Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою:

Навчальний процес організовано з елементами Європейської кредитнотрансферної системи. Розроблені навчальні плани, робочі програми, методична документація, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців. Профільні дисципліни кафедри мають комп’ютерні програми, дипломні проекти та роботи виконуються на 100% з використанням ЕОМ.

Студенти навчаються за найсучаснішими навчальними планами, які щорічно оновлюються відповідно до актуальних тенденцій сучасності. В них враховуються не тільки останні досягнення в IT-індустрії, а й потреби реального сектора виробництва світу взагалі й України зокрема. А в процесі навчання наші викладачі допоможуть магістрам і бакалаврам висловити і реалізувати свої погляди на модернізацію промисловості в тих галузях, які їм найбільш цікаві.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, які включають рейтингову картку, конспект лекцій, завдання для лабораторних та практичних робіт, екзаменаційні питання та інше. Викладачі кафедри постійно займаються науково-методичною та науковою роботою.

Студенти кафедри приймають активну участь в студентських олімпіадах з професійних дисциплін, у конкурсах студентських робіт, в наукових конференціях.

Велика увага на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів приділяється інтеграції навчання студентів з наукою та виробництвом. В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри.


Підготовка бакалаврів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (на базі повної загальної середньої освіти)


Рівень підготовки: перший рівень (бакалаврський)
Строк навчання: 4 роки

Дисципліни підготовки за навчальним планом:

1 курс (2019 рік вступу)
 • Комп’ютерна техніка і програмування
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Екологія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Безпека життєдіяльності
 • Фізична культура
2 курс (2018 рік вступу)
3 курс (2017 рік вступу)
4 курс (2016 рік вступу)

Підготовка бакалаврів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)


Рівень підготовки: перший рівень (бакалаврський)
Строк навчання: 2 роки

Дисципліни підготовки за навчальним планом:

1 курс (2019 рік вступу)
2 курс (2018 рік вступу)

Підготовка магістрів за освітньою програмою 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спрямування “Сертифікація продуктів харчування та будівельних матеріалів”)


Кваліфікація: магістр з метрологічного забезпечення
Рівень підготовки: другий рівень (магістерський)
Строк навчання: 1,5 роки

Дисципліни підготовки за навчальним планом:

1 курс (2019 рік вступу)
2 курс (2018 рік вступу)
 • Науково-дослідна практика
 • Асистентська практика
 • Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація

Напрямки наукової діяльності:

 1. Складні динамічні процеси в нелінійних системах з імпульсними впливами (Волкова С.А.);
 2. Математичне моделювання процесів у хімічних реакторах і апаратах ХТС (Чернишов А.А.);
 3. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій в навчальному процесі (Куліков С.І.);
 4. Комп’ютерні мережі (Білокінь В.І.);

Інформація про олімпіади, клуби, школи

На кафедрі проводяться о лімпіади з інформатики серед студентів 1-2 курсів та о знайомчі уроки з інформатики для школярів (абітурієнтів).