Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 •  05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 •  05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 •  05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»;
 •  05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Півоваров Олександр Андрійович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.01.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вєдь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.08;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Євчик Віктор Сидорович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний співробітник, ДП Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут, спеціальність 05.17.06;
 • Єрмаков Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Задорський Вільям Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Кравченко Олександр Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Кузяєв Іван Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Науменко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Нікольський Валерій Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Пітак Ярослав Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Савенков Анатолій Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Свєткіна Олена Юріївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.17.08;
 • Спорягін Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.17.06;
 • Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Шпирько Микола Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

05 травня 2021 р. о 1200 в аудиторії 132 відбудеться захист дисертаційної роботи НІКІФОРОВОЇ АННИ ЮРІЇВНИ на тему «ОДЕРЖАННЯ СПОЛУК ВАНАДІЮ ІЗ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ВИРОБНИЦТВА СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ» яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

 

Науковий керівник:

Кожура Олег Вікторович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

 1. Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології («Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля»).
 2. Масалітіна Наталія Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 


ОГОЛОШЕННЯ  ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

05 травня 2021 р. о 1430 в аудиторії 132 відбудеться захист дисертаційної роботи КАБАТА ОЛЕГА СТАНІСЛАВОВИЧА на тему: «НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОСТІЙКИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів.

 

Науковий консультант:

Черваков Олег Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

 1. Євчик Віктор Сидорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» Державного концерну «Укроборонпром»).
 2. Гриценко Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, доцент кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка»).
 3. Вакулюк Поліна Василівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімії (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

 

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 


ОГОЛОШЕННЯ  ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

06 травня 2021 р. о 1200 в аудиторії 132 відбудеться захист дисертаційної роботи Фролової Лілії Анатоліївни на тему: «Фізико-хімічні основи гідрофазної технології одержання шпінельних феритів 3d-металів»», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

 

Науковий консультант:

Сухий Костянтин Михайлович, доктор технічних наук, професор, ректор (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»).

 

Офіційні опоненти:

 1. Савенков Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології, каталізу та екології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
 2. Знак Зеновій Орестович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин (Національний університет «Львівська політехніка»).
 3. Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля).

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ
 • ІВАНЧЕНКО АННИ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Науково-технологічні засади переробки N,P,K,Cа-вмісних відходів і одержання біомінеральних добрив»
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 • Самчилєєва Іллі Сергійовича на тему: «Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук молібдену та феруму» 
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

 • ГРИДНЄВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ на тему «ОДЕРЖАННЯ АМОРФНОГО СИЛІЦІЙ(ІV) ОКСИДУ ПІДВИЩЕНОЇ ЧИСТОТИ З РИСОВОГО ЛУШПИННЯ»
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
 • БАРДАДИМ ЮЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛІВ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ»
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента