Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Щороку кафедра матеріалознавства здійснює підготовку із матеріалознавчих та загально механічних дисциплін близько 1500 студентів денної та заочної форм навчання (бакалаври і магістри) з 6 факультетів університету. На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:

п / п

Назва навчальної дисципліни

п / п

Назва навчальної дисципліни
1 Аналіз та контроль матеріалів 8 Опір матеріалів
2 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 9 Основи наукових досліджень
3 Електротехнічні матеріали 10 Прикладне матеріалознавство
4 Матеріалознавство 11 Розрахунок рамних систем
5 Матеріалознавство і обробка матеріалів 12 Структура і властивості матеріалів
6 Матеріалознавство та технологія матеріалів 13 Теоретична механіка
7 Новітні матеріали 14 Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

 

Консультація професора Б. В. Виноградова з навчальної дисципліни “Теоретична механіка”

Викладання навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється з урахуванням професійної спрямованості майбутніх фахівців. Для організації та проведення лекційних, практичних занять та лабораторних робіт на кафедрі матеріалознавства використовуються:

– предметні навчальні аудиторії:

Предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Прикладне матеріалознавство”;Предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Теоретична механіка”;Предметна навчальна аудиторія з дисципліни “Матеріалознавство і обробка матеріалів”;

– предметні навчальні лабораторії:

Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”;Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”;Предметна навчальна лабораторія з дисципліни “Опір матеріалів”;

– навчально-наукові лабораторії, що створені на базі науково-дослідних комплексів:

Навчально-наукова лабораторія рентгенотекстурного аналізу матеріалів з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”;Навчально-наукова лабораторія рентгеноструктурного аналізу матеріалів з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”;Навчально-наукова лабораторія електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів”;Навчально-наукова лабораторія випробувань фізико-механічних властивостей матеріалів з дисципліни “Структура і властивості матеріалів”;Навчально-наукова лабораторія випробувань захисних та протикорозійних властивостей матеріалів з дисципліни “Структура і властивості матеріалів”;

– комп’ютерні лабораторії:

Комп’ютерний клас.

Лабораторні заняття доцента С. І. Немчинова з навчальної дисципліни “Опір матеріалів”

Доценти кафедри В. В. Трофименко, С. І. Немчинов, Д. О. Федін, В. І. Овчаренко активно залучають до своїх досліджень студентів, які під їх керівництвом неодноразово ставали переможцями у конкурсах на кращу наукову студентську роботу. Кожного року на кафедрі матеріалознавства проводиться перший тур студентської олімпіади з нормативних навчальних дисциплін “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”.

Професорсько-викладацький склад кафедри безперервно проходить підвищення кваліфікації та здійснює стажування у провідних вищих навчальних закладах та підприємствах країни, передає свій досвід та здобутки з викладання дисциплін матеріалознавчого профілю колегам з інших навчальних закладів, організовує та приймає участь у роботі опорної кафедри технології металів і матеріалознавства Придніпровського регіону.

Доповідь доцента В. В. Трофименка “Про стан навчально-методичної роботи на кафедрі матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ” на засіданні опорної кафедри технології металів і матеріалознавства Придніпровського регіону

Підготовка завідувачем лабораторії В. Д. Нікітіним обладнання до лабораторного практикуму з навчальної дисципліни “Структура і властивості матеріалів”

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано 5 монографій (з них 3 – у видавництвах Європейського Союзу), 10 навчальних посібників (з них 3 – у видавництвах Європейського Союзу) та 36 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт і проведення практичних занять. Також створено комп’ютерні програми з окремих навчальних дисциплін для дистанційної системи навчання.

Професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал кафедри проводять активну профорієнтаційну роботу зі вступу до університету. За кафедрою закріплені наступні навчально-виховні комплекси: №№ 36, 88, 97, 101, 106, 121 та 137 (м. Дніпро) і № 1 (смт. Кіровське). Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі – інженер 1 категорії Л. О. Судовська. На протязі всього навчального року випускники закріплених за кафедрою навчальних закладів залучаються до різноманітних заходів, що проводяться в університеті, ознайомлюються з його історією, особливостями умов вступу до університету тощо.

Виконання інженером Л.О. Судовською профорієнтаційної роботи зі вступу до університету

Викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні днів відкритих дверей механічного факультету. Під час цих заходів майбутнім абітурієнтам демонструється робота сучасного та модернізованого наукового обладнання, що використовується в навчальному процесі. Тісна співпраця викладачів кафедри з учнями та їх батьками, а також з вчителями навчально-виховних комплексів сприяє зацікавленості учнів у здобутті сучасних професій, в отриманні якісної освіти європейського рівня.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ КАФЕДРИ

АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ

3092. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів” з розділу “Рентгеноструктурний аналіз матеріалів” для студентів ІІ–ІV курсів механічних спеціальностей / Укл.: Гірін О.Б., Колесник Є.В., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 31 с.

3091. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу “Рентгенівський контроль виробів” з дисципліни “Аналіз та контроль матеріалів” для студентів ІІ–ІV курсів механічних спеціальностей / Укл.: Гірін О.Б., Овчаренко В.І., Колесник Є.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 36 с.

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

2610. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” (Частина ІI) для студентів спеціальностей 6.050502, 6.050503 / Укл.: О.П. Клименко, Є.В. Колесник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 36 с.

2223. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” для студентів ІІІ курсу спеціальностей 6.050502, 6.050503 (частина І) / Укл.: О.П. Клименко, Є.В. Колесник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 39 с.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

2401. Методичні вказівки з дисципліни “Матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Механічні властивості матеріалів” для студентів усіх форм навчання. / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 38 с.

2377.(Частина 1), (Частина 2). Методичні вказівки з дисципліни “Матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Макроскопічний та мікроскопічний методи дослідження матеріалів” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 43 с.

НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ

2380. Методичні вказівки з дисципліни “Новітні матеріали” до виконання лабораторних робіт з розділу “Матеріали з особливими фізичними і експлуатаційними властивостями” для студентів спеціальності 7.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напряму “Машинобудування”. / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 19 с.

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

2895. Методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальної роботи “Розрахунок елементів конструкцій і деталей машин на витривалість” для студентів механічних спеціальностей денної і заочної форм навчання / Укладач Г.В. Філатов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 40 с.

2832. Методичні вказівки до виконання експериментальних лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.В. Філатов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 40 с.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2612. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів спеціальності 6.050503 / Укл.: О.П. Клименко, Є.В. Колесник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 40 с.

ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

3746. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу «Прикладний електронно-мікроскопічний аналіз матеріалів» з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для студентів IV курсу механічного факультету та факультету КН та І / Укл.: О.Б. Гірін, В.І. Овчаренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 35 с.

РОЗРАХУНОК РАМНИХ СИСТЕМ

3331. Методичні вказівки до розрахунку станин гідравлічних пресів із застосуванням комп’ютерних технологій для студентів III–V курсів спеціальності «Галузеве машинобудування» / Укл.: С.І. Немчинов, І.І. Начовний, О.В. Христенко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 44 с.

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

3327. Методичні вказівки до виконання комп’ютерної лабораторної роботи «Дослідження кінематики точки шатуна кривошипно-шатунного механізму» для студентів ΙΙ курсу спеціальності «Галузеве машинобудування» / Укл.: С.І. Немчинов, Б.В. Виноградов, Д.О. Федін. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 16 с.

2910. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження динамічних реакцій при обертанні твердого тіла навколо нерухомої осі» для студентів II курсу спеціальностей: ХМ, МП, ТМ, ОХВ, ХОМ, ХВ / Укл.: Б.В. Виноградов, С.І. Немчинов. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 27 с.

2908. Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з розділу «Плоскопаралельний рух твердого тіла» для студентів ІІ курсу спеціальностей ХМ, МП, ТМ, ОХВ, ХОМ, ХВ / Укл.: С. І. Немчинов, Б.В. Виноградов, Д.О. Федін. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 42 с.

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

3772. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з розділу «Вивчення структури, властивостей та призначення металів і сплавів з високою питомою міцністю (Al, Ti)» для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 42 с.

3613. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вивчення структури, властивостей та призначення міді та мідних сплавів (латуні і бронзи)” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.

3558. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» для студентів усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 40 с.

3094. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вивчення структури, властивостей та призначення спеціальних сталей і сплавів хімічного машинобудування, частина ІІ” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 40 с.

3093. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вивчення структури, властивостей та призначення конструкційних легованих сталей, частина І” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 31 с.

2891. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вплив деформації та термічної обробки на структуру та властивості матеріалів, частина ІІ (Основи термічної обробки сталі)” для студентів І–ІІІ курсів усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 36 с.

2887. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вплив хімічного складу і температури на фазовий стан залізовуглецевих сплавів” для студентів І–ІІІ курсів усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 46 с.

2756. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Вплив деформації та термічної обробки на структуру та властивості матеріалів, частина І (Вплив пластичної деформації на властивості металевих і полімерних матеріалів)” для студентів усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 27 с.

2652. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка різанням, частина І (токарні різці)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 15 с.

2651. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка матеріалів тиском, частина ІІ (отримання поковок деталей машин і холодне листове штампування)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 23 с.

2611. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Основи ливарного виробництва, частина ІІ (спеціальні способи лиття)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2013. – 20 с.

2580. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка різанням, частина ІІ (спіральні свердла)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: В.В. Трофименко, О.П. Клименко, В.І. Овчаренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 14 с.

2517. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Обробка матеріалів тиском, частина І (отримання машинобудівних профілів)” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 24 с.

2515. Методичні вказівки з дисципліни “ Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Зварювальне виробництво” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. –Дніпропетровськ: УДХТУ, 2013. – 36 с.

2397. Методичні вказівки з дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” до виконання лабораторного практикуму з розділу “Металургія чорних металів” для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Трофименко В.В., Клименко О.П., Овчаренко В.І. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 36 с.

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

3582. Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань 13 «Механічна інженерія». Частина 5. Принцип Даламбера. Аналітична механіка / укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 28 с.

3107. Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина ІІ. Кінематика точки і твердого тіла / Укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 64 с.

3106. Конспект лекцій з теоретичної механіки для студентів механічних спеціальностей. Частина І. Статика твердого тіла / Укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 60 с.

Перебудова навчального процесу, створення сучасної бази, безперервне підвищення кваліфікації викладацького складу дали кафедрі можливість викладати курси «Комп’ютерне проектування деталей машин»“Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерів”“Прикладна механіка”“Деталі машин”“Теорія механізмів і машин”“Основи конструювання та проектування” для бакалаврів, спеціалістів і магістрів всіх спеціальностей університету. Кафедра має у своєму розпорядженні навчальні та дослідницькі лабораторії, обладнані сучасними установками і приладами.

Навчально-методичні розробки:
1. Методичні вказівки та завдання до курсового проекту з курсу “Деталі машин” для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денного та заочного факультетів / Укладачі:М. І. Огурцов, І. А. Кулик. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002.- 54с.
2. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічних робіт з прикладної механіки (опір матеріалів) для студентів 2 курсу технологічних спеціальностей/ Укладачі: В. П Шаповалов та ін. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002.- 34с.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні курсового проекту 3 курсу “Прикладна механіка” для студентів технологів-хіміків 2 курсу на тему: «Апарат з перемішуючим пристроєм» / Укл. В. Ф. Антоненко, В. І. Кравець.- Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005.- 44с.
4. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання (РЗ) для студентів 2-3 курсів спеціальностей «Розрахунок і конструювання» / Укладачі: В. І. Кравець, П. П. Єрмаков, В. П. Шаповалов, В.Ф.Антоненко, – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 20с.
5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія механізмів і машин” для студентів 2 курсу механічних спеціальностей / Укладачі: В. І. Кравець, С. В. Ковальов, Л. П. Скочко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 48с.
6. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з прикладної механіки для студентів 2 курсу технологічних спеціальностей (Частина перша) / Укладачі: В. П. Шаповалов, В. Ф. Антоненко, В. Г. Бабенко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 27с.
7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладна механіка» для студентів 2 курсу технологічних спеціальностей (Частина друга) / Укладачі:В. П. Шаповалов, В. Ф. Антоненко, В. Г. Бабенко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 28с.
8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Деталі машин” для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі: М. І. Огурцов, В. Г. Бабенко, С. В. Ковальов. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009.- 42с.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Деталі машин” для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: М. І. Огурцов, В. Г. Бабенко, В. І. Кравець. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 42с.
10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Прикладна механіка» для студентів технологів-хіміків 2 курсу. Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора / Укладачі: В. А. Карпенко, В. В. Глечиков, О. М. Гнатко – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 40с.
11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладна механіка» для студентів 2-3 курсів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В. А. Карпенко, В. В. Глечиков, С. В. Ковальов. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 60с.
12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Деталі машин» для студентів 3 курсу механічних спеціальностей. Частина 2 / Укладачі: С. В. Ковальов, С. В. Шишко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2010.- 34с.
13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Деталі машин» для студентів 3 курсу механічних спеціальностей. Частина 1 / Укладачі: С. В. Ковальов, С. В. Шишко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2010.- 52с.