Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кабат Олег Станіславович

Кабат Олег Станіславович

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2003 р.). Спеціальність: „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”. Кваліфікація – магістр з інженерної механіки.
Захист кандидатської дисертації (2008 р.). Тема: „ Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів ”. Спеціальність: 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів.
Вчене звання доцент (2012 р.).
2. Нагороди та відзнаки:
– грамота Дніпропетровської обласної ради (2013 р.); подяка МОН України (2016р.); подяка Дніпровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (2018р.).
3. Дипломи та сертифікати: Диплом переможеця щорічного обласного конкурсу проектів “Молоді вчені Дніпропетровщині” (2010 р.).
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:
– САПР хімічних машин (2020р.);
– Історія інженерної діяльності (2020р.);
– Інтелектуальна власність (2020р.);
– Технологічне обладнання хімічних виробництв (2019р.);
– Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні.
6. Наукові інтереси:
– полімерні композиційні матеріали;
– технології переробки полімерних композиційних матеріалів у вироби;
тертя та змащування.
7. Керівництво НДР: виконавець НДР:
енергетичні комплекси поглинання та акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумулюючих матеріалів (№ держ. реєстрації 0108U001155);
моделювання технологічних процесів та дослідження нових матеріалів для підвищення довговічності та технологічності обладнання (№ держ. реєстрації 0119U002310);
моделювання апаратурно-технологічного оформлення ресурсоощадних процесів (№ держ. реєстрації 0120U102541).
8. Публікації: 126 наукових праць, з них 48 статей (з них 10 у Scopus), 10 патентів України на винахід, 68 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях. За час роботи на кафедрі опубліковано 27 науково-методичні розробок та 2 навчальних посібника.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Анісімов Володимир Володимирович

Анісімов Володимир Володимирович

доцент, кандидат технічних наук

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2011р.). Спеціальність: „Технологія машинобудування”. Кваліфікація – науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу, інженер-технолог (механіка).
Захист кандидатської дисертації (2014р.): „Гідродинамічні кавітатори для інтенсифікації процесів гомогенізації в рідинних середовищах”. Спеціальність: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології.
2. Нагороди та відзнаки:
3. Дипломи та сертифікати: LangSkill Certificate equals FCE B2 (reference number: 7Y1863J1DP09), СЕРТИФІКОВАНИЙ ВИКЛАДАЧ САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (2014), SOLID WORKS CERTIFIED CSWA ID C-X8L6SHYGJX (2009)
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:
– Теорія різання (2020р.),
– САПР хіммаш технологія (2020р.),
– технологічні основи машинобудування (2020р.)
6. Наукові інтереси: кавітаційні процеси, силовий аналіз процесу різання металів, розробка систем штучного інтелекту для вирішення технологічних задач
7. Керівництво НДР:–
8. Публікації: 5 монографій, 8 патентів України на винахід

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Банник Наталія Григорівна

Банник Наталія Григорівна

доцент, кандидат технічних наук

1. Освіта та кваліфікація: Дніпропетровський національний університет (2003р.) – отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Хімія” та здобула кваліфікацію магістра.
Захист кандидатської дисертації (2007р.): „ Електрохімічна система сульфідний електрод-апротонний електроліт для літієвого акумулятора”. Спеціальність: 05.17.03 – технічна електрохімія.
2.Нагороди та відзнаки: грамота ректора (2019р.); подяка Соборної районної у місті Дніпрі ради (2019р.).
3. Дипломи та сертифікати: –
4. Керівництво аспірантами: –
5. Дисципліни та стажування:
– Теорія технічних систем (2020);
– Експлуатація та обслуговування машин (2016);
– Основи наукових досліджень та організація експерименту (2016);
– Теорія корозії металів (2016р.);
6. Наукові інтереси: Корозійна стійкість металевих матеріалів до впливу агресивних факторів виробничих середовищ, обладнання і технології виготовлення, використання та утилізація металевої тари, захист від корозії.
7. Участь в НДР:
Виконавець окремих розділів наступних НДР:
1. «Електрохімічна корозія та захист від корозійного руйнування ряду конструкційних сталей у нових типах іонних рідин» (НДР №31/162390 № держреєстрації 0116U006897) 2016-2017рр.
2. «Фундаментальні засади електрохімічних процесів осадження і обробки металів у електролітах на основі низькотемпературних евтектичних розчинників» (НДР №31/182490 № держреєстрації 0118U003398) 2018-2019рр.
8. Публікації: 1 навчальний посібник, 1 патент України на винахід.

Бібліометричний портрет Google Scholar

 

Бібліометричний портрет ORCID

Ведь Віктор Вікторович

Ведь Віктор Вікторович

старший викладач

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2000 р.). Спеціальність: „Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів”. Кваліфікація – магістр з інженерної механіки (диплом магістра НР 12531397).
2.Нагороди та відзнаки: подяка Соборної районної у місті Дніпрі ради (2016 р.); грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА (2016 р.); подяка МОН України (наказ МОН від 22.06.2017р. №297-к).
3. Дипломи та сертифікати: сертифікат з Solid Works – Mechanical Design at the level of ASSOCIATE (Certificate ID: C-58YXRNSFGZ)
4. Керівництво аспірантами: –
5. Дисципліни та стажування:
– Експлуатація та обслуговування машин (2017р.);
– Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв (2017р.);
– Основи САПР (2017р.);
– Хімічні реактори (2017р.)
6. Наукові інтереси: струменево-інжекційні апарати; тарілки з двома зонами контакту фаз; кавітаційні апарати
7. Участь в НДР:
Виконавець окремих розділів наступних НДР:
1. “Розробка теоретичних засад та створення сучасної хімічної та екологічної техніки і систем управління. Розробка теоретичних і практичних основ створення і розрахунку конструкцій компактних енергозберігаючих високоефективних масообмінних колонних апаратів з широким діапазоном стійкої роботи і можливістю саморегулювання гідродинамічного режиму в умовах здійснення абсорбційних та ректифікаційних процесів” (НДР № 10020190/11; № д. р. 0102U004051) 2004 р.
2. “Розробка методів розрахунку та створення ефективного енергозберігаючого устаткування. Розроблення теоретичних і практичних основ створення і розрахунку конструкцій компактних енергозберігаючих високоефективних реакційних апаратів, стосовно до виробництва фосфорної кислоти і комплексних мінеральних добрив.” (НДР №10050290/11; № д. р. 0105U000414) 2007 р.
3. Господарсько-договірна тематика:
– Договір № 11/161424 від 10.02.2016 «Апаратурне оформлення експериментальної дільниці для виготовлення олігодієнів з кінцевими функціональними групами»
– Договір № 11 / 183224 від 19.06.2018 «Дослідження умов протікання процесу відбілення тканини в апараті колонного типу»
– Договори за тематикою „Перевірочні розрахунки на міцність теплообмінних апаратів”: №11/165024 від 01.10.2016; №11/165924 від 01.12.2016; № 11/173424 від 09.08.2017; № 11/183224 від 19.06.2018; №11/192024 від 05.03.2019; №11/196724 від 24.07.2019; № 08/202424 від 07.02.2020; № 08/2010424 від 07.08.2020
8. Публікації: 2 навчальних посібника, 10 патентів України на винахід та корисні моделі.


Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет Web of science

Бібліометричний портрет ORCID

Бібліометричний портрет Researchgate

Задорський Вільям Михайлович

Задорський Вільям Михайлович

Професор, доктор технічних наук, професор

1. Освіта і кваліфікація: В 1961 році закінчив ДХТІ (ДВНЗ УДХТУ) за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». В 1981 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології», на тему: «Газожидкостные совмещенные реакционно-разделительные аппараты для производства органических веществ».

3 1971 року працює на кафедрі обладнання хімічних виробництв. З 1984 по 1994 р.р. завідувач, а з 1994 р. року – професор кафедри.

2. Нагороди та відзнаки: Орден Знак Пошани СРСР.
3. Дипломи та сертифікати: –
4. Керівництво аспірантами: Керував 17 аспірантами
5. Дисципліни та стажування: http://imvest.ho.ua
6. Наукові інтереси: Оптимізація хімічної техніки. Гнучкі хімічні вмробництва. Глибоке очищення речовин, Просоччення та вилогування з твердих речовин. Ефективні технології навчання. Синергетика хімічних виробництв. Нова технологія винахідництва.
7. Участь в НДР:

8. Публікації: Основні результати наукових досліджень викладено в монографіях:
– «Задорский В.М. Интенсификация газожидкостных процессов химической технологии / В.М. Задорский. – Київ: Техніка, 1979. – 200 с.»;
– «Задорский В.М. Теория технических систем, учеб. пособие для студентов вузов / Гос. вуз “Укр. гос. хим.-технол. ун-т”. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 442 с. (ISBN 978-966-8018-93-0)»;
– «Задорский В.М. Синергия в инженерной химии. Средства и методы. Просто о сложном: Монография / Palmarium Academic Publishing (08.02.2016) – 396 с. (ISBN-13: 978-3-659-60448-5)»;
– «Задорский В.М. Теория технических систем. Оптимизация. Средства и методы: Монография-Учебное пособие. Palmarium Academic Publishing (24.05.2016) – 364 с. (ISBN-13:978-3-959-72182-3)».

Отримано близько 400 винаходів та патентів на винаходи.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Профіль на Livejournal

Профіль на Ліга.Блоги

 

Зибайло Сергій Миколайович

Зибайло Сергій Миколайович

доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2000р.). Спеціальність: „Технологія переробки полімерів”. Кваліфікація – магістр з хімічної технології та інженерії.
Захист кандидатської дисертації (2004р.): „Розробка клейових композицій на основі комбінацій хлорвмісних полімерів для кріплення гум до металу в процесі вулканізації”. Спеціальність: 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів.
Присвоєння вченого звання старший науковий співробітник за спеціальністю: 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів (2013р.).
2. Нагороди та відзнаки: грамоти ректора (2010р., 2015р., 2019р.).
3. Дипломи та сертифікати:
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:
– Техніка випробування матеріалів та покрить (2016р.);
– Вступ до спеціальності (2019-2020р);
– Холодильні машини та установки (2020р.);
– Монтаж, діагностика та ремонт обладнання (2020р.).
6. Наукові інтереси: інноваційні полімерні та композиційні матеріали, удосконалення обладнання з виготовлення харчових продуктів тривалого зберігання
7. Керівництво НДР:
– Відповідальний виконавець наукової теми: «Дослідження умов протікання процесу відбілення тканин в апараті колонного типу» (Договір № 11/183224, термін виконання 06.2018 р. – 03.2019 р.);
– Керівник наукової теми: «Дослідження властивостей контактних клеїв» (Договір № 35/199524, термін виконання 11-12.2019р.).
– Керівник наукової теми: «Дослідження реологічних властивостей та режимів твердіння латексних композицій, фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей латексних виробів» (Договір № 04/181924, термін виконання 05.2018 р. – 07.2020 р.)
8. Публікації: 5 монографій, 8 патентів України на винахід

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет Web of Science

Бібліометричний портрет ORCID

Кузяєв Іван Михайлович

Кузяєв Іван Михайлович

Професор, доктор технічних наук, професор

1. Освіта та кваліфікація:
2. Нагороди та відзнаки:
3. Дипломи та сертифікати: –
4. Дисципліни та стажування:
5. Наукові інтереси: Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високошвидкісної екструзії полімерів
6. Публікації:

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Лободенко Антоніна Вікторівна

Лободенко Антоніна Вікторівна

доцент, кандидат технічних наук

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2010р.). Спеціальність: „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”. Кваліфікація – науковий співробітник, викладач ВНЗ, інженер-механік.
Український державний хіміко-технологічний університет (2019р.). Спеціальність: «Маркетинг». Кваліфікація – магістр.
Захист кандидатської дисертації (2014р.): „Полімерні композити триботехнічного призначення на основі фенілону з застосуванням термічної обробки”. Спеціальність: 05.17.06 – “Технологія полімерних та композиційних матеріалів”.

2. Нагороди та відзнаки: Подяка від ректора (2015р.; 2016р.); грамота ректора (2017р.), подяка від Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (2017р.)
3. Дипломи та сертифікати: Сертифікат “Сучасні знання в роботі профспілкового лідера” від Зонального навчально-методичного центру Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2018р.); сертифікат “ШКОЛА МОЛОДОГО ЛІДЕРА” від департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА (2018р.,2019р.)
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:

6. Наукові інтереси: інноваційні полімерні та композиційні матеріали, оптимізація хімічного техніки.
7. Керівництво НДР:
8. Публікації:

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет ORCID

Митрохін Олександр Анатолійович

Митрохін Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

1. Освіта та кваліфікація: Дніпропетровський державний університет, 1980р.. Спеціальність: «Механіка». Кваліфікація – механіка. Захистив дисертацію (1994р.) «Повышение герметичности и срока службы торцовых уплотнений путем реализации избирательного переноса». Спеціальність 05.02.04. «Трение и износ машин». Присвоєне вчене звання доцента УХТІ (1995р.)
2. Нагороди та відзнаки: грамота МОН (2011р.), почесна грамота УДХТУ (2014р.), подяка Соборної районної ради міста Дніпро (2019р.).
3. Дипломи та сертифікати: Сертифікат спеціаліста в системі САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (2011р.)
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:
– Міцність та динаміка машин (2017р.);
– САПР хіммаштехнологія (2017р.);
– Основи математичного моделювання (2017р.).
6. Наукові інтереси:
Системи автоматизованого проектування технологічних процесів, 3D моделювання, математичне моделювання, міцність та динаміка машин.
7. Керівництво НДР:
Відповідальний виконавець наукових тем по кафедрі хімічного машинобудування у 1989 -2001 рр.:
№ 08/970390 „Розробка наукових основ підвищення ефективності технологічних процесів обробки металів різанням”.
№ 11/000790 „Наукові основи режимно-технологічних і апаратурно-конструктивних методів інтенсифікації хіміко-технологічних і електрохімічних процесів одержання металів та їх солей” та „Розробка та дослідження режимно-технологічних методів інтенсифікації формування прироблених вторинних структур на стадії фінішної обробки деталей машин”.
8. Публікації: більш ніж 70 наукових робіт, серед них 8 патентів та А.с.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Науменко Олександр Петрович

Науменко Олександр Петрович

професор, доктор технічних наук, професор

1. Освіта та кваліфікація: вища, докт. техн. наук, проф., ак. ТАУ
2. Нагороди та відзнаки:
3. Дипломи та сертифікати:
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:
«Процеси та обладнання харчових виробництв» (2020р.);
«Процеси та обладнання аграрних виробництв» (2020р.);
«Спеціальні захисні покриття в промисловості» (2016р.);
«Методологія та організація наукових досліджень» (2016р.);
6. Наукові інтереси:
– транспортна галузь, зокрема рушій-трансформер безпечний та екологічний;
– аграрна галузь, зокрема обладнання збирання, транспортування та зберігання;
– харчова галузь, зокрема обладнання переробки, екопакування та виробництва.
7. Участь в НДР:
8. Кількість монографій та винаходів:
13 монографій; 2 посібника; 146 винаходів.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Начовний Ілля Іванович

Начовний Ілля Іванович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

1. Освіта та кваліфікація:
Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1973 р.). Спеціальність: „Хімічне машинобудування та апаратобудування”. Кваліфікація – інженер-механік.
Кандидатська дисертація: Спеціальність: 05.04.09 «Машины и агрегаты нефтеперерабатывающих и химических производств»
2. Нагороди та відзнаки: почесна грамота МОН (2 шт.), знак „Відмінник освіти”
3. Дипломи та сертифікати:
4. Керівництво аспірантами:
5. Дисципліни та стажування:
– Технологічна оснастка. Проектування технологічної оснастки (2017 р.);
– Методологічні основи проектування машин для переробки полімерних матеріалів (2016р.).
6. Наукові інтереси: Ущільнювальна техніка. Тертя та зношування в машинах.
7. Керівництво НДР:
8. Публікації: 2 навчальні посібники, 81 винахід.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Осташко Ігор Олександрович

Осташко Ігор Олександрович

асистент, кандидат технічних наук

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2008р.). Спеціальність “Автоматизоване управління технологічними процесами». Кваліфікація – інженер-дослідник з автоматизованого управління технологічними процесами. Захист кандидатської дисертації (2019р.). Тема: «Обґрунтування параметрів відцентрового млина та процесів подрібнювання твердих залишків піролізу зношених шин». Спеціальність: 05.05.13 – Машини та апарати хімічних виробництв.
2. Нагороди та відзнаки: грамоти ректора (2017р., 2019р., 2021р.)
3. Дипломи та сертифікати: (за останні 5 років) сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців (2017р.)
4. Керівництво аспірантами: –
5. Дисципліни та стажування:
– Насоси та компресори (2019 р.)
6. Наукові інтереси: процес подрібнення сипких неабразивних матеріалів, розробка та удосконалення обладнання для подрібнення.
7. Участь в НДР: –
8. Публікації: 8 патентів України на винахід

Бібліометричний портрет Google Scholar

 

Ситар Володимир Іванович

Ситар Володимир Іванович

Професор, кандидат технічних наук, професор

1. Освіта та кваліфікація: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1973 р.), канд. техн наук. (1983 р.), доцент (1985 р.), професор (2015 р.).
2. Нагороди та відзнаки:
3. Дипломи та сертифікати:
4. Дисципліни та стажування:
5. Наукові інтереси: Розробка і дослідженням композиційних матеріалів на основі термостійких, високоміцних полімерів триботехнічного призначення
6. Публікації: більш ніж 260 наукових праць, в тому числі чотирьох підручників і монографій, та 30 патентів та винаходів.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Стовпник Олександр Володимирович

Стовпник Олександр Володимирович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

1. Освіта та кваліфікація: Український державний хіміко-технологічний університет (2003р.) – магістр з інженерної механіки. Спеціальність: Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Захист кандидатської дисертації (2010р.): «Полімерні композиції триботехнічного призначення на основі модифікованого комплексними сполуками міді з гетероциклічним тіоамідним лігандом фенілону». Спеціальність: 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів.

2.Нагороди та відзнаки: грамота ректора (2019р.).

3. Дипломи та сертифікати: Сертифікат аудитора систем менеджменту ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (виданий QSCert Ukraine)

4. Керівництво аспірантами: –

5. Дисципліни та стажування:
– Технологічні основи машинобудування (2018);
– Теоретичні основи виготовлення деталей та складання машин (2018);
– Технологія виготовлення типових деталей та складання машин(2018);

6. Наукові інтереси: Методи управління ресурсоощадними технологіями виготовлення та складання елементів теплообмінних систем.

7. Участь в НДР:
Виконавець окремих розділів наступних НДР:
– Моделювання технологічних процесів та дослідження нових матеріалів для підвищення довговічності та технологічності обладнання, 08/190599 2018-2020рр.
– Модернізація хіміко-технологічного обладнання та удосконалення способів його виготовлення № 08/160499 2016-2018рр.

8. Публікації: 2 навчальних посібника, 8 патентів України.

Бібліометричний портрет ORCID

Скірко Віра Георгіївна

Скірко Віра Георгіївна

Завідуюча лабораторіями

 Волкобой Валентина Самсонівна

Волкобой Валентина Самсонівна

Інженер

Петровська Людмила Георгіївна

Петровська Людмила Георгіївна

Інженер

 Черноус Валентин Олексійович

Черноус Валентин Олексійович

Навчальний майстер