Обрати сторінку

Освітня програма “Харчові технології”. Професійне спрямування “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції “

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

11 + 11 =

Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра


Сучасна тенденція розвитку хлібозаводів полягає у зростанні асортименту хлібобулочних виробів та об’ємів їх споживання населенням.

Проблема недостатньої безпеки харчової продукції через погіршення екологічних і кліматичних умов, використання у сільському господарстві великої кількості мінеральних добрив, гормонів та антибіотиків, а також фальсифікація харчових продуктів – основні проблеми українського ринку.

Для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції необхідна технологічна експертиза харчових продуктів. Спеціалізація орієнтує студентів на високому професійному рівні оцінювати якість і безпечність харчової продукції і продовольчої сировини, встановлювати відповідність вимогам стандартів, у тому числі міжнародних, з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Технологічна експертиза необхідна для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.
Підготовка фахівців передбачає послідовність і логіку викладу дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про біохімічні та фізичні перетворення компонентів сировини у технологічному процесі, характеризують призначення технологічних операцій і закономірності перебігу  процесів в залежності від технологічних параметрів.

Студенти отримують професійні навички і вмітимуть:

 • проводити технологічну експертизу та оцінювати безпеку харчової продукції;
 • визначати якісний і кількісний склад сировини та готового продукту, показники їх якості та безпеки;
 • вибирати обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість та безпеку харчової продукції;
 • підтверджувати відповідність продукту вимогам нормативної документації або виявленні помилок у технологічному процесі;
 • виявляти відхилення параметрів технологічного процесу, що впливають на якість, безпеку продукції, розмір технологічних витрат і втрат, вихід кінцевого продукту;
 • виявляти можливу не обліковану чи фальсифіковану продукцію;
 • контролювати якість вихідної сировини та готової продукції;
 • вести звітну документацію.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва;
 • завідувача лабораторії;
 • викладача вищого навчального закладу.

Випускники кафедри працюють на таких підприємствах:

 • ПрАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод»,
 • компанія «Procter & Gamble»,
 • ПрАТ «Комбінат «Придніпровський»,
 • ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»,
 • ТОВ Молочна фабрика «Рейнфорд»,
 • ЗАТ Кондитерська фабрика «АВК Дніпропетровськ»,
 • ТОВ «Кондитерська фабрика «Стимул»,
 • ТОВ «Дніпровський хлібокомбінат №11»,
 • ПрАТ «Дніпровський хлібзавод №9»,
 • ТОВ «МАЛБІ ФУДС»,
 • Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
 • ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат»,
 • ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»,
 • ПАТ «Одеський олійножировий комбінат»,
 • ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»,
 • ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»,
 • ТОВ АФ «Дніпропетровська»,
 • ТОВ «АРГО КОМ».