Обрати сторінку

Освітня програма “Харчові технології”. Професійне спрямування “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” (бакалавр)

Освітня програма “Харчові технології” (магістр)

Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

6 + 10 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Сучасна тенденція розвитку хлібозаводів полягає у зростанні асортименту хлібобулочних виробів та об’ємів їх споживання населенням.

Проблема недостатньої безпеки харчової продукції через погіршення екологічних і кліматичних умов, використання у сільському господарстві великої кількості мінеральних добрив, гормонів та антибіотиків, а також фальсифікація харчових продуктів – основні проблеми українського ринку.

Для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції необхідна технологічна експертиза харчових продуктів. Спеціалізація орієнтує студентів на високому професійному рівні оцінювати якість і безпечність харчової продукції і продовольчої сировини, встановлювати відповідність вимогам стандартів, у тому числі міжнародних, з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Технологічна експертиза необхідна для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.
Підготовка фахівців передбачає послідовність і логіку викладу дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про біохімічні та фізичні перетворення компонентів сировини у технологічному процесі, характеризують призначення технологічних операцій і закономірності перебігу  процесів в залежності від технологічних параметрів.

Студенти отримують професійні навички і вмітимуть:

 • проводити технологічну експертизу та оцінювати безпеку харчової продукції;
 • визначати якісний і кількісний склад сировини та готового продукту, показники їх якості та безпеки;
 • вибирати обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість та безпеку харчової продукції;
 • підтверджувати відповідність продукту вимогам нормативної документації або виявленні помилок у технологічному процесі;
 • виявляти відхилення параметрів технологічного процесу, що впливають на якість, безпеку продукції, розмір технологічних витрат і втрат, вихід кінцевого продукту;
 • виявляти можливу не обліковану чи фальсифіковану продукцію;
 • контролювати якість вихідної сировини та готової продукції;
 • вести звітну документацію.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва;
 • завідувача лабораторії;
 • викладача вищого навчального закладу.

Випускники кафедри працюють на таких підприємствах:

 • ПрАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод»,
 • компанія «Procter & Gamble»,
 • ПрАТ «Комбінат «Придніпровський»,
 • ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»,
 • ТОВ Молочна фабрика «Рейнфорд»,
 • ЗАТ Кондитерська фабрика «АВК Дніпропетровськ»,
 • ТОВ «Кондитерська фабрика «Стимул»,
 • ТОВ «Дніпровський хлібокомбінат №11»,
 • ПрАТ «Дніпровський хлібзавод №9»,
 • ТОВ «МАЛБІ ФУДС»,
 • Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
 • ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»,
 • ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»,
 • ПАТ «Одеський олійножировий комбінат»,
 • ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»,
 • ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»,
 • ТОВ АФ «Дніпропетровська»,
 • ТОВ «АРГО КОМ».