Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Під час навчального процесу студенти оволодівають глибокими знаннями з базових та спеціалізованих дисциплін:

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

1 Теорія технічних систем
2 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
3 Основи наукових досліджень
4 Фізико-хімія неметалевих матеріалів
5 Технологічні основи машинобудування
6 Монтаж діагностика та ремонт обладнання
7 Експлуатація та обслуговування машин
8 Комплексний антикорозійний захист обладнання
9 Розрахунок і конструювання машин і апаратів
10 Гідро- та пневмотранспорт в галузі
11 Теорія корозії металів
12 Основи комп’ютерного проектування
13 Процеси та обладнання харчових виробництв
13 Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі
16 Техніка зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини
17 Холодильні машини та установки
18 Основи промислового будівництва та санітарної техніки
19 Холодильне технологічне обладнання
20 Обладнання хімічних і силікатних виробництв

Бакалавр на основі ОПП молодшого спеціаліста

1 Теорія технічних систем
2 Технологічні основи машинобудування
3 Комплексний антикорозійний захист обладнання
4 Розрахунок і конструювання машин і апаратів
5 Гідро- та пневмотранспорт в галузі
6 Теорія корозії металів
7 Системи автоматизованого проектування
8 Вступ до спеціальності

Магістр

1 Антикорозійний захист обладнання
2 Техніка випробування матеріалів та покрить
3 Спеціальні захисні покриття в промисловості
4 Обладнання для виконання антикорозійних робіт
5 Електрохімічні методи захисту металів від корозії
6 Спеціальні харчові технології та обладнання

В читальних залах бібліотеки c 04.03.20019 по 06.03.20019 проведено консультаційні години з пошуку інформації в групах:     1ХВ78, 2ХВ-76, 3ХВт-17, 3ХВ-74 , 4ХВ-71, 5ХВ-68.

Інжиніринг харчових продуктівТеорія технічних системХолодильне технологічне обладнанняСпеціальні харчові технології

Присутні зацікавлено оглянули книжкову виставку, на якій широко представлена навчальна література за спеціальністю 133  «Галузеве машинобудування», познайомились з електронними базами бібліотеки, провели пошук літератури за темами,домашніх завдань, курсових та дипломних проектів використовуючи електронний каталог, РЖ « Химия» як у паперовому, так і електронному варіантах, одержали необхідні консультації, а також мали змогу перекинути на свої електронні носії списки літератури, які підготували для них працівники бібліотеки.

Студенти, які навчаються на кафедрі беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах,

де протягом багатьох років демонструють високий рівень навчальної підготовки.

Дбайливе відношення і професійність викладання створюють невимушену атмосферу в процесі навчання.

Студенти мають змогу реалізувати свій творчий потенціал в конкурсах КВК, студвесни

Розкрити спортивні здібності або стати до когорти технічного супроводу і забезпечення святкових, урочистих та інших заходів

Працевлаштування спеціалістів:

Забезпечене практично 100-відсоткове працевлаштування випускників кафедри, більшість яких направляється за запитами ведучих підприємств, таких як кондитерські фабрики; цукрові, хлібопекарні, виноробні, пивоварні, лікеро-горілчані заводи; комбінати харчових концентратів; холодильно-морозильні і рибопереробні комбінати; фірми, що виробляють та реалізують харчову продукцію та харчове обладнання; підприємства торгівельно-холодильного обслуговування техніки; науково-дослідні інститути та конструкторські бюро з розробки нового харчового обладнання; фірми різного технічного призначення та інші.

Взагалі географія підприємств, де влаштовуються і працюють випускники кафедри, достатньо простора і охоплює всю Східну, Центральну та Південну Україну.

Наші відомі випускники:

Семенченко Г.Б. – Завідувач сектору реформування інформаційної сфери та зв’язків з громадськістю Міністерства інформаційної політики, к.ф.н., доцент Української військово-медичної академії

Лещенко М.В. – голова комітету з питань сім’ї і молоді Новокадацього Району м. Дніпро;

Остапець В. Я. – головний інженер пивкомбінату «Дніпро»;

Левченко Дмитро

шоколатье

Директор з виробництва, шоколатьє шоколадної фабрики «Міленіум»

Після закінчення кафедри ОТХВ УДХТУ в 2003 році влаштувався на шоколадну фабрику «Міленіум», де працюють фахівці високого рівня, суперсучасне обладнання, і любов колективу до своєї роботи.

Перейняв досвід колег і подчерпнул додаткові знання в спеціалізованій літературі. Пройшов курси підвищення кваліфікації в Швейцарії (2006 р., 2008 р.). Бути шоколатьє шоколадної фабрики «Міленіум» – це професіоналізм, любов до шоколаду, повна самовіддача, уміння працювати в команді, цілеспрямованість. Процес створення шоколаду: народження нового смаку після тривалої роботи над підбором інгредієнтів, розробка рецептури (потрібне співвідношення складових компонентів). Найскладніше – відпрацювання технології виробництва, встановлення та налагодження устаткування, тобто інжиніринг харчових продуктів.

 • Єрмакова О.П. – к.т.н., ведучий спеціаліст Миргородського заводу мінеральних вод;
 • Шмельков В.В. – начальник цеху содового заводу;
 • Вітусевич А.Б. – зам. генерального директора ВО « Стирол»;
 • Тиха Л.В. – к.х.н., доцент кафедри фізики та ОТХВ;
 • Ковальов В.О. – к.х.н., доцент кафедри ОТХВ;
 • Іванова М.В. – к.т.н., доцент кафедри економіки промисловості;
 • Комарова К. В. – к.е.н., доцент фінансової академії;
 • Журавель В.В. – асистент, вчений секретар кафедри маркетингу;
 • Міснянкін Д.О. – к.т.н., доцент кафедри ОТХВ;
 • Андрущенко Б.О. – технолог “Укрсолод”

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

1. Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. спеціалізація “Комп’ютерне проектування промислового обладнання” (ХМ)

1.1. Технологічні основи машинобудування
1.2. Експлуатація та обслуговування машин
1.3. Історія інженерної діяльності
1.4. Міцність та динаміка машин
1.5. САПР хімічних машин
1.6. Проектування технологічної оснастки
1.7. Проектування триботехнічних систем
1.8. Технологічне обладнання хімічних виробництв
1.9. Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні
1.10. Переддипломна практика
1.11. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

2. Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. спеціалізація “Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів” (МП)

2.1. Технологічні основи машинобудування
2.2. Експлуатація та обслуговування машин
2.3. Історія інженерної діяльності
2.4. САПР хімічних машин
2.5. Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів
2.6. Розрахунок і конструювання формуючього інструменту
2.7. Основи математичного моделювання процесів по переробці полімерних матеріалів
2.8. Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів
2.9. Механіка та реологія полімерів
2.10. Переддипломна практика
2.11. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

3. Спеціальність: 131 Прикладна механіка.

3.1. Технологічні основи машинобудування
3.2. Експлуатація та обслуговування машин
3.3. Історія інженерної діяльності
3.4. Міцність та динаміка машин
3.5. САПР хіммаштехнологія
3.6. Технологічна оснастка
3.7. Зварювальні процеси та їх обладнання
3.8. Експлуатація різального інструменту
3.9. Основи математичного моделювання
3.10. Теорія різання
3.11. Різальний інструмент
3.12.Технологічні методи виробництва заготовок
3.13. Обладнання та транспорт механообробних цехів
3.14. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
3.15. Технологія обробки типових деталей та складання машин
3.16. Механоскладальні дільниці та цехи
3.17.Переддипломна практика
3.18. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

Для підготовки бакалаврів і магістрів на кафедрі використовуються:

одна лекційна аудиторія, п’ять спеціалізованих кабінетів, з яких один комп’ютерний клас і зала курсового та дипломного проектування, а також спеціалізовані лабораторії:

 • лабораторія різання та технології машинобудування;
 • лабораторія зміцнення різального інструмента;
 • лабораторія зварювання;
 • лабораторія динаміки триботехнічних систем;
 • лабораторія обладнання хімічних виробництв;
 • лабораторія триботехнічного матеріалознавства у машинобудуванні;
 • лабораторія композиційних матеріалів та нанокомпозитів;
 • верстатна лабораторія.

В навчальному процесі кафедри поєднано класичні традиції вищої школі та новітні прогресивні підходи до викладення матеріалу. В 2000-х роках кафедрою реалізовано новітню методику підготовки фахівців, що володіють основою теорії стійкого розвитку технічних об’єктів, зокрема, за рахунок об’єднання в логічну послідовність навчальних дисциплін.

Старший викладач В.В. Ведь і аспірант В.А. Басирова в лабораторії реакторів і масообмінних апаратів

Значна увага приділяється вивченню теорії, методів розрахунку та конструюванню машин і апаратів, моделювання процесів, машин і апаратів, комп’ютерного інженірингу, сучасним методам ремонту та обслуговування технологічного обладнання.

На кафедрі є оснащені лабораторії, в яких розміщено діючі моделі апаратів та машин з реальних виробництв. Ряд аудиторій мають тематичне призначення. Наприклад, є лабораторія колонної техніки, обладнання якої дозволяє студентам на власні очі побачити, як протікають процеси ректифікації, абсорбції та хімічні реакції на підприємствах.

На кафедрі працює колектив молодих вчених під керівництвом досвідчених професорів. Ведуться наукові розробки в напрямках розвитку технологій інтенсифікації просочення рідин в тверді середовища, динаміки машин і механізмів, розвитку способів екстремального впливу на рідину з використанням гідродинамічної кавітації і багато інших, обґрунтування параметрів та процесів обладнання для подрібнення сировини

Кандидат технічних наук В.В. Анісімов і аспірант В.А. Басирова в лабораторії колонної техніки

Кандидат технічних наук В.В. Анісімов і аспірант В.А. Басирова в лабораторії колонної техніки

Студент ще при навчанні знайомляться зі структурою виробництв не тільки теоретично, а й на різноманітних макетах та наочних моделях. Правду кажуть, що краще один раз побачити, ніж десять разів почути.

Колектив кафедри докладає зусиль, щоб студенти мали можливість працювати з діючим обладнанням.

Професор кафедри Б.В. Виноградов та доцент В.А. Черніченко готують компресор до проведення лабораторної роботи

Професор кафедри Б.В. Виноградов та доцент В.А. Черніченко готують компресор до проведення лабораторної роботи

Окремої уваги варта лабораторія насосної та компресорної техніки. В ній розміщене реальне промислове обладнання для стискання та переміщення рідин та газів. Наприклад, компресор, який дозволяє стискувати повітря до 400 атмосфер!

Мало хто знає, як можна розкатати будь-який матеріал в плівку товщиною 0,05 мм. Для цього використовується спеціальна валкова машина – каландр, діючий екземпляр якого представлено в лабораторії насосної і компресорної техніки кафедри.

Викладачі кафедри налагоджують промисловий каландр

Викладачі кафедри налагоджують промисловий каландр

Значна увага приділяється підготовці магістрів зі спеціальності «Галузеве машинобудування»

Професор, доктор техн. наук В.М. Задорський консультує майбутнього магістра.

Творча зустріч зі студентами к.т.н. Анісімова В.В.

Творча зустріч зі студентами к.т.н. Анісімова В.В.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ
 1. Задорский В.М.  Теория технических систем: Учебное пособие. – ДВНЗ УГХТУ, 2016 – 442 с.
 2. Задорський В.М. Экстрагирование и пропитка в промышленной химии. Посібник. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016.
 3. Виноградов Б.В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів: Посібник. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014 – 278 с.
 4. Птіцин С.Г., Русалін С.М. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Етапи створення та експлуатації технологічного обладнання хімічних об’єктів. Конспект лекцій, Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2013 – 107 с.

Значний вклад в підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Машини і апарати хімічних і нафтопереробних виробництв» вніс доктор техн. наук., проф. Віталій Ларионович Юшко. Він виховав безліч висококласних фахівців, за численні роки роботи в університеті, розробив методичне забезпечення, яким зараз користується студентська молодь під час навчання. Важливим є і його вклад в розвиток наукової роботи на кафедрі. Нижче перераховані окремі його здобутки.

Викладачі кафедри проводять активну роботу зі студентською спільнотою, тримаючи руку на пульсі її життя, розбираючи актуальні проблеми, ділячись досвідом та допомагаючи студенту знайти себе в цьому світі.

Доктор техн.. наук, проф. В.Л. Юшко

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Юшко В.Л., Івець О.П., Ведь В.В. Технологія хімічного і нафтового апаратобудування: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 302 с.
 2. Юшко В.Л., Бурмістр М.В., Русалін С.М., Птіцин С.Г. Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Підручник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2006. – 511 с.
 3. Юшко В.Л., Русалін С.М., Коваленко В.С., Ведь В.В. Техніка первинної переробки та постачання газу: Посібник – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 304 с.
 4. Юшко В.Л., Савченко В.Д., Волошин М.Д., Русалін С.М. Трубчасті нагрівальні печі нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 323 с.
 5. Юшко В.Л., Шевченко О.Б., Русалін С.М. Техніка підготовки та постачання нафти: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 376 с.
 6. Юшко В.Л., Шевченко О.Б., Русалін С.М. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 483 с.
 7. Юшко В.Л., Шишков М.І., Зражевський В.І. Ректифікаційні установки нафтогазової промисловості в курсовому та дипломному проектуванні: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 496 с.
 8. Юшко В.Л., Мельников Б.І., Яріз В.О., Русалін С.М. Спеціальна техніка промислових виробництв. Енерготехнологічні установки та реакційна апаратура високотемпературної переробки вуглеводневої та вуглецевої сировини: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 277 с.
 9. Юшко В.Л., Русалін С.М., Биков Л.Ф., Юшко Д.В. Експлуатація та технічне обслуговування об’єктів нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 290 с.
 10. Юшко В.Л., Черніченко В.А., Кузьміна В.В. Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з використанням неметалевих покриттів та матеріалів: Посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 345 с.
 11. Юшко В.Л., Журавльов В.С., Карпенко В.А., Металеві матеріали та конструкційні й технологічні рішення в протикорозійній техніці: Посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 335 с.
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Насоси і компресори» для студентів механічних спеціальностей. Частина І. Насоси / укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 120 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.0902 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Укл.: В.Л. Юшко, В.О. Яріз, Л.І. Коротка, Л.Ф. Биков – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 96 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Реакційне обладнання в контексті роботи технологічних установок» для студентів 4 і 5 курсів навчання за напрямом «Машинобудування» стосовно спеціальності 7.090220 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» денної форми навчання. Укл.: В.Л. Юшко, С.М. Русалін, С.Г. Птіцин – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 94 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічне обладнання хімічних виробництв. Етапи створення та експлуатація технологічного обладнання хімічних об’єктів» для студентів ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямком на спеціальність 6.05050315 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Укл.: В.Л. Юшко, С.Г. Птіцин, С.М. Русалін – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 107 с.
 5.  Анісімов В.В. Основи систем автоматизованого проектування. Конспект лекцій, Дніпро, 2016 – 32 с.