Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

 • 00.03. «Органічна хімія»;
 • 00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019р. № 358, строк повноважень ради до 15 травня 2021р.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

 1. Просяник Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

 Заступник голови:

 1. Ебіч Юрій Рахмієлевич, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Вчений секретар:

 1. Янова Кароліна Валентинівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Члени ради:
4. Александрова Катерина Вячеславівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 02.00.03;

 1. Бурмістр Михайло Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 2. Бурмістров Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, провідний інженер, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 3. Євдокименко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 4. Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціальність 02.00.03;
 5. Крамаренко Віктор Юрійович, д.х.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 02.00.06;
 6. Кузьменко Миколай Якович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 7. Марков Віктор Іванович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 8. Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор, проректор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.03;
 9. Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 10. Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 11. Файнлейб Олександр Маркович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, провідний науковий співробітник, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06;
 12. Харченко Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 13. Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 14. Штамбург Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

13 травня 2021 р. о 11.00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи Бойко Віталія Петровича «Роль розчинника в ініціюванні  радикальної полімеризації дієнів під дією пероксиду водню», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю  02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук .

Науковий консультант: Лебедєв Євген Вікторович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, почесний директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Офіційні опоненти:

Токарев Віктор Сергійович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри органічної хімії Національного університету “Львівська політехніка” МОН України;

Крамаренко Віктор Юрійович, доктор хімічних наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покриттів Національного технічного університету  «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Овчаров Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, декан факультету харчових та хімічних технологій Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, м.Дніпро.

Робота виконана в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ.

 

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

 


13 травня 2021 р. о 1500  в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи  Якименко Ігоря Юрійовича «Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Науковий керівник:  Просяник Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, м.Дніпро.

Офіційні опоненти:

Циганков Олександр Валерійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  МОН України;

Аніщенко Андрій Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної, органічної та неорганічної хімії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Робота виконана на кафедрі фармації та технології органічних речовин ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” МОН України, м.Дніпро.

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

 

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2021

Дисертаційна робота  Ютілової  Ксенії Сергіївни «Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметилоксирану»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

2020

Дисертаційна робота Авдєєнко Анатолія Петровича «Активований стерично напружений звʹязок C=N в N-заміщених п-хінонімінах»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота Шевченко Ольги Володимирівни «Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами металів»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота Фарата Олега Костянтиновича «Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним розташуванням атомів нітроґену і/або оксиґену та реакції одержаних продуктів»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота Лисенко Олени Миколаївни «Синтез полі- та гетероциклічних сполук на основі N-заміщених 1,4- бензохінонмоноімінів»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук

2019

Дисертаційна робота Твердохліб Наталії Михайлівни на тему «Синтез та реакційна здатність солей N-алкоксикарбонілметил-2-хлорпіридинію»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 

2018 рік

Дисертаційна робота Ткаченко Ігора Вікторовича на тему «Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових  гетерополіциклічних сполук»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Свердліковської Ольги Сергіївни  на тему «Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги – іонні рідини нового типу»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Залізної Катерини Володимирівни  на тему: «Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′,6′,7′,8′-тетрагідро-1’Н-спіро[циклогексан-1,2′-хіназолін]-4′(3’Н)-ону»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2017 рік

Дисертаційна робота Коломєйцева Дмитра Олеговича на тему: «Гетероциклізації на основі тієно[2,3-d]піримідинів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Заровної Ірини Сергіївни на тему: «Сульфоланвмісні аміноспирти та сульфонаміди. Синтез та властивості».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Бабака Миколи Леонідовича на тему: «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Лєдєньової Оксани Петрівни на тему: «Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Куцик-Савченко Наталії Вікторівни на тему: «Електронна будова та бар’єри інверсії імінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Задорожнього Павла Вікторовича на тему: «Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента