Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

 • 00.03. «Органічна хімія»;
 • 00.06. «Хімія високомолекулярних сполук»

затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019р. № 358, строк повноважень ради до 15 травня 2021р.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

 1. Просяник Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

 Заступник голови:

 1. Ебіч Юрій Рахмієлевич, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Вчений секретар:

 1. Янова Кароліна Валентинівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06.

 Члени ради:
4. Александрова Катерина Вячеславівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 02.00.03;

 1. Бурмістр Михайло Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 2. Бурмістров Костянтин Сергійович, д.х.н., професор, провідний інженер, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 3. Євдокименко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 4. Журавель Ірина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціальність 02.00.03;
 5. Крамаренко Віктор Юрійович, д.х.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 02.00.06;
 6. Кузьменко Миколай Якович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 7. Марков Віктор Іванович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 8. Оковитий Сергій Іванович, д.х.н., професор, проректор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 02.00.03;
 9. Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 10. Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 11. Файнлейб Олександр Маркович, д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України, провідний науковий співробітник, Інститут хімії високомолекулярних сполук, спеціальність 02.00.06;
 12. Харченко Олександр Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03;
 13. Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.06;
 14. Штамбург Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 02.00.03.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2021

Дисертаційна робота Гайдаржи Івана Івановича «Синтез і властивості аліфатичних перфтороалкоксіалкіламінів та перфтороалкоксибензойних кислот»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота  Якименко Ігоря Юрійовича «Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота  Бойко Віталія Петровича «Роль розчинника в ініціюванні  радикальної полімеризації дієнів під дією пероксиду водню»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

 

Дисертаційна робота  Ютілової  Ксенії Сергіївни «Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметилоксирану»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

2020

Дисертаційна робота Авдєєнко Анатолія Петровича «Активований стерично напружений звʹязок C=N в N-заміщених п-хінонімінах»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота Шевченко Ольги Володимирівни «Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами металів»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота Фарата Олега Костянтиновича «Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним розташуванням атомів нітроґену і/або оксиґену та реакції одержаних продуктів»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук Відгук

Дисертаційна робота Лисенко Олени Миколаївни «Синтез полі- та гетероциклічних сполук на основі N-заміщених 1,4- бензохінонмоноімінів»

Автореферат Дисертація Відгук Відгук

2019

Дисертаційна робота Твердохліб Наталії Михайлівни на тему «Синтез та реакційна здатність солей N-алкоксикарбонілметил-2-хлорпіридинію»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 

2018 рік

Дисертаційна робота Ткаченко Ігора Вікторовича на тему «Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових  гетерополіциклічних сполук»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Свердліковської Ольги Сергіївни  на тему «Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги – іонні рідини нового типу»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Залізної Катерини Володимирівни  на тему: «Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′,6′,7′,8′-тетрагідро-1’Н-спіро[циклогексан-1,2′-хіназолін]-4′(3’Н)-ону»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2017 рік

Дисертаційна робота Коломєйцева Дмитра Олеговича на тему: «Гетероциклізації на основі тієно[2,3-d]піримідинів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Заровної Ірини Сергіївни на тему: «Сульфоланвмісні аміноспирти та сульфонаміди. Синтез та властивості».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Бабака Миколи Леонідовича на тему: «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Лєдєньової Оксани Петрівни на тему: «Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Куцик-Савченко Наталії Вікторівни на тему: «Електронна будова та бар’єри інверсії імінів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Задорожнього Павла Вікторовича на тему: «Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента