Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Сектор ІТ та контролю якості освіти

Починаючи з 1998 року в університеті проводяться роботи зі створення інформаційно – аналітичних комплексів для супроводження навчального процесу, підвищення якості викладання дисциплін, оперативності керівництва, зниження витрат матеріальних коштів:

1998 рік – система «Попередні іспити»;

2000 рік – аналітична система «Абітурієнт»;

2001 рік – інформаційна система «Деканат»;

2003 рік – система «Екзамен»;

2005 рік – інформаційний комплекс «Договірний відділ»;

2006 рік – система «Бібліотека»;

2006 рік – ІАС «Навчальний процес» – сучасний комплекс , який повністю реалізує всі положення КМС. Цей комплекс діє на всіх факультетах та кафедрах УДХТУ, та постійно експлуатується викладачами кафедр, деканатами.

В університеті широко використовуються інформаційні технології. Студенти всіх форм навчання мають можливість користуватися системою «Тест». Програма використовується в комп’ютерних класах, під час проведення практичних робіт та контрольних заходів.

З 2014 року ІС «Тест – студент» є найбільш ефективною та об’єктивною формою оцінювання знань, вмінь та навичок студентів, що дозволяє виявляти рівень навчальних досягнень, та може використовуватись з навчальними, діагностуючими або контролюючими функціями.

У 2017 році розроблено новий комплекс «Тест – магістр». Така розробка дозволяє проводити тестування, іспити та міжсесійний контроль знань магістрів.

У кінці 2017 року розроблено нову програму «Анкетування студентів», який активно використовується для визначення зацікавленості студентів лекційним матеріалом як у нас в університеті так і студентів-учасників Міжнародних проектів «Water Harmony Eurasia-II» («Водная Гармония-II»), «Harmonising water related graduate education / Water Harmony» в рамках європейської програми ERASMUS+ (www.waterh.eu).

З 2018 році у розробці інформаційні системи (комплекси), які дозволяють підвищити якість навчання в університеті:

  • Як підвищити інтерес до навчання;
  • Анкетування студентів (розширена методологія опиту);
  • Методична робота викладачів університету;
  • Формування планів видавництва навчальної літератури та монографій.