Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

адреса: к. 416 , головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-77

e-mail: management@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма "Фінанси і кредит"

Освітня програма „Фінанси і кредит” дає комплекс знань зі сфери державних і муніципальних фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, а також ринку цінних паперів. Мета підготовки фахівців у сфері фінансів полягає в отриманні знань та формуванні у студентів професійних навичок з організації та функціонування банківської системи, страхування, управління фінансами суб’єктів господарювання. Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації „Економіст”. Фахівець з даної спеціальності буде підготовлений до професійної роботи у фінансових установах: банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Спеціальність передбачає вивчення:

 • процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів;
 • особливостей функціонування позабюджетних фондів;
 • порядку планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях, установах;
 • організації та управління грошовими потоками підприємств;
 • інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів;
 • особливостей організації фінансів підприємств і організацій;
 • банківської та страхової справи.

Фахівці даної спеціальності вміють планувати фінансову діяльність організацій різних форм власності, прогнозувати фінансові потоки, використовувати методи й інструменти грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, керувати економічними процесами, підрозділами фінансово-кредитної сфери та фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання.

Наші фахівці також вміють знаходити ефективні методи фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, розробляти фінансову стратегію на макро- та макрорівнях, використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань державного регулювання, прогнозування й планування державних доходів і витрат, та ін.

Навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам ґрунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухобліку та аудиту, економічного аналізу.

Це дозволить майбутнім фахівцям з фінансів і кредиту оволодіти практичними прийомами та методами управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, управляти коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування та фінансове право, проводити оцінку вартості майна і бізнесу, складати та аналізувати інвестиційні проекти, діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління.

Після закінчення навчання випускники на початку своєї діяльності можуть займати такі посади:

 • Аудитор
 • Бухгалтер
 • Економіст
 • Фінансовий менеджер
 • Фінансовий аналітик
 • Фінансовий брокер
 • Спеціаліст відділу кредитування
 • Менеджер з питань кредитування та дебіторської заборгованості
 • Менеджер з оцінки ризиків

Протягом навчання майбутні фахівці з фінансів і кредиту приймуть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з фінансів і кредиту; кращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти.

Підготовка майбутніх фахівців з фінансів і кредиту передбачає вивчення іноземної мови та посилену комп’ютерну підготовку.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановувати сучасні програмні продукти.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів з запрошенням керівників підприємств. Завдяки інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"

Менеджер – це фахівець, який вміє знаходити способи керування організацією, роблячи її несхожою на інші. Він вміє впливати на людей і налагоджувати їхні стосунки, може організувати роботу команди. Це людина, яка вміє працювати з персоналом, аналізувати великі обсяги інформації, а також приймати відповідальні рішення. Зараз професія менеджера значно розповсюдилася і має попит в різних сферах.

Світу відомі імена багатьох талановитих фахівців у цій галузі. Їх прославили заповзятість, професійність, винахідливість. Наприклад, завдяки засновнику й генеральному директору „Apple” Стиву Джобсу вартість акцій його компанії значно зросла, а корпорація стала однією з найбагатших у світі. Антикризовий менеджер Лідо Ентоні Якокка зумів урятувати корпорацію „Chrysler” від банкрутства й повністю відновив втрачені нею позиції на автомобільному ринку.

Менеджмент організації – це ключовий напрямок діяльності кожної фірми будь-якої галузі бізнесу, оскільки в розпорядженні будь якої компанії є найрізноманітніші ресурси, якими необхідно керувати: фінансові, матеріально-технічні, трудові, інформаційні тощо. Фахівець із менеджменту організації забезпечує ефективне використання ресурсної бази, а отже й одержання додаткового прибутку, зменшення витрат.

Освітня програма „Менеджмент організацій і адміністрування” має попит в усіх регіонах України. Цьому сприяють такі чинники:

 • успіх будь-якого підприємства прямо залежить саме від професіоналізму й старанності керівника, тому власники великих і перспективних фірм навіть „полюють” на кваліфікованих фахівців, які володіють багажем сучасних знань.
 • робота на посаді менеджера є цікавою, різноманітною, сповненою творчості.
 • студенти, що пройшли комплексну підготовку на кафедрі менеджменту та фінансів економічного факультету, без особливих труднощів влаштовуються на дійсно високооплачувану роботу.

Дійсно професійні менеджери організації нерідко працюють у закордонних і міжнародних компаніях. Менеджери – це фахівці, у діяльності яких простежується без перебільшення надзвичайно швидкий кар’єрний ріст.

Вітчизняні підприємці все більше переконуються в необхідності використання основних надбань сучасного менеджменту, оскільки це дає можливість оптимально побудувати управлінську структуру, зменшити трудомісткість управлінської діяльності, оптимізувати апарат управління, посилити управлінський вплив на результативність діяльності підприємства, корпорацій, господарських товариств, об’єднань та інших організацій.

Отже, сучасні динамічні ринкові умови висунули сьогодні на перший план необхідність створення в Україні стрункої системи менеджменту, оволодіння підприємцями основами менеджменту, підготовки фахівців, які були б здатні реалізувати сучасні надбання світового менеджменту.

Саме тому, виходячи з потреб нашої країни у висококваліфікованих кадрах з менеджменту та фінансів, 25 років тому – в травні 1995 року – в Українському державному хіміко-технологічному університеті на базі кафедри економіки промисловості і організації виробництва було створено кафедру менеджменту. У 2015 році кафедра менеджменту стала кафедрою менеджменту та фінансів.

Інформаційний лист та реєстраційна форма за посиланням 

Інформаційний лист та реєстраційна форма за посиланням