Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями​:

 • 02.00.03. «Органічна хімія»;
 • 02.00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 320, строк повноважень ради до 07 квітня 2025 року.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:
Просяник Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:
Ебіч Юрій Рахмієлевич, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:
Янова Кароліна Валентинівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Члени ради:

 • Бурмістров Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, провідний інженер, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 • Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, спеціальність 02.00.03;
 • Кабат Олег Станіславович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 • Крамаренко Віктор Юрійович, д.х.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 02.00.06;
 • Кузьменко Микола Якович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 • Марков Віктор Іванович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 • Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор, ректор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.03;
 • Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 • Свердліковська Ольга Сергіївна, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 • Файнлейб Олександр Маркович, д.х.н., член-кореспондент НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06;
 • Фарат Олег Костянтинович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 • Харченко Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 • Шермолович Юрій Григорович, д.х.н., професор, заступник директора, завідувач відділом, Інститут органічної хімії НАН України, спеціальність 02.00.03;
 • Штамбург Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2021

Дисертаційна робота Гайдаржи Івана Івановича «Синтез і властивості аліфатичних перфтороалкоксіалкіламінів та перфтороалкоксибензойних кислот»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

Дисертаційна робота  Якименко Ігоря Юрійовича «Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

Дисертаційна робота  Бойко Віталія Петровича «Роль розчинника в ініціюванні  радикальної полімеризації дієнів під дією пероксиду водню»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

 

Дисертаційна робота  Ютілової  Ксенії Сергіївни «Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметилоксирану»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

2020

Дисертаційна робота Авдєєнко Анатолія Петровича «Активований стерично напружений звʹязок C=N в N-заміщених п-хінонімінах»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

Дисертаційна робота Шевченко Ольги Володимирівни «Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами металів»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

Дисертаційна робота Фарата Олега Костянтиновича «Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним розташуванням атомів нітроґену і/або оксиґену та реакції одержаних продуктів»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгукВідгук

Дисертаційна робота Лисенко Олени Миколаївни «Синтез полі- та гетероциклічних сполук на основі N-заміщених 1,4- бензохінонмоноімінів»

АвторефератДисертаціяВідгукВідгук

2019

Дисертаційна робота Твердохліб Наталії Михайлівни на тему «Синтез та реакційна здатність солей N-алкоксикарбонілметил-2-хлорпіридинію»

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

 

2018 рік

Дисертаційна робота Ткаченко Ігора Вікторовича на тему «Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових  гетерополіциклічних сполук»

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Свердліковської Ольги Сергіївни  на тему «Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги – іонні рідини нового типу»

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Залізної Катерини Володимирівни  на тему: «Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′,6′,7′,8′-тетрагідро-1’Н-спіро[циклогексан-1,2′-хіназолін]-4′(3’Н)-ону»

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

2017 рік

Дисертаційна робота Коломєйцева Дмитра Олеговича на тему: «Гетероциклізації на основі тієно[2,3-d]піримідинів».

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Заровної Ірини Сергіївни на тему: «Сульфоланвмісні аміноспирти та сульфонаміди. Синтез та властивості».

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Бабака Миколи Леонідовича на тему: «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ».

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Лєдєньової Оксани Петрівни на тему: «Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів».

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Куцик-Савченко Наталії Вікторівни на тему: «Електронна будова та бар’єри інверсії імінів».

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Задорожнього Павла Вікторовича на тему: «Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів».

АвторефератДисертаціяВідгук офіційного опонентаВідгук офіційного опонента