Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ

адреса: к. 220в , головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 47-05-65

e-mail: biotech_life@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма:

Біотехнологія та біоінженерія (БТ)

Отделение МАН на базе областного эколого-натуралистического центра (ОблЭНЦ) при участии кафедры биотехнологии нашего университета

                        
  • процеси синтезу білкусинтез амінокислотсинтез вітамінів/синтез біологічно-активних речовинпроцеси енергетичного, вуглеводного та ліпідного обміну
  • вдосконалення господарсько-корисних ознак у культурних видів рослин та тваринДНК-технології, що забезпечують отримання організмів з заданими якостямизбереження біорізноманіттястворення генотипа бібліотек та ДНК-банківстворення біотехнологічними методами штучних тканин та органів, які необхідні для трансплантаціїстворення трансгенних рослин та тварин
  • отримання: вакцинпробіотиківантибіотиківмоноклональних антитілстворення музеїв культур мікроорганізмів та вірусів
  • використання ферментних систем для підвищення споживчих властивостей харчових продуктіввикористання мікроорганізмів та грибів для отримання харчового білку
                          
  • використання мікроорганізмів, грибів, ферментів та ін. для біотехнологічних процесів:бродіння (спиртове, молочнокисле та ін.),окислення органічних речовин,отримання білкових концентратів та ізолятів
  • біотехнологічне консервуванняметоди очистки, детоксикації речовин,отримання замінників біогенних речовинальтернативні джерела енергії: біогаз, біоетанолдеградація відходів антропогенної діяльностівермикультивування
  • штучне заплідненняпересадка ембріонівклітинне клонування in vitroекстракорпоральне запліднення
  • використання біодатчиків та біосенсорівадаптація біологічних моделей для механіки та електронікививчення первинних структур ДНК та їх функціонального значення