Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРАМІКИ, СКЛА ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Голеус Віктор Іванович

Голеус Віктор Іванович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ХТКС, перший проректор ДВНЗ УДХТУ

Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2005 р.), нагороджений знаком «Відмінник науки України» (2000 р.) і знаком «За наукові досягнення» (2010 р.).

Дисципліни, що викладає: «Математичне моделювання і використання ЄОМ в хімічній технології», «Хімічна технологія скла і скловиробів». Щорічно є керівником до 10 науково-дослідних дипломних робіт спеціалістів і магістрів.

Наукові інтереси: дослідження умов склоутворення, взаємозв’язку між хімічною будовою, оксидним складом та фізико-хімічними властивостями боросилікатних та інших оксидних стекол; розроблення математичних моделей для описання властивостей стекол в залежності від їх оксидного складу; синтез нових оксидних стекол та розробка основ технології виготовлення на їх основі електроізоляційних, жаро- та корозійностійких, та інших покриттів на металах і кераміці.

Публікації: автор більш ніж 150 наукових робіт і більш 50 авторських свідоцтв та патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій и 2 докторських, працює 1 здобувач.

Тел. +38 (0562) 47-38-96  е-mail: holvik22@gmail.com

Рижова Ольга Петрівна

Рижова Ольга Петрівна

кандидат технічних наук, доцент, проректор по науково-педагогічній роботі ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Кристалографія і мінералогія», «Методи досліджень силікатних структур». Керує науково-дослідними дипломними роботами у напрямку емальованих покриттів.

Наукові інтереси: склопокриття для кольорових та дорогоцінних металів.

Публікації: співавтор більш як 50 наукових робіт та 15 авторських свідоцтв і патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Керівництво аспірантами: під керівництвом працює 2 аспіранти

 Зайчук Олександр Вікторович

Зайчук Олександр Вікторович

доктор технічних наук, доцент, декан факультету ОТС

Дисципліни, що викладає: «Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів», «Основи технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів». Керівник як проектних, так і науково-дослідних дипломних робіт в області керамічних матеріалів.

Наукові інтереси: будівельна та тонка кераміка, керамічні пігменти.

Публікації: автор більш як 100 наукових робіт і 30 патентів.

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація.

Публікації в Scopus 

Публікації на scholar.google.com.ua

Хоменко Олена Сергіївна

Хоменко Олена Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент, заступник декана ф-ту ОТС з навчальної роботи, науковий співробітник

Дисципліни, що викладає: «Технологія і обладнання для виготовлення виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас», «Кристалографія та мінералогія», «Методи досліджень силікатних структур». «Історія декоративно-прикладного мистецтва». Керує проектними та науково-дослідними дипломними роботами в області технології тонкої кераміки.

Наукові інтереси: розроблення керамічних мас для виробництва матеріалів для силікатної галузі, розробка енерго- та ресурсозберігаючих технологій в кераміці.

Публікації: співавтор більш 70 наукових робіт та 24 патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Тел. 097-27-97-148   е-mail: elenahtks@ukr.net

 Науменко Світлана Юріївна

Науменко Світлана Юріївна

заступник декана ф-ту ОТС з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: «Інтелектуальна власність», «Основи технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів», «Основи наукових досліджень». Керує науково-дослідними дипломними, курсовими роботами по розробці технології склопокриттів різного призначення.

Наукові інтереси: емалеві покриття.

Публікації: співавтор більш як 70 наукових робіт і 15 авторських свідоцтв і патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Ільченко Наталія Юріївна

Ільченко Наталія Юріївна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач навчального відділу ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Кристалографія і мінералогія» «Кристалографія и мінералогія», «Основи технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів». Керівник як проектних, так і науково-дослідних дипломних робіт в області скла та скловиробів.

Наукові інтереси: склокристалічні матеріали з реакційно сформованою структурою.

Публікації: автор більш 50 наукових робіт та 10 авторських свідоцтв і патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Кольцова Ярослава Іванівна

Кольцова Ярослава Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, заст. завідувача навчального відділу ДВНЗ УДХТУ

Дисципліни, що викладає: «Хімічна технологія кераміки та вогнетривів», «Технологія і обладнання виробництв будівельної кераміки». Керує проектними та науково-дослідними дипломними роботами в області технології кераміки та вогнетривів.

Наукові інтереси: пористі матеріали будівельного призначення, покриття для будівельної кераміки.

Публікації: співавтор більш як 30 наукових робіт і 10  патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Карасик Олена Віталіївна

Карасик Олена Віталіївна

завідувач аспірантурою ДВНЗ УДХТУ, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Дисципліни, що викладає: «Технологія і обладнання виробництв технічної кераміки та вогнетривів». «Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології». Керує як проектними, так і науково-дослідними дипломними роботами в галузі технології кераміки та вогнетривів.

Наукові інтереси: пористі проникні керамічні матеріали, вогнетривкі вироби алюмосилікатного та шпінельного складів, термостійкі керамічні і склокерамічні матеріали спеціального призначення.

Публікації: співавтор більш 30 наукових робіт.

Публікації на scholar.google.com.ua

Нагорна Тетяна Іванівна

Нагорна Тетяна Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри ХТКС

Дисципліни, що викладає: «Основи проектування виробництв», «Технологія та обладнання підприємств емальованих та інших захисних покриттів». Керує науково-дослідними дипломними, курсовими роботами по розробці технології склопокриттів різного призначення.

Наукові інтереси: Емалеві покриття.

Публікації: Співавтор понад 60 наукових праць та 10 патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Колєда Володимир Васильович

Колєда Володимир Васильович

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Наукові інтереси: керує напрямом по розробці та вдосконаленню технології керамічних та композиційних матеріалів. Має великий досвід роботи з підприємствами силікатної галузі і є керівником більш 10 госпдоговірних робіт про наукове співробітництво з заводами.

Публікації: має більш 250 наукових робіт, 35 авторських свідоцтв та патентів.

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація, працює 1 аспірант.

Тел.: (0562) 47-35-06     моб.: 050 694-27-11

Козирєва Тетяна Іванівна

Козирєва Тетяна Іванівна

старший науковий співробітник

Наукові інтереси: має великий науковий та виробничий стаж в області технології скла та склокристалічних матеріалів. Займається розробкою порошкових склофарб для гарячого декорування виробів із сортового скла.

Публікації: має більш 80 наукових робіт, 12 авторських свідоцтв та патентів.

Кислічна Раїса Іванівна

Кислічна Раїса Іванівна

кандидат технічних наук, науковий співробітник

Наукові інтереси: розробка склоемалевих покриттів (ґрунтових та покривних) широкої колірної гамми різного призначення, в тому числі для комплектації кольоровимірювальної техніки.

Публікації: має більш 100 наукових робіт, 50 авторських свідоцтв та патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Амеліна Олександра Андріївна

Амеліна Олександра Андріївна

кандидат технічних наук, науковий співробітник

Наукові інтереси: тверді скло- та склокерамічні електроліти для літієвих джерел струму; склозв’язки і спаї для різних металів і кераміки.

Публікації: має 20 наукових робіт та 5 патентів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Рубанова Ольга Миколаївна

Рубанова Ольга Миколаївна

кандидат технічних наук, науковий співробітник

Наукові інтереси: розробка хімічностійких склопокриттів різного призначення.

Публікації: має 10 наукових робіт та 2 патенти.

Гордеєв Юрій Сергійович

Гордеєв Юрій Сергійович

аспірант, керівник д.т.н., професор Голеус В. І.

Публікації на scholar.google.com.ua

Петух Світлана Іванівна

Петух Світлана Іванівна

аспірант

Науковий керівник: Кольцова Ярослава Іванівна, доц. каф ХТКС, канд. техн. наук.

Тема дисертації: “Теплоізоляційні склокристалічні матеріали з підвищеною міцністю”

Має 6 публікацій.

Тітова Варвара Володимирівна

Тітова Варвара Володимирівна

Завідуюча лабораторією

Полякова Катерина Євгенівна

Полякова Катерина Євгенівна

Інженер

Веретельник Юлія Миколаївна

Веретельник Юлія Миколаївна

Інженер

Щербина Олександр Ігоревич

Щербина Олександр Ігоревич

Учбовий майстер

Сігунов Олексій Олександрович

Сігунов Олексій Олександрович

завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив у 2002 році Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих силікатних матеріалів” (кваліфікація   магістр, викладач ВНЗ, інженер-технолог). Захистив у 2006 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема дисертації “Енергозберігаюча технологія виробництва портландцементного клінкеру на основі грубомеленої сировинної суміші, яка включає доменний гранульований шлак”.

Дисципліни, що викладає: лекції з дисциплін “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”, “Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”, “Технологія виробництва цементу та виробів на його основі” для студентів спеціальності “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Є керівником дипломних проектів і робіт студентів ступенів бакалавр та магістр.

Область наукових інтересів: Розробка та модифікація властивостей складів легких та важких бетонів, а також одержання нових видів спеціальних цементів. Займається підготовкою науково-педагогічних кадрів. Має право наукового керівництва аспірантами за фахом 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

Публікації: Має понад 60 наукових праць, з них понад 25 статей, 2 авторських свідоцтва та патенти на винахід. Є автором навчального посібника з грифом МОН.

Білий Олександр Якович

Білий Олександр Якович

доцент, кандидат технічних наук

Закінчив у 1992 році Дніпропетровський хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Технологія тугоплавких неметалічних силікатних матеріалів” (кваліфікація – інженер-хімік-технолог).

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 – “Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів”, тема дисертації – “Теплоізоляційний матеріал на основі відходів металургійного виробництва та деяких глин” в спеціалізованому вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Вчене звання доцента кафедри хімічної технології в’яжучих матеріалів присвоєно в 2004 році.

Дисципліни, що викладає: «Основи технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів», «Технологія виробництва цементу та виробів на його основі», «Механічне обладнання, процеси та апарати у виробництві тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів».

Область наукових інтересів: Розробка складів і технології виробництва силікатної цегли.

Публікації: Має понад 80 наукових праць, серед них – 37 статей, тез доповідей – 18, авторських свідоцтв і патентів на винахід – 1. 

Салєй Андрій Аркадійович

Салєй Андрій Аркадійович

асистент, кандидат технічних наук

Закінчив у 2012 році Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Захистив кандидатську дисертацію у 2016 році за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема дисертації «Електроізоляційні склоемалеві та склокристалічні покриття для виробів з кольорових металів». З 2017 року працює на посаді асистента кафедри.

Дисципліни, що викладає: «Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи», «Основи проектування хімічних виробництв», «Хімічна технологія спеціальних видів виробів з тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

Область наукових інтересів: розробка технології одержання повітряних в’яжучих з природної сировини.

Публікації: співавтор понад 18 наукових праць, серед них – 5 статей, тез доповідей – 9, авторських свідоцтв і патентів на винахід – 4.

Кравченко Тетяна Володимирівна

Кравченко Тетяна Володимирівна

старший викладач

В 1993 г закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут  за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких тугоплавких і силікатних матеріалів (кваліфікація інженер-хімік-технолог).

Дисципліни, що викладає: Лекційний курс: “Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології”, “Технологія цементів та виробів з нього”, Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”, також з цих дисциплін проводить лабораторні та практичні заняття.

Займається науково-дослідною роботою, а також громадською роботою на факультеті.

Наукові інтереси: Пошук і дослідження  нових сировинних матеріалів для отримання  теплоізоляційних матеріалів, розробка та удосконалення сировинної суміші для   виготовлення газогіпсу.

Публікації:  Співавтор понад 30 наукових  праць та 3 патентів на винахід.

Фоменко Галина Валеріївна

Фоменко Галина Валеріївна

cтарший викладач кафедри Хімічної технології в’яжучих матеріалів, вчений секретар кафедри, секретар вченої ради факультету ОТС, член науково-методичної ради ДВНЗ УДХТУ.

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1985 році (диплом з відзнакою), факультет Технології силікатів за спеціальністю хімічна технологія в’яжучих матеріалів, присвоєна кваліфікація інженера-хіміка-технолога. Після закінчення аспірантури за спеціальністю «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» у 1990 році працює на кафедрі ХТВМ.

Викладає дисципліни: «Основи проектування хімічних виробництв», «Обладнання та основи проектування виробництв ТН та СМ», «Виробництво повітряніх і автоклавних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі», «Методологія та організація наукових досліджень». Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Фізична хімія ТН і СМ». Керує курсовим та дипломним проектуванням, являється консультантом науково-дослідних дипломних робіт (в тому числі – комплексних міжвузівських науково-дослідних дипломних робіт).

Наукові інтереси – в напрямку дослідження складів та властивостей повітряних в’яжучих матеріалів, розробки складів сировинних сумішей автоклавних в’яжучих та дослідженні властивостей виробів на їх основі. Також – в напрямку розробки склокристалічних матеріалів з високими діелектричними властивостями з використанням енергозберігаючих технологій.

Співавтор понад 40 наукових праць, в тому числі 2 авторських свідоцтва, 12 статей у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, понад 26 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Сиволоб Наталія Борисівна

Сиволоб Наталія Борисівна

викладач

У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” (кваліфікація магістр, інженер-технолог).

Дисципліни, що викладає: Лекційні курси. 1.Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. 2. Інтелектуальна власність. Лабораторні заняття. 1. Хімічна технологія в’яжучих матеріалів. 2. Математичне моделювання та застосування ЕОМ в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

Область наукових інтересів: Модифікація властивостей повітряних в’яжучих матеріалів.

Мусіна Аліна Олександрівна

Мусіна Аліна Олександрівна

аспірант

 

Алексєєва Якиліна Іванівна

Алексєєва Якиліна Іванівна

завідуюча лабораторією

 

 Щербина Віталіна Володимирівна

Щербина Віталіна Володимирівна

інженер 1 категорії

 

Кахікало Олександр Васильович

Кахікало Олександр Васильович

учбовий майстер