Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання за спеціальностями, відповідно до ліцензії та в межах ліцензійного обсягу, на бюджетну та контракту форми навчання, на базі:

  • ступеня бакалавра;
  • освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста/ступеня магістра.

Навчання в магістратурі триває:

 • 1 рік 5 місяців – за освітньо-професійними програмами (підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи);
 • 1 рік 10 місяців – за освітньо-науковими програмами (орієнтовані на подальшу наукову роботу) – спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма навчання).

Особливостями вступу 2022 є:

Конкурсний відбір осіб для здобуття ступеня магістра здійснюється наступним чином:

2.1 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»:

  • результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (або результати індивідуальної усної співбесіди з англійської мови, для вступників які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));
  • результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2.2 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями:

2.2.1 За кошти державного (регіонального) замовлення:

  • результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2.2.2 За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

  • результати розгляду мотиваційних листів.

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими Правилами випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту.

Під час подання заяв на бюджетну конкурсну пропозицію вступник зазначає:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Етапи вступної кампанії та строки

СТРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ НА МТНК*

27.06 – 18.07*

РЕЄСТРАЦІЯ НА МТНК

16.08 – 23.08*

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ДЛЯ ОСІБ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

10.08 – 17.08*

ОСНОВНА СЕСІЯ МТНК

07.09 – 10.09*

ДОДАТКОВА СЕСІЯ МТНК

25.08 – 31.08*

ІНДИВІДУАЛЬНІ УСНІ СПІВБЕСІДИ

ВСТУП

01.08

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

16.08 – 15.09

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

16.09-19.09

ФАХОВІ ІСПИТИ

20.09

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ (РЕГІОНАЛЬНИМ) ЗАМОВЛЕННЯМ

21.09 – 24.09

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ НА БЮДЖЕТ

25.09

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ

26.09

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ

* – тільки для спеціальностей 051, 073, 075

МТНК – магістерський тест навчальної компетентності

Перелік документів

 • документ державного зразка про здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та копію);
 • сертифікат з магістерського тесту навчальної компетенції (МТНК) (оригінал та копію) (тільки для спеціальностей 051, 073, 075);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва (для військово-забов’язаних) для денної форми навчання;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування:
Факультет Спеціальність Програма підготовки
Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія КІ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МІТ
122 Комп’ютерні науки КН
131 Прикладна механіка ТМ
133 Галузеве машинобудування ГМ
Факультет харчових та хімічних технологій 161 Хімічні технології та інженерія Х та ХТ
186 Видавництво та поліграфія МВПВ
181 Харчові технології ТЖ
Факультет хімічних технологій та екології 101 Екологія  ОНС
161 Хімічні технології та інженерія ХТ та Е
Факультет фармації та біотехнології 162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
161 Хімічні технології та інженерія
Ø Хімічні технології органічних речовин
О
Економічний факультет 075 Маркетинг МР
073 Менеджмент МЕН
051 Економіка
Ø Економічна кібернетика
КІБ
274 Автомобільний транспорт
АТ
 
До індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська)
для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра для спеціальностей:
 

Графік проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська) для спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг

Графік складання фахових іспитів для вступу на ступінь магістра (2022 рік) (дистанційно) (завантажити файл)

Факультет Спеціальність Освітня програма/блок Денна форма навчання Заочна форма навчання Посилання Zoom Ідентифікатор конференції Код доступу
дата початок дата початок
Хімічних технологій та екології 101 Екологія  Екологія та охорона навколишнього середовища 16.09 9.00 16.09 9.00 https://bit.ly/3wMmQ4v 88122964516 844866
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів 16.09 11.00 16.09 11.00 https://bit.ly/3CSaaNa 82553093830 195318
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 16.09 13.00 16.09 13.00 https://bit.ly/3TFAYGk 88984907356 934467
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 16.09 15.00 16.09 15.00 https://bit.ly/3TAMR0h 88051900188 774270
Технічна електрохімія 16.09 17.00 16.09 17.00 https://bit.ly/3wSYfed 86215114473 401586
Технології питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин 16.09 17.00 16.09 17.00 https://bit.ly/3wSYfed 86215114473 401586
Харчових та хімічних технологій 181 Харчові технології  Технології жирів і жирозамінників 17.09 9.00 17.09 9.00 https://bit.ly/3e7tfk8 89138329243 239420
186 Видавництво та поліграфія Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 17.09 11.00 17.09 11.00 https://bit.ly/3wQe0T4 85952360405 064811
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 17.09 13.00 17.09 13.00 https://bit.ly/3cITzAU 83461290783 579463
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів 17.09 15.00 17.09 15.00 https://bit.ly/3ALZVHy 85234651949 635675
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів 17.09 17.00 17.09 17.00 https://bit.ly/3TFddyc 81679449178 678983
Хімічні технології високомолекулярних сполук 17.09 17.00 17.09 17.00 https://bit.ly/3TFddyc 81679449178 678983
Комп’ютерних наук та інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 18.09 9.00 18.09 9.00 https://bit.ly/3q7dMU2 84369795135 388733
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 18.09 11.00 18.09 11.00 https://bit.ly/3RvwKPL 87488993038 903981
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 18.09 13.00 18.09 13.00 https://bit.ly/3q3ItcP 84066660921 098805
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 18.09 13.00     https://bit.ly/3q3ItcP 84066660921 098805
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 18.09 15.00 18.09 15.00 https://bit.ly/3RuG3zp 83849888262 338123
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика 18.09 17.00 18.09 17.00 https://bit.ly/3cJIDmy 83016829579 592586
Економіко-гуманітарних наук та права 051 Економіка Економічна кібернетика 19.09 9.00 19.09 9.00 https://bit.ly/3e6t74n 83427486341 283662
075 Маркетинг Маркетинг 19.09 11.00 19.09 11.00 https://bit.ly/3cEQz8y 85919023030 158406
274  Автомобільний транспорт Стратегічна логістика автомобільного транспорту 19.09 11.00 19.09 11.00 https://bit.ly/3cEQz8y 85919023030 158406
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 19.09 13.00 19.09 13.00 https://bit.ly/3B907Cd 81106370810 819307
Фармації та біотехнології 226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація 19.09 15.00 19.09 15.00 https://bit.ly/3q7Y1MI 82328432099 39592
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 19.09 15.00 19.09 15.00 https://bit.ly/3q7Y1MI 82328432099 39592
162 Біотехнологія та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 19.09 17.00 19.09 17.00 https://bit.ly/3CSXRQE 83265905791 766535

*Для абітурієнтів, які не мають технічних можливостей складати іспит дистанційно, університет пропонує скористатися комп’ютерною технікою (аудиторії 272, 278 – головний корпус) відповідно до розкладу фахових іспитів

Вартість навчання для громадян України

Тарифи вартості навчання в Державному вищому навчальному закладі „Український державний хіміко-технологічний університет” для громадян України, які вступають для здобуття ступеня магістра у 2022 році

Спеціальності Вартість навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 25 000 13 000
075 Маркетинг 25 000 13 000
073 Менеджмент 25 000 13 000
101 Екологія 17 200 13 000
122 Комп’ютерні науки 25 000 13 000
123 Комп’ютерна інженерія 25 000 13 000
133 Галузеве машинобудування 17 200 13 000
144 Теплоенергетика 17 200 13 000
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 17 200 13 000
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 17 200
161 Хімічні технології та інженерія 17 200 13 000
162 Біотехнології та біоінженерія 18 000 18 000
181 Харчові технології 18 000 17 000
186 Видавництво та поліграфія 17 200 13 000
226 Фармація, промислова фармація 24 000 24 000
274 Автомобільний транспорт 18 000 13 000