Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”:

Навчальний процес організовано з елементами Європейської кредитнотрансферної системи. Розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. Профільні дисципліни кафедри мають комп’ютерні програми, дипломні проекти та роботи виконуються на 100% з використанням ЕОМ.

Студенти навчаються за найсучаснішими навчальними планами, які щорічно оновлюються відповідно до актуальних тенденцій сучасності. В них враховуються не тільки останні досягнення в IT-індустрії, а й потреби реального сектора виробництва світу взагалі й України зокрема. А в процесі навчання наші викладачі допоможуть магістрам і бакалаврам висловити і реалізувати свої погляди на модернізацію промисловості в тих галузях, які їм найбільш цікаві.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які включають рейтингову картку, конспект лекцій, завдання для лабораторних та практичних робіт, екзаменаційні питання та інше. Викладачі кафедри постійно займаються науково-методичною та науковою роботою.

Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях.

Велика увага на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів приділяється інтеграції навчання студентів з наукою та виробництвом. В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.


Підготовка бакалаврів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (на базі повної загальної середньої освіти)


Рівень підготовки: перший рівень (бакалаврський)
Строк навчання: 4 роки

Дисципліни підготовки за навчальним планом:

1 курс
 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Екологія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Безпека життєдіяльності
 • Фізична культура
2 курс
 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Електротехніка та електромеханіка
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Прикладна механіка
 • Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації
 • Матеріалознавство та обробка матеріалів
 • Теорія ймовірностей, ймовірностні процеси та математична статистика
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізична культура
3 курс
 • Основи промислової електроніки
 • Метрологія та вимірювання
 • Методи та засоби вимірювань
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Загальна хімічна технологія
 • Економічна теорія
 • Філософія
 • Правознавсво
4 курс
 • Експериментальні дослідження систем
 • Кваліметрія та контроль якості продукції
 • Проектування систем і засобів вимірювання
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Аналіз та контроль матеріалів
 • Економіка, організація та управління підприємств
 • Правознавство
 • Основи охорони праці
 • Виробнича практика
 • Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

Підготовка бакалаврів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)


Рівень підготовки: перший рівень (бакалаврський)
Строк навчання: 2 роки

Дисципліни підготовки за навчальним планом:

1 курс
 • Метрологія та вимірювання
 • Основи промислової електроніки
 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Методи та засоби вимірювань
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей, ймовірностні процеси та математична статистика
 • Фізика
 • Хімія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
2 курс
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Кваліметрія та керування якістю
 • Експериментальні дослідження систем
 • Проектування систем і засобів вимірювання
 • Аналіз та контроль матеріалів
 • Виробнича практика
 • Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація

Підготовка магістрів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (вибірковий блок “Оптичні вимірювання” чи “Нанометричні вимірювання“)


Кваліфікація: магістр з метрологічного забезпечення
Рівень підготовки: другий рівень (магістерський)
Строк навчання: 1,5 роки

Дисципліни підготовки за навчальним планом:

1 курс
 • Основи сучасної метрології
 • Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці
 • Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Оптико-механічні вимірювання
 • Об’єктне моделювання оптичних систем
 • Інтелектуальна власність
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Промислова та цивільна безпека
2 курс
 • Науково-дослідна практика
 • Асистентська практика
 • Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація

Напрямки наукової діяльності:

 1. Складні динамічні процеси в нелінійних системах з імпульсними впливами (Волкова С.А.);
 2. Математичне моделювання процесів у хімічних реакторах і апаратах ХТС (Чернишов А.А.);
 3. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій в навчальному процесі (Куліков С.І.);
 4. Комп’ютерні мережі (Білокінь В.І.);

Інформація про олімпіади, клуби, школи:

На кафедрі проводяться олімпіади з інформатики серед студентів 1-2 курсів та ознайомчі уроки з інформатики для школярів (абітурієнтів).