Select Page

DEPARTMENT OF CERAMICS AND GLASS

address: room 120, ave. Gagarin, 8, the city of Dnipro, 49005

tel .: +38 (0562) 47-38-96

e-mail: ceramics_glass@udhtu.edu.ua

e-mail: holvik@ukr.net

The Department of Ceramics and Glass prepares specialists for the bachelor’s and master’s degrees in the following fields of knowledge:

Branch of knowledge: 16 Chemical and bioengineering

Specialty: 161 Chemical Technology and Engineering

Educational programs:

Chemical technology of ceramics, glass and building materials
Chemical technology and design of products from ceramics, glass and building materials

У 2013 році в рамках спеціальності «Хімічні технології та інженерія» запроваджено сучасну та перспективну освітню програму «Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТД)».

Необхідність створення цієї програми була продиктована потребами ринку праці, а саме, відсутністю фахівців, здатних поєднувати базові, розвивати новітні та інноваційні знання і вміння як в галузі хімічної технології та інженерії, так і в галузі промислового дизайну.

Серед багатьох термінів «дизайн», які можна зустріти на теренах інтернету, сутність зводиться до якогось творчого процесу і результату художньо-технічного проектування виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об’єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних. А в нашому випадку студент навчається ще й створювати сам об’єкт.

Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Випускники мають широкий світогляд, володіють високим інтелектуальним потенціалом і рівнем культури, вмінням творчо підходити до вирішення проблем, аналізувати та обирати оптимальні варіанти рішень, вмінням орієнтуватись в умовах дизайн-тенденцій сучасного ринкового середовища в галузі скла, кераміки та будівельних матеріалів. Сферою їх діяльності є практичне виробництво продукції, а також управління процесом створення предметно-просторових систем.

Дизайнерська творчість охоплює найрізноманітніші сфери діяльності і різні вироби – від таких, які цінні, перш за все, своїми функціональними властивостями, до таких, в яких найголовніше це естетична якість і художні переваги.

Кераміка та скло це унікальні матеріали, історія яких починається багато тисяч років тому. І завжди ці матеріали були поруч з людиною, слугуючи їй майже у всьому – це й будівельні матеріали (керамічна цегла, плитка, санітарні вироби, віконне скло), й предмети побуту (посуд, пляшки, сервізи), й вироби технічного призначення (конструкційна кераміка, склокераміка, біокераміка) і т.д. Проте, у часи бурхливого розвитку промисловості та передових технологій, людина прагне оточувати себе не тільки функціональними, але й красивими речами… І галузь виробництва кераміки та скла у цьому напрямку має необмежені простори для реалізації творчих задумів.

Під час навчання студенти вивчають технології одержання сучасних різновидів художніх виробів зі скла, кераміки, будівельних матеріалів; специфічні особливості матеріалів, їх технічні та декоративні властивості, вплив технологічних параметрів на особливості форми, поверхні та фактури предмету; навчаються комплексно підходити до рішення конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних та економічних задач; вивчають обладнання та особливості виготовлення виробів художнього призначення і вплив технологічних факторів на якість продукції.

В навчальну програму підготовки входять дисципліни професійного спрямування: «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Рисунок, живопис, композиція», «Кольорознавство», «Скульптура та ліплення», «Комп’ютерне проектування в графічному дизайні», «Сучасні матеріали для інтер’єру приміщень, будівництва та архітектури», «Хімія і технологія пігментів», «Технологія виготовлення художнього скла, кераміки та інших композиційних матеріалів» та інші.

На практичних заняттях з живопису наші студенти навчаються створювати маленькі шедеври – як реалістичні, так і фантазійні, що сприяє розвитку  естетичного смаку майбутніх фахівців. З неменшим натхненням проходять заняття з кольорознавства, де майбутні фахівці вчаться правильно поєднувати кольори та підбирати кольорові рішення.

Творчі роботи студентів групи 2-ТСдз-67

Практичні заняття з дисципліни «Кольорознавство»

Освоєння теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни «Скульптура та ліплення» дозволяє формувати об’ємно-просторове мислення і творчу уяву студентів, а також осягнути способи і прийоми створення тривимірних об’єктів.

Творчі роботи студентів з дисципліни «Скульптура та ліплення»

Крім того, фахівці набувають поглиблених знань з класичної хімічної технології виготовлення кераміки та скла в рамках дисциплін професійного спрямування: «Кристалографія і мінералогія», «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології», «Основи наукових досліджень», «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», «Хімічна технологія скла і ситалів» та інші.

Випускники отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку для здійснення самостійного планування і організації виробничої та проектної дизайнерської діяльності. В результаті набутих знань та вмінь вони здатні:

  • обробляти та інтерпретувати дані, що належать до хімічної інженерії і промислового дизайну, співвідносити їх з відповідними теоріями;
  • до образного мислення, пошуку нових нетрадиційних проектних рішень;
  • обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю хімічних виробництв, а також створення об’єктів промислового дизайну;
  • формулювати проектно-образну задачу, раціонально та грамотно її виконувати, зокрема, розробляти декор, підбирати кольорове рішення для композиції або виробу в цілому;
  • самостійно проектувати вироби художньо-декоративного призначення, обґрунтовувати конкретну виробничу технологію їх виготовлення та обирати необхідні матеріали.

Отже, випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і є затребувані на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, промислового дизайну, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах, приватних майстернях з виготовлення ювелірних виробів, а також художньо-декоративних виробів з кераміки та скла.

19–21.06.2018 відбувся захист бакалаврських дипломних робіт першого випуску студентів-дизайнерів на кафедрі хімічної технології кераміки та скла. При виконанні робіт були розроблені художні ескізи і склади склоемалевих та глазурних покриттів для отримання відповідно художньо-декоративних виробів з міді і керамічної плитки. Отримані вироби з міді були представлені на 24-му Міжнародному конгресі емальєрів у м. Чикаго (США).

Завдяки наполегливості, старанності та високому рівню підготовки всі студенти-дизайнери захистили дипломні роботи на відмінно.

Якщо Ви особистість, плануєте самостійно будувати своє життя, бажаєте оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому, якщо Ви не можете бути «як всі», а прагнете бути «кращим за всіх» ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!

The Department of Ceramics and Glass was founded in 1953 and has a glorious long history, traditions and high standards of teaching. Today more than 100 students are studying at the department who have the opportunity to attend lectures, practical and laboratory classes in the corresponding educational program, take industrial and pre-diploma practice at the leading enterprises of the industry, take part in carrying out scientific researches, take internships abroad.

The staff of the department has more than 15 highly qualified specialists, including 2 Doctors of Technical Sciences, professors, 10 candidates of technical sciences, associate professors and research staff, as well as experienced auxiliary staff. The staff of the department has close ties with the enterprises of the branch, fruitfully cooperates with the leading scientists of higher educational institutions and research institutes of Ukraine, as well as foreign institutions. Fundamental and applied researches within the framework of state budget and economic and contractual works are constantly being conducted at the Department, for which students of 4-6 years or junior years of education are actively involved.

Realization of the basic directions of the Department’s activity provides a high level and quality of training of young professionals and makes our graduates in demand and competitive in the modern labor market.

Колектив кафедри ХТКС