Обрати сторінку

Освітня програма «Економічна безпека та бізнес-аналітика»

 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Випускова кафедра:  Кафедра підприємництва, организації виробництва та теоретичної і прикладної економіки 

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Освітня програма «Економічна безпека та бізнес-аналітика» – це навчально-науковий напрям, який об’єднує фундаментальні знання з:

 • економіки,
 • фінансової математики,
 • інформаційних систем.

Освітня програма «Економічна безпека та бізнес-аналітика» спрямована на одержання ґрунтовної підготовки з основ національної та регіональної безпеки України, організації та оцінки ступеня фінансово-економічної безпеки підприємства, організації інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки, конкурентної розвідки, основ захисту комерційної таємниці, організації та моделювання бізнес-процесів на підприємстві та регіональному рівні, основ зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Розв’язання проблеми організації безпеки суб’єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій тощо) відповідно до сучасних вимог та міжнародних стандартів потребує не лише вирішення організаційно-правових питань, а й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими фахівцями з економічної безпеки та бізнес-аналітики.

В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, терени управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців прогресивних знань з економіки, управління, аналітики та права.

Навчаючись за освітньою програмою «Економічна безпека та бізнес-аналітика», студенти отримують ґрунтовну підготовку по наступних напрямах:

 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Бізнес-аналітика
 • Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності
 • Управління бізнес-процесами
 • Економічна безпека регіональних систем
 • Професійна психологія
 • Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Закордонним аналогом освітньої програми «Економічна безпека та бізнес-аналітика» є «System analysis».

Фахівець з економічною безпеки та бізнес-аналітики може працювати на вищому та середньому рівнях управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій (що здійснюють економічну діяльність) різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах, працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України, великих підприємств та підприємств малого і середнього бізнесу та в інших структурних підрозділах – суб’єктах охоронної діяльності, зокрема на посадах:

 • керівник (директор) підприємства;
 • аналітик, професіонал з питань фінансово-економічної безпеки;
 • економіст-аналітик в банках, страхових компаніях, рекламних агентствах, податковій інспекції;
 • бізнес-аналітик та аналітик в галузі data science;
 • економіст великих виробничих об’єднань;
 • економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань;
 • економіст з фінансової роботи, фінансовий аналітик;
 • професіонал з корпоративного управління, член управління акціонерним товариством, член спостережної ради;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій, вищі навчальні закладипомічник-консультант народного депутату України;
 • радник (органи державної влади);
 • менеджер, бухгалтер і фінансист;
 • project-менеджер;
 • інженер і програміст.

 

«Безпека особиста і майнова є найголовнішою запорукою людського розвитку». 

(Енциклопедичний словник Брокгауза-Ефрона)