+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ СКЛА, КЕРАМІКИ, БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

адреса: к. 412, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-36-97

e-mail: ots@udhtu.edu.ua

Зайчук Олександр Вікторович

Доктор технічних наук, доцент

Хоменко Олена Сергіївна

Смаглій Ілона Володимирівна

 

Демченко Аліна Миколаївна

 

Лементарьова Валерія Олександрівна

 

Якуб Маргарита Миколаївна

Факультет здійснює підготовку фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними освітніми програмами:
Галузь знань:16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Освітні програми:
Хімічні технології кераміки, скла  та будівельних матеріалів
Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла  та будівельних матеріалів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітні програми:
Інжиніринг харчових продуктів
Інжиніринг виробничих об’єктів
Інжиніринг пакувальних виробів
Випускові кафедри:
– хімічної технології кераміки та скла;
– хімічної технології в’яжучих матеріалів;
– обладнання і технології харчових виробництв.
Загальноосвітні кафедри:
– процесів, апаратів та загальної хімічної технології;
– українознавства.

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв – єдиний та унікальний представник гармонійного поєднання технологічного та механічного напрямів підготовки фахівців університету. Факультет заснований у 1954 році і має славну багаторічну історію. Кафедри факультету пройшли довгий шлях становлення і розвитку, під час якого сформувалися основні принципи, традиції і стандарти навчання.

Навчання студентів на випускових кафедрах факультету проводять висококваліфіковані фахівці, а саме 4 доктори наук, професори та 15 кандидатів наук, доценти. Колективи кафедр мають тісні зв’язки з підприємствами галузі, а також плідно співпрацюють з провідними вченими вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України, а також деяких закордонних установ. На кафедрах факультету проводяться фундаментальні та прикладні дослідження в рамках держбюджетних і господарчо-договірних робіт, до виконання яких активно залучаються студенти 4–6 і молодших курсів. Кафедрами факультету підготовлені тисячі висококваліфікованих кадрів для хімічної та харчової промисловості, а також десятки кандидатів і докторів наук. Реалізація основних напрямів діяльності факультету забезпечує високий рівень і якість підготовки молодих фахівців, і робить наших випускників затребуваними і конкурентними на сучасному ринку праці.

 «Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС)» Складно назвати галузь наукової чи виробничої діяльності, яка б поєднувала в собі вікові традиції та найсучасніші здобутки і користувалась такою увагою, як виготовлення кераміки та скла. Поряд з традиційними виробами (художнє скло, архітектурно-будівельне чи медичне скло, посуд, санітарна чи будівельна кераміка, вогнетриви) постійно з’являються новітні матеріали, виготовлені для найбільш перспективних наукоємних галузей промисловості (авіаційної та ракетно-космічної техніки, електроніки, приладобудування та інші). Крім того, сьогодні неможливо представити розвиток медицини без сучасної біосумісної нанокераміки (біокераміки), яка широко використовується в медичній практиці (ортопедії і травматології, щелепно-лицьової хірургії, стоматології).

Жодне будівництво, ремонт чи оздоблення житлового простору не обходиться без застосування будівельних матеріалів, зокрема, матеріалів та виробів на основі цементу (кладочні та штукатурні розчини, наливні підлоги, бетон), гіпсу (гіпсокартон, штукатурки, панно, ліпніна та інші), а також вапна.

Таким чином, у сучасному світі кераміка, скло та будівельні матеріали відіграють провідну роль, обумовлену широкою сферою їх застосування.

У 2013 році на факультеті в рамках спеціальності «Хімічні технології та інженерія» запроваджено сучасну та перспективну освітню програму «Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТД)». Освітня програма направлена на підготовку фахівців, здатних поєднувати базові, розвивати новітні та інноваційні знання і вміння як в галузі хімічної технології та інженерії, так і в галузі промислового дизайну. Випускники мають широкий світогляд, володіють високим інтелектуальним потенціалом і рівнем культури, вмінням творчо підходити до вирішення проблем та обирати оптимальні варіанти рішень, здатністю до аналізу, вмінням орієнтуватись в умовах дизайн-тенденцій сучасного ринкового середовища в галузі скла, кераміки та будівельних матеріалів.

Освітньою програмою «Інжиніринг харчових продуктів (ІП)» передбачено комплексне надання знань із розробки, налагодження і експлуатації спеціалізованого обладнання для здійснення технологічних процесів в умовах: промислових (масове або штучне виробництво та збереження харчових напівфабрикатів і продуктів); споживчих (дім) або громадських (ресторан, кафе, їдальня), транспорту (повітряний, наземний, водний) або непрофільних закладів (офіси, готелі), забезпечуючи приготування харчових продуктів.

«Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО)» Інтенсифікація технологічних процесів (застосування високих і низьких температур, вакууму або високих тисків тощо) висуває нові вимоги не тільки до конструктивних особливостей обладнання, а також до матеріалів, з яких виробляється це обладнання. Основними функціями фахівців цього профілю є: вибір матеріалів для контакту з харчовими продуктами, продуктами мікробіологічної та хімічної промисловості; моніторинг устаткування та споруд; захист об’єктів від агресивного впливу довкілля та техногенних факторів.

Освітньою програмою «Інжиніринг пакувальних виробів» передбачено комплексне надання знань із розрахунку і дизайну самих пакувальних виробів та обладнання для їх виробництва; розробки, налагодження і експлуатації спеціалізованого обладнання із фасування продуктів (дозування, пакування і збереження), реалізації товару (транспортування, складування і розпакування) й утилізації пакувальних виробів (переробка у сировину: не кондиції, залишків та упаковки).