+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

 • 00.03. «Органічна хімія»;
 • 00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019р. № 358, строк повноважень ради до 31.12.2020р.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

 1. Просяник Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

 Заступник голови:

 1. Ебіч Юрій Рахмієлевич, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Вчений секретар:

 1. Янова Кароліна Валентинівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Члени ради:
4. Александрова Катерина Вячеславівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 02.00.03;

 1. Бурмістр Михайло Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 2. Бурмістров Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, провідний інженер, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 3. Євдокименко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 4. Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціальність 02.00.03;
 5. Крамаренко Віктор Юрійович, д.х.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 02.00.06;
 6. Кузьменко Миколай Якович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 7. Марков Віктор Іванович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 8. Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор, проректор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.03;
 9. Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 10. Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 11. Файнлейб Олександр Маркович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, провідний науковий співробітник, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06;
 12. Харченко Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 13. Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 14. Штамбург Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
 

06 грудня 2018 р. о 13:00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи Свердліковської Ольги Сергіївни «Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги – іонні рідини нового типу», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.

Науковий керівник: Бурмістр Михайло Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.

 Офіційні опоненти:

Пуд Олександр Аркадійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Токарев Віктор Сергійович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри органічної хімії, Національний університет “Львівська політехніка” МОН України.

Вретік Людмила Олександрівна, доктор хімічних наук, доцент, доцент  кафедри хімії високомолекулярних сполук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.

Робота виконана на кафедрі переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, м. Дніпро.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 


06 грудня 2018 р. о 15.00 в аудиторії 220 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 відбудеться захист дисертаційної роботи Ткаченко Ігора Вікторовича «Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових  гетерополіциклічних сполук», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Науковий керівник: Тарабара Ігор Миколайович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії, Дніпровський національний університет  ім. Олеся Гончара МОН України.

 Офіційні опоненти:

Бурмістров Костянтин Сергійович, доктор хімічних наук, професор, провідний інженер кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.

Авдєєнко Анатолій Петрович, кандидат хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та охорони праці, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України.

Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2018 рік

Дисертаційна робота Залізної Катерини Володимирівни  на тему: «Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′,6′,7′,8′-тетрагідро-1’Н-спіро[циклогексан-1,2′-хіназолін]-4′(3’Н)-ону»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2017 рік

Дисертаційна робота Коломєйцева Дмитра Олеговича на тему: «Гетероциклізації на основі тієно[2,3-d]піримідинів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Заровної Ірини Сергіївни на тему: «Сульфоланвмісні аміноспирти та сульфонаміди. Синтез та властивості».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Бабака Миколи Леонідовича на тему: «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Лєдєньової Оксани Петрівни на тему: «Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Куцик-Савченко Наталії Вікторівни на тему: «Електронна будова та бар’єри інверсії імінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Задорожнього Павла Вікторовича на тему: «Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента