Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Основні наукові напрями діяльності кафедри:

 • синтез та дослідження будови, властивостей та механізму біологічної дії комплексних сполук перехідних металів, які містять почверний зв’язок метал-метал. Біонеорганічна хімія перехідних елементів;
 • розробка та дослідження антиракових та антигемолітичних систем на основі кластерних сполук диренію(ІІІ);
 • синтез та дослідження карбонілпохідних ренію(І), які володіють люмінесцентними властивостями, та можуть бути застосовані як надчутливі елементи в електроніці та у якості біологічних маркерів у медицині;
 • дослідження механізмів кластероутворення як передуючого утворенню металічної кристалічної гратки. Одержання ренієвих покриттів та композиційних систем на його основі, які проявляють каталітичну дію, в тому числі для допалу вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання автомобілів

Наукова робота виконується згідно з держбюджетною темою Міністерства освіти і науки України: №43/201490 «Синтез сполук ренію з антиоксидантними і люмінесцентними властивостями та дослідження їхньої специфічної взаємодії з біологічними молекулами» державний реєстраційний номер 0120U101957 (2020-2022р.).

З 2017 по 2020 рік на кафедрі виконувалась НДР молодих вчених № 43/171390 за № д.р. 0117U006416 «Розробка наносистем для спрямованої доставки лікарських препаратів» (керівник доц. Китова Д.Є.)

У 2010 році співробітниками кафедри одержані 2 гранти: зав. каф. неорганічної хімії проф. Штеменко О.В. одержав грант OSI «Cambridge Colleges’ Hospitality Scheme» для роботи в University of Cambridge, а к.х.н. Китова Д.Є. одержала грант від Jackson State University (США) на проведення досліджень по одержання наноліпосом з інкапсульованими сполуками ренію для посилення ефективності їх біохімічної дії. Крім того, проф. Штеменко О.В. та співробітники кафедри Китова Д.Є. та Бобухов Д.В. виконували наукову роботу за темою своєї дисертації за програмою DAAD (Deutscher Akademicher Austausch Dienst) в університетах Дортмунда та Бохума (Німеччина).

Кафедрою неорганічної хімії здійснюється тісне співробітництво і координація роботи з НАН України (наукова рада з проблеми “Неорганічна хімія” НАН України), Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. Вернадського НАН України, Інститутом біохімії ім. Палладіна НАН України, Інститутом геотехнічної механіки НАН України, Інститутом біології клітини НАН України, Інститутом гастроентерології НАМН України, Фізико-хімічним інститутом НАН України та провідними університетами України.

Згідно домовленостей про наукове та науково-технічне співробітництво проводяться сумісні наукові дослідження та консультації з наступними закордонними організаціями:

 • Jackson State University, USA;
 • Oklahoma State University, USA;
 • Texas A&M University, USA;
 • University of Valencia, Spain;
 • Society for the Coordination of Therapeutic Researches, Algajola, France;
 • University Le Mans, France;
 • Technical University Dortmund, Germany;
 • Ruhr University (Bochum), Germany;
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Poland;
 • Institute of Chemistry, Chisinau, Moldova;
 • University of Cambridge, England, United Kingdom

Кафедра неорганічної хімії велику увагу надає роботі зі студентами. У 2010 році науковою діяльністю на кафедрі займалися 8 студентів, двоє з яких особисто приймали участь з доповіддю у роботі «5th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry», яка проходила в Ruhr-Universitat (БохумГерманія).

З 2011 до 2014 року Голіченко О.А. та Коваленко І.Л. перебували у докторантурі для поглибленої роботи над докторськими дисертаціями, які були успішно захищені.

У 2018 році кафедра успішно провела ювілейну ХХ Українську конференцію з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвячену 100-річчю заснування НАН України

Нагородження переможців конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині»

Участь співробітників кафедри неорганічної хімії у роботі міжнародних конференцій