+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ  ЗАСОБІВ

адреса: к. 701, механічний корпус, вул. Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (066) 753 76 16

e-mail: chornaya_l@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців ступеню бакалавра та магістра з галузі знань – 15 Автоматизація та приладобудування за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС).

Хочеш завжди бути затребуваним фахівцем в будь-якій галузі виробництва або обслуговування і при цьому мати сучасну, цікаву і завжди актуальну професію? Тоді спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – твій вибір!

Дана спеціальність – це вибухова суміш, компонентами якої є: метрологія, електроніка, комп’ютерні та інформаційно-вимірювальні технології, мікроконтролерна техніка, оптика, стандартизація і сертифікація, вимірювальна техніка, системи контролю і діагностики.

Ми допомагаємо студентам познайомитись з програмуванням інтелектуальних засобів вимірювань, комп’ютерними технологіями в метрології, електронікою та мікропроцесорною технікою, моделюванням і проектуванням апаратного і програмного забезпечення засобів вимірювання, а також із законодавчою і прикладної метрологією.

Наші випускники з успіхом реалізують себе в комп’ютеризованих центрах збору і обробки інформації, контролі, прогнозуванні та дослідженні різних технологічних процесів на виробництві, в департаментах і лабораторіях сертифікації, стандартизації та, звичайно, метрології.

 

Фахівців за спеціальністю “Метрологія та вимірювальна техніка” (зараз – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) почали готувати на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та метрології з 1996 року. Відкриття другої спеціальності було пов’язано зі стрімким збільшенням інформаційної складової автоматизованих систем керування технологічними процесами, виникненням високоточних і надійних методів і технічних засобів вимірювання, впровадженням засобів обчислювальної техніки для вимірювання і керування та ін.

В 2018 році з метою оптимізації учбового процесу та великої уваги до контролю якості програмних засобів керівництвом ВНЗ було вирішено відокремити кафедру метрології та контролю якості програмних засобів в окремий структурний підрозділ.

Навчання

Навчання на кафедрі метрології – це не стандартні «теорія і практика». Викладачі прагнуть поєднати наукову класику теорії управління з актуальними трендами комп’ютерних технологій. Навчання у нас – це справжня пригода, і ми хочемо пройти її разом зі студентами як з партнерами, де від роботи кожного залежить не тільки його успіх, а й успіх всієї справи. Гарантія цього – винятковий професіоналізм викладачів, сучасна науково-технічна база, доступ до наукових баз наукових статей через мережу Інтернет, бібліотека, яка регулярно оновлюється новими надходженнями, маса авторського матеріалу і безцінний досвід наших співробітників.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців з контролю якості  та надійності програмних засобів (принципи тестування, розробка тестових скриптів та спеціалізованого програмного забезпечення, сертифікація програмного забезпечення).

Наші студенти вивчають надсучасні сенсорні прилади  для застосування у промисловості та побуті, інтелектуальні засоби вимірювання та технології програмування з використанням мов Python, C++, в тому числі – веб-технології, системи діагностики, експертизу якості продукції та послуг. Мають навички розробки «систем розумний дім», створення віртуальних засобів вимірювання на базі LabVIEW.

В процесі навчання студенти-магістри отримують практичні навички і знання при роботі з нейронними мережами (LSA – інтелектуальний метод обробки інформації, пошук даних в мережі) і ІТ-технологіями штучного інтелекту (машинне навчання). Студенти вчаться оброблювати вимірювальні сигнали, будувати тимчасові ряди і залежності, робити прогнози, аналізувати динамічні характеристики і вирішувати аналітичні завдання в сферах економіки, права, хімтехнології і ін.

В машинному навчанні наші фахівці використовують популярну мову програмування Python. Професор кафедри Тараненко Ю.К. та старший викладач Чорна О.С. займають провідні місця в світових рейтингах щодо використання Python в процесі навчання.

Навчання включає в себе елементи провідних комерційних курсів за вказаним напрямком!

Наявність на кафедрі сучасного 3D принтера та комплекту засобів цифрової техніки Arduino значно розширює можливості студентів для практичного освоєння набутих теоретичних знань та втілення своїх наукових розробок.


Кураторство і дозвілля студентів

На кафедрі постійно діє інститут кураторів, що формує новий світогляд та активну життєву позицію студентів – майбутніх молодих спеціалістів та керівників промисловості. Навчально-виховна робота, яка проводиться в студентських групах, являє собою єдиний  процес, який покликаний формувати у студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд, виховувати їх громадянами України. Цьому сприяють традиційні заходи позааудиторного студентського життя у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», що відбуваються за активної участі студентів усіх факультетів і кафедри КІТ та М: урочисте посвячення у студенти, змагання факультетських команд КВК, конкурс з українознавства, фестиваль художньої самодіяльності «Студентська весна», конкурс «Красуня університету», конкурс бардівської студентської пісні, вечір випускників «Прощай, Alma mater!» та інші.


Спортивне життя

Досить значну частину свого дозвілля студенти кафедри присвячують заняттям фізичною культурою і спортом. Для цього в університеті створені належні умови: це спортивні кімнати з тренажерами для індивідуальних занять фізичними вправами у кожному гуртожитку, спортивний комплекс з трьома залами та водна станція на р. Дніпро. В університеті працюють спортивні секції з 15 видів спорту, де тренуються близько 460 студентів.


Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в університеті є тим підґрунтям, на якому майбутні магістри набувають організаторських навичок. На засадах студентського самоврядування в університеті діють комітет у справах сім’ї та молоді (КСМ), студентська профспілка, студентські ради п’яти гуртожитків, а також студентські клуби за інтересами. Рішення органів студентського самоврядування університету мають дорадчий характер. В університеті створені та діють органи студентського самоврядування: студентська рада університету, студентські ради всіх навчальних факультетів, студентські ради кожного з гуртожитків. Вищим органом студентського самоврядування в університеті є Студентська Рада.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення й захист прав та інтересів студентів, насамперед, стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності гуртків, та клубів за інтересами; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні особистих питань.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота відбувається у двох наукових напрямках: “Дослідження та екологічний моніторинг повітряного і водного басейнів Дніпровського регіону”, що виконує спеціалізована науково-дослідна лабораторія кафедри, та “Розробка і дослідження розподілених АСК ТП”. Результати наукової діяльності кафедри впроваджені на провідних підприємства регіону та за кордоном.

За роки існування співробітники кафедри опублікували понад 550 статей, 12 монографій, отримали 206 авторських свідоцтв і патентів.

Окремою гордістю кафедри є акредитована науково-дослідна лабораторія “Метрологічного забезпечення екологічного контролю навколишнього середовища”, розташована у корпусі на мальовничому березі річки Дніпро навпроти воднолижного стадіону.


НОВИНИ КАФЕДРИ


До уваги дипломників-магістрів!

15 та 17 січня 2019 року на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів розпочинаються захисти дипломних робіт та проектів магістрів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Запрошуємо випускників ознайомитись із графіком...

читати більше

Доповідь про закінчення роботи над докторською дисертацією

14 грудня 2018 року на засіданні кафедри метрології та контролю якості програмних засобів заслухали доповідь доцента кафедри Олійник Ольги Юріївни про закінчення роботи над докторською дисертацією на тему «Віброчастотний метод контролю апаратів, що...

читати більше

Акредитація освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

У період з 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” проводилася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Метрологія та...

читати більше

Задайте ваше питання

12 + 4 =