+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Перелік необхідних документів, для створення електронного кабінету

Для того, щоб успішно пройти реєстрацію електронного кабінету та подати заяву на участь у конкурсному відборі до ВНЗ необхідно мати з собою оригінали наступних документів:

 • сертифікат ЗНО 2016-2017;
 • атестат та додаток до нього;
 • фотокартку 3x4см;
 • довідку з сільської ради (для мешканців села);
 • активну електронну пошту (якщо немає, спеціаліст консультаційного центру створює її разом з вами)

 

Перелік спеціальностей підготовки, форми навчання, конкурсні предмети ЗНО, план прийому на денну/заочну форми навчання за рахунок держбюджету

Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсні предмети План на денну форму 2016 р.,
бюджет/контракт
Факультет технології неорганічних речовин (ТНР)
101 Екологія Екологія, ОНС та збалансоване природокористування Екологія та ОНС (ОНС) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія
13/24
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Технічна електрохімія (Е) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Історія України
50/112
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ)
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ)

Хімічні технології неорганічних речовин (Н)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК)
Факультет технології високомолекулярних сполук (ТВМС)
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Історія України
55/141
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП)
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (ХТП)
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП)
Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів (Г)
181 Харчові технології Харчова технологія та інженерія Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Біологія
15/35
186 Видавництво та поліграфія Видавничо- поліграфічна справа Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) 11/24
Факультет комп’ютерних наук та інженерії
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Іноземна мова
або Фізика
15/15
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні
науки
Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) 15/15
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація
та комп’ютерно- інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесами (АВП) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Іноземна мова
або Історія України
15/15
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології Метрологія та вимірювальна техніка (МС) 10/20
Факультет механічний
131 Прикладна механіка Інженерна механіка Технології машинобудування (ТМ) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Фізика
або Історія України
10/20
144 Теплоенергетика Тепло-енергетика Теплоенергетика (ЕТТ) 15/5
133 Галузеве машинобудування Машино-будування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів:

14/36
Факультет технології органічних речовин та біотехнології (ТОР та БТ)
162 Біотехнологія та біоінженерія Біотехнологія Промислова біотехнологія (БТ) 1. УМЛ*
2. Біологія
3. Хімія
або Історія України
10/20
226 Фармація Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) 1. УМЛ*
2. Біологія
3. Хімія
або Математика
7/56
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія
Хімічні технології органічних речовин (О) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Історія України
17/31
Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв (ОТС)
161 Хімічні технології та інженерія Хімічна
технологія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів:

 • хімічна технологія кераміки (ТК);
 • хімічна технологія скла та емалей (ТС);
 • хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ);
 • технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД)
1. УМЛ*
2. Математика
3. Хімія
або Історія України
30/90
133 Галузеве машинобудування Машино-
будування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів:

1. УМЛ*
2. Математика
3. Фізика
або Історія України
12/28

Обладнання переробних і харчових виробництв

Факультет економічний
075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг (МР) 1. УМЛ*
2.Історія України
3.Географія
або Математика
10/40
073 Менеджмент Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) 10/55
051 Економіка Економіка підприємства Економіка підприємства (ЕК) 1. УМЛ*
2. Історія України
3. Географія
або Математика
9/49
Економічна кібернетика Економічна кібернетика (КІБ) 8/32
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і
кредит
Фінанси і кредит (ФІН) 1. УМЛ*
2. Математика
3. Історія України
або Іноземна мова
10/25

*УМЛ – українська мова та література базового рівня

Математика базового рівня

Коефіцієнти оцінювання конкурсних предметів:

Атестат 0,1
УМЛ 0,2
2 предмет 0,35
3 предмет 0,30
підготовчі курси УДХТУ до 0,05

 

Тарифи вартості навчання для громадян України, прийнятих на навчання у 2017 році, та для громадян України, що зараховуються з інших ВНЗ або поновлюються

Освітня програма
Вартість навчання, грн./рік
денна / заочна
форми навчання
Фінанси і кредит
9500 / 6000
Економічна кібернетика
9500 / 6000
Економіка підприємства
9500 / 6000
Маркетинг
9500 / 6000
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
9500 / 6000
Екологія та охорона навколишнього середовища
9300 / 5500
Інформаційні управляючі системи та технології
9900 / 6200
Спеціалізовані комп’ютерні системи
9900 / 6200
Автоматизоване управління технологічними процесами
8700 / 5900
Технології машинобудування
8700 / 5700
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
8700 / 5700
Обладнання переробних і харчових виробництв
8700 / 5700
Теплоенергетика
8700 / 5900
Метрологія та вимірювальна техніка
8700 / –
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
8700 / 5700
Хімічні технології органічних речовин
8700 / 5700
Технічна електрохімія
8700 / 5700
Хімічні технології неорганічних речовин
8700 / 5700
Природоохоронні хімічні технології
8700 / 5700
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів
8700 / 5700
Хімічні технології високомолекулярних сполук
8700 / 5700
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
8700 / 5700
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
8700 / 5700
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
8700 / 5700
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
8700 / 5700
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
8700 / 5700
Промислова біотехнологія
9900 / 6000
Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв
8700 / 5700
Технології жирів та жирозамінників
9300 / 6000
Технології фармацевтичних препаратів
10400 / 7000

 

Етапи прийому документів

Етапи вступної компанії  Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
(заочна
 форма навчання)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 29.06.2017 до 18:00 25.07.2017
Початок прийому заяв та документів 12.07.2017
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить ДВНЗ УДХТУ о 18:00 20.07.2017
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 18:00 26.07.2017 у електронній формі
о 18:00 26.07.2017
у паперовій формі
о 18:00 10.08.2017
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ співбесіди 21-23.07.2017
Строки проведення ДВНЗ УДХТУ співбесіди та вступних екзаменів 21-26.07.2017
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди:
не пізніше 12:00 24.07.2017
за державним замовленням:
не пізніше 12:00 01.08.2017
за кошти фізичних та юридичних осіб:
не пізніше 12:00 07.08.2017 не пізніше 12:00 18.08.2017
Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються за державним замовленням за результатами співбесіди:
не пізніше 12:00 24.07.2017
за державним замовленням:
не пізніше 12:00 01.08.2017
за кошти фізичних та юридичних осіб:
не пізніше 12:00 07.08.2017 не пізніше 12:00 18.08.2017
Переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 18.08.2017
Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються до 12:00 29.09.2017
Терміни зарахування вступників за державним замовленням за результатами співбесіди:
не пізніше 12:00 26.07.2017
за державним замовленням:
не пізніше 12:00 07.08.2017
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30.09.2017 не пізніше 30.09.2017

 

Подача документів абітурієнтом відбувається через особистий кабінет у мережі інтернет. Після підтвердження вступу до УДХТУ абітурієнт подає наступний перелік документів:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього тестування з трьох предметів та його копія;
 • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • 2 копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка, або приписного свідоцтва;
 • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.


Пропозиції державного замовлення 2017 року

Коефіцієнти

Графік проведення вступних іспитів

Правила прийому до ДВНЗ УДХТУ у 2017 році

Програма для підготовки