Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Гірін Олег Борисович

Гірін Олег Борисович

Завідувач кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки АН ВШ України (2015 р.), Міжнародної премії імені академіка К. Ф. Стародубова “За наукові досягнення” (2016 р., Україна), Міжнародної премії імені Ейнштейна “За наукове досягнення” (2011 р., Великобританія). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), Почесним знаком МОН України “За наукові досягнення” (2005 р.), Почесною грамотою МОН України (2001 р.), медаллю «Великі вчені 21 сторіччя» (2011 р., США).

Освіта і кваліфікація: У 1974 р. закінчив з відзнакою технологічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту, у 1977 р. – аспірантуру, а у 1990 р. – достроково докторантуру при цьому інституті, захистивши докторську дисертацію на тему: “Закономірності формування текстури та анізотропії тонкої структури в металах при електрокристалізації” за спеціальністю “Металознавство та термічна обробка металів”. Має дипломи кандидата технічних наук (1981 р.) і доктора технічних наук (1991 р.), атестати старшого наукового співробітника (1992 р.) і професора (2002 р.). З 1998 р. по теперішній час – завідувач кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, яка була створена при його безпосередній участі.

Основні наукові досягнення: Відкрив невідоме раніше явище електрохімічного фазоутворення металів через стадію переохолодженого рідкого стану, отримав пріоритетні результати в дослідженнях впливу нанокристалічної, аморфної та орієнтованої структури на властивості електрохімічних покриттів. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, монографії в закордонному видавництві та 20 патентів на винаходи. Керівник науково-технічних проектів, виконаних на замовлення урядів України, США, Канади і Європейського Союзу. Виступив із науковими доповідями на симпозіумах у США, Канаді, Бразилії, Китаї, Франції, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Греції, Чехії, Росії, Україні. Член TMS, ASM і ECS, заступник голови секції за фаховим напрямом “Наукові проблеми матеріалознавства” Наукової ради МОН України.

Дисципліни, які викладає:

— Прикладне матеріалознавство;

— Структура і властивості матеріалів;

— Аналіз та контроль матеріалів.

Google Scholar

 

Виноградов Борис Володимирович

Виноградов Борис Володимирович

Професор кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: закінчив в 1962 р. Дніпропетровський гірничий інститут, в 1983 р. – докторантуру  при цьому інституті. В 1986 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Теорія та обґрунтування раціональних параметрів механічних систем барабанних млинів” за спеціальністю “Гірничі машини”. Має дипломи кандидата технічних наук (1968 р.) і доктора технічних наук (1986 р.), атестати доцента (1970 р.) і професора (1986 р.). В ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1999 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів, з 2013 р. − професор кафедри матеріалознавства. Нагороджений почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Розробив теорію статики та динаміки електромеханічних систем приводів барабанних млинів. Опублікував понад 300 наукових праць, в тому числі три монографії (Динаміка барабанних млинів. – Дніпропетровськ, 2004.– 128 с.; Відкриті зубчасті передачі барабанних млинів. – Дніпропетровськ, 2004. – 142 с.; Статика і динаміка барабанних млинів. – Дніпропетровськ, 2016. – 202 с.) три навчальних посібника, отримав 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Член секції за фаховим напрямом “Механіка” Наукової ради МОН України.

Дисципліна, яку викладає:

— Теоретична механіка.

Google Scholar

Філатов Георгій Венедиктович

Філатов Георгій Венедиктович

Професор кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1964 р. У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Розвиток теорії і застосування методу випадкового пошуку в оптимізаційних задачах будівельної механіки” за спеціальністю  “Будівельна механіка”. Має дипломи кандидата технічних наук (1972 р.) і доктора технічних наук (2005 р.), атестати доцента (1981 р.) і професора (2006 р). На посаді професора кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів працює з 2005 р., з 2013 р. − професор кафедри матеріалознавства. Заступник декана механічного факультету з 1978 по 1983 рр. Нагороджений почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ і медаллю ветерана праці (1988 р.).

Основні наукові досягнення: Розробив алгоритми випадкового пошуку та впровадив їх в практику оптимального проектування конструкцій, також розробив еволюційну теорію ідентифікації математичних моделей корозійного руйнування. Має понад 200 наукових і навчально-методичних робіт, з них 15 – в закордонних наукових журналах. Опублікував 7 монографій, 11 навчальних посібників, має авторське свідоцтво на комп’ютерний продукт.

Дисципліна, яку викладає:

— Опір матеріалів.

Єрмаков Петро Петрович

Єрмаков Петро Петрович

Професор кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Овчаренко Володимир Іванович

Овчаренко Володимир Іванович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: Закінчив Державну металургійну академію України у 1999 р. У 2002 р. закінчив аспірантуру при ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, згодом захистивши кандидатську дисертацію на тему: “Текстурована наноструктура і властивості тонких хромових електропокриттів на консервній жерсті” за спеціальністю “Металознавство та термічна обробка металів”. Має диплом кандидата технічних наук (2008 р.) і атестат доцента (2011 р.). З 2009 р. – доцент кафедри матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ. З 2014 р. – вчений секретар кафедри матеріалознавства. Нагороджений почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Має близько 50 наукових і методичних робіт, з них 3 публікації в закордонних наукових журналах. Опублікував у співавторстві два навчальних посібника (Материаловедение: Практикум. — Днепропетровск: Пороги, 2011. — 186 с. і Аналіз та контроль матеріалів. Лабораторний практикум — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 138 с.).

Дисципліни, які викладає:

— Матеріалознавство;

— Матеріалознавство і обробка матеріалів;

— Структура і властивості матеріалів;

— Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.

Google Scholar

Трофименко Віталій Васильович

Трофименко Віталій Васильович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта і кваліфікація: Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1971 р., аспірантуру при цьому інституті у 1975 р. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження системи залізо-водень” за спеціальністю “Металознавство та термічна обробка металів”. Має диплом кандидата технічних наук (1977 р.) і атестат старшого наукового співробітника (1987 р.). На посаді доцента кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1998 р. Вчений секретар кафедри матеріалознавства з 2000 по 2014 рр. Нагороджений почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Опублікував у співавторстві монографію “Флокены и контроль водорода в стали” та навчальний посібник “Материаловедение: Практикум”. Автор понад 170 наукових і методичних робіт, з них 7 опубліковано в закордонних наукових журналах. Має 38 авторських свідоцтв на винаходи.

Дисципліни, які викладає:

— Матеріалознавство та технологія матеріалів;

— Електротехнічні матеріали;

— Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство;

— Новітні матеріали.

Google Scholar

Немчинов Сергій Ілліч

Немчинов Сергій Ілліч

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: У 1973 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю “Хімічне машинобудування та  апаратобудування” та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 1976 р. закінчив аспірантуру при цьому інституті і у 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Електрохімічне полірування постійним і змінним струмом холоднодеформованих конструкційних сталей” за спеціальністю “Електрохімічні виробництва”. В 1980 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 1989 р. присвоєно вчене звання доцента. На посаді доцента кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів працює з 1986 р., з 2013 р. − доцент кафедри матеріалознавства.

Основні наукові досягнення: Автор і співавтор понад 80 наукових праць, 6 авторських свідоцтв на винаходи, навчального посібника з грифом МОН України “Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування. Ч.1. і Ч.2”, 30 методичних вказівок. Винахідник СРСР. Розроблені під його керівництвом комп’ютерні системи та програми широко застосовуються в навчальному процесі.

Дисципліни, які викладає:

— Теоретична механіка;

— Опір матеріалів;

— Розрахунок рамних систем.

Google Scholar

Кравець Василь Іванович

Кравець Василь Іванович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1984 року. З 2000 року завідувач кафедри. Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році в Московському інституті хімічного машинобудування за темою «Розробка агрегату для гранулювання лігнінного борошна та методики його розрахунку» За спеціальністю 05.04.09.

Наукові інтереси – розробка технології і обладнання для тонкого і надтонкого здрібнення. Опубліковано більше 30 наукових робіт, з них 7 авторських свідоцтв та патентів.

Google Scholar

Казіміров Ігор Павлович

Казіміров Ігор Павлович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Закінчив у 1982 році ДХТІ за спеціальністю «Машини та технологія переробки пластмасс у вироби та деталі». Інженер-механік. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та зношування вмашинах на тему «Розрахунок та проектування підшипників ковзання для магістральних насосних агрегатів нафтопроводів». Працює на кафедрі з 2010 року.

Наукові інтереси – геометричне моделювання в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання.Має 26 наукових публікацій. Проводить практичні роботи. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.

Google Scholar

Алєксандров Олександр Григорович

Алєксандров Олександр Григорович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук

Працює в УДХТУ з 2000 року. З 2000 по 2010 рік – асистент кафедри інженерної графіки. З 2010 року працює старшим викладачем кафедри інженерної графіки. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Розробка еластомерних композицій, що містять подрібнений вулканізат» за спеціальністю 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів.

Наукові інтереси – геометричне моделювання в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання. З 1998 року по 2016 рік має 18 наукових публікацій. Читає лекції з курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», проводить лабораторні та практичні роботи, керує курсовим проектуванням, проведенням олімпіад з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.

Google Scholar

 Гнатко Олена Миколаївна

Гнатко Олена Миколаївна

Старший викладач кафедри матеріалознавства

З 2002 року працює асистентом кафедри прикладної механіки (деталей машин) ДВНЗ УДХТУ.З 2014 року – старший викладач кафедри.Веде курсове проектування, лабораторні та практичні заняття по теорії механізмів та машин, деталям машин, прикладній механіці.

Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.З вересня 2014 року виконує обов’язки заступника декана механічного факультету.Наукові інтереси – розвиток технологій електроактивованих водяних розчинів: рішення для екологічної та харчової безпеки.Участь у міжнародних конференціях з опублікуванням 5 тез доповідей,

Google Scholar

 Бабенко Василь Григорович

Бабенко Василь Григорович

Старший викладач кафедри матеріалознавства

Працює на кафедрі з 1981 року на посадах: стажера-викладача, інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. З 1990 року по 2008 – асистент. З 2008 року по теперішній час – старший викладач кафедри прикладної механіки (деталей машин).

Наукові інтереси – використання полімерних композицій і модифікованої деревини у вузлах тертя машин.Читає лекції, веде курсове проектування, проводить лабораторні та практичні роботи.Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.Є заступником декана механічного факультету.

Google Scholar

Королянчук Дмитро Георгійович

Королянчук Дмитро Георгійович

Асистент кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: Закінчив ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” у 2010 р. за спеціальністю “Технічна електрохімія”. У 2013 р. закінчив аспірантуру при цьому університеті за спеціальністю “Електрохімія”. Тема дисертаційної роботи: “Електропровідність тонких шарів електроліту на границі з повітрям”. На кафедрі матеріалознавства працює з 2013 р., спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, а з 2017 р. – на посаді асистента.

Основні наукові досягнення: має понад 40 наукових публікацій, з них 5 опубліковано у закордонних наукових виданнях. Тематика наукових праць: електроліз води та водних розчинів, процеси переносу речовини та заряду вздовж поверхні розподілу фаз газ-рідина, електроосадження металевих та композиційних матеріалів. Відповідальний за роботу комплексу хімічних лабораторій кафедри матеріалознавства.

Google Scholar

Лівак Оксана Вікторівна

Лівак Оксана Вікторівна

Асистент кафедри матеріалознавства

Закінчила НГУ у 2002 році. Спеціальність: «Збагачення корисних копалин».

З 2003 року по теперішній час – асистент кафедри прикладної механіки (інженерної графіки).

Проводить практичні та лабораторні роботи.Наукові інтереси – геометричне моделювання в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання.З 2003 року по 2016 рік має 8 наукових публікацій.

Google Scholar

 Карпенко Вероніка Анатоліївна

Карпенко Вероніка Анатоліївна

Асистент кафедри матеріалознавства

З 2005 року по теперішній час працює асистентом кафедри прикладної механіки (деталей машин). За спеціальністю інженер-механік.

Відповідальна за рейтингові картки викладачів та кафедри в цілому.Проводить лабораторні та практичні заняття, курсові проекти. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою, приймає участь в громадській роботі. У співавторстві підготувала посібник.Опубліковано 5 статей та 12 тезисів.

Google Scholar

Нікітін Вадим Дмитрович

Нікітін Вадим Дмитрович

Завідувач лабораторії кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1974 р., аспірантуру при цьому інституті — у 1983 р. На посаді завідувача лабораторії кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 2000 р.

Основні наукові досягнення: Має 50 наукових публікацій, 17 авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений срібною та бронзовою медалями Виставок досягнень народного господарства СРСР.

Магеррамова Лариса Миколаївна

Магеррамова Лариса Миколаївна

Інженер I категорії кафедри матеріалознавства

Закінчила ДХТІ (вечірнє відділення) в 1990 році за спеціальністю «Машини та апарати хімічних виробництв», одержавши кваліфікацію – інженер-механік.1990 – 1995 роки – старший лаборант кафедри прикладної механіки (деталей машин).З 1995 року по теперішній час займає посаду зав. лабораторією вказаної кафедри.Займається господарською діяльністю та приймає активну участь у громадському житті кафедри.

Судовська Людмила Олександрівна

Судовська Людмила Олександрівна

Інженер I категорії кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 1981 р. закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Металознавство, обладнання та технологія термічної обробки металів». В ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1976 р., з 1998 р. – на посаді інженера 1 категорії кафедри матеріалознавства, виконує обов’язки диспетчера кафедри.

Основні наукові досягнення: Має 9 наукових публікацій і авторське свідоцтво на винахід. Нагороджена бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР.

Матвєєв Вадим Володимирович

Матвєєв Вадим Володимирович

Старший науковий співробітник кафедри матеріалознавства, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Освіта і кваліфікація: Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1974 р. за спеціальністю “Фізика”. З 1975 р. працював на кафедрах технічної електрохімії, фізики та в НДЛ акумуляторних систем ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Динаміка процесів в пористих електродах з важкорозчинними ніелектропровідними реагентами” за спеціальністю “Електрохімія”. Має атестат старшого наукового співробітника (1993 р.). На кафедрі матеріалознавства працює з 2016 р. Був відповідальним виконавцем декількох проектів Фонду фундаментальних досліджень.

Основні наукові досягнення: Має понад 60 наукових праць, 7 з них опубліковано в закордонних наукових журналах. В даний час закінчує роботу над докторською дисертацією. Виступав з науковими доповідями в Німеччині, США, Єгипті. Приймав участь в сумісних проектах з Німеччиною (“Безметалевий акумулятор”, перший приз на конкурсі патентів) та Єгиптом (“Електроди з підвищеними характеристиками”). Тематика робіт: теорія електрохімічної перекристалізації в пористих електродах хімічних джерел струму; нові методи виготовлення електродів; апаратура для електрохімічних досліджень.

Величко Михайло Тимофійович

Величко Михайло Тимофійович

Старший науковий співробітник кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта і кваліфікація: Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1968 р. У 1984 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження механізму текстуроутворення при вторинній рекристалізації з метою оптимізації технологічного процесу отримання високоякісної електротехнічної сталі” за спеціальністю “Металознавство та термічна обробка металів”. У 1987 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З 2003 р. працює старшим науковим співробітником кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”.

Основні наукові досягнення: Має близько 100 наукових публікацій, чотири авторських свідоцтва і один патент на винахід. Вперше у виробничих умовах отримав електротехнічну сталь з ребровою текстурою методом вторинної рекристалізації в стрічці  завтовшки 0,1–0,15 мм і мішень для магнетрону з надчистого алюмінію 99,999999% із структурою, що забезпечує зниження браку на порядок при виробництві напівпровідників. На кафедрі матеріалознавства удосконалив роботу рентгенівських дифрактометрів та розробив модулі управління їх гоніометрами.

Міщенко Владислава Ігорівна

Міщенко Владислава Ігорівна

Аспірант кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 2015 році закінчила з відзнакою ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” за спеціальністю “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”. У 2016 році вступила до аспірантури при кафедрі матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ із спеціальності “Матеріалознавство”.

Тема дисертаційної роботи: “Вплив магнітного поля при електрокристалізації на структуру і властивості феромагнітних металів” (науковий керівник – д.т.н., професор О. Б. Гірін).