+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

адреса: к. 23, головний корпус,

просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-05-55

e-mail: misnyankin@ua.fm

e-mail: food_production@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітні програми:

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Інжиніринг захисту технологічних об’єктів (ХОМ)

Студенти кафедри отримують високоякісну вищу освіту відповідно до сучасного стану розвитку обладнання і технології підприємств широкого спектру.

До сфери діяльності інженера-механіка входять підприємства практично всіх галузей промисловості, як харчової (виробництво морозива, цукерок, кави, переробка молока, м’яса та ін.) так і хімічної (виробництво будівельних матеріалів, скла, кераміки, палива, полімерних виробів, мінеральних добрив та ін.), адже об’єктом діяльності інженера-механіка є технічне обладнання і виробничі процеси для переробки сировини та напівфабрикатів у товарну продукцію.

Інженер-механік організовує експлуатацію, обслуговування і ремонт технологічного обладнання, займається його проектуванням, конструюванням, виробництвом, монтажем та налагодженням, підбирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, які відбуваються в обладнанні, для підвищення ефективності його роботи.

Спеціальність інженера-механіка є особливо актуальною у зв’язку з розвитком малих підприємств, де один фахівець контролює технологію, обладнання та економічні аспекти виробництва.

Після закінчення навчання студент може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

  • переробки нафтопродуктів
  • хімічної галузі (виробництво хімічних речовин, полімерних виробів, мінеральних добрив, лакофарбові заводи та ін.)
  • будівельних матеріалів (виготовлення вогнетривів, керамічних матеріалів, склоемалевих покриттів, цегельні і цементні заводи та ін.)
  • машинобудування різного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.)
  • харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.)
  • переробні виробництва (м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.)
  • науково-дослідні інститути
  • середні та вищі навчальні заклади

Фахівець даного професійного спрямування може працювати на підприємствах як технік, технік-механік, майстер дільниці, цеху, відділу технічного контролю, майстер-контролер, інженер-механік, інженер-технолог, інженер-інспектор, керівник виробничих підрозділів; наукові співробітники, випробувач, викладач у середніх навчальних закладах.

У невиробничій сфері інженер-механік може реалізуватися як інженер-менеджер, інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування.

Наші випускники користуються попитом на ринку праці України та за кордоном завдяки величезній кількості підприємств харчової, металургійної, хімічної та інших суміжних галузей промисловості.