Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

На кафедрі неорганічної хімії для студентів усіх спеціальностей університету викладаються наступні дисципліни:

 • Загальна та неорганічна хімія
 • Хімія
 • Хімія з основами біогеохімії

З 2005 року на кафедрі неорганічної хімії ДВНЗ УДХТУ для студентів 1 курсу хіміко-технологічних спеціальностей факультетів ТНР і ТС проводився педагогічний експеримент по впровадженню кредитно-модульної системи в учбовий процес. Для його проведення були розроблені робочі програми дисциплін, рейтингові карти, пакет навчально-методичної літератури та критерії оцінювання знань студентів.

Використовуючи попередній досвід (більше 15років використання бально-рейтингової системи оцінювання знань студентів) та досвід педагогічного експерименту, з 2006р. навчання студентів хіміко-технологічних спеціальностей усіх факультетів денної форми навчання, а також студентів механічних і економічних спеціальностей проводиться за кредитно-модульною системою навчання.

З 2020 року кафедра стала випусковою та готує фахівців за ступенем бакалавра за спеціальністю 102 “Хімія” (галузь знань10 Природничі науки) – Освітня програма “Хімія харчових продуктів”

 

Особливо актуальним є питання введення в учбовий процес сучасних комп’ютерних технологій та елементів дистанційного навчання. Лекції з предметів „Загальна та неорганічна хімія”, „Хімія” та „Хімія з основами біогеохімії” читаються в спеціально обладнаній аудиторії №431 із залученням інтерактивної дошки. Розроблений комплект тестів, на основі якого впроваджене комп’ютерне тестування. Створений  «Електронний кейс кафедри», який включає електронні версії конспектів лекцій, методичні вказівки для підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт, різноманітні диференційовані завдання практичного і теоретичного характеру для самостійної роботи студентів.

 

Співробітники кафедри кожного року організовують та проводять перший тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів технологічних та механічних спеціальностей з неорганічної хімії, а також у складі журі беруть участь у роботі Обласної олімпіади з хімії для школярів Дніпропетровської області та Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії

Велике значення кафедра приділяє також агітації та підготовці абітурієнтів. Під керівництвом зав. каф. проф. Штеменка О.В. в університеті працює Школа хіміка УДХТУ, яку відвідують усі бажаючі школярі. Для проведення занять в Школі хіміка залучено провідних вчених та викладачів кафедри неорганічної хімії. Для слухачів Школи не тільки читаються цікаві лекції, але й проводяться практичні та лабораторні заняття, а найбільш талановиті слухачі виконують науково-дослідну роботу, готують наукові реферати, беруть участь у проведенні наукових конференцій. Одержані знання та навички випускники Школи хіміка застосовують, поширюють та поглиблюють вже студентами університету.

Методичні вказівки та довідковий матеріал кафедри, рекомендовані до виконання лабораторного практикуму, практичних занять та самостійної роботи

Робочі програми по дисциплінам, які викладаються на кафедрі неорганічної хімії

 • Робоча програма “Загальна та неорганічна хімія”  для студентів за напрямом підготовки “Хімічна технологія”, спеціальністю  Хімічні технології неорганічних речовин, Технічна електрохімія, Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів, Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів, Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів  (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Загальна та неорганічна хімія” для студентів за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія”; “Видавничо-поліграфічна справа”, спеціальністю “Технології жирів та жирозамінників” (бакалавр), “Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв” (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Хімія з основами біогеохімії” для студентів за напрямом підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Загальна та неорганічна хімія” для студентів за напрямом підготовки “Біотехнологія”, спеціальністю “Промислова біотехнологія”  (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Хімія” для студентів за напрямом підготовки «Теплоенергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», спеціальністю Теплоенергетика, Автоматизоване управління технологічними процесами, Метрологія та вимірювальна техніка (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Хімія” для студентів за напрямом підготовки “Економічна кібернетика”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Фінанси і кредит”, “Менеджмент” (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Хімія” для студентів за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Хімія” для студентів за напрямом підготовки “Інженерна механіка”, “Машинобудування” (бакалавр) (завантажити)
 • Робоча програма “Загальна та неорганічна хімія”  для студентів за напрямом підготовки Хімічна технологія, спеціальністю  Хімічні технології неорганічних речовин; Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів; Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, Хімічні технології ви-сокомолекулярних сполук  (бакалавр на основі ОПП молодшого спеціаліста) (завантажити)
 • Робоча програма “Загальна та неорганічна хімія”  для студентів за напрямом підготовки Видавничо-поліграфічна справа, спеціальністю  Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв  (бакалавр на основі ОПП молодшого спеціаліста) (завантажити)
 • Робоча програма “Хімія з основами біогеохімії”  для студентів за напрямом підготовки Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальністю  Екологія та охорона навколишнього середовища  (бакалавр на основі ОПП молодшого спеціаліста) (завантажити)

Питання до іспиту