Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем магістра за спеціальностями відповідно до ліценції в межах ліцензійного обсягу.

Навчання в магістратурі триває 1 рік 5 місяців або 1 рік 10 місяців (лише для денної форми навчання) залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу.

Для вступу на здобуття ступеня магістра абітурієнт повинен скласти фахові вступні випробування та єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Перелік спеціальностей

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д), заочна (з)

101Екологія

Екологія  (ОНС) д,

161Хімічні

технології та інженерія

Технічна електрохімія (Е) д, з

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ) д, з

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Аналітичний контроль у виробництві харчової та косметичної продукції (АВК) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, з

Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП) д, з

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП) д, з

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ) д

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д,

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (КІ) д, з

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (КН) д,

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІТ) д

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ )д, з

226Фармація, промислова фармація

 Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

161Хімічні

технології та інженерія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічні технології органічних речовин (О) д, з

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК), д, з

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС), д, з

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (НРЕ), д, з

Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (ЕПХТ), д, з

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П), д, з

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП), д, з

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП), д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г), д, з

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв (М) д, з

Інжиніринг харчових продуктів (ІП), д, з

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв (МФ), д, з

Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП), д, з

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з

133Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) д, з

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) д, з

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН) д,з.

051Економіка

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д,з

Етапи вступної кампанії та строки

Прийом заяв і документів,

фахові вступні випробування конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра

на базі ступеня бакалавра

 

Етапи вступної кампанії Денна/заочна форми навчання
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 12 травня 2020 р.
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

05 червня 2020 р.

о 18:00

Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 р
Початок реєстрації електронних кабінетів, завантаження необхідних документів з 01 серпня 2020 р.
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення фахового вступного випробування 25 – 26 серпня 2020 р.
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 01 вересня 2020 р.
Виконання вимог Правил прийому для зарахування

06 вересня 2020 р.

до 18.00

Терміни зарахування вступників

1) за державним замовленням

– 11 вересня 2020 р.;

 

2) за кошти фізичних та юридичних осіб – 14 вересня 2020 р.

Прийом заяв і документів,

фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування

на навчання для здобуття ступеня магістра

на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра

 

Етапи вступної кампанії Денна/заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення  вступних випробувань та вступного випробування з іноземної мови 21 серпня – 26 серпня 2020 р.
Терміни зарахування вступників 14 вересня 2020 р.

Перелік документів

 • документ державного зразка про здобутий ступінь (бакалавр) або освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліст) і додаток до нього (оригінал або засвідчену копію);
 • сертифікат з ЗНО;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта;
 • 4 фотокартки розміром 3´4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва (для військово-забов’язаних);
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

 

Факультет Спеціальність

Програма

підготовки

Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія КІ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МС
122 Комп’ютерні науки КН
131 Прикладна механіка ТМ
133 Галузеве машинобудування ГМ
Факультет харчових та хімічних технологій 161 Хімічні технології та інженерія ХТ_Х та ХТ
186 Видавництво та поліграфія МВПВ
181 Харчові технології ТЖ
Факультет хімічних технологій та екології 101 Екологія  ОНС
161 Хімічні технології та інженерія ХТ_ХТ та Е

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів

ХТ_ТС ТК ТВ

Факультет фармації

та біотехнології

162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології органічних речовин

О
Економічний факультет 075 Маркетинг МР
073 Менеджмент МЕН

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

 

Ø Економічна кібернетика

 

ЕК

 

КІБ

 

До іноземного іспиту ►

 

Графік складання фахових вступних випробувань

Графік складання іспитів з іноземної мови для здобуття ступеня магістра на базі раніше здобутого (освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста) ступеня магістра

Спеціальні умови вступу на здобуття ступеня магістр

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

ЗДАЮТЬ ВСТУПНИЙ ІСПИТ замість

ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

 1. Особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.
 1. Особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501,0601,0701,0702.
 1. Вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року.

Вартість навчання для громадян України, які вступають на ступінь магістра у 2020 році.

Тарифи

вартості навчання

в Державному вищому навчальному закладі

„Український державний хіміко-технологічний університет”

для громадян України, які вступають

для здобуття ступеня магістра у 2020 році

Спеціальність

Форма навчання

Денна

Заочна

051 Економіка

24970*

11000

073 Менеджмент

24970*

11000

075 Маркетинг

24970*

11000

101 Екологія

12650

9900

122 Комп’ютерні науки

24970*

11000

123 Комп’ютерна інженерія

24970*

11000

131 Прикладна механіка

12650

9900

133 Галузеве машинобудування

12650

9900

144 Теплоенергетика

12650

9900

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

12650

9900

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

12650

161 Хімічні технології та інженерія

12650

9900

162Біотехнологія та біоінженерія

14900

14900

181 Харчові технології

15400

11000

186 Видавництво та поліграфія

12650

9900

226 Фармація, промислова фармація

24970*

16800

* Можливості оплати освітніх послуг

 

– помісячна оплата  (2081 грн/міс)

– повернення податкової знижки у розмірі  до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)

– пільгове державне кредитування

Графік проведення вступних випробувань для всіх спеціальностей, окрім спеціальностей 051 «Економіка», 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія

Графік проведення вступних випробувань для спеціальностей 051 «Економіка», 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія