Select Page

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ECONOMICS AND ORGANIZATION OF PRODUCTION

addresses: room 403 Ave. Gagarin, 8, the city of Dnipro, 49005

tel .: +38 (0562) 47-14-83

e-mail: industry_econom@udhtu.edu.ua

The Department of Industrial Economics and Organization of Production trains specialists for the bachelor’s and master’s degrees in the following fields of knowledge:

Branch of knowledge: 05 Social and behavioral sciences

Specialty: 051 Economy

Educational programs:

Business Economics

Quality Management – Ukrainian-Polish Double Degree Program

Since 2018, the Department has been taking part at the International program of double diplomas for economic specialties

Проект професійної перепідготовки за освітньою програмою «Управління якістю»

Основу проекту складає професійна перепідготовка цільової групи за освітньою програмою «Управління якістю» (спеціальність
051 «Економіка»)
, яка користується попитом на ринку праці України.

Управління якістю – це молода і перспективна спеціальність, яка є новою областю діяльності, що склалася на перетині організації виробництва або надання послуг із забезпеченням їх якості відповідно до вимог українських та міжнародних норм і стандартів. Знання, отримані в процесі навчання є базовими знаннями методологій підготовки та впровадження на підприємствах різних систем для управління якістю послуг або продукції, для розробки управління і експлуатації інформаційних та організаційних систем.

Виконавцем проекту є державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», який організовує і здійснює професійну перепідготовку учасників проекту за обраною програмою терміном навчання 10 місяців, починаючи з 1 вересня 2018 року. Проект закінчується випусковою роботою у червні. Заняття передбачаються у вечірній час (з 15.00-16.00) та по суботах. За бажанням учасників проекту, час навчання може бути змінений.

Всі учасники професійної перепідготовки повинні мати вищу освіту (не нижче «бакалавра»).

В результаті виконання завдання перепідготовки випускники отримують свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від ДВНЗ «УДХТУ»).

Управління якістю є однією з функцій підприємства по його управлінню, яка фактично забезпечує якість послуг і продукції на високому рівні за рахунок розумного і грамотного управління виробництвом і його обслуговуванням.

Орієнтована вартість навчання для студентів ДВНЗ УДХТУ у 2018 році 6500 – 7000 грн за рік  (10 місяців навчання).

Орієнтовно прийом документів буде здійснюватись з 9.07.18 по 27.07.18

З повагою і щирим сподіванням на подальшу плідну співпрацю.

 

Куратор освітньої програми  – д.е.н., доц., член-кор. АЕНУ

Гармідер Лариса Дмитрівна

garm@ukr.net     (066) 677-44-80