Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ГІРІН Олег Борисович

ГІРІН Олег Борисович

Завідувач кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України (2015 р.), лауреат академічної Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2015 р.), Міжнародної премії імені академіка К. Ф. Стародубова “За наукові досягнення” (2016 р.), Міжнародної премії імені Ейнштейна “За наукове досягнення” (2011 р., Англія). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відзнакою Прем’єр-міністра України (2005 р.), Відзнакою МОН України “За наукові досягнення” (2005 р.), Почесною грамотою МОН України (2000 р.).

Освіта і кваліфікація: У 1974 р. закінчив з відзнакою технологічний факультет Національної металургійної академії України (в ті часи – Дніпропетровський металургійний інститут). У 1977 р. закінчив аспірантуру, а у 1990 р. – достроково докторантуру, захистивши докторську дисертацію на тему: “Закономірності формування текстури та анізотропії тонкої структури в металах при електрокристалізації” за спеціальністю “Матеріалознавство” (Перелік 2015). Має дипломи кандидата технічних наук (1981 р.) і доктора технічних наук (1991 р.), атестати старшого наукового співробітника (1992 р.) і професора (2002 р.). З 1998 р. по теперішній час – завідувач кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, яка була створена при його безпосередній участі.

Основні наукові досягнення: Відкрив невідоме раніше явище електрохімічного фазоутворення металів і сплавів через стадію переохолодженого рідкого стану, отримав пріоритетні результати в дослідженнях впливу нанокристалічної, аморфної та орієнтованої структури на властивості електрохімічних покриттів. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, монографії в закордонному видавництві та 20 патентів на винаходи. Керівник науково-технічних проектів, виконаних на замовлення урядів України, США, Канади і Європейського Союзу. Виступив із науковими доповідями на симпозіумах у США, Канаді, Бразилії, Китаї, Франції, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Греції, Чехії, Італії, Білорусі, Росії, Україні. Член Наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Наукові проблеми матеріалознавства”, експерт МОН України з актуалізації переліку критичних технологій за напрямом “Технології матеріалознавства”.

Дисципліни, які викладає:

– Прикладне матеріалознавство;

– Аналіз та контроль матеріалів;

– Структура і властивості матеріалів;

– Матеріалознавство і технологія матеріалів.

Curriculum Vitae

Scopus

Google Scholar

 

ВИНОГРАДОВ Борис Володимирович

ВИНОГРАДОВ Борис Володимирович

Професор кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: У 1962 р. закінчив Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” (в ті часи – Дніпропетровський гірничий інститут), а в 1983 р. – докторантуру  при цьому інституті. В 1986 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Теорія та обґрунтування раціональних параметрів механічних систем барабанних млинів” за спеціальністю “Гірничі машини”. Має дипломи кандидата технічних наук (1968 р.) і доктора технічних наук (1986 р.), атестати доцента (1970 р.) і професора (1986 р.). В ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1999 р. на посаді завідувача кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів. З 2013 р. працює професором кафедри матеріалознавства, одночасно у період з 2016 по 2020 рр. – завідувач кафедри обладнання хімічних виробництв. Нагороджений Почесними грамотами міського голови Дніпра та  ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Розробив теорію статики та динаміки електромеханічних систем приводів барабанних млинів. Опублікував понад 300 наукових праць, в тому числі три монографії (Динаміка барабанних млинів. – Дніпропетровськ, 2004.– 128 с.; Відкриті зубчасті передачі барабанних млинів. – Дніпропетровськ, 2004. – 142 с.; Статика і динаміка барабанних млинів. – Дніпропетровськ, 2016. – 202 с.) чотири навчальних посібника, отримав 55 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Член Наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Механіка”, спеціалізованих вчених рад при НТУУ “КПІ” та НТУ “Дніпровська політехніка”. Виступив із науковими доповідями на міжнародних наукових конференціях у Польщі, Швейцарії, Словаччині.

Дисципліна, яку викладає:

— Теоретична механіка.

Scopus

Google Scholar

ФІЛАТОВ Георгій Венедиктович

ФІЛАТОВ Георгій Венедиктович

Професор кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: У 1964 р. закінчив Дніпровський національний університет залізничного транспорту (в ті часи – Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту). У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Розвиток теорії і застосування методу випадкового пошуку в оптимізаційних задачах будівельної механіки” за спеціальністю “Будівельна механіка”. Має дипломи кандидата технічних наук (1972 р.) і доктора технічних наук (2005 р.), атестати доцента (1981 р.) і професора (2006 р). На посаді професора кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів працює з 2005 р., з 2013 р. − професор кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”. Заступник декана механічного факультету з 1978 по 1983 рр. Нагороджений Почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ і медаллю ветерана праці (1988 р.).

Основні наукові досягнення: Розробив алгоритми випадкового пошуку та впровадив їх в практику оптимального проектування конструкцій, також розробив еволюційну теорію ідентифікації математичних моделей корозійного руйнування. Має понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, з них 27 – в закордонних наукових журналах. Опублікував 7 монографій, 16 навчальних посібників, створив навчальну систему з опору матеріалів, має авторське свідоцтво на комп’ютерний продукт. Заснував курс лекцій «Математичне моделювання процесів корозійного руйнування» і викладав цей курс студентам спеціальностей ХОМ і ХВ  протягом 12 років з 1992 до 2004 року. Є учасником міжнародного проекту ResearchGate. Проводить просвітницьку діяльність серед студентів університету та населення міста Дніпро, будучи членом громадської організації «Відкрите знання», і як лектор центральної міської бібліотеки.

Дисципліна, яку викладає:

– Опір матеріалів.

Scopus

Google Scholar

ЄРМАКОВ Петро Петрович

ЄРМАКОВ Петро Петрович

Професор кафедри матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: У 1969 р. закінчив Національний університет харчових технологій (в ті часи – Київський технологічний інститут харчової промисловості). У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему “Автоколивальна масообмінна апаратура харчової промисловості” за спеціальністю “Процеси, машини та агрегати харчової промисловості”. Має дипломи кандидата технічних наук (1984 р.) і доктора технічних наук (1995 р.), атестати доцента (1989 р.) і професора (2006 р.). На посаді професора кафедри деталей машин ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 2005 р., а з 2019 р. – професор кафедри матеріалознавства.

Основні наукові досягнення: Розробив понад 10 реакторів озонування для підприємств машинобудування, хімічної промисловості, водопровідних станцій Києва та Тольятті, електрохімічних апаратів для промисловості. Розробив дисипативну теорію масовіддачі. Розвинув новий науковий напрямок – інформаційна космічна діагностика. Автор понад 100 наукових, навчально-методичних праць та 30 патентів на винаходи.

Дисципліна, яку викладає:

– Прикладна механіка.

Scopus

Google Scholar

ОВЧАРЕНКО Володимир Іванович

ОВЧАРЕНКО Володимир Іванович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: У 1999 р. закінчив технологічний факультет Національної металургійної академії України (в ті часи – Державна металургійна академія України). У 2002 р. закінчив аспірантуру при кафедрі матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, згодом захистивши кандидатську дисертацію на тему: “Текстурована наноструктура і властивості тонких хромових електропокриттів на консервній жерсті” за спеціальністю “Матеріалознавство” (Перелік 2015). Має диплом кандидата технічних наук (2008 р.) і атестат доцента (2011 р.). З 2009 р. – доцент кафедри матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ. З 2014 р. – вчений секретар кафедри матеріалознавства. Нагороджений Почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: 45 публікацій, у тому числі 2 статті, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 20 статей, визначених ВАК України як фахові наукові видання; 3  публікації в закордонних наукових журналах; 2  патенти України. Опублікував у співавторстві два навчальних посібника (Материаловедение: Практикум. — Днепропетровск: Пороги, 2011. — 186 с. і Аналіз та контроль матеріалів. Лабораторний практикум — Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 138 с.), а також близько 60 методичних вказівок для виконання лабораторних та практичних робіт.

Дисципліни, які викладає:
– Матеріалознавство;
– Матеріалознавство і обробка матеріалів;
– Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.

Scopus

Google Scholar

ТРОФИМЕНКО Віталій Васильович

ТРОФИМЕНКО Віталій Васильович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта і кваліфікація: У 1971 р. закінчив технологічний факультет Національної металургійної академії України (в ті часи – Дніпропетровський металургійний інститут), а у 1975 р. закінчив аспірантуру. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження системи залізо-водень” за спеціальністю “Матеріалознавство” (Перелік 2015). Має диплом кандидата технічних наук (1977 р.) і атестат старшого наукового співробітника (1987 р.). На посаді доцента кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1998 р. Вчений секретар кафедри матеріалознавства з 2000 по 2014 рр. Нагороджений Почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Опублікував у співавторстві монографію “Флокены и контроль водорода в стали” та навчальний посібник “Материаловедение: Практикум”. Автор понад 170 наукових і методичних робіт, з них 7 опубліковано в закордонних наукових журналах. Має 38 авторських свідоцтв на винаходи.

Дисципліни, які викладає:

– Електротехнічні матеріали;

– Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство;

 – Новітні матеріали.

Scopus

Google Scholar

НЕМЧИНОВ Сергій Ілліч

НЕМЧИНОВ Сергій Ілліч

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: У 1973 р. закінчив з відзнакою ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” (в ті часи – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут) за спеціальністю “Хімічне машинобудування та  апаратобудування” та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 1976 р. закінчив аспірантуру і у 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Електрохімічне полірування постійним і змінним струмом холоднодеформованих конструкційних сталей” за спеціальністю “Електрохімічні виробництва”. В 1980 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 1989 р. присвоєно вчене звання доцента. На посаді доцента кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів працює з 1986 р., з 2013 р. − доцент кафедри матеріалознавства.

Основні наукові досягнення: Автор і співавтор понад 90 наукових праць, 6 авторських свідоцтв на винаходи, навчального посібника з грифом МОН України “Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування. Ч.1. і Ч.2”, 37 методичних вказівок. Винахідник СРСР. Розроблені під його керівництвом комп’ютерні системи та програми широко застосовуються в навчальному процесі.

Дисципліни, які викладає:

– Теоретична механіка;

– Опір матеріалів;

– Розрахунок рамних систем.

Google Scholar

КРАВЕЦЬ Василь Іванович

КРАВЕЦЬ Василь Іванович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: У 1984 р. закінчив ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” (в ті часи – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут) за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв”. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка агрегату для гранулювання лігнінного борошна”. Має диплом кандидата технічних наук (1991 р.) і атестат доцента (1994 р.). В ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1984 р. З 1999 по 2019 р.р. – завідувач кафедри деталей машин, а з 2019 р. – доцент кафедри матеріалознавства. У 1990 р. нагороджений нагрудним знаком “Винахідник СРСР”. Нагороджений Почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Науковий напрямок – “Тонке і надтонке подрібнення матеріалів”. Розробив конструкції млинів відцентрової дії, які дозволяють подрібнювати крихкі, вологі та рослинні матеріали. На підприємствах України млини успішно працюють у виробництві залізоокисного пігменту, гідрофобізованої крейди, деревного борошна, карбону та ін. Розробки захищені патентами України. За результатами наукової роботи опубліковано 63 наукових та навчально-методичних праці, в тому числі отримано 9 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Дисципліни, які викладає:

– Деталі машин;

– Прикладна механіка;

– Прикладна механіка та основи конструювання.

Scopus

Google Scholar

КАЗІМІРОВ Ігор  Павлович

КАЗІМІРОВ Ігор Павлович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: У 1982 р. закінчив ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” (в ті часи – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут) за спеціальністю “Машини та технологія переробки пластмаси у вироби та деталі” і отримав кваліфікацію інженер-механік. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Розрахунок та проектування підшипників ковзання для магістральних насосних агрегатів нафтопроводів” за спеціальністю “Тертя та зношування в машинах”. Має диплом кандидата технічних наук (1989 р.) і атестат доцента (1994 р.). З 1994 р. – доцент кафедри хімічного машинобудування, а з 2019 р. працює доцентом кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”.

 Основні наукові досягнення: Має близько 30 наукових і методичних робіт, понад 40 патентів України. Головний редактор журналу “Наука про теплоту та воду”.

 Дисципліни, які викладає:

– Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка;

– Інженерна та комп’ютерна графіка;

– Теорія машин та механізмів.

Scopus

Google Scholar

АЛЄКСАНДРОВ Олександр Григорович

АЛЄКСАНДРОВ Олександр Григорович

Доцент кафедри матеріалознавства, кандидат технічних наук

Освіта і кваліфікація: У 1998 р. закінчив ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” за спеціальністю “Технологія переробки пластичних мас і еластомерів”. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка еластомерних композицій, що містять подрібнений вулканізат” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності “Технологія полімерних і композиційних матеріалів”. Працює в ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” з 2000 року, спочатку асистентом кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки (2000 – 2010 р.р.), старшим викладачем цієї ж кафедри (2010 – 2013 р.р.), а потім старшим викладачем кафедри прикладної механіки (2013 – 2019 р.р.). З 2019 р. – доцент кафедри матеріалознавства.

Основні наукові досягнення: Має близько 20 наукових публікацій, у тому числі 3 статті, які включені до наукометричної бази даних Scopus. Наукові інтереси пов’язані з геометричним моделюванням в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання.

Дисципліни, які викладає:

– Нарисна геометрія;

– Інженерна та комп’ютерна графіка;

– Деталі машин;

– Прикладна механіка.

Scopus

Google Scholar

ГНАТКО Олена Миколаївна

ГНАТКО Олена Миколаївна

Старший викладач кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 1996 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (спеціалізація: “Хімічний опір матеріалів і захист від корозії”) і отримала кваліфікацію інженер-механік. З 2002 р. працює асистентом кафедри деталей машин ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, а з 2014 р. – старшим викладачем кафедри прикладної механіки. З 2019 р. – старший викладач кафедри матеріалознавства. З 2014 р. виконує обов’язки заступника декана механічного факультету. З 2020 р. – заступник декана факультету комп’ютерних наук та інженерії. Нагороджена Почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Має понад 15 наукових публікацій, у тому числі 6 статей, які включені до наукометричної бази даних Scopus, та 10 навчально-методичних праць. Приймала участь більше ніж у 10 науково-технічних конференціях, три з яких – Міжнародні конференції НATO. Наукові інтереси пов’язані з розвитком технологій електроактивованих водних розчинів та розробкою рішень для екологічної та харчової безпеки.

Дисципліни, які викладає:

– Теорія машин та механізмів;

– Деталі машин;

– Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.

Scopus

Google Scholar

БАБЕНКО Василь Григорович

БАБЕНКО Василь Григорович

Старший викладач кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 1981 р. закінчив з відзнакою ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” (в ті часи – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут) за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв” та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 1985 р. закінчив аспірантуру при цьому інституті. В ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1990 р., спочатку на посаді асистента, а потім – старшого викладача кафедри деталей машин. З 2019 р. – старший викладач кафедри матеріалознавства. Нагороджений Почесними грамотами ДВНЗ УДХТУ, має Подяку Міністерства освіти і науки України (2015 р.) і Подяку міського голови Дніпра (2010 р.).

Основні наукові досягнення: Автор і співавтор понад 30 наукових робіт та методичних вказівок.

Дисципліни, які викладає:

– Деталі машин;

– Прикладна механіка;

– Теорія машин та механізмів.

Scopus

Google Scholar

КОРОЛЯНЧУК Дмитро Георгійович

КОРОЛЯНЧУК Дмитро Георгійович

Асистент кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: Закінчив ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” у 2010 р. за спеціальністю “Технічна електрохімія”. У 2013 р. закінчив аспірантуру при цьому університеті за спеціальністю “Електрохімія”. Тема дисертаційної роботи: “Електропровідність тонких шарів електроліту на границі з повітрям”. На кафедрі матеріалознавства працює з 2013 р., спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, а з 2017 р. – на посаді асистента.

Основні наукові досягнення: має понад 40 наукових публікацій, з них 5 опубліковано у закордонних наукових виданнях. Тематика наукових праць: електроліз води та водних розчинів, процеси переносу речовини та заряду вздовж поверхні розподілу фаз газ-рідина, електроосадження металевих та композиційних матеріалів. Відповідальний за роботу комплексу хімічних лабораторій кафедри матеріалознавства.

Дисципліни, які викладає: Проводить практичні заняття та лабораторні роботи з дисциплін:

– Опір матеріалів;

– Матеріалознавство.

Scopus

Google Scholar

ЛІВАК Оксана Вікторівна

ЛІВАК Оксана Вікторівна

Асистент кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 2002 р. закінчила Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” (в ті часи – Національний гірничий університет України) за спеціальністю “Збагачення корисних копалин”. Отримала диплом магістра з відзнакою, кваліфікація гірничого інженера з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу. Працює в ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” з 2002 р. на посаді асистента кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, а згодом – асистента кафедри прикладної механіки. З 2019 р. – асистент кафедри матеріалознавства.

Основні наукові досягнення: Має понад 20 наукових публікацій, у тому числі 2 – у закордонних наукових виданнях. Опублікувала 1 монографію у співавторстві, одержала 2 патенти України на корисні моделі. Тематика наукових праць: характер руйнування гірських порід при різкому охолодженні, термомеханічний породоруйнуючий інструмент.

Дисципліни, які викладає: Проводить практичні заняття та лабораторні роботи з дисциплін:

– Інженерна та комп’ютерна графіка;

– Нарисна геометрія;

– Деталі машин;

– Прикладна механіка;

– Теорія машин та механізмів.

Google Scholar

КАРПЕНКО Вероніка Анатоліївна

КАРПЕНКО Вероніка Анатоліївна

Асистент кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 1990 р. закінчила ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” (в ті часи – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут) за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв” і отримала кваліфікацію інженер-механік. Працює в ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” з 2005 р. на посаді асистента кафедри деталей машин. З 2019 р. – асистент кафедри матеріалознавства.

Основні наукові досягнення: Опублікувала у співавторстві 2 навчальних посібника, 5 статей та 12 тез доповідей. Отримала 2 патенти України.

Дисципліни, які викладає: Проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін:

– Деталі машин;

– Прикладна механіка;

– Теорія машин та механізмів.

Google Scholar

НІКІТІН Вадим Дмитрович

НІКІТІН Вадим Дмитрович

Завідувач лабораторії кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 1974 р. закінчив металургійний факультет Національної металургійної академії України (в ті часи – Дніпропетровський металургійний інститут), а у 1983 р. закінчив аспірантуру. На посаді завідувача лабораторії кафедри матеріалознавства ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 2000 р.

Основні наукові досягнення: Має 50 наукових публікацій, 17 авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений срібною та бронзовою медалями Виставок досягнень народного господарства СРСР.

МАГЕРРАМОВА Лариса Миколаївна

МАГЕРРАМОВА Лариса Миколаївна

Інженер I категорії кафедри матеріалознавства

Закінчила ДХТІ (вечірнє відділення) в 1990 році за спеціальністю «Машини та апарати хімічних виробництв», одержавши кваліфікацію – інженер-механік.1990 – 1995 роки – старший лаборант кафедри прикладної механіки (деталей машин).З 1995 року по теперішній час займає посаду зав. лабораторією вказаної кафедри.Займається господарською діяльністю та приймає активну участь у громадському житті кафедри.

СУДОВСЬКА Людмила Олександрівна

СУДОВСЬКА Людмила Олександрівна

Інженер I категорії кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 1981 р. закінчила технологічний факультет Національної металургійної академії України (в ті часи – Дніпропетровський металургійний інститут) за спеціальністю “Матеріалознавство” (Перелік 2015). В ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” працює з 1976 р., з 1998 р. – на посаді інженера 1 категорії кафедри матеріалознавства, виконує обов’язки диспетчера кафедри.

Основні наукові досягнення: Має 9 наукових публікацій і авторське свідоцтво на винахід. Нагороджена бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР.

МІЩЕНКО Владислава Ігорівна

МІЩЕНКО Владислава Ігорівна

Аспірант кафедри матеріалознавства

Освіта і кваліфікація: У 2015 році закінчила з відзнакою ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” за спеціальністю “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”. У 2016 році вступила до аспірантури при кафедрі матеріалознавства ДВНЗ УДХТУ із спеціальності “Матеріалознавство”.

Тема дисертаційної роботи: “Вплив магнітного поля при електрокристалізації на структуру і властивості феромагнітних металів” (науковий керівник – д.т.н., професор О. Б. Гірін).