Обрати сторінку

Сектор ІТ та контролю якості освіти

Починаючи з 1998 року в університеті проводяться роботи зі створення інформаційно-аналітичних комплексів для супроводження навчального процесу, підвищення якості викладання дисциплін, оперативності керівництва, зниження витрат матеріальних коштів:

1998 рік – система «Попередні іспити»;

2000 рік – аналітична система «Абітурієнт»;

2001 рік – інформаційна система «Деканат»;

2003 рік – система «Екзамен»;

2005 рік – інформаційний комплекс «Договірний відділ»;

2006 рік – система «Бібліотека»;

2006 рік – ІАС «Навчальний процес» – сучасний комплекс , який повністю реалізує всі положення КМС. Цей комплекс діє на всіх факультетах та кафедрах УДХТУ та постійно експлуатується викладачами кафедр, деканатами.

В університеті широко використовуються інформаційні технології. Студенти всіх форм навчання мають можливість користуватися системою «Тест». Програма використовується в комп’ютерних класах, під час проведення практичних робіт та контрольних заходів.

З 2014 року ІС «Тест – студент» є найбільш ефективною та об’єктивною формою оцінювання знань, вмінь та навичок студентів, що дозволяє виявляти рівень навчальних досягнень, та може використовуватись з навчальними, діагностуючими або контролюючими функціями.

У 2017 році розроблено новий комплекс «Тест – магістр». Така розробка дозволяє проводити тестування, іспити та міжсесійний контроль знань магістрів.

У кінці 2017 року розроблено нову програму «Анкетування студентів», який активно використовується для визначення зацікавленості студентів лекційним матеріалом як у нас в університеті, так і студентів-учасників Міжнародних проектів «Water Harmony Eurasia-II» («Водная Гармония-II»), «Harmonising water related graduate education / Water Harmony» в рамках європейської програми ERASMUS+ (www.waterh.eu).

З 2018 році у розробці інформаційні системи (комплекси), які дозволяють підвищити якість навчання в університеті:

 • Як підвищити інтерес до навчання;
 • Анкетування студентів (розширена методологія опиту);
 • Методична робота викладачів університету;
 • Формування планів видавництва навчальної літератури та монографій

З 2019-2022 рр. протягом всього періоду постійно проводяться:

 1. онлайн та офлайн ІТ-супровід програми «Навчальний процес», робота з журналами, відомостями, контингентом;
 2. онлайн збір та аналіз виконання кафедрами планів видання навчально-методичної і організаційно-методичної літератури;
 3. он-лайн анонімне опитування студентів «Викладач очима студентів»;
 4. онлайн комплексне анонімне опитуваня учасників освітнього процесу, а також випускників університету, роботодавців та інших стейкхолдерів з питань забезпечення якості освітньої діяльності, як складової інституційної системи забезпечення якості в університеті. Опитування здійснюється на принципах: прозорості, об’єктивності, академічної доброчесності, добровільності;
 5.  он-лайн захисти у системі ZOOM кандидатських та докторських дисертацій,  спецрад, конференцій, круглих столів та засідань факультетів та ін.;
 6. онлайн лекції викладачів університету з використанням новітніх технології відео-зв’язку з використанням усіх можливостей контролю присутності студентів на лекції, мультимедійних засобів навчання та інтенсивної праці в умовах дистанційного навчання у програмах ZOOM, Meet та ін.;
 7. в умовах Kovid-19 інтенсивний розвиток дистанційного навчання (ДО) у ВУЗі та його ІТ-супровід.
1. Результати моніторингу якості освіти