Обрати сторінку

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОРГАНИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

У В А Г А!

Консультування економічних частин дипломів по кафедрі ПВ та ТПЕ
      
КонсультантВид роботиКурсКіл-ть             студ-івГрупа
                                        І семестр, денна форма
доц. Іванова Марина ВолодимирівнаКонсультування 666мех
доц. Іванова Марина ВолодимирівнаКонсультування 666тм, 6 міт
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаКонсультування 6146 кн
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаКонсультування 6116 кі
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 686етт
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 6136авп
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонсультування 6146хтп,г,п,пп
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонсультування 6126тж
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 656мвпв
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаКонсультування 656 н, е
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаКонсультування 636 онс,хдк
проф. Мячин Валентин ГеоргійовичКонсультування 611
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаКонсультування 63
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаКонсультування 6146бт
                                       І семестр, заочна форма
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаКонсультування 787кн, кі
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонсультування 727 етт
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонсультування 737мех, тм
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонсультування 747 хт
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаКонсультування 717тж
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 747онс,хдк
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 727тс
проф. Мячин Валентин ГеоргійовичКонсультування 725
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 717 бт
                                        ІІ семестр, денна форма
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 656 твмс
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 656тнр,хдк
проф. Гармідер Лариса ДмитрівнаКонсультування 64
      
       Зав. кафедри                                                      Л. Д. Гармідер
      

 

Розподіл курсових робіт студентів по кафедрі ПВ та ТПЕ 
 
        
КерівникДисципліна Курс Кіл-ть бакалаврКіл-ть магістрГрупа 
                                                       І семестр, денна форма 
асист. Василюк Оксана ВіталіївнаЧисельні методи в економіці2102 ек 
доц. Науменко Наталія ЮріївнаСистеми прийняття рішень4404ек 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаЕкономіка підприємства35 3 ек, птб 
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаЕкспертиза товарів33 3птб 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаЕкономіка, орг. та управління підприємств372 3твмс, хт, тж, мвпв, хдк, тс, хп, тнр, 3 вп (т) 
доц. Прудніков Володимир ФедоровичЕкономіка, орг. та упр. підприємств342 3 ф, о, 3 ф (т) 
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаЕкономіка, орг. та упр. підприємств314 3 бт 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаЕкономіка, орг. та упр. підприємств34 3 цб 
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаЕкономіка, орг. та управління підприємств432 4авп, тм, хм, +4 авп (т) 
доц. Іванова Марина ВолодимирівнаЕкономіка енергетики424 4етт, 4 ет (т), 4 етт (т) 
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонкурентоспроможність підприємства5 85ек 
                                                    І семестр, заочна форма 
асист. Василюк Оксана ВіталіївнаЧисельні методи в економіці330 3ек 
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаЕкономіка підприємства36 4 ек 
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаЕкономіка, орг. та управління підприємств58 5 мех 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаОрганізація виробництва55 5ек, 5ек(т) 
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаЕкономіка, орг. і управління  підприємств56 5бт, цб 
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаКонкурентоспроможність підприємства6 16ек 
                                                        ІІ семестр, денна форма 
асист. Писарькова Валерія РостиславівнаЕкономічна кібернетика4604ек 
доц. Науменко Наталія ЮріївнаСистеми прийняття рішень5505кіб 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаУправління ризиком6016ек 
                                                        ІІ семестр, заочна форма 
доц. Науменко Наталія ЮріївнаЕкономіко-математичні методи і моделі2802ек;2мр 
асист. Писарькова Валерія РостиславівнаЕкономічна кібернетика4604ек 
доц. Науменко Наталія ЮріївнаСистеми прийняття рішень5505кіб 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаУправління ризиком6016ек 
ст. викл. Яворська Олена БорисівнаЕкономіка підприємства210 3ек, 3 птб, 3 птб (т) 
доц. Іванова Марина ВолодимирівнаЕкономіка енергетики КР51 5етт 
доц. Прудніков Володимир ФедоровичПроектний аналіз55 5ек, 5ек(т) 
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаЕкономіка,орг. та упр. хім. підприємств (уст.)511 5- онс, тнр, хдк, тс 
доц. Рябик Ганна ЄвгенівнаЕкономіка,орг. та упр. підприємств (уст.)539 5ф, 5ф(т) 
доц. Гончар Лариса АнатоліївнаЕкономіка, орг. та упр. хім. підприємств520 5- тж, хтп, дп, г, о, пп,п 
        
        
Зав. кафедри                                                                                           Л. Д. Гармідер  

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ за кордоном

Проходження практики за кордоном надає можливість проходження оплачуваної практики студентам денної форми навчання (бакалаврам та магістрам) у провідних компаніях готельно-ресторанного бізнесу Болгарії та Туреччини, компаніях малого та середнього бізнесу Польщі.

За результатами проходження практики студентам видається сертифікат міжнародного зразка, який підтверджує проходження практики за кордоном та є офіційним документом, що можливо використати як засвідчення практичного досвіду студента при подальшому працевлаштуванні.

Можливості та переваги проходження практики за кордоном:

 1. Отримання практичного досвіду.
 2. Підвищення рівня володіння іноземними мовами.
 3. Отримання офіційного сертифікату, що засвідчує досвід роботи в іноземній компанії.
 4. Академічна мобільність студента.
 5. Оволодіння студентами передовими технологіями організації виробництва та обслуговування споживачів.
 6. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на міжнародному ринку праці.
 7. Сприяння інтеграції національної освіти до світового простору.

Проходження практики за кордоном, у подальшому, надає додаткові переваги при працевлаштуванні.

Сьогодні на кафедрі студенти можуть пройти навчання і отримати ступінь бакалавра, та магістра за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та  спеціальністю «Економіка» по освітнім програмам:

 • Економіка підприємства
 • Економічна кібернетіка
 • Управління якістю
 • Економічна безпека та бізнес-аналітика

Всі предмети, які викладаються на кафедрі пов’язані між собою і дають можливість за відведений термін отримати поглиблені знання та практичні навички за фахом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка підприємства».

Перелік  дисциплін, що викладаються на випусковій кафедрі Підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки для різних спеціальностей, освітніх програм та кваліфікаційних рівнів наступний:

Бакалавр, спеціальність "Економіка", освітня программа "Економіка підприємства"
 • Введення в спеціальність
 • Антимонопольне регулювання ринків
 • Податкова система
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка підприємства
 • Статистика
 • Організація виробництва
 • Капітал підприємства: формування та функціонування
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Проектний аналіз
 • Інформаційні системи та технології на підприємстві
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • Бюджетування
 • Системи технологій промисловості
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Регіональна економіка
 • Організація біржової діяльності
 • НДРС
Магістр, спеціальність "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства"
 • Економічне управління підприємством
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Управління розвитком компанії
 • Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Інтелектуальна власність
 • Інтелектуальний бізнес
 • Методологія та організація наукових досліджень
Бакалавр, спеціальність "Економіка", освітня программа "Економічна кібернетіка"
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Вища математика
 • Теорія ймовірності і математична статистика
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Економетрика
 • Інформатика
 • Фізична культура
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Міжнародна економіка
 • Статистика
 • Соціологія
 • Регіональна економіка
 • Безпека життєдіяльності
 • Економічна кібернетика
 • Дослідження операцій
 • Моделювання економіка
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системи прийняття рішень
 • Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Управління проектами інформатизації
 • Моделі економічної динаміки
 • Основи охорони праці
 • Техніко-економічна практика
 • Розрахунково-економічна практика
 • Політологія
 • Правознавство
 • Релігієзнавство та філософська антропологія
 • Хімія
 • Національна економіка
 • Математичні методи аналізу економічних систем
 • Основи програмування
 • Фінансово-економічний аналіз діяльності хімічних підприємств
 • Планування діяльності підприємств
 •  
Магістр, спеціальність "Економіка", освітня програма "Економічна кібернетіка"
 •  Глобальна економіка
 • Соціальна відповідальність
 • Інноваційний розвиток підриємства
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Інтелектуальна власність
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Управління ризиком
 • Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Інформаційний менеджмент
 • Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами
 • Ризик-менеджмент у фінансовій сфері
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ КАФЕДРИ

3030 Методичні рекомендації до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

3046 Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030504 – “Економіка підприємства” спеціальності “Економіка підприємства” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

3050 Конспект лекцій з дисципліни “Економіка природокористування” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (1 частина)

3051 Конспект лекцій з дисципліни “Економіка природокористування” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (2 частина)

3055 Методичні вказівки до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030507 “Маркетинг” всіх форм навчання

3056 Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форми навчання

3065 Методичні вказівки до організації розрахунково-виробничої практики для студентів напряму 6.030504 “Економіка підприємства” за спеціальністю 6.030504 “Економіка підприємства”

3083 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Економіка та організація інноваційної діяльності” для студентів напряму 6.030504 “Економіка підприємства” за спеціальністю 6.030504 “Економікапідприємства”

3084 Конспект лекцій з курсу “Системи промислових технологій: наукові основи та економічне обгрунтування іновацій” для студентів економічних спеціальностей. Частина 2

3085 Конспект лекцій з курсу “Системи промислових технологій: наукові основи та економічне обгрунтування інновацій” для студентів економічних спеціальностей. Частина 1

3103 Конспект лекцій з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 0305 – “Економіка та підприємництво” напрям підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

3104 Конспект лекцій з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 0305 – “Економіка та підприємництво” напрям підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

3132 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка і організація хімічних виробництв” для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

3178 Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та організація хімічних виробництв” для студентів 4-6 курсів заочної форми навчання. Ч.1

3186 Робоча програма виробничої практики студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

3201 Методичні вказівки та індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни “Статистика” для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання

3232 Конспект лекцій з дисципліни “Управління розвитком компанії” для студентів 5 курсу денної форми навчання. Галузь знань: 0305 – “Економіка та підприємництво”. Спеціальність: “Економіка підприємства”. Освітньо-кваліфікаційний рівень: 8.03050401-магістр

3252 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва” для студентів 6 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 030504 “Економіка підприємства”. Частина 1

3254 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Організація виробництва” для студентів 6 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 030504 “Економіка підприємства”. Частина 2

3323 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства” для магістрів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання напряму 030504 “Економіка підприємства”

3372 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Інтелектуальний бізнес” до розділу “Розробка бізнес-плану інтелектуального підприємництва (Сфера послуг)” для студентів спеціальності 8.03050401 за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”

3382 Конспект лекції з дисципліни “Підприємництво і бізнес -культура” для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

3412 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Системи технологій промисловості” (тестові та індивідуальні завдання, задачі, контрольні питання) для студентів III курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” та IV курсу

3675 Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 16-” Хімічна та біоінженерія”, спеціальності 162-” Біотехнології

3677 “Економіка, організація та управління хімічних підприємств”. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 16-“Хімічна та біоінженерія”,

3682 Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни “Податкова система” для студентів II курсу

3683 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства” для магістрів V курсу денної форми навчання

3691 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни” Управління фінансовою санацією підприємства” для магістрів Vкурсу денної форми навчання та VІ курсу заочної форми навчання

3695 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Податкова система” для студентів II курсу денної та заочної форм навчання

3698 Методичні вказівки для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни ” Управління розвитком компанії” для студентів І курсу денної та заочної форм навчання .Галузь знань:0305-“Економіка та підприємництво”.

3700 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни” Економіка й організація діяльності об’єднань підпріємств”для студентів І курсу денної та заочної форм навчання.Галузь знань:0305-

3701 Методичні матеріали для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни “Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних підприємств” для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання

3705 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних підприємств” для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання

3713 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Управління розвитком компанії” для студентів I курсу денної та заочної форм навчання

3884 Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Капітал підприємства: Формування та використання” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 05- “Соціальні та поведінкові науки”,

3887 Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 05 – “Соціальні та поведінкові науки”,

3914 Програма комплексного державного іспиту з циклу соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” галузі знань 0305 – “Економіка і підприємництво” напряму

3933 Методичні вказівки для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів II, III курсів денної та III курсу заочної форм навчання. Галузь знань: 0305 – “Економіка та підприємництво

3938 Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять з дисципліни “Економіка природокористування” для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 10 – “Природничі науки” спеціальності 101 – “Екологія”

3942 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання – галузь знань: 0305 – “Економіка та підприємництво”; напрям підготовки: 6.030504 – “Економіка

3952 Методичні вказівки для самостійного опрацювання окремих розділів робочої програми навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об`єднань підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 0305 – “Економіка та

3990 Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання галузі знань 10 – “Природничі науки” спеціальності 101 – “Екологія”

3994 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Облік і аудит” для студентів III курсу денної та заочної форм навчання напряму 030601 – “Менеджмент” (073 – “Менеджмент”)

4001 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ” Економічне управління підприємством”для студентів V курсу спеціальності 8.03050401″Економіка підприємства”(Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”,спеціальність 051″Економіка”,

4007 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 030504 “Економіка підприємства”,

4074 Методичні вказівки до змісту та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Страхування” для напрямів підготовки 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” усіх форм навчання

4075 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи “Визначення показників виробничих потужностей та основних виробничіх фондів підприємств”

4081 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи “Визначення чисельності персоналу цеху” для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

4093 Методичні матеріали щодо змісту та проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Страхування” для студентів напрямів підготовки 051 “Економіка підприємства”, 075 “Маркетинг” усіх форм навчання

4320 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання технологічних спеціальностей при вивченні дисциплін з економіки,організації та управління хімічних підприємств

4411 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Облік і аудит” для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму 030601 – “Менеджмент” (073 – “Менеджмент”)

4419 Методичні вказівки до організації переддипломної (переддипломної виробничої) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальності 051 “Економіка” за спеціалізацією “Економіка підприємства”

4476 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів за освітньо-професійною програмою “Бакалавр” денної та заочної форм навчання напрямів 030504 “Економіка підприємства”, 030502 “Економічна кібернетика”, 030507

4532 Збірник завдань і задач з дисципліни “Організація виробництва” для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму 030504 – “Економіка підприємства” (051 – “Економіка” за спеціалізацією “Економіка підприємства”)

4533 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 “Економіка” за спеціалізацією “Економіка підприємства”

4536 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 “Економіка” за спеціалізацією “Економіка підприємства”

4566 Методичні вказівки до виконання науково-дослідної роботи студентів спеціальності 6.030504 “Економіка підприємства” (051 “Економіка” спеціалізація “Економіка підприємства”)

4568 Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 – “Економіка” спеціалізації “Економіка підприємства” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”

4595 Програма науково-дослідної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 051 – “Економіка”, спеціалізації “Економіка підприємства”, освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

4601 Програма техніко-економічної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економіка підприємства” за освітньою програмою “бакалавр”

4609 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ” Магістр” денної форми навчання спеціальності 051 – “Економіка”, спеціалізації

4618 Навчальний контент з дисципліни “Страхування” для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 “Економіка”(спеціалізація “Економіка підприємства”) та спеціальності 075 “Маркетинг” (спеціалізація “Маркетинг”) за освітньою програмою “Бакалавр”

4632 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів усіх форм навчання ,

4651 Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної і заочної форм навчання

4719 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни”Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”за освітнім рівнем”Бакалавр”для студентів спеціальності 6.030504″Економіка підприємства “(051

4735 Конспект лекцій з дисципліни “Конкурентоспроможність підприємства” для студентів за освітнім рівнем “Магістр” освітня програма “051 Економіка”

3457 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами” для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050201 “Економічна кібернетика” денної форми навчання

3464 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050201 “Економічна кібернетика” денної форми навчання

4210 Робоча програма асистентської практики для студентів спеціальності 051″Економіка”за освітньою програмою “Економічна кібернетика”денної форми навчання за другим( Магістерським) рівнем

4390 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Фінанси,гроші та кредит”для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 073 “Менеджмент”денної та заочної форм навчання

4508 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Макроекономіка”для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання

4527 Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Інформатика”для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання напряму підготовки 05-“Соціальні та поведінкові науки”,спеціальності 051-“Економіка”та напряму

4534 Методичні рекомендації до самостійної роботи з Економічної теорії (Політичної економії) для студентів I-II курсів спеціальностей: 051 – “Економіка”, 072 – “Фінанси”, 073 – “Менеджмент”, 075 – “Маркетинг” денної і заочної форм навчання

4537 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Фінанси” для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання

4554 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів III-IV курсів спеціальностей: 051 – “Економіка”, 072 – “Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 – “Маркетинг” денної і заочної форм навчання

4572 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Господарське право” для студентів II-III курсів спеціальності 073 “Менеджмент” денної і заочної форм навчання

4575 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Гроші та кредит” для студентів III-IV курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей: 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг

4577 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Договірне право” для студентів-магістрів I-II курсів спеціальності 073 – “Менеджмент” денної і заочної форм навчання

4578 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів II-III курсів спеціальності 073 “Менеджмент” денної і заочної форм навчання

4582 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” для студентів I-II курсів спеціальностей: 051 – “Економіка”, 072 – “Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 – “Маркетинг” денної і заочної форм

4585 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Господарське законодавство” для студентів II-III курсів спеціальностей: 051 “Економіка”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 “Маркетинг” денної і заочної форм навчання

4729 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Системи прийняття рішень”

4731 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Економічна теорія” (Основи економічної теорій)

4736 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Економіко-математичні методи і моделі”

4746 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Інвестиційне право” для студентів-магістрів 1 курсу спеціальності

4759 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів 2-3 курсів спеціальностей

4766 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни”Економічна кібернетика”для студентів спеціальності 051-“Економіка”

 

Перелік курсів, які розміщені в системі дистанційного навчання Moodle:

– Правове регулювання безпеки суб”єктів господарської діяльності

– ECONOMIC INFORMATICS

– Дослідження операцій

– Економіка праці та соціально-трудові відносини
– Економіка природокористування
– Економічна інформатика
– Інформаційний менеджмент
– Історія економіки та економічної думки
– Міжнародна економіка
– Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
– Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків (заоч.)
– Організація виробництва
– Проектний аналіз
– Регіональна економіка
– Финансы
– Фінансовий ринок
 – Гроші та кредит

– Методологія та організація наукових досліджень

– Економіко-математичні методи і моделі

– Економіка та організація інноваційної діяльності -2020

– ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

– Міжнародна економіка

– Економічна кібернетика

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-174200356-1');