Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

ДФ 08.078.001

     Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гордєєва Юрія Сергійовича на тему «Легкоплавкі стекла та матеріали на основі свинцевоборатної та свинцевогерманатної систем», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

     Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Науковий керівник:
Голеус Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів (ДВНЗ УДХТУ)

Дисертацію прийнято до захисту: 27.08.2020
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, ауд.132
Дата захисту: 08.10.2020 об 13:00

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.002

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

16 грудня 2020 р. о 1300 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи  Загорулько Сергія Павловича на тему: «Рециклізації заміщених хроменів під дією дінуклеофілів», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Науковий керівник:

Марков Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фармації та технології органічних речовин (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)

 

Офіційні опоненти:

  1. Циганков Олександр Валерійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покритть (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
  2. Авдєєнко Анатолій Петрович, кандидат хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та охорони праці (Донбаська державна машинобудівна академія).

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.003

ПЕРЕНОС ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

 

26 січня 2021року о 13:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи Дубенко Анастасії Вікторівни на тему: «Інтенсифікація процесу вилуговування ільменітових концентратів Малишевського родовища у виробництві пігментного діоксиду титану», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Науковий керівник:

Ніколенко Микола Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

Близнюк Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента

 

ДФ 08.078.004

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

27 січня 2021 р. о 1200 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи  Гаєвського Владислава Вікторовича на тему: «Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління підприємствами», що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка.

 

Науковий керівник:

Чуприна Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)

 

Офіційні опоненти:

  1. Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
  2. Харченко Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Відеозапис захисту дисертації

Звукозапис захисту дисертації

Анотація дисертаціїПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуДисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаціїВідгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента