Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Хімія харчових продуктів”

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Випускова кафедра: Неорганічної хімії

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр


Хімік – одна з найцікавіших професій у світі науки. Діяльність хіміків важлива на будь-якому виробництві – харчовому, фармацевтичному, газонафтопереробному. Зі збільшенням населення у світі постійно розширюється як виробництво продуктів харчування, так і лікарських засобів та новітніх матеріалів. В умовах зростаючої конкуренції саме від професійності працівників багато в чому залежить прибутковість таких підприємств. Наразі такі виробництва Дніпровського і сусідніх регіонів потребують все більше фахівців з профільною освітою. Її основу складають навчальні дисципліни, запропоновані для студентів цією освітньою програмою.

Унікальність програми – у поглибленому вивченні іноземної мови та професійній педагогічній підготовці.

Подбати про своє майбутнє Ви зможете, маючи відповідні хімічні знання. У процесі навчання наші студенти отримують глибокі теоретичні і практичні знання у галузі хімії, зокрема хімії харчових продуктів.

Акцент робиться на:

 • оволодіння теоретичними основами сучасної хімії, зокрема, методами встановлення структури та будови хімічних речовин, методиками проведення хімічного синтезу та аналізу;
 • опанування практичними навичками роботи на сучасному лабораторному обладнанні;
 • вироблення вміння вирішувати нестандартні хімічні та прикладні задачі;
 • набуття знань та компетентностей, необхідних для викладача хімії у закладах освіти.

Освітня програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови (у межах нормативної частини мова вивчається чотири семестри, факультативно – протягом трьох семестрів), вивчення спеціалізованих дисциплін, проходження навчальної, навчально-виробничої і педагогічної практик.

Програма містить блок навчальних дисциплін педагогічно-психологічного спрямування, які студент обирає за власним бажанням, а також передбачає набуття досвіду у таких предметних галузях, як теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання, зміст та принципи викладання хімії.

Особливу увагу у програмі приділено лабораторному практикуму, що дозволить разом із виробничою практикою на підприємствах та закладах освіти отримати необхідні практичні навички роботи у своїй галузі.

Висока якість навчання студентів забезпечується досвідченими та високопрофесійними викладачами, які проходили наукове стажування в університетах США, Німеччини, співпрацюють з багатьма закордонними науковими організаціями, є переможцями грантових програм для молодих вчених та досвідчених дослідників.

Ви зможете працювати на підприємствах та організаціях, що провадять діяльність у таких напрямах:

 • хімічні дослідження у відділах та лабораторіях наукових установ;
 • розробка нових хімічних технологій та вивчення нових речовин у межах фундаментальних досліджень у науково-дослідних установах;
 • хімічний аналіз, контроль якості та синтезу в лабораторіях хімічних, харчових, фармацевтичних, нафтогазових та агрохімічних підприємств;
 • хімічна екологія та контроль навколишнього середовища;
 • хімічний аналіз та контроль у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України.

Після закінчення університету випускники можуть обіймати посади:

 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва;
 • завідувача лабораторії;
 • викладача навчального закладу;
 • наукового співробітника.