Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

З 1986р. на кафедрі ОТХВ виконані та захищені 1 докторська, 6 кандидатських дисертацій.

Опубліковано понад 5 монографії, 300 статей, одержано більш ніж 40 авторських свідоцтв і патентів.

Викладачі та співробітники кафедри займаються вирішенням широкого спектру практичних завдань, пов’язаних із захистом технічних елементів, матеріалів конструкцій та обладнання різноманітних хімічних та харчових виробництв. 

Основні результати наукової діяльності втілюються в наукових роботах викладачів.

Науковий напрям кафедри ОТХВ: 

Обладнання і технології виробництва, приготування, фасування, реалізації і утилізації харчових виробів.

Наукові напрямки викладачів кафедри ОТХВ:

 1. Науменко О.П.

«Обладнання і технології пакування, реалізації і утилізації зручної їжі».

Навчальний посібник: Інжиніринг буденої їжі покоління Z / О.П. Науменко, М.О. Науменко, О.О. Науменко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 111 с.

Міснянкін Д.О. «Обладнання і технології подрібнення харчової сировини»

 1. Концепція «ЗРУЧНА ЇЖА», це значно більше, ніж спрощення технології повсякденного харчування / О.П. Науменко, М.О.Науменко // Економічний вісник. Дніпро: ДНВЗ УДХТУ, 2018. – № 1(7). – С.132-138.

2. Застосування функціональних продуктів у хлібопекарському та кондитерському виробництвах / О.В. Лакіза, К.Ю. Іщенко, М.В. Іщенко, О.П. Науменко, В.О. Троєкурова // Хранение и переработка зерна, Дніпро: 2018. – №5-6(225). – С.40-42.

3. Конструкційне удосконалення технологічного обладнання фасування-пакування безалкогольних напоїв у полімерні пляшки / О.П. Науменко, М.О. Лобань, О.О. Галіченко // Зб. статей ХХІІІ Всеукр. практ.-пізн. інтернет-конф. // Наукова думка сучасності і майбутнього. – Дніпро, 10 грудня 2018. – С.17-19.

4. Науменко О.П., Ковальов С.В., Банник Н.Г. Питання конструкційних критеріїв обрання матеріалу пакувального
виробу-трансформеру «зручна упаковка» // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2019. – С. 65.

5. Науменко О.П., Петренко М.М. Доцільність побутової підготовки «м’яких» пакувальних та харчових залишків// Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2019р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2019. – С. 66.

6. Науменко О.П., Банник Н.Г., Петренко М.М. Вибір рекуперуємого матеріалу пакувального виробу-трансформеру «Зручна упаковка» за концепцією «Зручна їжа» //Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. – Т. 1. – С. 118-124 (DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-102-108).

2. Міснянкін Д.О.

«Обладнання і технології подрібнення харчової сировини»

Монографія: Миснянкин Д.А. Синтез оксидов на алюминия плазменно-электролитическим оксидированием. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 145 с.

Міснянкін, Д.О. Вплив екструзійної обробки на якість
ферментованого житнього солоду [Текст] / Д.О. Міснянкін, Б.О. Андрущенко,  Д.А. Угрімова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19. -Т. 2.  – С. 153-159.

Міснянкін Д.О., Андрущенко Б.О., Угрімова Д.А. Вплив екструзійної обробки на якість ферментативного житнього солоду //Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «ТАСХ-2018» (Дніпро, 10 квітня 2018 р.) – Дніпро, 2018. – С. 54.

3. Ковальов С.В.

«Обладнання і технології виробництва продуктів харчування для малих підприємств»

 1. Kovalyov S.V., Girin О.B., Debiemme-Chouvy C. Properties of Tin Films Electrodeposited Under a Weak Magnetic Field. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – – V. 54. – № 6. – Р. 593-598. 
 2. Ковальов С.В., Сустрєтова А.М, Береславська Л.С. Нова конструкція трубчатого теплообмінника для поліпшення теплообміну в геліосистемах //Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. – Т. 1. – С. 110-117.

4. Банник Н.Г.

«Обладнання і технології виготовлення, використання та утилізації металевої тари»

 1. Банник, Н.Г. Актуальність застосування алюмінієвих пакувальних виробів для харчових продуктів / Н.Г. Банник // Тез. доп. ІІ Всеукраїн. наук. конф. // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018. Дніпро, 10 квітня 2018. – С. 55.
 2. Банник, Н.Г. Питання уникнення полімерної складової при створені пакувальних матеріалів на основі алюмінієвої фольги / Н.Г.Банник, О.П. Науменко  // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, екологія і освіта»  (Полтава, 15-16 травня 2018 р.). – Полтава, 2018. – С. 110-111.

 3. Зибайло, С.М. Обгрунтування технологічної схеми переробки відходів з алюмінієвих банок / С.М. Зибайло, Н.Г. Банник  // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2019. – С. 63-64.

5. Зибайло С.М.

«Обладнання і технології виробництва та реалізації продуктів харчування тривалого зберігання»

 1. Лобко А.Р., Зибайло С.М. Обґрунтування вихідних вимог до тістоформуючої машини для виготовлення печива // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2018: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції (10 квітня 2018р., м. Дніпро). – Дніпро: Середняк Т.К., 2018. – С. 52-53.
 2. Зибайло С.М., Карнаух В.О. Оцінка умов експлуатації та антикорозійний захист парової жаровні //Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. – Т.1. – С. 92-101 (DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-76-85).

Науково-дослідницька робота кафедри машинобудування та інженерної механіки проводиться згідно з темою «Інтенсифікація режимів роботи хімічного обладнання, підвищення його надійності та розробка нових композиційних матеріалів для вузлів тертя і герметизації».

Головні наукові напрямки кафедри машинобудування та інженерної механіки сформовані на основі дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом колишніх завідуючих кафедрою доцента Мамона Л.І., професора Плошенко І.Г. і присвячені підвищенню надійності, довговічності та ефективній експлуатації обладнання, яке працює в середовищах з підвищеною агресивністю та зносом.

На базі ВАТ “Дніпрошина” професором Науменко О.П. проводяться масштабні роботи що до розроблення матеріалів, способів, устроїв для виготовлення виробів на основі еластомірних композиційних матеріалів, переважно шинного профілю. В результаті тільки за останні п’ять років опубліковано 28 статей та тез доповідей, видано 6 монографій, отримано 36 патентів. За участю професора Науменко О.П. розроблено 27 національних стандартів, 23 міждержавних стандарти, 7 військових додатків до стандартів, 9 галузевих стандартів.

Починаючи з 2002р. кафедра плідно співпрацює з науковцями Науково-дослідного інституту технології та обладнання переробки пластмас (НДІТОПП) при Пекінському університеті хімічної технології (ПУХТ, м. Пекін, КНР). Очолює роботи професор Кузяєв І.М. За цей період проведені дослідження в області моделювання та конструктивного оформлення екструзійної техніки, створені зразки нового типу обладнання – відцентрові екструдери.

На кафедрі під керівництвом проф. Ситара В.І., утворилася наукова школа яка працює над дослідженням, розробкою та впровадженням в промисловість і народне господарство України нових технологій та нових матеріалів у тому числі композиційних (металополімерних) та наноструктурних.

У відповідності з напрямком наукової діяльності кафедри направлено на конкурс в Український науково-технологічний центр (УНТЦ) сумісно з конструкторським бюро “Південне” (м. Дніпропетровськ) проект на тему “Розробка теплостійких нанокомпозитних матеріалів триботехнічного призначення для важконавантажених вузлів обладнання”.

Сумісно з Сумським науково-технологічним центром проводяться роботи по розробленню і впровадженню в промисловість композиційних полімерних матеріалів для рухомих ущільнень компресорів високого тиску.

Доцентами Дудкою А.М. та Начовним І.І. проводяться дослідження оптимальних режимів роботи вузлів тертя та герметизації хімічних машин і апаратів. Спроектовано нові високоефективні конструкції торцевих ущільнень та металополімерних підшипників ковзання для магістральних нафтових насосних агрегатів. Ці вузли характеризуються високою довговічністю та технологічністю. Проводяться також дослідження змащувальних властивостей високоефективних присадок до індустріальних мастил та ЗОР.

Проф. Анісімовим В.М. та ас. Чуприною О.Л. проводяться роботи щодо розроблення різального інструменту та технологій електроструменевої і електроіскрової обробки, вивчення впливу режимів обробки на структуру та хімічний склад поверхонь деталей машин. У результаті роботи створені дослідно-промислові установки, які можна використовувати як в умовах діючого машинобудівного виробництва так і в учбовому процесі.

Взагалі кафедра машинобудування та інженерної механіки підтримує творчі зв’язки з провідними машинобудівними підприємствами України, такими як НВО “Південмаш”, ВАТ “Павлоградхіммаш”, ВАТ “Дніпроважмаш”, ВАТ “Полімермаш”, ВАТ “Дніпроважбуммаш”, ВАТ “Дніпрошина” та ін.

За період з 2008-2015 рр. держбюджетні науково-дослідні роботи виконувалися з залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці являється щорічний захист дипломних науково-дослідних робіт, участь студентів у Міжнародних конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів. Студенти постійно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з технології машинобудування і займають місця серед учасників у першій половині.

У 2011 році доц. Кузяєв І.М. захистив докторську дисертацію на тему «Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високошвидкісної екструзії полімерів».

У 2014 рік відбувся захист докторської дисертації докторанта каф. доцента Анісімова В.М. на тему «Науково-технічні основи розробки полімерних композицій триботехнічного призначення з модифікованих термопластичних матеріалів».

У 2015 році завідувач кафедрою Ситар В.І. отримав звання професора кафедри машинобудування та інженерної механіки.

Захисти кандидатьських дисертацій по кафедрі машинобудування та інженерної механіки проводились у 2009 (Кабат О.С.), 2011 (Стовпник О.В.), 2015 (Лободенко А.В., Клименко А.В.).

Доц. Начовний І.І. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Наказ від 13.05.2009 №290-к.

Доц. Ситар В.І. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» за багаторічну сумлінну працю, послідовну педагогічну діяльність та особистий внесок у розвиток освіти і науки України. Наказ від 29.06.2010 №252-к.

Доц. Дудка А.М. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Наказ від 29.06.2010 №252-к.

Проф. Кузяєв І.М. нагороджений Почесною грамотою Дніпропетровської обласної держадміністрації з нагоди 80 річчя застосування ДВНЗ «УДХТУ» за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, сумлінну працю та професіоналізм. Розпорядження № Р-222101  3-10 від 2011р.

к.т.н. Кабат О.С. отримав грант на виконання науково-дослідної роботи за обласним конкурсом проектів «Молоді вчені Дніпропетровщини – 2010» у розмірі 50 000 грн.

Дудка А.М. та Ситар В.І. є відповідно вченим секретарем та членом Ради ДВНЗ УДХТУ з наукового напрямку «Розробка технологій, устаткування та систем керування в хімічній техніці; матеріалознавство покриттів і композитів».

Під керівництвом доц. Митрохіна О.А., доц. Кабата О.С., доц. Чуприни О.Л. студенти Анісімов В.В., Кущ І.К., Марченко Д.А. нагороджені почесними відзнаками Організаційного комітету Міжнародних конференцій молодих вчених, аспірантів і студентів за внесок у теорію і практику наукових досліджень. А також ці студенти були неодноразовими переможцями в номінації САПР ТМ та нагороджувались сертифікатами на програмне забезпечення фірми «АСКОН» КОМПАС-3D та САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» з безкоштовним поновленням для кафедри хіммаш.

Важливим напрямком міжнародного співробітництва вчених  кафедри хіммаш. є участь у міжнародних конференціях:
– The Seventh International Chemical and Biological Medical Treatment Symposium. 13-18 April 2008. Spiez, Switzerland.
– Advanced Research Workshop “Counteraction to Chemical and Biological Terrorism at a National and Local Level in the East Europe Countries” October 14-17, 2008. Dnepropetrovsk, Ukraine.
– VII международной научно-технической конференции «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов». 7-14 декабря 2008 г. Шарм эль Шейх, Египет.
– The Fifth World Congress on Chemical, Biological and Radiological Terrorism. Cavtat, Croatia, 05-10 April 2009.
– III Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», 16-23 сентября 2009, Тель-Авив, Израиль.
– Valdor 2009, 8-11 June, Stockholm, Sweden.
– Symposium with International Participation “Medical Management of Chemical and Biological Casualities. 27-28 April 2009, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria.
– IV Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології». 22-24 квітня 2009 р. Дніпропетровськ, Україна.
– Международная научная конференция «Физика импульсных разрядов в конденсированных средах», 17-21 августа 2009 г. Николаев, Україна.
– International Conference “Security Management and Society CATE 2009”. 6 – 7 May, 2009. Brno, Czech Republic.
– The Eighth International Chemical and biological Medical Treatment Symposium, 2 -7 May 2010 Spiez, Switzerland.
– the Fifth World Congress on Chemical, Biological and Radiological Terrorism. Cavtat, Croatia, 05-10 April 2009.
– IV Международная научная конференция “Современные достижения в науке и образовании” (11-18 сентября 2010): Сборник трудов конференции. – Будва, Черногория, 2010.
– NATO ARW “Environmental and food security and safety in Southeast Europe and Ukraine” 16 – 19 May, 2011, Dnipropetrovs’k, Ukraine.
– VI International scientific students conference “Trans-Mech-Art-Chem” – Radom.   Polska. – 2009.
– X Internftional Symposium INTERTRIBO 2009, High Tatras – Stara Lesna, Slovak Republic.
– IV-й междунар. научн.- практич. конф. «Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической техники»: HONEYCOMB. – Днепропетровск: Украина.. – 2011.
– Математические проблемы технической механики: ХI Междунар. научн. конф., 13-15 апреля 2011 г – Днепропетровск: ИТМ НАН Украины.
– 6-й международная научно-практическая конференция “Образование и наука 21 век”, 2010, София.
–  Mezinarodni vedeckopraktica konference “Aplikovane vedecke novinky – 2009”, Praha. 2009.
– I Міжднар. наук. -практ. конф., 17-19 травня 2011 г. – Чернігів: ЧДТУ. – 2011.
– IV міжнародна науково-технічна конференція “Композиційні матеріали”. – Київ. 2009.
– ХХХ международная конференция “Композиционные материалы в промышленности”. – Ялта. 2010.
– Международная научно-техническая конференции “Полимерные композиты и трибология”. – Гомель. 2011.
– 8-го междунар. Симпозиума по фрикционным изделиям и материалам: ЯРОФИ – Ярославль: Россия. – 2010
– 4-th Ukrainian-Polish Scientific Conference. “The polymers of special application”. – Dnepropetrovsk. – 2008.
– International conference “Advance space technologies for humankind prosperity”. – Dnipropetrovsk. –2009.
– 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2008”. – Budva. – Montenegro. – 2008.
– Baltic Polymer Symposium 2009. – Riga, Latvia, EU.
– Internftional Symposium INTERTRIBO 2009, High Tatras – Stara Lesna, Slovak Republic, EU.
та інших українських та міжнародних конференціях.

Головні наукові напрямки кафедри «Обладнання хімічних виробництв» сформовані на основі науково-дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом провідних вчених професорів кафедри Задорського В.М., Єрмакова П.П., Юшко В.Л. присвячені вдосконаленню апаратурно-технологічного оформлення хімічних та нафтопереробних виробництв, зокрема, впровадженню новітніх конструкцій реакційних та масообмінних апаратів з багатократною інверсією фаз.

Доктор техн. наук, проф, В.М. Задорський очолює наукові напрямки:

 • Сучасна техніка обробки капілярно-пористих тіл без використання енергоємних процесів вакуумування і високого тиску.
 • Використання резонансних явищ і нестаціонарних режимів для створення адаптивної гнучкої хімічної техніки,
 • Використання блочно-модульних підходів для створення багатономенклатурних гнучких хімічних виробництв.
 • Розвиток синергійно суміщених реакційно-розділювальних процесів з використанням синергетичних ефектів їх взаємодії,
 • Створення техніки для глибокого очищення газової та рідкої фаз від субмікронних частинок при отриманні речовин особливої чистоти.

Нижче навоедені наукові роботи, які опубліковані за останні п’ять років:

 1. Задорский В.М. Синергия в инженерной химии. Средства и методы. Просто о сложном: Монография. Palmarium Academic Publishing (08.02.2016) – 396 с. (ISBN-13: 978-3-659-60448-5);
 2. Задорский В.М. Теория технических систем. Оптимизация. Средства и методы:Монография- Учебное пособие. Palmarium Academic Publishing (24.05.2016) – 364 с. (ISBN-13:978-3-959-72182-3).
 3. М. А. Гамов, В. М.Задорський.  SYNERGETIC BASIS TOOLS AND METHODS OF PROCESS CONTROL IN CAPILLARY-POROUS MATERIALS // Scientific Israel Tehnological Advantages. – 2016. –  http://www.sita-journal.com.
 4. М. А. Гамов, В. М. Задорський. СИНЕРГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ [Електронний ресурс] // НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ПРОГРЕССИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АРАДЕ (ИПИ). – 2016. http://ipi-science.net/articles_new.aspx.
 5. М. А. Гамов, В. М. Задорський.. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ПРОПИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА // ВОПРОСЫ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ – 2017. – http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/2/Gamov.pdf \

В даний час під керівництвом доктора техн. наук, проф. Б.В. Виноградова також утворився науковий напрямок спрямований на розвиток теорії і методів розрахунку машин та апаратів технологічного обладнання» Значний вклад Б.В. Виноградов вніс в розвиток теорії та методів розрахунку механічних систем обладнання для подрібнення твердих сировинних матеріалів, зокрема сучасних барабанних млинів. Результати досліджень с цього питання узагальненні в монографії «Виноградов Б.В. Статика і динаміка барабанних млинів / Б.В Виноградов // Дніпропетровськ. 2016.– 202 с.».

Нижче наведені наукові роботи, які опубліковані за останні п’ять років в журналах, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus.

 1. Виноградов Б.В. Статика и динамика приводов барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №2. – С.75-80. H index = 1, SJR = 0,139. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvngu_2012_2_15.pdf)
 2. Виноградов Б.В. Проблемы создания двухдвигательных приводов барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №5. – С.61-65. SJR = 0,139. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvngu_2012_5_13.pdf)
 3. Виноградов Б.В. Вынужденные колебания двухдвигательных приводов барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов, А.В. Христенко // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №6. – С.72-77. SJR = 0,139. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvngu_2012_6_14.pdf)
 4. Виноградов, Б.В. Напряженное состояние открытых зубчатых передач барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов, Д.О. Федін // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – №2. – С. 99-101. SNIP=0,336. (http://www.metaljournal.com.ua/2-293-2015/)
 5. Виноградов Б.В. Влияние упругих деформаций на распределение нагрузки в зубчатых передачах барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов, Д.А. Федин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – №1. – С.119-122. SNIP=0,336. (http://www.metaljournal.com.ua/1-292-2015/)
 6. Виноградов Б.В. Эквивалентное число циклов напряжений при расчете на выносливость открытых зубчатых передач барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов // Науковий вісник НГУ. – 2015. – №1.− С.72-76. SJR = 0,139. (http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/component/jdownloads/finish/52-01/1605-2015-1-vinogradov/0)
 7. Виноградов Б.В. Неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий открытых зубчатых передач барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов // Науковий вісник НГУ. – 2014. – №5. – С. 33-38. SJR = 0,139. (http://www.nvngu.in.ua/index.php/ru/component/jdownloads/finish/49-05/1455-2014-5-vinogradov/0)
 8. Виноградов Б.В. Особенности нагружения и изнашивания открытых зубчатых передач барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – №1. – С.115-118. SNIP=0,336. (http://www.metaljournal.com.ua/1-292-2015/)
 9. Виноградов Б.В. Напряженное состояние открытых забчатых передач барабанних мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов // Металлургическая и горнорудная промышленность.−2014, №.6.− С..99 − 101
 10. Vinogradov B.V. Flexible Couplings with Rubber-Cord Shells in Heavy Machinery Drives [Text] / B.V. Vinogradov, A.V. Khristenko // Power engineering, control & technologies in geotechnical systems. CRC Press / Balkema, 2015 Taylor & Francis Group, London, UK. PP. 109-114.
 11. Виноградов Б.В. Жорсткість відкритих зубчастих передач барабанних млинів  [Текст] / Б.В. Виноградов, Д.А. Федин // Науковий вісник НГУ, 2016, №.− С.24 − 30
 12. Виноградов Б.В. Упругие муфты с резинокордными оболочками в двуждвигательных приводах барабанных мельниц [Текст] / Б.В. Виноградов, А.В. Христенко // Науковий вісник НГУ, 2016, №1 − С. 42 − 47
 13. Vinogradov B.V. Limitation of dynamic loads in machine drives [Text] / B.V. Vinogradov, J. Homišina, V. Khristenko // DIAGNOSTYKA, 2016, Vol. 17, No. 2 ISSN 1641-6414
 14. Vinogradov B.V. and Fedin D.O., 2016 The stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact, Scientific Bulletin of National Mining University, No.3 (153), pp.35 – 40.
  (Виноградов Б.В. Напряженное состояние тяжелонагруженных открытых забчатых передач при неполном контакте зубьев [Текст] / Б.В. Виноградов, Д.А. Федин // Науковий вісник НГУ, 2016, №.3− С.35 – 40)

Велика увага на кафедрі приділяється підготовці висококваліфікованих наукових кадрів. Під науковим керівництвом Б.В. Виноградова до захисту представили дисертації І.О. Осташко та О.В. Христенко, працює над завершенням докторської дисертації Д.О. Федін. В 2017 році під науковим керівництвом В.М. Задорського закінчує аспірантуру Гамов М.А..

Молоді вчені під керівництвом професора Б.В. Виноградова планують нові напрямки наукових досліджень

Асистент Д.О. Шаповалов в лабораторії хімічних процесів

Інженер І.О. Осташко готує до випробування кільцевий кульовий млин

Кафедра «Обладнання хімічних виробництв» плідно співпрацює з підприємствами України в частині впровадження новітніх розробок з хімічного машинобудування для підвищення конкурентоспроможності та енергоефективності хімічних та суміжних виробництв.

Нижче наведені результати виконання деяких науково-дослідних робіт, що виконувались кафедрою «Обладнання хімічних виробництв» за науково-дослідними договорами з промисловими підприємствами України протягом 2012-2016 років.

1. Господарчий договір № 11.12.05.24 від 07.05.2012 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Попередня оцінка виробництва по утилізації відходів пластичних мас з метою одержання енергетичного ресурсу у вигляді теплової і (або) електричної енергії» з конструкторським бюро «Стальмонтаж» (м. Дніпропетровськ).

Науковий керівник – професор Юшко В.Л. виконавці – доцент Птіцин С.Г., доцент Русалін С.М..

Виконані розрахунки матеріальних та теплових балансів дослідно-промислової установки з піролізу пластичних гумових мас потужністю 400 тонн на рік. Розроблено технологічну схему установки, виконані технологічні розрахунки основного та допоміжного обладнання у складі реактору піролізу, теплообмінників, продуктових ємностей, насосного та компресорного обладнання. Наведені основні очікувані техніко-економічні показники виробництва.

2. Господарчий договір  № 11130621-568113 від 01.06.2013 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Апаратурно-технологічне оформлення процесу ректифікації диметілсульфоксиду» з державним підприємством «Павлоградський хімічний завод» (м. Павлоград).

Науковий керівник – професор Юшко В.Л. виконавці – доцент Птіцин С.Г., доцент Русалін С.М..

За технічним завданням замовника розроблено технологічну схему та експлікацію обладнання для регенерації диметілсульфоксиду – розчинника, що використовується при переробці твердого ракетного палива.

Виконані розрахунки обраного технологічного обладнання виробництва: ректифікаційних колон тарілчастого типу та допоміжного теплообмінного обладнання кожухотрубчастого типу. Розроблено технічне завдання на розробку автоматизованої системи керування процесом ректифікації диметілсульфоксида.

3. Господарчий договір № 11/161424 від 10.02.2016 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Апаратурне оформлення експериментальної виробничої дільниці для  виготовлення олігодієнів з кінцевими функціональними групами» з науково-інвестиційною компанією «ЕЛКО» (м.Дніпро).

Науковий керівник – доцент Птіцин С.Г., виконавець – старший викладач Ведь В.В..

Етап 1. «Апаратурне оформлення експериментальної виробничої дільниці для виготовлення олігодієнів з кінцевими гідроксильними групами».

Розроблено принципову структурну схему дільниці для виготовлення олігодієнів з кінцевими гідроксильними групами.

Виконано апаратурне оформлення та обрано обладнання виробництва за окремими технологічними вузлами: вузлом приймання та дозування сировини, вузлом полімеризації, вузлом промивання олігомеру, вузлом сушіння олігомеру, вузлом нейтралізації перекису водню.

На кожний відокремлений вузол розроблено експлікацію обладнання з варіативним переліком провідних вітчизняних та світових виробників.

Этап 2. «Апаратурне оформлення експериментальної дільниці для виготовлення олігодієнів з кінцевими уретан-епоксидними групами».

Розроблено принципову структурну схему дільниці для виготовлення олігодієнів з кінцевими уретан-епоксидними групами.

Виконано апаратурне оформлення та обгрунтовано вибір обладнання виробництва за окремими технологічними вузлами: вузлом сушіння гліцидолу, вузлом отримання аддукту, вузлом синтезу олігодієнів з кінцевими уретан-епоксидними групами.

На кожний відокремлений вузол розроблено експлікацію обладнання з варіативним переліком провідних вітчизняних та світових виробників.

4. Господарчий договір № 11/164524 від 06.09.2016 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Апаратурно-технологічне оформлення виробничої дільниці для просочення природних полімерів» з ТОВ «Союзтехнопром Продакшн Ко» (м. Дніпро).

Науковий керівник – доцент Яріз В.О. виконавці – доцент Черніченко В.А., аспірант Гамов М.А..

Метою виконаної роботи було розробка апаратурно-технологічного оформлення виробничої дільниці для просочення природних полімерів. Кінцевий етап включав у себе виконання тимчасового технологічного регламенту виробництва. Розглядалися параметри, що впливають на ефективність процесу просочення, виконувався порівняльний аналіз різних способів просочення матеріалів, включаючи вакуумне просочення, вакуум-тиск, ультразвуковий, термоконденсаційний, метод прогрів-холодна ванна.

Розроблено технологічну схему дільниці для просочення природних полімерів потужністю 360 метрів кубічних продукції на рік. Замовнику передано експлікацію обладнання та тимчасовий регламент виробництва.

5. Господарчий договір № 11/165024 від 01.10.2016 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Тепловий та міцністний  розрахунок конденсатора аміаку К-630» з ТОВ «Юженерго» (м.Дніпро).

Науковий керівник та виконавець – старший викладач Ведь В.В..

В наближеному розрахунку визначено теплове навантаження на теплообмінник, прийнято коефіцієнт теплопередачі для зон конденсації та охолодження, визначено наближену поверхню теплообміну.

В уточненому розрахунку виконано розрахунок зон конденсації та охолодження, а саме: визначено коефіцієнти тепловіддачі для трубного та між трубного простору. Виконано уточнений розрахунок поверхні теплообміну та обґрунтовано прийняту конструкцію кожухотрубчастого теплообміннику.

6. Господарчий договір № 11/165924 від 01.12.2016 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Перевірочний розрахунок на міцність холодильнику 1000-ХКГ-6-10-МЗ» з ТОВ «завод «Укренергочормет»» (м.Дніпро).

Науковий керівник та виконавець – старший викладач Ведь В.В..

Розрахунком передбачено перевірку даних конструкторської документації, обґрунтування вибраних розмірів та перевірка на міцність найвідповідальніших вузлів холодильнику аміаку.

Обсяг розрахункової частини склали: розрахунок корпусу та днища на міцність, розрахунок на міцність укріплення отворів в корпусі та днищі (кришці) апарату; виконано розрахунок на міцність трубної решітки.

7. Господарчий договір № 11/165824 від 05.12.2016 року на розробку науково-технічної продукції за темою «Апаратурно-технологічне оформлення виробництва пов’язаного  з переробкою матеріалів капілярно-порозної структури» ТОВ «Новотех ЛТД» (м. Дніпро).

Науковий керівник – професор Задорський В.М. виконавець – аспірант Гамов М.А.

Згідно технічному завданню замовника розроблено дослідно-промислову установку для просочення пелетів потужністю 150-200 кг/годину. Установку виконано у складі генератору пару для забезпечення температури до 150оС, реактору просочення, ємностей для води, сировини, прийому просочених матеріалів, транспортних пристроїв, дозуючого обладнання.

Проведені також дослідження зразків пелетів та речовин для просочення з метою пошуку оптимальних технологічних параметрів процесу просочення та конструктивних параметрів апаратури для реалізації перспективної технології.