Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Науменко Олександр Петрович

Науменко Олександр Петрович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження властивостей полімерних матеріалів, технології виготовлення виробів і захисних покриттів на їх основі.

Публікації: автор більше 250 наукових робіт і патентів

Бібліометричний портрет Google Scholar

Анісімов Володимир Володимирович

Анісімов Володимир Володимирович

кандидат технічних наук, асистент

Бібліометричний портрет Google Scholar

Анісімов Володимир Миколайович

Анісімов Володимир Миколайович

Професор, доктор технічних наук, професор

05.02.01 -Матеріалознавство в машинобудуванні, професор каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:«Розробка зносостійких термопластичних поліуретанів шляхом регулювання їх характеристик структурними факторами»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Ведь Віктор Вікторович

Ведь Віктор Вікторович

старший викладач

Освіта і кваліфікація: В 2000 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів, отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки, з 2000  по 2004 роки навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології».

Основні наукові досягнення: Основні наукові досягнення здобуті за тематикою науково-дослідної роботи кафедри – створення ефективної ресурсо- і енергозберігаючої екологічно безпечної техніки для хімічних, нафтохімічних, нафтопереробних та суміжних виробництв. За даною тематикою опубліковано близька 30 праць. Основні об’єкти досліджень – струменево-інжекційні апарати циркуляційного типу; тарілки з двома зонами контакту фаз; процеси переробки вторинного каучуку в латекс; просочення капілярно-пористих тіл. В співавторстві з колегами видано два навчальні посібника: «Юшко В.Л., Івець О.П., Ведь В.В. Технологія хімічного та нафтового апаратобудування. – ДВНЗ УДХТУ: Дніпропетровськ, 2004 – 302 с.»; «Юшко В.Л., Русалін С.М., Коваленко В.С., Ведь В.В. Техніка первинної переробки та постачання газу. – ДВНЗ УДХТУ: Дніпропетровськ, 2010 – 304 с.». Приймав участь у виконанні двох держбюджетних науково-дослідних роботах; був відповідальним виконавцем та науковим керівником 3-х господарчо-договірних робіт.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Бібліометричний портрет Researchgate

Виноградов Борис Володимирович

Виноградов Борис Володимирович

Професор, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: В 1962 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальності «Гірничі машини», в 1983 р. закінчив докторантуру, в 1986 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Гірничі машини» за темою «Теорія та обґрунтування раціональних параметрів механічних систем барабанних млинів».

Має диплом доктора технічних наук (1986) і атестат професора (1986) З 2016 р.− завідувач кафедрою обладнання хімічних виробництв УДХТУ.

Основні наукові досягнення: Розроблена теорія статики та динаміки електромеханічних систем приводів барабанних млинів. Опубліковано 303 наукові праці, в тому числі 53 винаходи та патенти на виноходи, три монографії: «Виноградов Б.В. Динаміка барабанних млинів» / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ, 2004. – 128 с.»; «Виноградов Б.В. Відкриті зубчасті передачі барабанних млинів.; Зношування та навантаження / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ. 2004. – 142 с.»; «Виноградов Б.В. Статика і динаміка барабанних млинів / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ. 2016.– 202 с.» три навчальних посібники: «Виноградов Б.В. Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування / Б.В. Виноградов, С.І. Немчинов // Дніпропетровськ, 2014.– 398 с.»; «Виноградов Б.В. Тренажер з теоретичної механіки. / Б.В. Виноградов, Д.О. Федін // Дніпропетровськ, 2016.– 164 с.»; «Виноградов Б.В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Ч.1 Обладнання для стиснення та переміщення рідини та газів / Б.В. Виноградов // Дніпропетровськ, 2014.– 398 с.». За останні п’ять років (2012 – 2017) опубліковано 14 наукових статей у вітчизняних та закордонних журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus.

Бібліометричний портрет Google Scholar

 

Дудка Анатолій Миколайович

Дудка Анатолій Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

05.02.04. «Трение и износ машин»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Дослідження тертя, зносу та герметичності торцевих ущільнюючих матеріалів»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Задорський Вільям Михайлович

Задорський Вільям Михайлович

Професор, доктор технічних наук, професор

Освіта і кваліфікація: В 1961 році закінчив ДХТІ (ДВНЗ УДХТУ) за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». В 1981 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології», на тему «Газожидкостные совмещенные реакционно-разделительные аппараты для производства органических веществ».

3 1971 року працює на кафедрі обладнання хімічних виробництв. З 1984 по 1994 р.р. завідувач, а з 1994 р. року – професор кафедри.

Наукові досягнення: Працює в області сучасної техніки обробки капілярно-пористих тіл без використання енергоємних процесів вакуумування і високого тиску, використання резонансних явищ і нестаціонарних режимів для створення адаптивної  хімічної техніки, розвиток суміщених реакційно-розділювальних процесів з використанням синергетичних ефектів їх взаємодії, створення техніки для глибокого очищення газової і рідкої фаз від субмікронних частинок. Основні результати наукових досліджень викладено в монографіях: «Задорский В.М. Интенсификация газожидкостных процессов химической технологии / В.М. Задорский. – Київ: Техніка, 1979. – 200 с.»; «Задорский В.М. Теория технических систем, учеб. пособие для студентов вузов / Гос. вуз “Укр. гос. хим.-технол. ун-т”. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 442 с. (ISBN 978-966-8018-93-0)»; «Задорский В.М. Синергия в инженерной химии. Средства и методы. Просто о сложном: Монография / Palmarium Academic Publishing (08.02.2016) – 396 с. (ISBN-13: 978-3-659-60448-5)»; «Задорский В.М. Теория технических систем. Оптимизация. Средства и методы: Монография-Учебное пособие. Palmarium Academic Publishing (24.05.2016) – 364 с. (ISBN-13:978-3-959-72182-3)».

Отримано близько 400 винаходів та патентів на винаходи.

Бібліометричний портрет Google Scholar

 

Зибайло Сергій Миколайович

Зибайло Сергій Миколайович

доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Кабат Олег Станіславович

Кабат Олег Станіславович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:«Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Кіжаєв Сергій Олексійович

Кіжаєв Сергій Олексійович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

Бібліометричний портрет Google Scholar

Клименко Антон Володимирович

Клименко Антон Володимирович

асистент, кандидат технічних наук

Бібліометричний портрет Google Scholar

Кузяєв Іван Михайлович

Кузяєв Іван Михайлович

Професор, доктор технічних наук, професор

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, професор каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:  «Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високошвидкісної екструзії полімерів»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

 Лободенко Антоніна Вікторівна

Лободенко Антоніна Вікторівна

асистент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Композиційні та полімерні матеріали»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Міняйло Юрій Григорович

Міняйло Юрій Григорович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

05.17.08 «Процессы и аппараты химических производств»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Разработка , исследование и внедрение саморегулируемых колонных массообменных аппаратов и установок на их основе для производства некоторых особо чистых веществ и химических реактивов»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Митрохін Олександр Анатолійович

Митрохін Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

05.02.04. «Трение и износ машин», доцент каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Повышение герметичности и срока службы торцовых уплотнений путем реализации избирательного переноса»
Учбові дисципліни:

Бібліометричний портрет Google Scholar

Начовний Ілля Іванович

Начовний Ілля Іванович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

05.04.09 «Машины и агрегаты нефтеперерабатывающих и химических производств»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Герметичность уплотнений в возвратно-поступательных соединениях»

Бібліометричний портрет Google Scholar

Осташко Ігор Олександрович

Осташко Ігор Олександрович

асистент, кандидат технічних наук

Освіта і кваліфікація: Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 2008 р. за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів». У 2011 р. закінчив аспірантуру при цьому університеті. Підготував до захисту дисертаційну роботу: «Обґрунтування параметрів відцентрового млина та процесів подрібнювання твердих залишків піролізу зношених шин» за спеціальністю 05.05.13  «Машини та апарати хімічних виробництв» (науковий керівник – д.т.н., професор Б.В. Виноградов). На кафедрі працює з 2017 р.

Основні наукові досягнення: Має 21 наукову публікацію, 7 патентів на винаходи.

Бібліометричний портрет Google Scholar

 

Птіцин Сергій Георгійович

Птіцин Сергій Георгійович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

Освіта і кваліфікація: Закінчив аспірантуру Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту у 1991 році за спеціальністю «Процеси та апарати хімічних виробництв». В 1992 році в Харківському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення ефективності масообміну в хіміко-екологічній техніці під впливом сильних електричних полів». З 2006 року має атестат доцента кафедри «Обладнання хімічних виробництв».

В 2012 році отримав сертифікат лектора міжнародного семінару «Чисте виробництво та енергоефективність» норвезького технічного товариства «Tecna».

Основні наукові досягнення: Є автором близько 30 наукових та методичних робіт. Співавтор навчального підручника «Проектування нафтопереробних та нафтохімічних підприємств» з грифом МОН України.

Виконавець та науковий керівник багатьох науково-дослідних робіт з провідними підприємствами України в частині оптимізації апаратурно-технологічного оформлення тепломасообмінних та реакційних процесів. Зокрема, в 2012-2016 роках виконувались роботи з конструкторським бюро «Стальмонтаж», державним підприємством «Павлоградський хімічний завод», науково-інвестиційною компанією «ЕЛКО».

Бібліометричний портрет Google Scholar

Семенець Олександр Анатолійович

Семенець Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

Бібліометричний портрет Google Scholar

Ситар Володимир Іванович

Ситар Володимир Іванович

Професор, кандидат технічних наук, професор

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

 Стовпник Олександр Володимирович

Стовпник Олександр Володимирович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

05.17.06 «Композиційні та полімерні матеріали», науковий напрямок: «Триботехнічні полімерні матеріали на основі модифікованого комплексними сполуками міді з гетероциклічним тіоамідним лігандом фенілону», “Підвищення якості трубчатої теплообмінної апартатури”

Бібліометричний портрет ORCID

Яріз Вадим Олексійович

Яріз Вадим Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

Основні наукові досягнення: Має понад 30 наукових праць.

Наукові напрямки: просочення капілярно-пористих тіл, вдосконалення обладнання для переробки полімерних матеріалів.

Бібліометричний портрет Google Scholar

Бібліометричний портрет SCOPUS

 Семенченко Валентина Олексіївна

Семенченко Валентина Олексіївна

інженер

 Громадська Наталя Олексіївна

Громадська Наталя Олексіївна

інженер