Обрати сторінку

Освітня програма “Хімія харчових продуктів”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

12 + 13 =

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Випускова кафедра: Неорганічної хімії

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр


«Хімія харчових продуктів» – це така освітня програма, у якій хімія, біологічні, фізичні та технічні науки використовуються для вивчення природи харчових продуктів, їх властивостей та принципів, що лежать в основі переробки їжі.

Якість продуктів харчування тісно пов’язана з якістю життя і його тривалістю. Без повноцінного харчування неможливий гармонійний розвиток і існування людини.

Але, у даний час при всьому бажанні вживати в їжу виключно екологічно чисті продукти досягти раціонального і гармонійного споживання їжі досить складно. Багато сучасних продуктів харчування важко назвати здоровою їжею. Безпека продовольства для споживачів – запобігання виробництву та реалізації неякісних харчових продуктів, які могли б завдати шкоди здоров’ю – ось яку мету ставлять перед собою фахівці з Хімії харчових продуктів

Хімія харчових продуктів – це вивчення:

– складу сировини у продуктах харчування;

– cкладу кінцевих продуктів виробництва продуктів харчування;

– змін, що відбуваються у продуктах харчування на етапах виробництва, переробки, зберігання та приготування.

Освітня програма передбачає набуття студентами теоретичних знань, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності у галузі хімії, у тому числі, хімії харчових продуктів, а також для професійної діяльності викладача хімії у закладах середньої освіти.

Програма включає поглиблене вивчення іноземної мови, вивчення спеціалізованих дисциплін, проходження навчальної, навчально-виробничої і педагогічної практик.

Випускники спеціальності освітньої програми «Хімія харчових продуктів» зможуть працювати на хімічних підприємствах, підприємствах харчової, парфумерної промисловості, тощо. Крім того, хіміки працюють у лабораторіях галузевих науково-дослідних інститутів (нафтових, харчових, медичних та ін.) та можуть займатися викладанням у закладах середньої освіти або коледжах (в університетах – після закінчення магістратури).

За бажанням можна продовжити навчання у магістратурі на кафедрах:

 – неорганічної хімії;

– аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів;

технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.