+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

адреса: к. 323, головний корпус,

просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-33-24

e-mail: tnr@udhtu.edu.ua

Факультет готує фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними галузями знань:
Галузь знань:10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Освітня програма:
Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:
Технічна електрохімія (Е)
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі (РЕ)
Хімічні технології неорганічних речовин (Н)
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (ХДК)
Природоохоронні хімічні технології (ПХТ)
Випускові кафедри:
– технології неорганічних речовин і екології
– аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів
– електрохімічних та природоохоронних технологій
Загальноосвітні кафедри:
– неорганічної хімії
– фізичної хімії
Підготовка інженерів-технологів неорганічного профілю у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті розпочалася з моменту його заснування, у 1930 році. Факультет технології неорганічних речовин (ТНР) – найстаріший факультет ВНЗ, був створений у 1953 році, коли значно зросла потреба у високопрофесійних інженерних кадрах для підприємств неорганічної хімії. Засновником факультету був д.т.н., проф. О.В. Баранов.
У теперішній час факультет ТНР являє собою центр неорганічної, фізичної та аналітичної хімії, а також хімічної технології неорганічних речовин, екології і електрохімічних виробництв, як у м. Дніпропетровську, області та Україні вцілому.
На факультеті в різні роки працювали видатні вчені, викладачі, громадські діячі: академіки Л.В. Писаржевський, В.А. Ройтер, В.В. Стендер, М.О. Лошкарьов, перший міністр вищої освіти незалежної України В.Д. Пархоменко.
Сьогодні на факультеті готують магістрів, спеціалістів і бакалаврів з п’яти спеціальностей. Враховуючи великий попит на кваліфікованих хіміків-неорганіків, створюються сприятливі умови для якісного навчання студентів. Лабораторії кафедр факультету добре оснащені обладнанням. В навчальному процесі впроваджена рейтингова система оцінювання знань студентів. Традиційно особлива увага приділяється науково-дослідній роботі викладачів і студентів.

Декан факультету

Сухомлин Дмитро Андрійович

Кандидат хімічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи

Авдієнко Тетяна Миколаївна

Кандидат хімічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи

Хлопицький Олексій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Диспетчер

Ломака Ірина Вікторівна

Диспетчер

Варга Ірина Василівна