Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРАМІКИ, СКЛА ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сьогодні на кафедрі ведуться численні науково-дослідні роботи за трьома основними напрямками:

  • розробка нових видів скла та склокристалічних матеріалів;
  • розробка захисних покриттів на металах та кераміці;
  • розробка керамічних та композиційних матеріалів різного призначення.

При цьому кожний напрямок має декілька піднапрямків, за якими щорічно виконуються госпдоговірні та держбюджетні науково-дослідні роботи

В роботі за вказаними науковими напрямками, окрім кваліфікованих наукових співробітників беруть участь студенти, що дозволяє їм більш поглиблено вивчити основні фізико-хімічні процеси, які протікають в кераміці, склі, емалях, тощо та в подальшій роботі застосовувати ці знання.

 

Основний напрямок наукової діяльності кафедри “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів” був сформований на основі дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом доктора технічних наук, професора Салєя А. А., а також кандидатів технічних наук Куліка В. О. і Шевченко О. Ф. Роботи присвячені розробці нових складів і технології одержання в’яжучих матеріалів і виробів на їх основі різного функціонального призначення з вирішенням екологічних і енергетичних проблем.

На кафедрі розвиваються дослідження, що вирішують проблеми отримання повітряних в’яжучих матеріалів з покращеними властивостями: газогіпс, будівельний гіпс, нові види штукатурних матеріалів і вапна.

Кафедрою регулярно виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи згідно з планом НДР Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, де співробітники кафедри займають посади керівників, відповідальних виконавців, наукових співробітників та інженерів.

На кафедрі регулярно відбувається захист кандидатських дисертацій, зокрема останню кандидатську дисертацію на тему “Барієвмісні сульфоферитні клінкери і цементи” захищено в жовтні 2011 року (Сопіна Н. П.). В 2008 році докторську дисертацію на тему “Фізико-хімічні основи виробництва спеціальних цементів з використанням відходів гірничо-металургійного комплексу” захистив Салєй А. А.

Окрім кваліфікованих наукових співробітників наукові дослідження виконуюсть студенти, що дозволяє їм більш поглиблено вивчити основні фізико-хімічні процеси, які протікають при виробництві цементу, гіпсу, вапна та інших в’яжучих матеріалів. В 2012 р. в лабораторіях кафедри студентами були виконані та з успіхом захищені наступні науково-дослідницькі дипломні роботи:

  • Козирь І. В. / В’яжучі матеріали в системі СаО-ВаО-Fe2O3-SiO2-SO3 / Керівник – д.т.н., професор Салєй А. А., консультант – к.т.н., асистент Сопіна Н. П.
  • Микитченко Є. О. / Розробка складів закладочних сумішей і тампонажних розчинів з використанням порожніх порід та золи-виносу / Керівник – д.т.н., професор Салєй А. А., консультант – д.т.н., професор Салєй А. А.
  • Логвин І. М. / Використання ніздрюватих заповнювачів у виробництві силікатної цегли / Керівник – к.т.н. доцент Білий О. Я., консультант – к.т.н., доцент Білий О. Я.
  • Держевицька К. С. / Використання зол та шлаків у виробництві силікатної цегли / Керівник – к.т.н. доцент Білий О. Я., консультант – к.т.н., доцент Білий О. Я.
  • Алімбекова К. Е. / Вплив комплексних (потрійних) добавок на фізико-механічні властивості важких бетонів, що містять в своєму складі техногенні матеріали / Керівник – к.т.н. доцент Сігунов О. О., консультант – к.т.н., доцент Сігунов О. О.
  • Прохоренко Х. О. / Розробка складів важких бетонів, що містять відходи виробництва, активовані подвійними комплексними добавками / Керівник – к.т.н. доцент Сігунов О. О., консультант – к.т.н., доцент Сігунов О. О.
  • Кольвенко О. М. / Дослідження впливу добавок техногенного походження на будівельно-технічні властивості гіпсових в’яжучих матеріалів / Керівник – к.т.н. доцент Білий О. Я., консультант – стар. викладач Сиволоб Н. Б.