Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 •  05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 •  05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 •  05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 320, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., професор, ректор, спеціальність 05.17.06.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, завідувач відділом, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вакулюк Поліна Василівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., професор, перший проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Знак Зеновій Орестович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.01;
 • Кабат Олег Станіславович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Коваленко Ігор Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Корогодська Алла Миколаївна, д.т.н., завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Ніколенко Микола Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Рижова Ольга Петрівна, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Свірдліковська Ольга Сергіївна, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Скорохода Володимир Йосипович, д.т.н., професор, директор інституту, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.06;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Фролова Лілія Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 18 травня 2023 р. о 1200 в аудиторії 132 відбудеться захист дисертаційної роботи СКИБИ МАРГАРИТИ ІВАНІВНИ на тему: «Плазмохімічне одержання функціональних моно- та біметалічних наносистем срібла і золота», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Офіційні опоненти:

 1. Знак Зеновій Орестович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин (Національний університет «Львівська політехніка»)
 2. Донцова Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)
 3. Рищенко Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

З дисертацією та рефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням:

ЗАХИСТ ТРАНСЛЮВАТИМЕТЬСЯ на офіційному YOUTUBE-каналі науково-методичного відділу ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”: https://www.youtube.com/@metodudhtu8292/streams

Посилання для підключення до ZOOM-конференції: https://udhtu-ukr-education.zoom.us/j/4390627238?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
Ідентифікатор конференції: 439 062 7238
Код доступу: 1

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ