+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАМІКИ ТА СКЛА

адреса: к. 120, головний корпус,

просп. Гагаріна, 8 , м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-38-96

e-mail: ceramics_glass@udhtu.edu.ua

e-mail: holvik@ukr.net

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітні програми:

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічна технологія кераміки (ТК)

Хімічна технологія скла та емалей (ТС)

Технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД)

Кафедра ХТКС заснована в 1953 році і вже має свою історію. Сьогодні на кафедрі навчається понад 100 студентів, які мають можливість відвідувати лекції, практичні та лабораторні заняття за своєю спеціальністю, а також проходити практику на вітчизняних підприємствах.

Штат кафедри на даний момент налічує більше 20 висококваліфікованих фахівців, з яких 2 доктори технічних наук, професори, 12 кандидатів технічних наук, доцентів і асистентів, а також досвідчений допоміжний персонал.

Колектив кафедри ХТКС