+38 (056) 746-27-21, Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Штеменко Олександр Васильович

Штеменко Олександр Васильович

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії

За багаторічну сумлінну працю наказом Міністерства освіти та науки нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2000р.), знаком «За наукові досягнення» (2007р.) та нагрудним знаком «Петро Могила» (2009 р.)

Спеціалізація: Головний напрямок: хімія кластерних та комплексних сполук рідкісних та розсіяних перехідних металів. Інші напрямки: біонеорганічна хімія, металоорганічний синтез, неорганічні наноматеріали.

Наукові інтереси: синтез комплексних сполук Ренію з нуклеїновими основами, амінокислотами, фосфатами та іншими лігандами. Дослідження механізму дії цих сполук на біологічні системи.

Публікації: 404 наукові робіти, серед яких 190 наукових статей та 25 патентів, 35 методичних вказівок з курсу “Загальна та неорганічна хімія” та 6 навчальних посібників у співавторстві. Перелік публікацій.

Під керівництвом Олександра Васильовича захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

Хмарська Лія Олександрівна

Хмарська Лія Олександрівна

доцент, кандидат хімічних наук, вчений секретар кафедри неорганічної хімії

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Вплив комплексних сполук Ni(II), Cu(II) та Zn(II) на провідність бішарових ліпідних мембран»

Наукові інтереси: Питання водопідготовки та водовідведення

Публікації: 60 наукових та методичних робіт, серед яких 15 наукових статей та 2 навчальних посібників у співавторстві

Коваленко Ігор Леонідович

Коваленко Ігор Леонідович

професор, доктор технічних наук

Дві вищі освіти: 1996 р. УДХТУ інженер — технолог, 1998 р. УДХТУ — економіст.

Нагороди:  Почесні грамоти Дніпропетровської облради (2008р ) та Дніпропетровської облдержадміністрації (2010 р); Подяка МОН України (2016 р).

У 2017 році захистив докторську дисертацію за темою «Фізико-хімічні основи і технологія нітратних енергоконденсованих систем»

Наукові інтереси: Технологія сучасних нітратних енергоконденсованих систем та безтротилових промислових вибухових матеріалів з максимальною безпечністю виготовлення, поводження і застосування в кар’єрах, підземних рудниках та при  будівництві метрополітену.

Публікації: 90 наукових робіт, серед яких 43 наукових статті, 20 патентів України та монографія у співавторстві.

E-mail:  il_kovalenko@udhtu.edu.ua

Голіченко Олександр Анатолійович

Голіченко Олександр Анатолійович

доцент, доктор хімічних наук

Закінчив хімічний факультет ДДУ (нині Дніпровський національний університет) у 1997 році за спеціальністю “Хімія”.

У 2019 році захищена докторська дисертація “Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(ІІІ) з біологічною активністю” за спеціальністю 02.00.01 “Неорганічна хімія”

Наукові інтереси: Кластерні сполуки ренію(ІІІ) з біологічною активністю.

Публікації: 106 наукових робіт, серед яких 51 наукова стаття та 7 патентів України.

E-mail:  aleksandr_golichenko@udhtu.edu.ua

 

Берзеніна Оксана Валеріївна

Берзеніна Оксана Валеріївна

доцент, кандидат хімічних наук

У 2000р  у Національному універсітеті ім. Тараса Шевченка, м. Київ захистила кандидатську дисертацію “Біохімічні особливості  поверхневих ліпідів хвойних” за спеціальністю “Біохімія”.
 
Наукові інтереси: Біологічна активність комплексних сполук ренію.

Публікації: 28 наукових та методичних робіт, серед яких 18 наукових статей, 2 патенти та 1 навчальний посібник у співавторстві.

E-mail: berzenina@gmail.com

Китова Діна Євгеніївна

Китова Діна Євгеніївна

старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ) з фосфоліпідами та вищими карбоновими кислотами за формування мікрокапсул».

Наукові інтереси: Створення наносистем для спрямованої доставки біологічно активних кластерних сполук ренію

Публікації: 48 наукових та методичних робіт, серед яких 17 наукових статей, 1 навчальний посібник у співавторстві та 1 патент.

E-mail: dina_kytova@udhtu.edu.ua

Третяк Світлана Юріївна

Третяк Світлана Юріївна

доцент, кандидат хімічних наук

Закінчила УДХТУ в 2005р

Наукові інтереси: Дослідженням антирадикальної активності кластерних сполук диренію(ІІІ), які містять почверний зв’язок метал-метал.

Публікації: 33 наукових та методичних роботи, серед яких 14 наукових статей та 1 навчальний посібник у співавторстві.

Мельник Станіслав Григорович

Мельник Станіслав Григорович

провідний інженер лабораторії, молодший науковий співробітник

Наукові інтереси: Одержання ренієвих покриттів та композиційних систем на його основі, які проявляють каталітичну дію, в тому числі для допалу вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання автомобілів.

Публікації: 35 наукових та методичних робіт, серед яких 6 наукових статей та 3 патенти України.

Величко Олена Валеріївна

Величко Олена Валеріївна

науковий співробітник, кандидат хімічних наук

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою : «Синтез та дослідження координаційних сполук Re(III) з похідними адамантанкарбонових кислот».

З 2017 року — голова Ради Молодих Вчених УДХТУ

Публікації:  19 наукових робіт, серед яких 11 наукових статей та 3 патенти України

Овчаренко Аліна Олександрівна

Овчаренко Аліна Олександрівна

молодший науковий співробітник, асистент, кандидат хімічних наук

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію: «Синтез координаційних сполук Re(ІІІ) з протеіногенними амінокислотами».

Публікації: 14 наукових робіт, серед яких 7 наукових статей та 1 патент України.

Пантелеєва Ольга Сергіївна

Пантелеєва Ольга Сергіївна

молодший науковий співробітник

Публікації:  10 наукових робіт, серед яких 3 наукових статті та 2 патенти України

Сліпкань Анастасія Валеріївна

Сліпкань Анастасія Валеріївна

молодший науковий співробітник, кандидат хімічних наук

У 2019 році захищена кандидатська дисертація «Наночастки та наноліпосоми, навантажені сполуками ренію(ІІІ)» за спеціальністю 02.00.01 – Неорганічна хімія

Публікації: 9 наукових робіт, серед яких 5 наукових статей та 1 патент України

Харлова Маргарита Ігорівна

Харлова Маргарита Ігорівна

аспірант ІV року навчання, молодший науковий співробітник

Тема дисертації: «Синтез координаційних сполук ренію(І) з похідними 1,2,4-триазолу»

Публікації: 4 наукових роботи, серед яких 1 наукова стаття

E-mail:  margarita_harlova@udhtu.edu.ua

Гусак Юлія Володимирівна

Гусак Юлія Володимирівна

аспірант ІI року навчання

Тема дисертації: «Синтез та властивості координаційних сполук ренію у нижчих ступенях окиснення з пептидами та білками»

Біленька Жанна Вячеславівна

Біленька Жанна Вячеславівна

зав. лабораторією

Вахник Євгенія Сергіївна

Вахник Євгенія Сергіївна

старший лаборант

Жорняк Світлана Анатоліївна

Жорняк Світлана Анатоліївна

старший лаборант