Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання за спеціальностями, відповідно до ліцензії та в межах ліцензійного обсягу, на бюджетну та контракту форми навчання, на базі:

  • ступеня бакалавра;
  • освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста/ступеня магістра.

Навчання в магістратурі триває:

 • 1 рік 5 місяців – за освітньо-професійними програмами (підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи);
 • 1 рік 10 місяців – за освітньо-науковими програмами (орієнтовані на подальшу наукову роботу) – спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма навчання).

Особливостями вступу 2022 є:

Конкурсний відбір осіб для здобуття ступеня магістра здійснюється наступним чином:

2.1 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»:

  • результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (або результати індивідуальної усної співбесіди з англійської мови, для вступників які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));
  • результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2.2 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями:

2.2.1 За кошти державного (регіонального) замовлення:

  • результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2.2.2 За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

  • результати розгляду мотиваційних листів.

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими Правилами випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту.

Під час подання заяв на бюджетну конкурсну пропозицію вступник зазначає:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Етапи вступної кампанії та строки

СТРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ НА МТНК*

27.06 – 18.07*

РЕЄСТРАЦІЯ НА МТНК

16.08 – 23.08*

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ДЛЯ ОСІБ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

10.08 – 17.08*

ОСНОВНА СЕСІЯ МТНК

07.09 – 10.09*

ДОДАТКОВА СЕСІЯ МТНК

25.08 – 31.08*

ІНДИВІДУАЛЬНІ УСНІ СПІВБЕСІДИ

ВСТУП

01.08

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНИХ КАБІНЕТІВ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

16.08 – 15.09

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

16.09-19.09

ФАХОВІ ІСПИТИ

20.09

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ (РЕГІОНАЛЬНИМ) ЗАМОВЛЕННЯМ

21.09 – 24.09

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ НА БЮДЖЕТ

25.09

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ

26.09

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ

* – тільки для спеціальностей 051, 073, 075

МТНК – магістерський тест навчальної компетентності

Перелік документів

 • документ державного зразка про здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та копію);
 • сертифікат з магістерського тесту навчальної компетенції (МТНК) (оригінал та копію) (тільки для спеціальностей 051, 073, 075);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва (для військово-забов’язаних) для денної форми навчання;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування:
ФакультетСпеціальністьПрограма підготовки
Факультет комп’ютерних наук та інженерії123 Комп’ютерна інженерія КІ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МІТ
122 Комп’ютерні науки КН
131 Прикладна механікаТМ
133 Галузеве машинобудуванняГМ
Факультет харчових та хімічних технологій161 Хімічні технології та інженеріяХ та ХТ
186 Видавництво та поліграфіяМВПВ
181 Харчові технологіїТЖ
Факультет хімічних технологій та екології101 Екологія  ОНС
161 Хімічні технології та інженеріяХТ та Е
Факультет фармації та біотехнології162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
161 Хімічні технології та інженерія
Ø Хімічні технології органічних речовин
О
Економічний факультет075 МаркетингМР
073 МенеджментМЕН
051 Економіка
Ø Економічна кібернетика
КІБ
274 Автомобільний транспорт
АТ
 
До індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська)
для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра для спеціальностей:
 

Графік проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська) для спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг

Графік складання фахових іспитів для вступу на ступінь магістра (2022 рік) (дистанційно) (завантажити файл)

ФакультетСпеціальністьОсвітня програма/блокДенна форма навчанняЗаочна форма навчанняПосилання ZoomІдентифікатор конференціїКод доступу
датапочатокдатапочаток
Хімічних технологій та екології101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища16.099.0016.099.00https://bit.ly/3wMmQ4v88122964516844866
161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних речовин, рідкісних і благородних елементів16.0911.0016.0911.00https://bit.ly/3CSaaNa82553093830195318
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів16.0913.0016.0913.00https://bit.ly/3TFAYGk88984907356934467
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів16.0915.0016.0915.00https://bit.ly/3TAMR0h88051900188774270
Технічна електрохімія16.0917.0016.0917.00https://bit.ly/3wSYfed86215114473401586
Технології питної води та промислової водопідготовки у виробництві неорганічних речовин16.0917.0016.0917.00https://bit.ly/3wSYfed86215114473401586
Харчових та хімічних технологій181 Харчові технології Технології жирів і жирозамінників17.099.0017.099.00https://bit.ly/3e7tfk889138329243239420
186 Видавництво та поліграфіяМатеріали видавничо-поліграфічних виробництв17.0911.0017.0911.00https://bit.ly/3wQe0T485952360405064811
161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів17.0913.0017.0913.00https://bit.ly/3cITzAU83461290783579463
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів17.0915.0017.0915.00https://bit.ly/3ALZVHy85234651949635675
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів17.0917.0017.0917.00https://bit.ly/3TFddyc81679449178678983
Хімічні технології високомолекулярних сполук17.0917.0017.0917.00https://bit.ly/3TFddyc81679449178678983
Комп’ютерних наук та інженерії122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки18.099.0018.099.00https://bit.ly/3q7dMU284369795135388733
123 Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія18.0911.0018.0911.00https://bit.ly/3RvwKPL87488993038903981
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології18.0913.0018.0913.00https://bit.ly/3q3ItcP84066660921098805
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальні технології18.0913.00  https://bit.ly/3q3ItcP84066660921098805
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування18.0915.0018.0915.00https://bit.ly/3RuG3zp83849888262338123
144 Теплоенергетика Теплоенергетика18.0917.0018.0917.00https://bit.ly/3cJIDmy83016829579592586
Економіко-гуманітарних наук та права051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика19.099.0019.099.00https://bit.ly/3e6t74n83427486341283662
075 МаркетингМаркетинг19.0911.0019.0911.00https://bit.ly/3cEQz8y85919023030158406
274  Автомобільний транспортСтратегічна логістика автомобільного транспорту19.0911.0019.0911.00https://bit.ly/3cEQz8y85919023030158406
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування19.0913.0019.0913.00https://bit.ly/3B907Cd81106370810819307
Фармації та біотехнології226 Фармація, промислова фармаціяПромислова фармація19.0915.0019.0915.00https://bit.ly/3q7Y1MI8232843209939592
161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології органічних речовин19.0915.0019.0915.00https://bit.ly/3q7Y1MI8232843209939592
162 Біотехнологія та біоінженеріяБіотехнології та біоінженерія19.0917.0019.0917.00https://bit.ly/3CSXRQE83265905791766535

*Для абітурієнтів, які не мають технічних можливостей складати іспит дистанційно, університет пропонує скористатися комп’ютерною технікою (аудиторії 272, 278 – головний корпус) відповідно до розкладу фахових іспитів

Вартість навчання для громадян України

Тарифи вартості навчання в Державному вищому навчальному закладі „Український державний хіміко-технологічний університет” для громадян України, які вступають для здобуття ступеня магістра у 2022 році

СпеціальностіВартість навчання
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
051 Економіка25 00013 000
075 Маркетинг25 00013 000
073 Менеджмент25 00013 000
101 Екологія17 20013 000
122 Комп’ютерні науки25 00013 000
123 Комп’ютерна інженерія25 00013 000
133 Галузеве машинобудування17 20013 000
144 Теплоенергетика17 20013 000
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології17 20013 000
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка17 200
161 Хімічні технології та інженерія17 20013 000
162 Біотехнології та біоінженерія18 00018 000
181 Харчові технології18 00017 000
186 Видавництво та поліграфія17 20013 000
226 Фармація, промислова фармація24 00024 000
274 Автомобільний транспорт18 00013 000