+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем магістра за спеціальностями відповідно до ліценції в межах ліцензійного обсягу.

Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців (лише для денної форми навчання) залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу.

Для вступу на здобуття ступеня магістра абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування та ЗНО з іноземної мови, а в разі вступу на неспоріднену спеціальність ще й додатковий іспит (математика або хімія).

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Перелік спеціальностей

Факультет

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Факультет технології

неорганічних речовин

101Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС) д,

161Хімічні

технології та інженерія

Технічна електрохімія (Е) д, з

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції (АВК) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з

Факультет технології високомолекулярних

сполук

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д, з

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д,

Факультет

комп’ютерних

наук та інженерії

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (СКС) д, з

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (ІС) д,

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС) д

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ )д, з

226Фармація, промислова фармація

 Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (О) д, з

Механічний факультет

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

133Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, МП, ХМ)д, з

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів

харчових виробництв

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з

133Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) д, з

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) д, з

Економічний факультет

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д,

073Менеджмент

Менеджмент інноваційної діяльності (МІД) д, з

051Економіка

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д,з

Етапи вступної кампанії та строки

Якщо абітурієнт вступає на споріднену спеціальність, тоді потрібно подати заяву та документи з 10 липня по 23 липня та скласти вступні випробування (перший етап іспит з іноземної мови – 27-29 липня, другий етап фахове випробування – 30-31 липня).

Якщо абітурієнт вступає на неспоріднену спеціальність, тоді потрібно подати заяву та документи з 10 липня по 23 липня та скласти вступні випробування (перший етап додатковий іспит – 24 липня, другий етап іспит з іноземної мови – 27-29 липня, третій етап фахове вступне випробування – 30-31 липня).

Якщо абітурієнт вступає до магістратури на навчання за спеціальністями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп’ютерні науки та 123 Комп’ютерна інженерія, йому потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього потрібно зареєструватись для проходження ЗНО з 13 травня по 3 червня та 2 липня скласти англійську, німецьку або французьку мову.

Термін подання заяв — з 10 липня по 23 липня, а терміни складання вступного фахового випробування — 25 липня. Якщо ця спеціальність є неспорідненою (диплом бакалавра за іншою спеціальністю), то потрібно скласти додаткове фахове вступне випробування 31 травня або 24 липня.”

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок реєстрації  для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня  2020 р.

06 травня  2020 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

03 червня 2020 р.

о 18:00

03 червня 2020 р.

о 18:00

Складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

29 травня 2020 р.

 

та

 

23 липня 2020 р.

29 травня 2020 р.

 

та

 

23 липня 2020 р.

Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступного іспиту замість єдиного фахового  вступного іспиту з іноземної мови, які мають спеціальні умови вступу

17 червня 2020 р.

17 червня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів які вступають на основі вступного іспиту замість єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови, які мають спеціальні умови вступу

25 червня 2020 р.

25 червня 2020 р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту

01 липня 2020 р

01 липня 2020 р

Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

05 липня 2020 р.

05 липня 2020 р.

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

01 липня 2020 р.

01 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

22 липня 2020 р.

о 18:00

22 липня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення фахового вступного випробування

24 – 25 липня 2020 р.

24 – 25 липня 2020 р.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня 2020 р.

до 05 серпня 2020 р.

Виконання вимог Правил прийому для  зарахування

до 18.00 

10 серпня 2020 р.

до 18.00 

10 серпня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

1) за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 11 серпня 2020 р.;

 

2) за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше

30 вересня 2020 р.

1) за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 11 серпня 2020 р.;

 

2) за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше

30 вересня 2020 р.

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

05 липня 2020 р.

05 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2020 р.

о 18:00

22 липня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення додаткового фахового вступного випробування

23 липня 2020 р.

23 липня 2020 р.

Строки проведення  вступних екзаменів

24 липня – 25 липня 2020 р.

24 липня – 25 липня 2020 р.

Строки проведення  іспитів з іноземної мови

26 липня 2020 р.

26 липня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

12 серпня 2020 р.

12 серпня 2020 р.

 

Перелік документів

 • документ державного зразка про здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта);
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта;
 • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні
 • сертифікат з ЗНО

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

 

До фахового вступного випробування ►
Факультет Спеціальність

Програма

підготовки

Факультет технології неорганічних речовин 101 Екологія ОНС
161 Хімічні технології та інженерія ХТ_ТНР
Факультет технології високомолекулярних сполук 161 Хімічні технології та інженерія ХТ_ТВМС
181 Харчові технології ТЖ
186 Видавництво та поліграфія МВПВ
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв 161 Хімічні технології та інженерія ХТ_ОТС
133 Галузеве машинобудування ХОМ+ХВ
Економічний факультет 075 Маркетинг МР
073 Менеджмент МЕН

051 Економіка

Ø Економічна кібернетика  

ЕК

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

КІБ
Факультет технології органічних речовин та біотехнології 162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
161 Хімічні технології та інженерія О
Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія СКС
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології А та КІТ
122 Комп’ютерні науки ІС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МС
Механічний факультет 131 Прикладна механіка ТМ
144 Теплоенергетика ЕТТ
133 Галузеве машинобудування М_ХМ_МП_МФ
До додаткового іспиту ►

Спеціальність

Програма

підготовки

101 Екологія ХІМІЯ
161 Хімічні технології та інженерія
181 Харчові технології
186 Видавництво та поліграфія
162 Біотехнології та біоінженерія
226 Фармація, промислова фармація
073 Менеджмент МАТЕМАТИКА

051 Економіка

Ø Економічна кібернетика

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

123 Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
122 Комп’ютерні науки
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
131 Прикладна механіка
144 Теплоенергетика
133 Галузеве машинобудування

 Англійска у всіх ЗНО за виключенням наявносіт особливих умов

До іноземного іспиту ►

 

Спеціальні умови вступу на здобуття ступеня магістр

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

ЗДАЮТЬ ВСТУПНИЙ ІСПИТ замість

ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

 1. Особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.
 1. Особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501,0601,0701,0702.
 1. Вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року.

Графік проведення вступних випробувань для всіх спеціальностей, окрім спеціальностей 051 «Економіка», 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія

Графік проведення вступних випробувань для спеціальностей 051 «Економіка», 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія