Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Підготовка інженерів з засобів контролю і автоматичного керування технологічними процесами хімічної технології розпочата в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті в 1956 році на кафедрі загальної хімічної технології. Навчальний процес забезпечували доценти: Михайло Борисович Карцинель і Микола Микитович Мальцев, а також старший викладач Н.С. Янковська.

У 1959 році підготовка фахівців була передана окремо створеній кафедрі автоматизації виробничих процесів. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Григорій Іванович Сипченко, що очолював її до 1966 року. Потім кафедрою завідували кандидати технічних наук, доценти: Михайло Борисович Карцинель (1966–1968 рр.), Микола Микитович Мальцев (1968–1976 рр.), Володимир Петрович Волосніков (1976–1982 рр.), Владислав Якович Тришкін (1982–2001 рр.), Олег Петрович Мисов (2001-2016), доктор технічних наук, професор Тараненко Юрій Карлович (2016 – 2018 рр.). З 2019 року кафедру очолює доцент, кандидат фізико-математичних наук Волкова Світлана Анатоліївна.

 

Кафедра здійснювала підготовку фахівців за двома спеціальностями: “Автоматизоване керування технологічними процесами” і, з 1996 року – “Метрологія та вимірювальна техніка”. Створення другої спеціальності пов’язано зі стрімким збільшенням інформаційної складової частини автоматизованих систем керування технологічними процесами, виникненням високоточних і надійних методів і технічних засобів вимірів, впровадженням засобів обчислювальної техніки для вимірів і керування.

В жовтні 2018 році для більш якісної підготовки спеціалістів зі спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка кафедра метрології та контролю якості програмних засобів була відокремлена в окремий структурний підрозділ. Очолив її доктор технічних наук, професор Юрій Карлович Тараненко.

У 1966 р. з кафедри “Автоматизація виробничих процесів” (АВП) виділяється кафедра під назвою “Основи автоматики” (ОА).

Основними навчальними дисциплінами, що викладались в той час на кафедрі, були “Основи автоматики”, “Обчислювальна техніка”, “Обчислювальна математика” та “Моделювання хіміко-технологічних процесів”. Це був період бурхливого розвитку алгоритмічних мов, появи нового покоління обчислювальної техніки і тому з’явилась необхідність змінення пріоритетів при викладанні навчальних дисциплін та наукової діяльності кафедри. Все це призвело до того, що у 1983 році кафедра знов була реорганізована, але назва залишилась старою – “Основи автоматики”. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Ю.Г. Іонов.

У 1984 р. кафедра “Основи автоматики” була перейменована на кафедру “Обчислювальна техніка та прикладна математика” (ОТ та ПМ). Кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент М.Ф. Огданський.

У 1999 р. кафедра була розділена на дві кафедри: “Інформаційні технології і кібернетика”, яку очолив доцент М.Ф. Огданський і “Обчислювальна техніка та прикладна математика”, яку очолив старший викладач С.І. Куліков.

З 2005 р. і до теперішнього часу завідувачем кафедрою ОТ та ПМ є доцент, к. ф-м. н. Волкова Світлана Анатолівна.

Викладачами кафедри читаються лекції з таких дисциплін:

  • обчислювальна математика та програмування;
  • інформатика;
  • інформатика і системалогія;
  • інформатика та інформаційні технології;
  • інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі;
  • основи інформаційних технологій та програмування;
  • обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ;
  • web-дизайн.

Основною метою вивчення цих дисциплін є оволодіння навичками роботи на сучасній обчислювальній техніці, розвиток алгоритмічного мислення, оволодіння розробкою програм обчислювальних процесів на алгоритмічних мовах високого рівня, засвоєння методів обчислювальної математики для розв’язання прикладних задач хіміко-технологічних процесів.