Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Основні наукові напрями діяльності кафедри:

 • синтез та дослідження будови, властивостей та механізму біологічної дії комплексних сполук перехідних металів, які містять почверний зв’язок метал-метал. Біонеорганічна хімія перехідних елементів;
 • розробка та дослідження антиракових та антигемолітичних систем на основі кластерних сполук диренію(ІІІ);
 • синтез та дослідження карбонілпохідних ренію(І), які володіють люмінесцентними властивостями, та можуть бути застосовані як надчутливі елементи в електроніці та у якості біологічних маркерів у медицині;
 • дослідження механізмів кластероутворення як передуючого утворенню металічної кристалічної гратки. Одержання ренієвих покриттів та композиційних систем на його основі, які проявляють каталітичну дію, в тому числі для допалу вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання автомобілів;
 • розробка та дослідження нових нітратних енергонасичених систем (спільно з кафедрою фізичної хімії).

Наукова робота виконується згідно з держбюджетними темами Міністерства освіти і науки України: №43/171290 «Цілеспрямований синтез сполук ренію в низьких ступенях окиснення та їх наночасток з біологічною активністю» державний реєстраційний номер 0117U001159 (2017-2019р.) та №43/160499 «Сполуки та матеріали подвійного призначення на основі координаційних та гібридних систем» державний реєстраційний номер 0116U001717 (друга половина робочого дня) (2016-2020р.).

З 2017 року на кафедрі виконується НДР молодих вчених № 43/171390 за № д.р. 0117U006416 «Розробка наносистем для спрямованої доставки лікарських препаратів» (керівник доц. Китова Д.Є.)

У 2010 році співробітниками кафедри одержані 2 гранти: зав. каф. неорганічної хімії проф. Штеменко О.В. одержав грант OSI «Cambridge Colleges’ Hospitality Scheme» для роботи в University of Cambridge, а к.х.н. Китова Д.Є. одержала грант від Jackson State University (США) на проведення досліджень по одержання наноліпосом з інкапсульованими сполуками ренію для посилення ефективності їх біохімічної дії. Крім того, проф. Штеменко О.В. та співробітники кафедри Китова Д.Є. та Бобухов Д.В. виконували наукову роботу за темою своєї дисертації за програмою DAAD (Deutscher Akademicher Austausch Dienst) в університетах Дортмунда та Бохума (Німеччина).

Кафедрою неорганічної хімії здійснюється тісне співробітництво і координація роботи з НАН України (наукова рада з проблеми “Неорганічна хімія” НАН України), Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. Вернадського НАН України, Інститутом біохімії ім. Палладіна НАН України, Інститутом геотехнічної механіки НАН України, Інститутом біології клітини  НАН України, Інститутом гастроентерології АМНУ України, Фізико-хімічним інститутом НАН України та провідними університетами України.

Згідно домовленостей про наукове та науково-технічне співробітництво проводяться сумісні наукові дослідження та консультації з наступними закордонними організаціями:

 • одержання наноліпосом з інкапсульованими сполуками ренію Jackson University, USA;
 • дослідження взаємодії комплексів металів з нуклеотидами та іншими біомолекулами як моделями системи „метал – ДНК”. University Autonomic de Madrid, Spain;
 • дослідження біологічної активності комплексних сполук ренію: Institude of cardiovascular Sciences, Winnipeg, Canada;
 • дослідження біологічної активності комплексних сполук ренію та технецію: SCPM, Bastia, France;
 • дослідження процесу термолізу карбонілів ренію: INSAMET Tecnalia, San Sebastian, Spain;
 • синтез та дослідження  кластерних сполук ренію(ІІІ) з нуклеїновими основами: TU Dortmund, Germany;
 • синтез та дослідження координаційних сполук ренію(І) з біополімерами: Ruhr University (Bochum), Germany.

Кафедра неорганічної хімії велику увагу надає роботі зі студентами. У 2010 році науковою діяльністю на кафедрі займалися 8 студентів, двоє з яких особисто приймали участь з доповіддю у роботі «5th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry», яка проходила в Ruhr-Universitat (БохумГерманія).

З 2011 до 2014 року Голіченко О.А. та Коваленко І.Л. перебували у докторантурі для поглибленої роботи над докторськими дисертаціями, які були успішно захищені.

У 2018 році кафедра успішно провела ювілейну ХХ Українську конференцію з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвячену 100-річчю заснування НАН України

Нагородження переможців конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині»

Участь співробітників кафедри неорганічної хімії у роботі міжнародних конференцій