Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

ДФ 08.078.001

     Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гордєєва Юрія Сергійовича на тему «Легкоплавкі стекла та матеріали на основі свинцевоборатної та свинцевогерманатної систем», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

     Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Науковий керівник:
Голеус Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів (ДВНЗ УДХТУ)

Дисертацію прийнято до захисту: 27.08.2020
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, ауд.132
Дата захисту: 08.10.2020 об 13:00

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.002

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

16 грудня 2020 р. о 1300 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи  Загорулько Сергія Павловича на тему: «Рециклізації заміщених хроменів під дією дінуклеофілів», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Науковий керівник:

Марков Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фармації та технології органічних речовин (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)

 

Офіційні опоненти:

 1. Циганков Олександр Валерійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покритть (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
 2. Авдєєнко Анатолій Петрович, кандидат хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та охорони праці (Донбаська державна машинобудівна академія).

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.003

ПЕРЕНОС ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

 

26 січня 2021року о 13:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Дубенко Анастасії Вікторівни на тему: «Інтенсифікація процесу вилуговування ільменітових концентратів Малишевського родовища у виробництві пігментного діоксиду титану», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Науковий керівник:

Ніколенко Микола Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

Близнюк Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.004

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

27 січня 2021 р. о 1200 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи  Гаєвського Владислава Вікторовича на тему: «Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління підприємствами», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка.

 

Науковий керівник:

Чуприна Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)

 

Офіційні опоненти:

 1. Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
 2. Харченко Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.005

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

20 квітня 2021 р. о 1300 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи  Чертихіної Юлії Аркадіївни на тему «Інверсія атома нітрогену в похідних амоніаку та формальдіміну», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Науковий керівник:

Просяник Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)

 

Офіційні опоненти:

 1. Оковитий Сергій Іванович, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
 2. Коновалова Світлана Олексіївна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці (Донбаська державна машинобудівна академія).

 З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

  

 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.006

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

03 червня 2021року о 13:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Челтонова Максима Михайловича на тему: «Одержання амоній і калій перхлоратів та октогену переробкою енергоконденсованих систем із закінченим терміном зберігання», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Науковий керівник:

Коваленко Ігор Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

Іванченко Анна Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин (Дніпровський державний технічний університет).

Созонтов Віктор Гнатович, доктор технічних наук, професор кафедри машинобудування та прикладної механіки (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля).

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.007

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

04 червня 2021року о 10:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Фокіної Анастасії Володмирівни на тему: «Біотехнологія мікроклонального розмноження Origanum vulgare L. та  Paulownia elongata S.Y.Hu ⤬ P.fortunei (Seem.) Hemsl.», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Науковий керівник:

Сатарова Тетяна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)

Коломієць Юлія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.008

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 26 листопада 2021 року о 10:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Ковтуна Антона Володимировича на тему: «Рециклізації спіропохідних як метод синтезу нових люмінофорів», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Науковий керівник:
Марков Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фармації та технології органічних речовин (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Офіційні опоненти:

 • Ліпсон Вікторія Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу медичної хімії (Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»);
 • Татарець Анатолій Леонідович, кандидат хімічних наук, старший дослідник, завідувач відділу люмінесцентних матеріалів та барвників ім. Б.М. Красовицького (Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України).

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис захисту дисертації: частина 1 та частина 2

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

 

ДФ 08.078.009

 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 24 грудня 2021 року о 13:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Василенко Катерини Вячеславівни на тему: «Одержання високочистих орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для використання в якості харчових добавок», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Науковий керівник:
Ніколенко Микола Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Офіційні опоненти:

 • Суворін Олександр Вікторович, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології, доктор технічних наук, професор (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля);
 • Близнюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Відеозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

ДФ 08.078.010

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

28 грудня 2021 року о 12:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Сметаніна Миколи Вікторовича на тему: «Синтез та реакції анельованих піридинів», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Науковий керівник:
Марков Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фармації та технології органічних речовин (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Офіційні опоненти:

 • Авдєєнко Анатолій Петрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та охорони праці (Донбаська державна машинобудівна академія).
 • Журавель Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (Національний фармацевтичний університет).

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонентаВідеозапис захисту дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії