Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

ПУСТОВИЙ Григорій Миколайович

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

14 лютого 2024р. о 14-00 відбудеться захист дисертаційної роботи ПУСТОВОГО Григорія Миколайовича на тему «Енергоефективний комплекс компресорного чілера з адсорбційним холодильним модулем», що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічні технології та біоінженерія за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія.

Наказ ДВНЗ УДХТУ про створення разової спеціалізованої вченої ради №196 від 01 грудня 2023 року

Голова ради – виконуючий обов’язки завідувача кафедри процесів, апаратів та загальної хімічної технології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор хімічних наук, професор Юрій СКНАР;

Рецензент – професор кафедри енергетики Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор технічних наук, професор Валерій НІКОЛЬСЬКИЙ.

Рецензент – завідувач кафедри інноваційної інженерії Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор технічних наук, професор Олег КАБАТ.

Офіційний опонент – професор кафедри хімії Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор технічних наук, професор Поліна ВАКУЛЮК.

Офіційний опонент – старший науковий співробітник лабораторії теплотехніки та енергозберігаючих технологій відділу металургії чавуну Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, кандидат технічних наук, доцент Артем СИБІР.

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням:

ЗАХИСТ ТРАНСЛЮВАТИМЕТЬСЯ на офіційному YOUTUBE-каналі науково-методичного відділу ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”: https://www.youtube.com/@metodudhtu8292/streams
Посилання для підключення до ZOOM-конференції:
Ідентифікатор конференції:
Код доступу:
КОШЕЛЬ Сергій Андрійович

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

30 січня 2024 року о 13-00 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи КОШЕЛЯ Сергія Андрійовича на тему: «Визначення чисел переносу іонів в полімерних мембранах та іонних рідинах методом комп’ютерної резистометрії»,  що подана на здобуття ступеня доктора філософії з  галузі  знань 16 Хімічні технології та біоінженерія за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія.

Наказ ДВНЗ УДХТУ про створення разової спеціалізованої вченої ради №197 від 01 грудня 2023 року

Голова ради – завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.т.н., професор Ігор КОВАЛЕНКО;

Рецензент – старший науковий співробітник науково-дослідної частини, в.о. завідувача науково-дослідної лабораторії акумуляторний систем та енергетики  Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.т.н., професор Володимир НЕФЕДОВ.

Рецензент – професор кафедри фізичної хімії Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.х.н., професор Дмитро ГІРЕНКО.

Офіційний опонент – завідувач кафедри технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.т.н., професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ.

Офіційний опонент – провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії матеріалів електрохімічної енергетики Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, д.х.н., професор Юрій ПІРСЬКИЙ.

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням:

ЗАХИСТ ТРАНСЛЮВАТИМЕТЬСЯ на офіційному YOUTUBE-каналі науково-методичного відділу ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”: https://www.youtube.com/@metodudhtu8292/streams
Посилання для підключення до ZOOM-конференції:
Ідентифікатор конференції:
Код доступу:
МИРГОРОДСЬКА-ТЕРЕНТЬЄВА Вікторія Дмитрівна

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

29 січня 2024 року о 13-00 в аудиторії 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи МИРГОРОДСЬКОЇ-ТЕРЕНТЬЄВОЇ Вікторії Дмитрівни на тему «Одержання розширеного асортименту модифікованих крохмалів методом термічної обробки»,  що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічні технології та біоінженерія за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія.

Наказ ДВНЗ УДХТУ про створення разової спеціалізованої вченої ради №195 від 01 грудня 2023 року

Голова ради – професор кафедри фізичної хімії Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.х.н., професор Дмитро ГІРЕНКО;

Рецензент – професор кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.т.н., професор Лілія ФРОЛОВА.

Рецензент – доцент кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», к.т.н., доцент Вадим КОВАЛЕНКО.

Офіційний опонент – завідувачка кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.т.н., професор Ольга БЛИЗНЮК.

Офіційний опонент – доцент кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка», к.х.н., доцент Юрій ПАНЧЕНКО.

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням:

ЗАХИСТ ТРАНСЛЮВАТИМЕТЬСЯ на офіційному YOUTUBE-каналі науково-методичного відділу ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”: https://www.youtube.com/@metodudhtu8292/streams
Посилання для підключення до ZOOM-конференції:
Ідентифікатор конференції:
Код доступу:
МАНДРИКА Артем Григорович

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

23 січня 2024 року о 12:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи МАНДРИКИ Артема Григоровича на тему: «Одержання мономерної ортокремнієвої кислоти як модифікатора алюмінійвмісних коагулянтів», що подана на здобуття ступеня доктора філософії з  галузі  знань 16 Хімічні технології та біоінженерія за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія.

Наказ ДВНЗ УДХТУ про створення разової спеціалізованої вченої ради №194 від 01 грудня 2023 року

Голова ради – завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.т.н., професор Ігор КОВАЛЕНКО;

Рецензент – професор кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», д.т.н., професор Лілія ФРОЛОВА.

Рецензент – професор кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», к.т.н., професор Роман СМОТРАЄВ.

Офіційний опонент – завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор Зеновій ЗНАК.

Офіційний опонент – доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», к.т.н., доцент Ірина КОСОГІНА.

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням:

ЗАХИСТ ТРАНСЛЮВАТИМЕТЬСЯ на офіційному YOUTUBE-каналі науково-методичного відділу ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”: https://www.youtube.com/@metodudhtu8292/streams
Посилання для підключення до ZOOM-конференції:
Ідентифікатор конференції:
Код доступу:
ЗАМІКУЛА Костянтин Олександрович

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

15 листопада 2023 року о 13:00 в ауд. 132 (головний корпус) відбудеться захист дисертаційної роботи ЗАМІКУЛИ Костянтина Олександровича на тему: «Поліпшення експлуатаційних характеристик нафтопродуктів полі функціональними присадками рослинного походження» на здобуття ступеня доктора філософії з  галузі  знань 16 Хімічні технології та біоінженерія за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія.

Наказ ДВНЗ УДХТУ про створення разової спеціалізованої вченої ради № 153 від 08 вересня 2023 року

Голова ради – завідувач кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», д. т. н., професор Віктор ГОЛЕУС;

Рецензент – доцент кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», к. т. н., доцент Олена ШЕВЧЕНКО.

Офіційний опонент – професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету «Львівська політехніка», д. т. н., професор Олег ГРИНИШИН.

Офіційний опонент – завідувач кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д. т. н., професор Денис МІРОШНИЧЕНКО;

Офіційний опонент – завідувач кафедри металургійного палива та відновників ДВНЗ «Український державний університет науки і технологій», д.т. н., професор. Анатолій СТАРОВОЙТ.

З дисертацією та анотацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням:

ЗАХИСТ ТРАНСЛЮВАТИМЕТЬСЯ на офіційному YOUTUBE-каналі науково-методичного відділу ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”: https://www.youtube.com/@metodudhtu8292/streams
Посилання для підключення до ZOOM-конференції:
Ідентифікатор конференції: 845 3196 9941
Код доступу: 882175