Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання за спеціальностями, відповідно до ліцензії та в межах ліцензійного обсягу, на бюджетну та контракту форми навчання, на базі:

 • ступеня бакалавра;
 • освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста/ступеня магістра.

Навчання в магістратурі триває:

1 рік 5 місяців – за освітньо-професійними програмами (підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи);

1 рік 10 місяців – за освітньо-науковими програмами (орієнтовані на подальшу наукову роботу) – спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма навчання).

Для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра абітурієнт повинен скласти:

– фахове вступне випробування;

– єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)*.

Для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра абітурієнт повинен скласти:

– фахове вступне випробування;

– іспит з іноземної мови (англійська) або єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)*.

 

*У 2021 році приймаються сертифікати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020-2021 років.

Конкурсний відбір магістрів здійснюється за результатами рейтингу в межах факультету (за спеціальностями або акредитованими освітніми програмами).

Для участі у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + ПЗ

де ПІ – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (англійська) у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

ПЗ – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів).

Невід’ємні вагові коефіцієнти: К1 дорівнює 0,25, К2 – 0,75.

Для участі у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (за 200-бальною шкалою), вступного іспиту з іноземної мови, англійська (за 200-бальною шкалою), конкурсної рейтингової оцінки (за 20-бальною шкалою).

Під час подання заяв на бюджетну конкурсну пропозицію вступник зазначає:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

Якщо Ви вирішили подавати заяву на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт) в заяві зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Перелік спеціальностей

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

101Екологія

Екологія  (ОНС) д,

161Хімічні

технології та інженерія

Технічна електрохімія (Е) д, з

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції (АВК) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д, з

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д,

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (КІ) д, з

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (КН) д,

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) д

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ )д, з

226Фармація, промислова фармація

 Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічні технології органічних речовин (О) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК), д, з

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС), д, з

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ), д, з

Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ), д, з

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П), д, з

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП), д, з

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП), д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г), д, з

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв (М) д, з

Інжиніринг харчових продуктів (ІП), д, з

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв (МФ), д, з

Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП), д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з

133Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) д, з

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) д, з

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН) д,з.

051Економіка

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д,з

Етапи вступної кампанії та строки

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на денну та заочну форми навчання вступників для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра

11 травняпочаток реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

03 червня о 18:00закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

22 червня – початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступного іспиту замість єдиного фахового вступного іспиту, які мають спеціальні умови вступу;

25 червня – закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступного іспиту замість єдиного фахового вступного іспиту, які мають спеціальні умови вступу;

30 червня – основна сесія єдиного вступного іспиту;

01 липня – реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів;

15 липня – початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;

23 липня о 18:00 – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування;

19 – 30 липня – строки проведення фахового вступного випробування

до 02 серпня – надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

07 серпня до 18.00 – виконання вимог Правил прийому для зарахування (подання оригіналів документів);

12 серпня – зарахування вступників за державним замовленням;

не пізніше 30 вересня – зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра

15 липня – початок прийому заяв та документів;

23 липня о 18:00 – закінчення прийому заяв та документів;

19 – 30 липня – строки проведення вступних екзаменів;

до 04 серпня – надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

до 18.00 12 серпня – виконання вимог Правил прийому для  зарахування;

не пізніше 30 вересня – терміни зарахування вступників.

Перелік документів

 • документ державного зразка про здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та копію);
 • сертифікат з єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва (для військово-забов’язаних) для денної форми навчання;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.
  • Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

  Програми для підготовки

  До фахового вступного випробування ►

   

  Факультет Спеціальність

  Програма

  підготовки

  Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія КІ
  144 Теплоенергетика ЕТТ
  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП
  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МС
  122 Комп’ютерні науки КН
  131 Прикладна механіка ТМ
  133 Галузеве машинобудування ГМ
  Факультет харчових та хімічних технологій 161 Хімічні технології та інженерія Х та ХТ
  186 Видавництво та поліграфія МВПВ
  181 Харчові технології ТЖ
  Факультет хімічних технологій та екології 101 Екологія  ОНС
  161 Хімічні технології та інженерія ХТ та Е

  Факультет фармації

  та біотехнології

  162 Біотехнології та біоінженерія БТ
  226 Фармація, промислова фармація Ф

  161 Хімічні технології та інженерія

  Ø Хімічні технології органічних речовин

  О
  Економічний факультет 075 Маркетинг МР
  073 Менеджмент МЕН

  051 Економіка

  Ø Економіка підприємства

   

  Ø Економічна кібернетика

   

  ЕК

   

  КІБ

   

  До іноземного іспиту ►

   

  Графік складання фахових вступних випробувань

  Графік складання іспитів з іноземної мови для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра

  Спеціальні умови вступу на здобуття ступеня магістр

  СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

  ЗДАЮТЬ ВСТУПНИЙ ІСПИТ замість

  ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

  1. Особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.
  1. Особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501,0601,0701,0702.
  1. Вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року.

  Вартість навчання для громадян України, які вступають на ступінь магістра у 2020 році.

  Тарифи

  вартості навчання

  в Державному вищому навчальному закладі

  „Український державний хіміко-технологічний університет”

  для громадян України, які вступають

  для здобуття ступеня магістра у 2020 році

  Спеціальність

  Форма навчання

  Денна

  Заочна

  051 Економіка

  24970*

  11000

  073 Менеджмент

  24970*

  11000

  075 Маркетинг

  24970*

  11000

  101 Екологія

  12650

  9900

  122 Комп’ютерні науки

  24970*

  11000

  123 Комп’ютерна інженерія

  24970*

  11000

  131 Прикладна механіка

  12650

  9900

  133 Галузеве машинобудування

  12650

  9900

  144 Теплоенергетика

  12650

  9900

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  12650

  9900

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  12650

  161 Хімічні технології та інженерія

  12650

  9900

  162Біотехнологія та біоінженерія

  14900

  14900

  181 Харчові технології

  15400

  11000

  186 Видавництво та поліграфія

  12650

  9900

  226 Фармація, промислова фармація

  24970*

  16800

  * Можливості оплати освітніх послуг

   

  – помісячна оплата  (2081 грн/міс)

  – повернення податкової знижки у розмірі  до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)

  – пільгове державне кредитування

  Графік проведення вступних випробувань для всіх спеціальностей, окрім спеціальностей 051 «Економіка», 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія

  Графік проведення вступних випробувань для спеціальностей 051 «Економіка», 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія