Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Щороку кафедра матеріалознавства здійснює підготовку із матеріалознавчих та механічних навчальних дисциплін понад 1200 студентів денної та заочної форм навчання (бакалаври і магістри) з 4 факультетів університету. На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни (за абеткою):

№ п/п Назва навчальної дисципліни № п/п Назва навчальної дисципліни
1 Аналіз та контроль матеріалів 11 Новітні матеріали
2 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 12 Опір матеріалів
3 Деталі машин 13 Основи наукових досліджень
4 Електротехнічні матеріали 14 Прикладне матеріалознавство
5 Інженерна графіка 15 Прикладна механіка
6 Інженерна і комп’ютерна графіка 16 Розрахунок рамних систем
7 Матеріалознавство 17 Структура і властивості матеріалів
8 Матеріалознавство і обробка матеріалів 18 Теоретична механіка
9 Матеріалознавство та технологія матеріалів 19 Теорія машин та механізмів
10 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 20 Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

 

Консультація професора Б. В. Виноградова з навчальної дисципліни “Теоретична механіка”

Для підготовки фахівців із спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-професійною програмою Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство на кафедрі додатково до вищезазначених викладаються наступні навчальні дисципліни (за абеткою):

№ п/п Назва навчальної дисципліни № п/п Назва навчальної дисципліни
1 Біологічно-сумісні матеріали 9 Новітні матеріали
2 Вплив матеріалів на організм людини 10 Ортопедичні матеріали і технології їх виготовлення та обробки
3 Вступ до спеціальності 11 Стандартизація та сертифікація матеріалів
4 Корозія та захист матеріалів 12 Стоматологічні матеріали і технології їх виготовлення та обробки
5 Кристалофізика та кристалохімія матеріалів 13 Технології термічної та механічної обробки матеріалів
6 Матеріалознавство композиційних та неметалевих матеріалів 14 Фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів
7 Матеріалознавство покриттів та плівок 15 Хімічні та функціональні властивості матеріалів
8 Металознавство 16 Ювелірні матеріали і технології їх виготовлення та обробки

Лабораторні заняття доцента С. І. Немчинова з навчальної дисципліни “Опір матеріалів”

Викладання навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється з урахуванням професійної спрямованості майбутніх фахівців. Для організації та проведення лекційних, практичних занять та лабораторних робіт на кафедрі матеріалознавства використовуються:

– предметні навчальні аудиторії:

 • Предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Прикладне матеріалознавство”;
 • Предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Теоретична механіка”;
 • Предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Матеріалознавство та обробка матеріалів”;
 • Предметна навчальна аудиторія із загально-технічних дисциплін;

– предметні навчальні лабораторії:

 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”;
 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”;
 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Опір матеріалів”;
 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Деталі машин”;
 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Теорія машин та механізмів”;
 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Ортопедичні матеріали”;
 • Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Ювелірні та стоматологічні матеріали”;

– навчально-наукові лабораторії, що створені на базі науково-дослідних комплексів:

 • Навчально-наукова лабораторія рентгенотекстурного аналізу матеріалів з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”;
 • Навчально-наукова лабораторія рентгеноструктурного аналізу матеріалів з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”;
 • Навчально-наукова лабораторія електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”;
 • Навчально-наукова лабораторія випробувань фізико-механічних властивостей матеріалів з дисципліни “Фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів”;
 • Навчально-наукова лабораторія випробувань захисних та протикорозійних властивостей матеріалів з дисципліни “Корозія та захист матеріалів”;

– предметні навчальні зали:

 • 3 креслярські зали.

Практичні заняття старшого викладача О. М. Гнатко з навчальної дисципліни “Теорія машин та механізмів”

Доценти кафедри В. В. Трофименко, С. І. Немчинов, В. І. Кравець, В. І. Овчаренко активно залучають до своїх досліджень студентів, які під їх керівництвом неодноразово ставали переможцями у конкурсах на кращу наукову студентську роботу. Кожного року на кафедрі матеріалознавства проводиться перший тур студентської олімпіади з навчальних дисциплін “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”.

Викладачі кафедри безперервно проходять підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах та підприємствах країни, передають свій досвід та здобутки з викладання дисциплін матеріалознавчого профілю колегам з інших навчальних закладів, організовують та приймають участь у роботі опорної кафедри технології металів і матеріалознавства Придніпровського регіону.

Доповідь доцента В. В. Трофименка “Про стан навчально-методичної роботи на кафедрі матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ” на засіданні опорної кафедри технології металів і матеріалознавства Придніпровського регіону

Професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал кафедри проводять активну профорієнтаційну роботу зі вступу до університету. Кафедра активно співпрацює з наступними навчально-виховними комплексами: №№ 36, 88, 97, 101, 106, 121 та 137 (м. Дніпро) і № 1 (смт. Кіровське). Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі – інженер 1 категорії Л. О. Судовська. На протязі всього навчального року випускники середніх навчальних закладів залучаються до різноманітних заходів, що проводяться в університеті, ознайомлюються з його історією, особливостями умов вступу до університету тощо.

Виконання інженером Л.О. Судовською профорієнтаційної роботи зі вступу до університету

Викладачі та співробітники кафедри беруть активну участь у проведенні днів відкритих дверей факультету комп’ютерних наук та інженерії. Під час цих заходів майбутнім абітурієнтам демонструється робота сучасного та модернізованого наукового обладнання, що використовується в навчальному процесі. Тісна співпраця викладачів кафедри з учнями та їх батьками, а також з вчителями навчально-виховних комплексів сприяє зацікавленості учнів у здобутті сучасних професій, в отриманні якісної освіти європейського рівня.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ КАФЕДРИ

АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ

3092. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів” з розділу “Рентгеноструктурний аналіз матеріалів” для студентів ІІ–ІV курсів механічних спеціальностей / Укл.: Гірін О.Б., Колесник Є.В., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 31 с.

3091. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу “Рентгенівський контроль виробів” з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів” для студентів ІІ–ІV курсів механічних спеціальностей / Укл.: Гірін О.Б., Овчаренко В.І., Колесник Є.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 36 с.

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

2610. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” (Частина ІI) для студентів спеціальностей 6.050502, 6.050503 / Укл.: О.П. Клименко, Є.В. Колесник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 36 с.

2223. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” для студентів ІІІ курсу спеціальностей 6.050502, 6.050503 (частина І) / Укл.: О.П. Клименко, Є.В. Колесник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 39 с.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

2401. Методичні вказівки з дисципліни “Матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Механічні властивості матеріалів” для студентів усіх форм навчання. / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 38 с.

2377.(Частина 1), (Частина 2). Методичні вказівки з дисципліни “Матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Макроскопічний та мікроскопічний методи дослідження матеріалів” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 43 с.

НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ

2380. Методичні вказівки з дисципліни “Новітні матеріали” до виконання лабораторних робіт з розділу “Матеріали з особливими фізичними і експлуатаційними властивостями” для студентів спеціальності 7.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напряму “Машинобудування”. / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 19 с.

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

2895. Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи “Розрахунок елементів конструкцій і деталей машин на витривалість” для студентів механічних спеціальностей денної і заочної форм навчання / Укладач Г.В. Філатов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 40 с.

2832. Методичні вказівки до виконання експериментальних лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.В. Філатов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 40 с.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2612. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів спеціальності 6.050503 / Укл.: О.П. Клименко, Є.В. Колесник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 40 с.

ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

3746. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу «Прикладний електронно-мікроскопічний аналіз матеріалів» з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для студентів IV курсу механічного факультету та факультету КН та І / Укл.: О.Б. Гірін, В.І. Овчаренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.

РОЗРАХУНОК РАМНИХ СИСТЕМ

3331. Методичні вказівки до розрахунку станин гідравлічних пресів із застосуванням комп’ютерних технологій для студентів III–V курсів спеціальності «Галузеве машинобудування» / Укл.: С.І. Немчинов, І.І. Начовний, О.В. Христенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 44 с.

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

3327. Методичні вказівки до виконання комп’ютерної лабораторної роботи «Дослідження кінематики точки шатуна кривошипно-шатунного механізму» для студентів ΙΙ курсу спеціальності «Галузеве машинобудування» / Укл.: С.І. Немчинов, Б.В. Виноградов, Д.О. Федін. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с.

2910. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження динамічних реакцій при обертанні твердого тіла навколо нерухомої осі» для студентів II курсу спеціальностей: ХМ, МП, ТМ, ОХВ, ХОМ, ХВ / Укл.: Б.В. Виноградов, С.І. Немчинов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 27 с.

2908. Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з розділу «Плоскопаралельний рух твердого тіла» для студентів ІІ курсу спеціальностей ХМ, МП, ТМ, ОХВ, ХОМ, ХВ / Укл.: С. І. Немчинов, Б.В. Виноградов, Д.О. Федін. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 42 с.

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

3772. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу «Вивчення структури, властивостей та призначення металів і сплавів з високою питомою міцністю (Al, Ti)» для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 42 с.

3613. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вивчення структури, властивостей та призначення міді та мідних сплавів (латуні і бронзи)” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.

3558. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» для студентів усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 40 с.

3094. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вивчення структури, властивостей та призначення спеціальних сталей і сплавів хімічного машинобудування, частина ІІ” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 40 с.

3093. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вивчення структури, властивостей та призначення конструкційних легованих сталей, частина І” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 31 с.

2891. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вплив деформації та термічної обробки на структуру та властивості матеріалів, частина ІІ (Основи термічної обробки сталі)” для студентів І–ІІІ курсів усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 36 с.

2887. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вплив хімічного складу і температури на фазовий стан залізовуглецевих сплавів” для студентів І–ІІІ курсів усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 46 с.

2756. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вплив деформації та термічної обробки на структуру та властивості матеріалів, частина І (Вплив пластичної деформації на властивості металевих і полімерних матеріалів)” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 27 с.

2652. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка різанням, частина І (токарні різці)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 15 с.

2651. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка матеріалів тиском, частина ІІ (отримання поковок деталей машин і холодне листове штампування)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 23 с.

2611. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Основи ливарного виробництва, частина ІІ (спеціальні способи лиття)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2013. – 20 с.

2580. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка різанням, частина ІІ (спіральні свердла)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 14 с.

2517. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка матеріалів тиском, частина І (отримання машинобудівних профілів)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 24 с.

2515. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Зварювальне виробництво” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. –Дніпропетровськ: УДХТУ, 2013. – 36 с.

2397. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Металургія чорних металів” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 36 с.

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

3582. Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань 13 «Механічна інженерія». Частина 5. Принцип Даламбера. Аналітична механіка / укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.

3107. Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина ІІ. Кінематика точки і твердого тіла / Укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 64 с.

3106. Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина І. Статика твердого тіла / Укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 60 с.