Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Штеменко Олександр Васильович

Штеменко Олександр Васильович

завідувач кафедри неорганічної хімії, доктор хімічних наук, професор

За багаторічну сумлінну працю наказом Міністерства освіти та науки нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2000р.), знаком «За наукові досягнення» (2007р.) та нагрудним знаком «Петро Могила» (2009 р.)

Спеціалізація: Головний напрямок: хімія кластерних та комплексних сполук рідкісних та розсіяних перехідних металів. Інші напрямки: біонеорганічна хімія, металоорганічний синтез, неорганічні наноматеріали.

Наукові інтереси: синтез комплексних сполук Ренію з нуклеїновими основами, амінокислотами, фосфатами та іншими лігандами. Дослідження механізму дії цих сполук на біологічні системи.

Публікації: 457 наукових робіт, серед яких 199 наукових статей та 28 патентів, 35 методичних вказівок з курсу “Загальна та неорганічна хімія” та 6 навчальних посібників у співавторстві. Перелік публікацій.

Під керівництвом Олександра Васильовича захищено 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

Хмарська Лія Олександрівна

Хмарська Лія Олександрівна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент, вчений секретар кафедри неорганічної хімії

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Вплив комплексних сполук Ni(II), Cu(II) та Zn(II) на провідність бішарових ліпідних мембран»

Наукові інтереси: Питання водопідготовки та водовідведення

Публікації: 60 наукових та методичних робіт, серед яких 15 наукових статей та 2 навчальних посібників у співавторстві

Голіченко Олександр Анатолійович

Голіченко Олександр Анатолійович

професор кафедри неорганічної хімії, доктор хімічних наук, доцент

Закінчив хімічний факультет ДДУ (нині Дніпровський національний університет) у 1997 році за спеціальністю “Хімія”.

У 2019 році захистив докторську дисертацію “Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(ІІІ) з біологічною активністю” за спеціальністю 02.00.01 “Неорганічна хімія” (спец. вчена рада Д 26.218.01 Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, м. Київ)

Наукові інтереси: Кластерні сполуки ренію(ІІІ) з біологічною активністю.

Публікації: 106 наукових робіт, серед яких 51 наукова стаття та 7 патентів України.

E-mail:  aleksandr_golichenko@udhtu.edu.ua

Берзеніна Оксана Валеріївна

Берзеніна Оксана Валеріївна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат біологічних наук, доцент

У 2000р  у Національному універсітеті ім. Тараса Шевченка, м. Київ захистила кандидатську дисертацію “Біохімічні особливості  поверхневих ліпідів хвойних” за спеціальністю “Біохімія”.
 
Наукові інтереси: Біологічна активність комплексних сполук ренію.

Публікації: 28 наукових та методичних робіт, серед яких 18 наукових статей, 2 патенти та 1 навчальний посібник у співавторстві.

E-mail: berzenina@gmail.com

Китова Діна Євгеніївна

Китова Діна Євгеніївна

старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ) з фосфоліпідами та вищими карбоновими кислотами за формування мікрокапсул».

Наукові інтереси: Створення наносистем для спрямованої доставки біологічно активних кластерних сполук ренію

Публікації: 48 наукових та методичних робіт, серед яких 17 наукових статей, 1 навчальний посібник у співавторстві та 1 патент.

E-mail: dina_kytova@udhtu.edu.ua

Третяк Світлана Юріївна

Третяк Світлана Юріївна

доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила УДХТУ в 2005р

Наукові інтереси: Дослідженням антирадикальної активності кластерних сполук диренію(ІІІ), які містять почверний зв’язок метал-метал.

Публікації: 33 наукових та методичних роботи, серед яких 14 наукових статей та 1 навчальний посібник у співавторстві.

Величко Олена Валеріївна

Величко Олена Валеріївна

науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою : «Синтез та дослідження координаційних сполук Re(III) з похідними адамантанкарбонових кислот».

З 2017 року — голова Ради Молодих Вчених УДХТУ

Публікації:  19 наукових робіт, серед яких 11 наукових статей та 3 патенти України

Сліпкань Анастасія Валеріївна

Сліпкань Анастасія Валеріївна

науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію “Наночастки цирконій гідрофосфату, навантажені сполуками диренію(ІІІ)” за спеціальністю 02.00.01 – Неорганічна хімія (спец. вчена рада Д 26.218.01 Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, м. Київ)

Публікації: 15 наукових робіт, серед яких 7 наукових статей та 1 патент України

Овчаренко Аліна Олександрівна

Овчаренко Аліна Олександрівна

молодший науковий співробітник та доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію: «Синтез координаційних сполук Re(ІІІ) з протеіногенними амінокислотами».

Публікації: 14 наукових робіт, серед яких 7 наукових статей та 1 патент України.

Пантелеєва Ольга Сергіївна

Пантелеєва Ольга Сергіївна

молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Публікації:  10 наукових робіт, серед яких 3 наукових статті та 2 патенти України

Харлова Маргарита Ігорівна

Харлова Маргарита Ігорівна

аспірант ІV року навчання, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Тема дисертації: «Синтез координаційних сполук ренію(І) з похідними 1,2,4-триазолу»

Публікації: 4 наукових роботи, серед яких 1 наукова стаття

E-mail:  margarita_harlova@udhtu.edu.ua

Гусак Юлія Володимирівна

Гусак Юлія Володимирівна

аспірант ІI року навчання кафедри неорганічної хімії

Тема дисертації: «Синтез та властивості координаційних сполук ренію у нижчих ступенях окиснення з пептидами та білками»

 

Біленька Жанна Вячеславівна

Біленька Жанна Вячеславівна

зав. лабораторією кафедри неорганічної хімії

Вахник Євгенія Сергіївна

Вахник Євгенія Сергіївна

старший лаборант кафедри неорганічної хімії

Жорняк Світлана Анатоліївна

Жорняк Світлана Анатоліївна

старший лаборант кафедри неорганічної хімії