Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

адреса: просп. Гагаріна, 8 , м. Дніпро, к. 213 або 214

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра за наступною галузю знань: Галузь знань: 10 Природничі науки Спеціальність: 102 Хімія

Освітня програма:

“Хімія харчових продуктів”

Презентація спеціальності 102 “Хімія”

Кафедра неорганічної хімії заснована в рік заснування університету (1930 рік) та має багаторічну історію.

Кафедра неорганічної хімії відноситься до випускових кафедр і забезпечує фундаментальні знання студентів усіх напрямків підготовки з загальної та неорганічної хімії. За навчальний рік на кафедрі проходять навчання близько 800 студентів, серед яких близько 650 денної та 150 заочної форми навчання.

Штат кафедри налічує 2 професора та 4 доценти.

Навчально-допоміжний персонал складається з завідувача лабораторією, 2 старших лаборантів та провідного інженера.

Під керівництвом проф. Штеменко О. В. на кафедрі проводять дослідження 2 аспіранти.

Кафедра неорганічної хімії є найпершою хімічною кафедрою, з якою зустрічаються студенти хіміко-технологічного університету, тому колектив кафедри окрім наукової та навчальної роботи приймає активну участь у вихованні та адаптації студентів першокурсників у ВНЗ.

Понад 40 років кафедра неорганічної хімії є організатором роботи унікальної у Придніпровському регіоні “Школі хіміка”, де актуальні питання хімічної науки розглядаються провідними вченими та викладачами університету, тим самим формуючи науковий світогляд талановитої учнівської та студентської молоді.

Колектив кафедри неорганічної хімії

Базуючись на традиціях та досвіді, накопиченому в минулі роки, кафедра взяла курс на подальше удосконалювання навчального процесу. Здійснюється велика робота з підготовки до друку та видання методичних вказівок до лабораторного практикуму та самопідготовки студентів, підготовлені 5 навчальних посібників з курсу неорганічної хімії. Під керівництвом д.х.н. О. В. Штеменка здійснюються наукові дослідження в галузі хімії комплексних і кластерних сполук рідкісних і розсіяних елементів. Робота підтримується Державним Фондом Фундаментальних Досліджень України і входить в координаційні плани Міністерства освіти та НАН України.

Результати досліджень доповідалися на Міжнародних конференціях в США, Німеччині, Китаї, Іспанії, Португалії, Франції, Австрії та інших країнах світу.

За час існування кафедри були захищені більш як 34 кандидатських та 5 докторських дисертацій.