Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 •  05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 •  05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 •  05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 320, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., професор, ректор, спеціальність 05.17.06.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, завідувач відділом, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вакулюк Поліна Василівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., професор, перший проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Знак Зеновій Орестович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.01;
 • Кабат Олег Станіславович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Коваленко Ігор Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Корогодська Алла Миколаївна, д.т.н., завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Ніколенко Микола Васильович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Рижова Ольга Петрівна, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Свірдліковська Ольга Сергіївна, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Скорохода Володимир Йосипович, д.т.н., професор, директор інституту, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.06;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Фролова Лілія Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ