Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання за спеціальностями, відповідно до ліцензії та в межах ліцензійного обсягу, на бюджетну та контракту форми навчання, на базі:

  • ступеня бакалавра;
  • освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста/ступеня магістра.

Навчання в магістратурі триває:

 • 1 рік 4 місяців – за освітньо-професійними програмами (підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи);
 • 1 рік 9 місяців – за освітньо-науковими програмами (орієнтовані на подальшу наукову роботу) – спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма навчання).

Особливостями вступу 2023 є:

Конкурсний відбір осіб для здобуття ступеня магістра здійснюється наступним чином:

1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» необхідно:

  • результати Єдиного вступного випробування (тест навчальної компетентності + тест з іноземної мови) (або результати іспиту з англійської мови, що проводиться на базу ДВНЗ УДХТУ, для вступників які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));
  • результати Єдиного фахового вступного випробування (або результати фахового іспиту, що проводиться на базу ДВНЗ УДХТУ, для вступників які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));
  • результати розгляду мотиваційних листів.

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями необхідно:

  • результати Єдиного вступного випробування (тест навчальної компетентності + тест з іноземної мови) (або результати іспиту з англійської мови, що проводиться на базу ДВНЗ УДХТУ, для вступників які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));
  • результати фахового іспиту;
  • результати розгляду мотиваційних листів.

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня  вищої освіти за спеціальностями 133 Галузеве машинобудування, 144 Теплоенергетика,161 Хімічні технології та інженерія, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, 175 Інформаційно-вимірювальні технології, 181 Харчові технології, 274 Автомобільний транспорт можливий вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб лише за:

  • результати розгляду мотиваційних листів.

Перелік спеціальностей для вступу до магістратури

 

 

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ (всі спеціальності) та ЄФВВ (для 051, 073, 075) через ЄДБО

08.05 – 31.05

Реєстрація заяв на фахове випробування та/або іспит з іноземної мови в УДХТУ через сайт https://vstup.edbo.gov.ua або звернутися до консультаційного центру УДХТУ:

 • іноземна мова (пільгова категорія, особа з дипломом спеціаліста/магістра)
 • фаховий іспит (на 051, 073, 075 з дипломом спеціаліста/магістра та всі інші спеціальності)

01.07 – 16.07
до 18:00

Проведення тестування ЄВІ, ЄФВВ (основна сесія)26.06 – 18.07
Іспит з іноземної мови в УДХТУ (онлайн)18.07
Фахове випробування в УДХТУ (онлайн) (бюджет/контракт): 
 • ХТ та Е
19.07
 • Х та ХТ
20.07
 • ЕГП
21.07
 • Ф та БТ
25.07
 • КН та І (122, 174, 133)
26.07
 • КН та І (123, 175, 144)
27.07

Реєстрація заяв для вступу до УДХТУ через https://vstup.edbo.gov.ua

Консультаційний центр УДХТУ (розпочинає роботу з 01.07)

31.07 – 21.08

Фаховий іспит в УДХТУ (онлайн) виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за наявності результатів ЄВІ або іспиту з іноземної мови:

 
 • ЕГП + Ф та Б

08.08

 • КН та І

09.08

 • Х та ХТ+ ХТ та Е

10.08

Рейтинговий список (бюджет)26.08
Виконання вимог до зарахування на бюджетдо 18:00 29.08
Рейтинговий список (контракт)30.08
Наказ (бюджет)31.08
Наказ (контракт)01.09
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб01 – 08 вересня 2023р.
Вступ на спеціальності 133, 144, 161, 174, 175, 181, 274 тільки на контракт

мотиваційний лист

Перелік документів

 • копія документа про освіту і додаток до нього копія + оригінал​;
 • дві копії паспорта громадянина України + реєстрація з місця проживання;
 • інформаційна картка ЄВІ (всі спеціальності), ЄФВВ (051,073,075);
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 • копія військово-облікового документу (для зобов’язаних);
 • 1 файл.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування:
ФакультетСпеціальністьПрограма підготовки
Факультет комп’ютерних наук та інженерії  
122 Комп’ютерні науки КН
123 Комп’ютерна інженерія КІ
133 Галузеве машинобудуванняГМ
144 Теплоенергетика ЕТТ
174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАВП
175 Інформаційно-вимірювальні технологіїМС
Факультет харчових та хімічних технологій161 Хімічні технології та інженеріяХ та ХТ
186 Видавництво та поліграфіяМВПВ
181 Харчові технологіїТЖ
Факультет хімічних технологій та екології101 Екологія  ОНС
161 Хімічні технології та інженеріяХТ та Е
Факультет фармації та біотехнології161 Хімічні технології та інженерія
Ø Хімічні технології органічних речовин
О
162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
Факультет економіко-гуманітарних наук та права051 ЕкономікаЕК
073 МенеджментМЕН
075 МаркетингМР
274 Автомобільний транспорт
АТ
 
До вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра:
 

Графік складання співбесіди з іноземної мови (англійська) за державним або регіональним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб для осіб, які мають спеціальні умови та диплом спеціаліста або мігістра

Графік складання фахових іспитів для вступу на ступінь магістра за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Графік складання фахових іспитів для вступу на ступінь магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Вартість навчання для громадян України

Тарифи вартості навчання
в Державному вищому навчальному закладі
„Український державний хіміко-технологічний університет”
для громадян України, які вступають для здобуття ступеня магістра у 2023 році

СпеціальностіВартість навчання, грн/рік
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
051 Економіка25 00013 000
075 Маркетинг
073 Менеджмент
101 Екологія19 500
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія20 35018 000
122 Комп’ютерні науки28 25013 000
123 Комп’ютерна інженерія
133 Галузеве машинобудування19 500
144 Теплоенергетика
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальна техніка
181 Харчові технології20 35017 000
186 Видавництво та поліграфія 19 50013 000
226 Фармація, промислова фармація27 12024 000
274 Автомобільний транспорт20 35013 000