+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

адреса: к. 403, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітні програми:

Економіка підприємства (ЕК)

Управління якістю – Україно-польська програма подвійних дипломів

На кафедрі з 2018 року реалізується – Міжнародна програма подвійних дипломів для економічних спеціальностей

Проект професійної перепідготовки за освітньою програмою «Управління якістю»

Основу проекту складає професійна перепідготовка цільової групи за освітньою програмою «Управління якістю» (спеціальність
051 «Економіка»)
, яка користується попитом на ринку праці України.

Управління якістю – це молода і перспективна спеціальність, яка є новою областю діяльності, що склалася на перетині організації виробництва або надання послуг із забезпеченням їх якості відповідно до вимог українських та міжнародних норм і стандартів. Знання, отримані в процесі навчання є базовими знаннями методологій підготовки та впровадження на підприємствах різних систем для управління якістю послуг або продукції, для розробки управління і експлуатації інформаційних та організаційних систем.

Виконавцем проекту є державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», який організовує і здійснює професійну перепідготовку учасників проекту за обраною програмою терміном навчання 10 місяців, починаючи з 1 вересня 2018 року. Проект закінчується випусковою роботою у червні. Заняття передбачаються у вечірній час (з 15.00-16.00) та по суботах. За бажанням учасників проекту, час навчання може бути змінений.

Всі учасники професійної перепідготовки повинні мати вищу освіту (не нижче «бакалавра»).

В результаті виконання завдання перепідготовки випускники отримують свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від ДВНЗ «УДХТУ»).

Управління якістю є однією з функцій підприємства по його управлінню, яка фактично забезпечує якість послуг і продукції на високому рівні за рахунок розумного і грамотного управління виробництвом і його обслуговуванням.

Орієнтована вартість навчання для студентів ДВНЗ УДХТУ у 2018 році 6500 – 7000 грн за рік  (10 місяців навчання).

Орієнтовно прийом документів буде здійснюватись з 9.07.18 по 27.07.18

З повагою і щирим сподіванням на подальшу плідну співпрацю.

 

Куратор освітньої програми  – д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ

Гармідер Лариса Дмитрівна

garm@ukr.net     (066) 677-44-80