ділових, розважальних та спортивних заходів для самих різних компаній і приватних осіб. Сюди відносяться бізнес та наукові конференції міжнародного і регіонального рівня, корпоративні заходи, змагання, концерти, конкурси, церемонії вручення премій, тематичні свята, вечірки.

Event-менеджмент – це комплекс заходів, що здійснюються для створення масових і корпоративних подій. При цьому перші покликані надавати потужну підтримку рекламним компаніям, а другі спрямовуються на зміцнення духу всередині корпорацій.

Основне завдання Event-менеджменту полягає в перетворені звичайного заходу у масштабну подію, яку будуть ще довго пам’ятати і після її закінчення.

 «Event-менеджмент» спрямовано на формування у студентів сучасного управлінського мислення та фахових компетентностей з питань надання еvent-послуг для клієнтів різних сфер діяльності. Особлива увага зосереджена на опанування основами методології дослідження виняткових подій; технологіями розробки програми, організації та проведення івент-заходів; оволодіння методами оцінки результатів та визначення ефективності управління заходами.

Професія відрізняється креативністю, творчістю, різноманітністю  задач і швидким темпом роботи.

Необхідні особистісні якості Event-менеджера:

 • відкритий і життєрадісний характер, комунікабельність, а також приємна зовнішність;
 • творчі та художні здібності;
 • аналітичне та креативне мислення;
 • висока працездатність;
 • лідерські якості;
 • організаторські здібності;
 • готовність до самовдосконалення

Компетенції випускника:

 • володіння сучасними технологіями розробки, організації та управління заходом ( проектом) (основи менеджменту, етика ділового спілкування і ведення переговорів, проектування, фінансовий менеджмент, HR-менеджмент, бюджетування, РR-менеджмент);
 • здатність аналізувати ринок Event-послуг і знаходити власне унікальний напрямок;
 • здатність створити власне Event-агентство.

Кар’єрні перспективи випускника:

 • Керівні позиції в Event-сфері: виконавчий директор, провідний продюсер, креативний директор
 • Менеджер з продажу Event-заходів
 • Event-менеджер
 • Event Coordinator
 • Event-консалтинг (фрілансер)
 • Індивідуальне підприємництво

Випускники економічного факультету нашого університету за програмою Еvent-менеджмент, можуть обрати кілька шляхів розвитку кар’єри:

 • корпоративний – робота в компаніях, які не спеціалізуються на організації подій, але потребують подібного фахівця, тому що проводять велику кількість семінарів, конференцій і бізнес-заходів для своїх клієнтів. Наприклад, промислові підприємства, консалтингові компанії, культурні організації, банки, торгові мережі;
 • агентський – робота в компаніях, для яких основний вид діяльності – проведення заходів;
 • підприємницький – відкриття власної компанії з організації подій.

 Якщо ти хочеш стати професіоналом міжнародного рівня та організовувати заходи по всьому світу, включаючи, концерти поп-зірок і престижні церемонії вручення нагород, світові форуми – інвестуй у власне майбутнє і отримай освіту у нас, на економічному факультеті Українського державного хіміко-технологічного університету.

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма "Управління готельно-ресторанним бізнесом"

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має на меті максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Готельний бізнес − сфера, в якій велика процентна частина успішності залежить від ефективності управління.

Основним завданням фахівців, які працюють в сучасних готелях і ресторанах є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, які забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технології.

 Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» вивчають процес управління підприємствами сфери обслуговування, а саме готельними та ресторанними комплексами, транспортними організаціями і зв’язку, підприємствами розваг і відпочинку, підприємствами лікувально-оздоровчого спрямування та ін.

Які можливості працевлаштування у випускників:

Бакалаври готельно-ресторанної справи можуть працювати : директорами, керівниками, топ-менеджерами, менеджерами, адміністраторами, керівниками різних напрямів туристичного комплексу, таких як готельне господарство, ресторанна справа, обслуговування туристів на транспорті (авіаційні, залізничні та інші транспортні компанії) і т.д.

      Де можуть працювати випускники: клуби, готельні комплекси, хостели,  туристські бази, кемпінги, готелі, пансіонати, бари, ресторани, оздоровчі центри, кафе, СПА-комплекси.

Перспективи:

Готельно-ресторанна справа − одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. З огляду на потребу ринку праці України і міжнародного ринку в цілому в фахівцях, щорічно збільшується кількість підприємств сфери обслуговування обсяги реалізованих послуг яких виросли за останні роки. Фахівці вважають, що готельний та ресторанний  бізнес – сфера, вкладення в яку виправдовують очікування інвесторів усього світу.

Вступивши на економічний факультет нашого університету на спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа Освітня програма Управління готельно-ресторанним бізнесом, ти:

 • зробиш перший крок до міжнародної бізнес-спільноти готельно-ресторанної справи;
 • навчишся раціонально планувати фінансово-господарську діяльність, координувати роботу персоналу і відповідати за неї;
 • зможеш налагоджувати комунікацію з клієнтами, партнерами, керівниками;
 • навчишся розробляти і реалізовувати стратегію розвитку закладу;
 • отримаєш можливість прийняти участь у розвитку системи управління готельно-ресторанним бізнесом України та світу, зможеш відкрити свою справу.

    Команда професіоналів, надійних партнерів, однодумців чекає на тебе на кафедрі менеджменту та фінансів!

НОВИНИ КАФЕДРИ

Український менеджмент адаптується до умов воєнного стану

Український менеджмент адаптується до умов воєнного стану

Нестабільність, з якою зіткнулася Україна, змусила організації всіх рівнів переглянути свої підходи до управління. Це відкрило нові, нестандартні можливості для розвитку бізнесу та підприємництва. Про це в інтерв'ю для "Відкритого" розповіла Наталія Яшкіна,...

Діловий квест “Таємниці лідерства”

Діловий квест “Таємниці лідерства”

Діловий квест "Таємниці лідерства", який відбувся 19 квітня 2024 року, виявився не тільки цікавою пригодою, але й важливим кроком у формуванні майбутніх абітурієнтів. Згідно з висновками психологів, ключові аспекти лідерства можна відчути та розвинути в різноманітних...

Студенти кафедри менеджменту та фінансів на екскурсії «Таємниці готелів Дніпра»

Студенти кафедри менеджменту та фінансів на екскурсії «Таємниці готелів Дніпра»

Відомо, що знання історії це крок до майбутнього. В перший день весни наші студенти, майбутні фахівці в сферах готельно-ресторанного бізнесу, івент-технологій та менеджменту, стали учасниками екскурсії «Таємниці готелів Дніпра», яка була організована кафедрою...

Запрошуємо на VІ Міжнародну науково-практичну конференцію з економічних та гуманітарних питань

Запрошуємо на VІ Міжнародну науково-практичну конференцію з економічних та гуманітарних питань

Шановні науковці! Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції з економічних та гуманітарних питань, яка відбудеться 14-15 березня 2024 року (м. Дніпро, Україна). Всім учасникам буде надіслано електронний варіант збірника...

Тренінг для студентів «Ефективна взаємодія в команді»

Тренінг для студентів «Ефективна взаємодія в команді»

29 листопада 2023 року в Українському державному хіміко-технологічному університеті на базі Арт-простору УДХТУ для студентів був проведений тренінг «Ефективна взаємодія в команді», тренеркою якого була Олена Бобир. Вона розкрила присутнім типи, моделі та ознаки...

Тренінг «Своє діло: питання та відповіді оподаткування підприємництва»

Тренінг «Своє діло: питання та відповіді оподаткування підприємництва»

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області за сприянням Федерації організацій роботодавців 09 листопада 2023 року провели тренінг «Своє діло: питання та відповіді оподаткування підприємництва», присвячений висвітленню актуальних питань...