Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Штеменко Олександр Васильович

Штеменко Олександр Васильович

завідувач кафедри неорганічної хімії, доктор хімічних наук, професор

Член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

За багаторічну сумлінну працю наказом Міністерства освіти та науки нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2000р.), знаком «За наукові досягнення» (2007р.) та нагрудним знаком «Петро Могила» (2009 р.)

Закінчив хімічний факультет ДДУ (нині Дніпровський національний університет) у 1976 році за спеціальністю “Хімія”.

У 1996 році захистив докторську дисертацію “Синтез та властивості комплексних сполук ренію” за спеціальністю 02.00.01 “Неорганічна хімія”

Спеціалізація: Головний напрямок: хімія кластерних та комплексних сполук рідкісних та розсіяних перехідних металів. Інші напрямки: біонеорганічна хімія, металоорганічний синтез, неорганічні наноматеріали.

Наукові інтереси: синтез комплексних сполук Ренію з нуклеїновими основами, амінокислотами, фосфатами та іншими лігандами. Дослідження механізму дії цих сполук на біологічні системи.

Публікації: 446 наукових робіт, серед яких 217 наукових статей та 29 патентів та 6 навчальних посібників у співавторстві. Перелік публікацій.

Під керівництвом Олександра Васильовича захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій.

Голіченко Олександр Анатолійович

Голіченко Олександр Анатолійович

професор кафедри неорганічної хімії, доктор хімічних наук, професор, в.о. зав. каф. неорганічної хімії

Експерт НАЗЯВО із спеціальності 102 – Хімія

Закінчив хімічний факультет ДДУ (нині Дніпровський національний університет) у 1997 році за спеціальністю “Хімія”.

У 2019 році захистив докторську дисертацію “Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(ІІІ) з біологічною активністю” за спеціальністю 02.00.01 “Неорганічна хімія” (спец. вчена рада Д 26.218.01 Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, м. Київ)

Наукові інтереси: Кластерні сполуки ренію(ІІІ) з біологічною активністю.

Публікації: 122 наукових робіт, серед яких 65 наукових статті та 7 патентів України.

E-mail: [email protected] ([email protected])

Третяк Світлана Юріївна

Третяк Світлана Юріївна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент, вчений секретар кафедри неорганічної хімії

Закінчила УДХТУ у 2005 році за спеціальністю “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі”

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ), що містять зв’язок метал-метал підвищеної кратності, з вільними радикалами»

Наукові інтереси: Дослідженням антирадикальної активності кластерних сполук диренію(ІІІ), які містять почверний зв’язок метал-метал.

Публікації: 33 наукових та методичних роботи, серед яких 14 наукових статей та 1 навчальний посібник у співавторстві.

Берзеніна Оксана Валеріївна

Берзеніна Оксана Валеріївна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат біологічних наук, доцент

Експерт НАЗЯВО із спеціальностей 102 – Хімія, 91 – Біологія
Закінчила біологічний факультет ДДУ (нині Дніпровський національний університет) у 1994 році за спеціальністю “Біологія”.
 
У 2000р  у Київському національному універсітеті ім. Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію “Біохімічні особливості поверхневих ліпідів листя хвойних (Coniferae)” за спеціальністю “Біохімія”.
 
Наукові інтереси: Біологічна активність комплексних сполук ренію.

Публікації: 28 наукових та методичних робіт, серед яких 18 наукових статей, 2 патенти та 1 навчальний посібник у співавторстві.

E-mail: [email protected]

Китова Діна Євгеніївна

Китова Діна Євгеніївна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила хімічний факультет Дніпровського національного університету у 2006 році за спеціальністю “Хімія”.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ) з фосфоліпідами та вищими карбоновими кислотами за формування мікрокапсул».

Наукові інтереси: Створення наносистем для спрямованої доставки біологічно активних кластерних сполук ренію

Публікації: 48 наукових та методичних робіт, серед яких 17 наукових статей, 1 навчальний посібник у співавторстві та 1 патент.

E-mail: [email protected]

Величко Олена Валеріївна

Величко Олена Валеріївна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, старший дослідник

Закінчила хімічний факультет Дніпровського національного університету у 2009 році за спеціальністю “Хімія”

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Синтез та дослідження координаційних сполук Re(III) з похідними адамантанкарбонових кислот»

З 2017 року — голова Ради Молодих Вчених УДХТУ

Публікації:  19 наукових робіт, серед яких 11 наукових статей та 3 патенти України

Гусак Юлія Володимирівна

Гусак Юлія Володимирівна

аспірант ІV року навчання

Закінчила УДХТУ у 2012 році за спеціальністю «Хімічні технології неорганічних речовин»

Тема дисертації: «Синтез та властивості координаційних сполук ренію у нижчих ступенях окиснення з пептидами та білками»

Публікації: 3 наукові роботи, серед яких 1 наукова стаття

Біленька Жанна Вячеславівна

Біленька Жанна Вячеславівна

зав. лабораторією кафедри неорганічної хімії

Жорняк Світлана Анатоліївна

Жорняк Світлана Анатоліївна

старший лаборант кафедри неорганічної хімії