Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування”Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

9 + 2 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра:  Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Студенти оволодівають сучасними знаннями в галузі створення еластомерних матеріалів. Серед величезної кількості полімерних матеріалів еластомери займають особливе місце. Найбільш відомий і поширений тип еластомерного матеріалу – гума, яка з’явилася більше ніж 150 років тому та зіграла надзвичайно велику роль у розвитку техніки. Гума – унікальний матеріал, в 60 тис разів кращий за усі інші, що забезпечує гасіння ударів, а шини – найскладнішій устрій сучасної техніки, свого часу забезпечив науково-технічну революцію. Гума – матеріал унікальної будови, яка утворюється при надскладному синтезі. Створювати гуми – мистецтво.

Всі досягнення в галузі машинобудування, авто- та тракторобудування, вібраційної техніки та тому подібне, в тому чи іншому разі пов’язані з використанням еластомерів як конструкційних матеріалів. Тому створення нових типів еластомерних матеріалів завжди було пріоритетним для промислово розвинутих країн світу. Комплекс властивостей гуми або еластомерних виробів визначається набором матеріалів, які застосовуються при їх отриманні – каучуків, вулканізуючих речовин, наповнювачів, пластифікаторів і інше.

Фахівець у галузі переробки еластомерів може створювати гуми з різними властивостями. З гуми можна зробити масу різноманітних виробів: від шин для сучасних літаків, швидких легкових або гігантських вантажних автомобілів до дитячих іграшок і тонких медичних рукавичок, від відповідальних деталей для ракетно-космічної та військової техніки до виробів для спорту та відпочинку і таке інше.

Еластомери – це і звичайне взуття і костюми водолазів, і рукава для транспортування палива та мастил і серцеві клапани, і конвеєри в гірничорудній, металургійній та хімічній промисловості і деталі мікросхем в електроніці. Еластомерні матеріали знаходять широке застосування для виготовлення клеів та адгезивів різного призначення. Заводи з виробництва еластомерних виробів – це як великі, так і малі підприємства, які оснащені складними механізмами, агрегатами, автоматичними лініями.

Студенти приймають активну участь в житті кафедри.Багато наукових розробок студентів проходять випробування в промисловості, а цікаві наукові дослідження відмічені грамотами та дипломами різноманітних конкурсів. Студенти виступають з науковими докладами на Всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, приймають участь в програмі по міжнародного обміну студентів різних країн.

Наші випускники, які можуть працювати на багатьох підприємствах шинної промисловості, промисловості гумотехнічних виробів, гумового взуття та оборонного комплексу України та за кордоном, володіють методами розроблення та уніфікації рецептур еластомерних матеріалів, технологіями виробництва виробів з еластомерів та еластомерних композитів, модифікації та стабілізації властивостей еластомерних матеріалів у процесі їх переробки; розрахунками та конструюванням різноманітних гумових виробів, менеджментом продукції гумової промисловості, методами контролю технологічних процесів перероблення еластомерних матеріалів та управління ними, методами утилізації продуктів виробництва та споживання гумових виробів.

Наукові дослідження на кафедрі ХТПЕ проводяться під керівництвом докторів наук, професорів Ващенка Ю.М., Євдокименко Н.М., Ебіча Ю.Р., Овчарова В.І., кандидатів наук Терещук М.М., Зибайла С.М. в таких напрямках:

  • Створення ресурсозберігаючих технологій при виробництві еластомерних матеріалів, в тому числі науково-технічні засади переробки відходів гум та створення інгредієнтів з використанням сировини тваринного та рослинного походження.
  • Фундаментальні дослідження з метою виявлення закономірностей функціювання полімерних матеріалів з широким діапазоном варіювання деформаційно-міцносних властивостей.
  • Розробка методики визначення функціональної дії основних інгредієнтів гумової суміші.
  • наукові засади використання екологічно безпечних природних і синтетичних дисперсних матеріалів в еластомерах;
  • модифікація властивостей еластомерних композицій речовинами з кватернізованим атомом нітрогену, отриманими з рослинної або вторинної сировини.
  • Фізико-хімічні основи регулювання фазової морфології еластомерно-олігомерних композицій адгезивного та спеціального призначення
  • Розробка полімерних клеїв, анаеробних клейових композицій та адгезивів різного призначення.
  • Науково-практичні основи створення композиційних інгредієнтів для еластомерних матеріалів різного призначення