+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНИЙ

 

адреса: к. 224, Набережна Перемоги, 40, 

Дніпро, 49005

тел.: +38 (056) 753-58-60

e-mail: mech@udhtu.edu.ua

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітні програми:
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств (МН)
Галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (МФ)
Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)
Комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма:
Технології машинобудування (ТМ)
Галузь знань:14 Електрична інженерія
Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітня програма:
Теплоенергетика (ЕТТ)
Випускові кафедри:
– машинобудування та інженерної механіки
– обладнання хімічних виробництв
– енергетики
Загальноосвітні кафедри:
– матеріалознавства
– прикладної механіки
– фізики
Прогрес людства не можливий без розвитку техніки. А техніка це машини та обладнання, які використовуються в самих різних галузях промисловості. Інженери механіки – це найбільш розповсюджена професія. Це спеціалісти які на «ти» з технікою як у побуті, так і на виробництві. На механічному факультеті і здійснюється підготовка таких спеціалістів.
Механічний факультет, є одним із старіших факультетів університету: він був заснований у 30-х роках двадцятого століття. у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. Іноваційні методи навчання, високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького колективу, серед яких 10 професорів, докторів наук і 34 доцента, кандидата наук, формують професійну компетентність наших випускників, які завжди затребувані на підприємствах України і за кордоном.
За роки існування на факультеті підготовлено десятки тисяч фахівців. Факультет пишається своїми вихованцями, які прикрашають його історію, серед яких відомі в Україні та за її межами видатні організатори та керівники виробництв, винахідники та вчені: Щербицький В.В. – Голова Ради Міністрів УРСР, Петрищев Г.М. – міністр хімічної промисловості СРСР, Пархоменко В.Д. – міністр освіти і науки України, Оніщенко  О.Г. – ректор Полтавського технічного університету, Півоваров О.А. – ректор Українського державного хіміко-технологічного університету, Нестеров Н.Г. – директор заводу «Склопластик» (м. Северодонецьк), Науменко О.П – деректор по якості та стратегічному розвитку ПАТ «Інтермікро Дельта,Інк».
На факультеті проводиться підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання.

Декан факультету

Начовний Ілля Іванович

Кандидат технічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи

Гнатко Олена Миколаївна

Заступник декана з виховної роботи

Бабенко Василь Григорович

Диспетчер

Щіпцова Анастасія Олександрівна

Лекція

Всі спеціальності ліцензовано Міністерством освіти і науки України та мають найвищу ступінь акредитації – IV.

Факультет готує фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

Державна комісія із захисту магістерських робіт уважно слухає доповіді магістрів

За скороченим терміном (2 роки) на  факультеті  проводиться навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Кваліфікацію інженера опановують не лише хлопці а також дівчата.

Дівчата-механіки – це не диво! Токарний верстат – це не міксер!

На факультеті з легкістю навчаються студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя.

Факультет має розташований на набережній р. Дніпро окремий учбово-лабораторний корпус, який оснащено сучасним обладнанням і комп’ютерною технікою. Поряд з корпусом знаходиться гуртожиток, який повністю забезпечує потреби в поселенні іногородніх студентів.

Учбово-лабораторний корпус механічного факультету

В корпусі знаходиться бібліотека з читальною залою.

Для бажаючих отримати водійське посвідчення на першому поверсі корпусу працює вечірня школа з підготовки водіїв.

На факультеті упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних технологій.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу викладачами факультету створюються навчальні системи, щорічно видаються навчальні посібники, монографії, методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних, курсових і дипломних робіт. В навчальному процесі широко впроваджено електронне тестування для контролю теоретичних знань студентів та їх практичних навичок.

У лабораторії електронно-мікроскопічного аналізу кафедри матеріалознавства проводяться дослідження мікроструктури та морфології

На кафедрах факультету проводяться науково-дослідні роботи, до виконання яких широко залучаються студенти всіх курсів.

Проведення лабораторної роботи на кафедрі «Обладнання хімічних виробництв»

Результати наукових досліджень студентів знаходять своє відтворення в статтях, тезах доповідей різних рівней конференції: Всеукраїнських,Міжнародних, а також в нагородах отриманих на олімпіадах.

Найбажаніший момент у Всеукраїнській олімпіаді

А як же проводять вільний час студенти-механіки? На факультеті панує догма – повноцінне та змістовне проведення вільного часу від занять надає студентам сил і наснаги для подальшого оволодіння науками.

Щорічно студенти механічного факультету приймають участь і часто перемагають в одному з найцікавіших і масштабних культурних заходів, який проводиться в університеті, – в конкурсі «Студентська весна».

Гарний танець

Такий граціозний танець можуть станцювати тільки дівчата з мех. факу

Красивий танець у виконанні представників двох континентів

Гумористичний танець у виконанні студентів молодших курсів

Студентська весна. Радість перемоги

В розташованому поруч з факультетом спортивному комплексі, який є одним із найкращих в області, студенти мають можливість займатися в різноманітних спортивних секціях, приймати участь у спортивних змаганнях.

Оце боротьба! Ніхто не хоче поступитися!

Тренування силачів

Студенти разом з викладачами та співробітниками факультету мають можливість відпочити у спортивно-оздоровчому таборі «Дубовий гай», який розташований у чудовому місці біля села Орлівщина Новомосковського району. В таборі створені всі умови для активного відпочинку, а на розташованій неподалік річці Оріль можна поплавати, позмагатися в стрибках у воду, підкачати м’язи рук, плаваючи на човнах, а також порибалити. Щороку в таборі поширюються чутки про те, що хтось із студентів-механіків в річці зловив золоту рибку…

Студенти приїхали на відпочинок у спортивно-оздоровчий табір «Дубовий гай»

Річка Оріль – це чудове місце для тренування

Сьогодні механічний факультет – це потужний центр з підготовки фахівців-механіків.

Вивчаємо верстат з програмним управлінням