Обрати сторінку

Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів

У 2013 році в рамках спеціальності «Хімічні технології та інженерія» запроваджено сучасну та перспективну навчальну програму «Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТД)».

Необхідність створення цієї програми була продиктована потребами ринку праці, а саме, відсутністю фахівців, здатних поєднувати базові, розвивати новітні та інноваційні знання і вміння як в галузі хімічної технології та інженерії, так і в галузі промислового дизайну.

Серед багатьох термінів «дизайн», які можна зустріти на теренах інтернету, сутність зводиться до якогось творчого процесу і результату художньо-технічного проектування виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об’єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних. А в нашому випадку студент навчається ще й створювати сам об’єкт.

Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Випускники мають широкий світогляд, володіють високим інтелектуальним потенціалом і рівнем культури, вмінням творчо підходити до вирішення проблем, аналізувати та обирати оптимальні варіанти рішень, вмінням орієнтуватись в умовах дизайн-тенденцій сучасного ринкового середовища в галузі скла, кераміки та будівельних матеріалів. Сферою їх діяльності є практичне виробництво продукції, а також управління процесом створення предметно-просторових систем.

Дизайнерська творчість охоплює найрізноманітніші сфери діяльності і різні вироби – від таких, які цінні, перш за все, своїми функціональними властивостями, до таких, в яких найголовніше це естетична якість і художні переваги.

Кераміка та скло це унікальні матеріали, історія яких починається багато тисяч років тому. І завжди ці матеріали були поруч з людиною, слугуючи їй майже у всьому – це й будівельні матеріали (керамічна цегла, плитка, санітарні вироби, віконне скло), й предмети побуту (посуд, пляшки, сервізи), й вироби технічного призначення (конструкційна кераміка, склокераміка, біокераміка) і т.д. Проте, у часи бурхливого розвитку промисловості та передових технологій, людина прагне оточувати себе не тільки функціональними, але й красивими речами… І галузь виробництва кераміки та скла у цьому напрямку має необмежені простори для реалізації творчих задумів.

Під час навчання студенти вивчають технології одержання сучасних різновидів художніх виробів зі скла, кераміки, будівельних матеріалів; специфічні особливості матеріалів, їх технічні та декоративні властивості, вплив технологічних параметрів на особливості форми, поверхні та фактури предмету; навчаються комплексно підходити до рішення конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних та економічних задач; вивчають обладнання та особливості виготовлення виробів художнього призначення і вплив технологічних факторів на якість продукції.

В навчальну програму підготовки входять дисципліни професійного спрямування: «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Рисунок, живопис, композиція», «Кольорознавство», «Скульптура та ліплення», «Комп’ютерне проектування в графічному дизайні», «Сучасні матеріали для інтер’єру приміщень, будівництва та архітектури», «Хімія і технологія пігментів», «Технологія виготовлення художнього скла, кераміки та інших композиційних матеріалів» та інші.

На практичних заняттях з живопису наші студенти навчаються створювати маленькі шедеври – як реалістичні, так і фантазійні, що сприяє розвитку  естетичного смаку майбутніх фахівців. З неменшим натхненням проходять заняття з кольорознавства, де майбутні фахівці вчаться правильно поєднувати кольори та підбирати кольорові рішення.

Творчі роботи студентів групи 2-ТСдз-67

 

Практичні заняття з дисципліни «Кольорознавство»

Освоєння теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни «Скульптура та ліплення» дозволяє формувати об’ємно-просторове мислення і творчу уяву студентів, а також осягнути способи і прийоми створення тривимірних об’єктів.

Творчі роботи студентів з дисципліни «Скульптура та ліплення»

Крім того, фахівці набувають поглиблених знань з класичної хімічної технології виготовлення кераміки та скла в рамках дисциплін професійного спрямування: «Кристалографія і мінералогія», «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології», «Основи наукових досліджень», «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», «Хімічна технологія скла і ситалів» та інші.

Випускники отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку для здійснення самостійного планування і організації виробничої та проектної дизайнерської діяльності. В результаті набутих знань та вмінь вони здатні:

  • обробляти та інтерпретувати дані, що належать до хімічної інженерії і промислового дизайну, співвідносити їх з відповідними теоріями;
  • до образного мислення, пошуку нових нетрадиційних проектних рішень;
  • обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю хімічних виробництв, а також створення об’єктів промислового дизайну;
  • формулювати проектно-образну задачу, раціонально та грамотно її виконувати, зокрема, розробляти декор, підбирати кольорове рішення для композиції або виробу в цілому;
  • самостійно проектувати вироби художньо-декоративного призначення, обґрунтовувати конкретну виробничу технологію їх виготовлення та обирати необхідні матеріали.

Отже, випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і є затребувані на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, промислового дизайну, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах, приватних майстернях з виготовлення ювелірних виробів, а також художньо-декоративних виробів з кераміки та скла.

19–21.06.2018 відбувся захист бакалаврських дипломних робіт першого випуску студентів-дизайнерів на кафедрі хімічної технології кераміки та скла. При виконанні робіт були розроблені художні ескізи і склади склоемалевих та глазурних покриттів для отримання відповідно художньо-декоративних виробів з міді і керамічної плитки. Отримані вироби з міді були представлені на 24-му Міжнародному конгресі емальєрів у м. Чикаго (США).

Завдяки наполегливості, старанності та високому рівню підготовки всі студенти-дизайнери захистили дипломні роботи на відмінно.

Якщо Ви особистість, плануєте самостійно будувати своє життя, бажаєте оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому, якщо Ви не можете бути «як всі», а прагнете бути «кращим за всіх» ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!