Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Під час карантину на кафедрі організовано

проведення освітнього процесу з використанням технологій
Дистанційного навчання

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Юшко В.Л., Івець О.П., Ведь В.В. Технологія хімічного і нафтового апаратобудування: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 302 с.
 2. Юшко В.Л., Бурмістр М.В., Русалін С.М., Птіцин С.Г. Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Підручник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2006. – 511 с.
 3. Юшко В.Л., Русалін С.М., Коваленко В.С., Ведь В.В. Техніка первинної переробки та постачання газу: Посібник – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 304 с.
 4. Юшко В.Л., Савченко В.Д., Волошин М.Д., Русалін С.М. Трубчасті нагрівальні печі нафтопереробних і нафтохімічних підприємств: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. – 323 с.
 5. Юшко В.Л., Шевченко О.Б., Русалін С.М. Техніка підготовки та постачання нафти: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 376 с.
 6. Юшко В.Л., Шевченко О.Б., Русалін С.М. Технологічні установки та основне обладнання нафтопереробних підприємств: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 483 с.
 7. Юшко В.Л., Шишков М.І., Зражевський В.І. Ректифікаційні установки нафтогазової промисловості в курсовому та дипломному проектуванні: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 496 с.
 8. Юшко В.Л., Мельников Б.І., Яріз В.О., Русалін С.М. Спеціальна техніка промислових виробництв. Енерготехнологічні установки та реакційна апаратура високотемпературної переробки вуглеводневої та вуглецевої сировини: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 277 с.
 9. Юшко В.Л., Русалін С.М., Биков Л.Ф., Юшко Д.В. Експлуатація та технічне обслуговування об’єктів нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв: Посібник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 290 с.
 10. Юшко В.Л., Черніченко В.А., Кузьміна В.В. Технологія хімічного апаратобудування. Виготовлення хімічної апаратури з використанням неметалевих покриттів та матеріалів: Посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 345 с.
 11. Юшко В.Л., Журавльов В.С., Карпенко В.А., Металеві матеріали та конструкційні й технологічні рішення в протикорозійній техніці: Посібник. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 335 с.
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Насоси і компресори» для студентів механічних спеціальностей. Частина І. Насоси / укл. Виноградов Б.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 120 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.0902 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Укл.: В.Л. Юшко, В.О. Яріз, Л.І. Коротка, Л.Ф. Биков – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 96 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Реакційне обладнання в контексті роботи технологічних установок» для студентів 4 і 5 курсів навчання за напрямом «Машинобудування» стосовно спеціальності 7.090220 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» денної форми навчання. Укл.: В.Л. Юшко, С.М. Русалін, С.Г. Птіцин – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 94 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічне обладнання хімічних виробництв. Етапи створення та експлуатація технологічного обладнання хімічних об’єктів» для студентів ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямком на спеціальність 6.05050315 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Укл.: В.Л. Юшко, С.Г. Птіцин, С.М. Русалін – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 107 с.
 5.  Анісімов В.В. Основи систем автоматизованого проектування. Конспект лекцій, Дніпро, 2016 – 32 с.

Список методичної літератури кафедри Інноваційної інженерії
Освітні програми ХВ та ХОМ

Доступ до електронних версій відкритий на сайті Бібліотеки

Дисципліна Викладач Практичні Лабораторні Самостійні

Курсові
1 Експлуатація
машин та обладнання
доц. Банник
Н.Г.
3125
(2015)
х 3131
(2015)
х
2 Процеси
та обладнання харчових виробництв
проф. Науменко
О.П.
3501
(2016);

4698 (2018)
х 3894
(2017)
3 Холодильні
машини та установки

доц.
Дудка А.М.
5132
(2020)
5150
(2020)
3540
(2016)
х
4 Основи
наукових досліджеь та організація експерименту
доц. Банник
Н.Г.
3375
(2016)
х 3129
(2015)
х
5 Техніка і
технологія зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини
доц.
Зибайло С.М.
х 3363
(2016);

4786 (2019)
3359
(2016)
х
6 Загальна
технологія харчових виробництв та технологія галузі
проф. Науменко
О.П.
х

х
7 Теорія
корозії металів
доц. Банник
Н.Г.
2962
(2014),

2711 (2013)
2715
(2013),

3487 (2016)
3480
(2016)
х
8 Основи
промислового будівництва та санітарної техніки
проф. Науменко
О.П.
3538
(2016)
х 3497
(2016)
х
9 Розрахунок
та конструювання обладнання
доц. Ковальов
С.В.
3754
(2017),

4706,
4718,

4701 (2018)

х 3766
(2017)
3664
(2017),

3894 (2018)
10 Холодильне
технологічне обладнання

доц.
Дудка А.М.
х х 3527 х
11 Основи
комп`ютерного проектування
доц. Ковальов
С.В.
х 3776
(2017)
3768
(2017)
х
12 Експл.. та
обслуговування машин
доц. Банник
Н.Г.
3125
(2015)
х 3131
(2015)
х
13 Гідро- та
пневмотранспотр.
доц. Птіцин С.Г. х 3516
(2016)
3334
(2016)
х
14 Методологія
та організація наукових досліджень
проф. Науменко
О.П.

х

х
15 Антикорозійний
захист обладнання
доц. Банник
Н.Г.
х 4602
(2018)
3369
(2016)
кп 3506 (2016)

КР ел.варіант

16 Техніка
випробувань матеріалів та покриттів
доц.
Зибайло С.М.
3596
(2017)
2882
(2014);

3597 (2017)
3404
(2016)
х
17 Спеціальні
захисні покриття в промисловості
доц.
Банник Н.Г.
х 3215
(2015)
3312
(2016)
х

СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА „М”

Дисципліна Викладач Практичні Лабораторні Самостійні Курсові
1 Методологія
та організація наукових досліджень
проф. Виноградов Б.В. х 4310
(2017)
4232
(2017)
4269
(2017)
2 Інноваційний
інжиніринг
проф. Задорський В.М. електронний
варіант
х електронний
варіант
х
3 Оптимізація
хімічної техніки
проф. Задорський В.М. х 4358
(2017)
4733
(2018)
х
4 Проектування
хімічних підприємств
доц. Птіцин С.Г. х електронний
варіант
3758
(2017)
3781
(2017)
5 Енерготехнологічна
інженерія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ст.
викл. Ведь В.В.
4267
(2017)

4288 (2017)
4280
(2017)
електронний
варіант
електронний
варіант
6 Експлуатація
та обслуговування машин
ст.
викл. Ведь В.В.
4393 (2018) х 4242
(2018)
х
7 Основи
САПР
ст.
викл. Ведь В.В.
х 4389
(2018)

3427 (2016)
електронний варіант х
8 Прикладна
механіка суцільних середовищ
асс.
Осташко І.О.
х план
2020
електронний
варіант
х
9 Технологія
хімічного апаратобудування
асс.
Осташко І.О.
х

3424
(2016)

4343 (2017)

х
10 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ ст.
викл. Ведь В.В.
Електронний варіант

Електронний варіант

Електронний варіант

х