Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КАФЕДРАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ :
– № 08/190599 за № д.р. 0119U002310 „Моделювання технологічних процесів та дослідження нових матеріалів для підвищення довговічності та технологічності обладнання”;
– № 11/150399 за № д.р. 0115U001767 „Апаратурно-технологічне оформлення енергоефективних процесів в хімічних та суміжних виробництвах”;
– № 33/180599 за № д.р. 0119U000916 „Розробка технологічної схеми і вихідних вимог до обладнання з виготовлення харчової продукції”:

1. Статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus та Web of Science

1. Anisimov, V.N. Properties prediction of linear block-polyurethanes based on the mixtures of simple oligoethers [Text] / V.N. Anisimov , V.V. Anisimov , Т. Krenicky // Management Systems in Production Engineering. – 2019. – Vol. 27. – Issue 4. – P. 217-220. DOI:10.1515/mspe-2019-0034 (Web of Science, Scopus).
2. Anisimov, V.N. Technological features of processing linear Block-polyurethanes of different morphology [Text] / V.N. Anisimov, V.V. Anisimov // Voprosy khimiї i khimicheskoї teknologiї. – 2019. – № 4. – Р. 5-11. DОІ: 10.32434/0321-4095-2019-125-4-5-11 (Scopus).
3. Vynohradov, B. Impact of flexibility of support on gear mesh dynamics [Text] / B. V. Vynohradov, D.O. Fedin, V.V. Ved // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 4. – С. 37-41. DОІ: 10.29202/nvngu/2019-4/6 (Scopus).
4. Vynohradov, B.V. Limitation of oscillations of vibrating machines during start-up and shutdown [Text] / B.V. Vynohradov, V.I. Samusy, D.L. Kolosovo // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2019 – № 1. – P. 69-75. DOI: 10.29202/nvngu/2019-1/6 (Scopus).
5. Кабат, О.С. Полимерные композиционные материалы на основе фторопласта и метод их получения [Текст] / О.С. Кабат, Б.Г. Харченко, А.Д. Деркач, В.В. Артемчук, В.Г. Бабенко // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. № 3. – С. 116-122. DОІ:10.32434/0321-4095-2019-124-3-116-122 (Scopus).
6. Kobets, A.S. Recycling of constructional plastics with additives of exhausted polyethylene [Text] / A.S. Kobets, O.D. Derkach, O.S. Kabat, V.L. Kovalenko, V.A. Kotok // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2019. Vol. 14. -№ 13. – P. 2397-2406 (Scopus).
7. Nikolsky, V. Analytical and experimental studies into the processes of hydrodynamics and heat exchange in the channels of disk pulse devices [Text] / V. Nikolsky, I. Kuzyayev, O. Alieksandrov, V. Ved, А. Pugach, V. Yaris, S. Ptitsyn, V. Lopatin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 4 – №8. – P.15 – 23. DОІ: 10.15587/1729-4061.2019.174629 (Scopus).
8. Sytar, V.І. Influence of the nature and concentration of porogens on the structure and properties of phenylone [Text] / V.І. Sytar, I.M. Kuzyayev, K.M. Sukhyy, O.S. Kabat, E.A. Belyanovskaya // Вопросы химии и химической технологи. – 2019. – № 6. – С. 213-220. DОІ: 10.32434/0321-4095-2019-127-6-213-220 (Scopus).

2. Статті у журналах, що включені до переліку фахових видань України та мають ISSN

1. Burya, O.I. The developing of tribomechnical organoplastic [Text] / O.I. Burya, S.V. Kalinichenko, A.-M.V. Tomina, I.I. Nachovniy// Problems of tribology. – 2019. – Vol. 24. – № 1. – Р. 30-34. DOI: 10.31891/2079-1372-2019-91-1-30-34.
2. Burya, O.I. The impact of organic tanlon fiber on performance indicators of polychlorotrifluoroethylene [Text] / O.I. Burya, S.V. Kalinichenko, A.-M.V. Tomina, I.I. Nachovniy// Problems of tribology. – 2019. – Vol. 24. – № 2. – Р.61-66. DOI: 10.31891/2079-1372-2019-92-2-61-66.
3. Зибайло, С.М. Оцінка умов експлуатації та антикорозійний захист парової жаровні [Текст] / С.М. Зибайло, В.О. Карнаух // Праці ТДАТУ. – 2019. – Вип.19. – Т. 1. – С.92-101. DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-92-101.
4. Каbаt, O.S. Polymeric composites of tribotechnical purpose based on fluoropolymers [Text] / О.S. Каbаt, O.D. Derkach, N.V. Pavlushkina, І.І. Pikula // Problems of Tribology . – 2019. Vol. 24. – № 2. – P. 75-81. DOI: 10.31891/2079-1372-2019-92-2-75-81.
5. Ковальов, С.В. Нова конструкція трубчатого теплообмінника для поліпшення теплообміну в геліосистемах [Текст] / С.В. Ковальов, А.М. Сустрєтова, Л.С. Береславська // Праці ТДАТУ. – 2019. – Вип. 19. – Т.1. – С. 110-117. DOI: 10.31388/2078-0877-19-1-94-101.
6. Кузяев, И.М. Математическое моделирование процессов движения жидких сред в рабочих зонах оборудования с дисковими элементами [Текст] / И.М. Кузяев, Митрохин А.А. // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 2. – С. 10-16. DОІ: 10.32434/2521-6406-2019-6-2-10-16.
7. Науменко, О.П. Вибір рекуперуємого матеріалу пакувального виробу-трансформеру «ЗРУЧНА УПАКОВКА» за концепцією «ЗРУЧНА ЇЖА» [Текст] / О.П. Науменко, Н.Г. Банник, М.М. Петренко // Праці ТДАТУ. – Вип.19. – Т.1. – С.118-124. DOI: https://doi.org/10.31388/10.31388/2078-0877.
8. Naumenko, O.P. Utilization composition of packaging-transformer “convenient packaging” for concept of “convenient food” [Text] /O.P. Naumenko// Економічний вісник ДНВЗ УДХТУ. – 2019. – № 1. – С.41-48. DOI: 10.32434/2415-3974-2019-9-1-41-48.
9. Naumenko, O.P. Utilization composition of packaging-transformer “convenient packaging” for concept [Text] / O.P. Naumenko, M.O. Naumenko, O.O. Naumenko // Економічний вісник ДНВЗ УДХТУ. – 2019. – № 2. – С.135-141. DOI:10.32434/2415-3974-2019-10-2-135-141.
10. Нікольський, В.Є. Математичне моделювання процесів теплообміну при дискретно-імпульсному введенні енергії [Текст] / В.Є. Нікольський, О.Г. Алєксандров, В.О. Яріз, М.М. Матченко, А.В. Лободенко, І.Л. Решетняк // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. – 2019. – № 2. – С. 43-50. DОІ: 10.32434/2521-6406-2019-6-2-43-50.
11. Ved, V. Research of gas content and interfacial area in the downflow pipes of a circulation apparatus with jet injection gas filling [Text] / V. Ved, V. Nikolsky, O. Okhtina, V. Kiselev //Technology audit and production reserves. – 2019. – Т. 4. – № 1. – Р. 34-38. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.180770.
12. Zybaylo, S. Optimization of the process of obtaining epoxidized natural rubber for the development of new composite materials on its basis [Text] / S. Zybaylo, V. Ved, O. Okhtina, V. Kiselev, D. Shapovalov // Technology audit and production reserves. – 2019. – Т. 6. – № 3. – Р. 10-13. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.184364.

3. Статті у журналах, що не включені до переліку фахових видань України

1. Апілат, А.А. Антикорозійний захист обладнання з виготовлення фасонних будівельних блоків. [Текст] / А.А. Апілат, С.М. Зибайло, С.В. Ковальов // Наукова Україна: Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів 27–28 травня 2019 року. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2019. – С. 384 – 386.
2. Stovpnyk, O. Fouling phenomenon and its effect on heat exchanger // Polish journal of science. – 2019 – № 3. – P. 122-129.

4. Перелік опублікованих підручників чи навчальних посібників або монографій

1. Дудка А.М., Начовний І.І., Кабат О.С. “Технологічне обладнання хімічних виробництв: Частина 1. Конструкції й основи проектування апаратів і посудин”. Навчальний посібник. Дніпро: ДВНЗ “УДХТУ”, 2019. – 530 с.
2. Науменко, О.П. Інжиніринг буденної їжі покоління Z. Навчальний посібник. // О.П. Науменко, М.О. Науменко, О.О. Науменко // Під ред. д-ра техн. наук, проф. О.П. Науменка. – Дніпро: УДХТУ, 2019. – 111 с.
3. Sytar V., Burya A., Belyanovskaya E., Tomina A.-M. Constructional materials based on graphite-filled phenylone. The potential of modern science.-SCIEMCEE PUBLISHING London. – 2019. – Vol. 3. – P.238-253. (Колективна монографія).

5. Перелік опублікованих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

1. Відрізний пристрій для подовжених заготовок, які обертаються: пат. 119421 Україна: МПК (05.2018) B26D3/16, B23D21/00 / Ю.Г. Міняйло. – № а201806756; заявл. 14.06. 2018. опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
2. Грохот вібраційний: пат. 119108 Україна: МПК B07B 1/40, B07B 1/42 / Б.В. Виноградов, В.І. Залюбовський. – № a201710620; заявл. 01.11.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
3. Котел модульний піролізний з активатором: свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84802 [Текст] / Ю.Ф. Романовський, О.А. Семенець. – Дата реєстрації 24.01.2019.
4. Спосіб електрохімічного одержання покриттів в магнітному полі: пат. 119771 Україна, МПК (2006.01) C25D 3/00, C25D 5/00, C25D 7/00, C25D 21/12 / С.В. Ковальов; О.Б. Гірін; А.О. Косолапов. – № a201611847; заяв. 23.12.16; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.

6. Тези доповідей в матеріалах конференцій, що не індексуються наукометричними базами даних

1. Анісімов, В.В., Анісімов В.М. Окремі тренди в машинобудуванні в контексті ІV промислової революції. Тези доповіді V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», 6-8 листопада 2019 р., Дніпро. – С. 183-184.
2. Апілат А.А., Зибайло С.М., Ковальов С.В. Гелькоут – захисне покриття в промисловості виготовлення бистрозбірних блоків. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 45.
3. Апілат А.А., Ковальов С.В. Розробка ділянки з виготовлення фасонних будівельних блоків. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 57-58.
4. Bardadym Yu., Sporyagin E., Naumenko O. The influence of the physical fields on the physical properties of epoxy composite materials. Тез. доп. II Intern. (XII Ukrainian) scient. conf. for stud. and young scien. // Current chemical problems. Vsnnytsia, 19-21 march 2019. – P.189.
5.Bardadym Yu., Sporyagin E., Naumenko O. The influence of the magnetic field on the structure and physical properties of epoxy composite materials. Тез. доп. 62nd Intern. conf. for stud. of physics and natural sciences // Open readings 2019. Vslnius, Lithuania. 19-22 march 2019. – P.325.
6. Bardadym Yu., Sporyagin E., Naumenko O. Physical modificatijn of epoxy composite materials. Тез. доп. ХХІ Міжнар. молод. наук.-практ. конф. // Людина і космос. Дніпро, 11-12 квітня 2019. – С.223.
7. Береславська Л.С., Ковальов С.В. Розробка виробництва з виготовлення геліосистем для сфери громадського харчування. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 56.
8. Дудка, А.Н. Разработка и исследование свойств маслонаполненных фенопластов триботехнического назначения / А.Н. Дудка, И.И. Начовный, А.И. Буря, С.В. Бондаренко // Композити та склопластики – 2019: виставка-конференція композиційних і полімерних матеріалів (21-23 травня 2019 р.): тези доп. – Запоріжжя. – 2019. – С.8-11.
9. Зибайло С.М., Банник Н.Г. Обгрунтування технологічної схеми переробки відходів з алюмінієвих банок / Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2019. – С.63-64.
10. Кабат, O.C. Визначення тиску при брикетуванні прес-матеріалів на основі ароматичних поліамідів / O.С. Kaбат, В.І. Ситар, А.А. Жаріков // ІII Всеукраїнська наукова конференція “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” Дніпро (Україна), 2019. С. 15-16.
11. Кабат, О.С. Метод отримання термостійких полімерних композиційних матеріалів з використанням суміщення in situ вихідних компонентів // Кабат О.С., Черваков О.В., Ситар В.І. // ІІ МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ» Львів (Україна), 2019. – С. 21.
12. Кабат, О.С. Полімерні композиційні матеріали триботехнічного призначення на основі фторопласта-4 і силікагелю // Кабат О.С., Ляшевська М. С., Павлушкіна Н.В. // ІІ МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ» Львів (Україна), 2019. – С. 63.
13. Каменєва, В.М. Властивості метилових естерів жирних кислот одержаних кавітаційним методом / В.М. Каменєва, О.Б. Шевченко, В.В. Ведь, Д.В. Попитайленко // Сучасні технології переробки пальних копалин: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Харків, НТУ «ХПІ». – 83 с.
14. Кіжаєв, С.О. Теоретико-правовя аспекти трансформації інтелектуальної власності ВНЗ в інноваційний продукт // Економіка підприємства: Сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, Атлант, 2019. – С. 85-86
15. Клименко, А.В. Розробка тонкошарових покриттів для захисту поверхонь від гідроабразивного зношування. / А.В. Клименко, В.І. Ситар, О.А. Семенець // IX Міжнар.наук.-техн. Конф. «Хімія та сучасні технології», 24-26 квітня 2019 р. – Т.4. – С. 60-61.
16. Кобец, А.С. ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ // А.С. Кобец, О.С. Кабат, А.Д. Деркач, С.В. Зотов, К.В. Овчинников // МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ И ТРИБОЛОГИЯ (ПОЛИКОМТРИБ-2019) Гомель (Баларусь), 2019. – С. 190.
17. Ковальов С.В., Фартушний О.В. Нові матеріали для теплообмінників геліосистем. ХІМІЯ, АГРОХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14-15 травня 2019 року). – Полтава, 2019. – 11-13 с.
18. Ковальов С.В., Зибайло С.М., Банник Н.Г., Панібудьласка А.С. Обґрунтування технологічної схеми та вихідних вимог до теплообмінного апарата малого пивоварного виробництва. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. – Харків: ХДУХТ, 2019. – С. 51-52.
19. Ковальов С.В., Міщенко В.Л. Використання мідних покриттів, одержаних електроосадженням у слабкому магнітному полі, для виготовлення деталей теплообмінників. Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів: тези доп. ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «ТАСХ-2019» (Дніпро, 10 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – С. 116-117.
20. Кузяев, И.М. Математическое моделирование процессов движения жидких сред в рабочих зонах оборудования с дисковыми пространствами / И.М. Кузяев, А.А. Митрохин // Тези доп. V міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання складних систем», 6-8 листопада, Дніпро, 2019. – С. 42-43.
21. Лобко А.Р., Зибайло С.М., Науменко О.П. Вибір полімерного покриття для захисту обладнання виробництва драже. Тез. доп. ІХ Міжнар. Наук.-техн. конф. // Хімія та сучасні технології. Дніпро. 24-26квітня 2019. – 2019. – Т.ІУ. – С.44.
22. Науменко О.П., Петренко М.М. Доцільність побутової підготовки «м’яких» пакувальних та харчових залишків. Тез. доп. ІІІ Всеукраїн. наук. конф. // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2019. Дніпро, 10 квітня 2019. – С.66.
23. Науменко О.П., Липницька Т.В., Лобко А.Р Конструкційно-технологічні аспекти обрання способу створення плодово-овочевих напоїв. Тез. доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. // Інноваційні ас-пекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності. Мелітополь-Кирилівка, 4-6 вересня 2019. – С.55-56.
24. Науменко О.П. Визначення дієтичної складової концепції буденного харчування «ЗРУЧНА ЇЖА» Збірн. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. // Хімія, екологія та освіта. Полтава, 14-15 травня 2019. – С.76-80.
25. Науменко О.П., Ковальов С.В., Банник Н.Г. Питання конструкційних критеріїв обрання матеріалу пакувального виробу-трансформеру «зручна упаковка». Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів: тези доп. ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «ТАСХ-2019» (Дніпро, 10 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – С. 65.
26. Начовний, І.І. Моделювання роботи ущільнень при нестаціонарному тиску / І.І. Начовний, І.М. Кузяєв, Ів.І. Начовний, А.А. Павленко //Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2019): матеріали Міжнар.наук.-техн.конф. (м. Дніпро, 6-8 листопада 2019 р.): тези доповіді – Дніпро:Баланс-клуб, 2019. – С.235-236.
27. Начовний, Ів.І. Розробка математичної моделі роботи ущільнень штоків поршневих компресорів / Ів.І.Начовний, І.І.Начовний, А.А.Павленко, І.М.Кузяєв, А.М.Дудка // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.(10-15 вересня 2019 р.): тези доп. – Херсон: ХНТУ, 2019.- C.180 – 181.
28.Начовний, І.І. Теоретичне дослідження напружено-деформованого стану пластин кільцевих клапанів поршневих компресорів / І.І. Начовний, С.І. Немчинов // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: Матер. ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. 14-16 травня 2019 р.: тези доп. – Чернігів, 2019. – С. 231.
29. Никольський, В.Е. Компьютерное моделирование и экспериментальные исследования гидродинамических процессов в роторно-импульсных теплогенераторах / В.Е. Никольський, А.Г. Александров, В.А. Яриз, М.Н. Матченко, А.В. Лободенко //Матерыали V міжн. наук.-практ. конф.: Компютнрне моделювання та оптимізація складних систем (6 листопада–8 листопада 2019 р., м. Дніпро) – 2019. – С.94.
30. Панібудьласка А.С, Ковальов С.В. Модернізація теплообмінників у пивоварному виробництві. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 50.
31 Пікула, І. І. Визначення оптимальних технологічних параметрів при переробці прес порошків на основі фторопласта-4 // І. І. Пікула, О. С. Кабат // IX Міжнародна науково-технічна конференція «ХІМІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Дніпро (Україна), 2019. С. 39.
32. Ситар, В.І. Полімерні композити на основі полівінілового спирту із біодеградуючими властивостями / В.І. Ситар, O.С. Kaбат, К.М. Сухий // ІII Всеукраїнська наукова конференція “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів” Дніпро (Україна), 2019. С. 25-27.
33. Сирота М.О., Ковальов С.В. Розробка обладнання для малого виробництва з виготовлення сирів. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 59.
34. Стовпник, А. В. Исследование моделей кожухотрубных теплообменников с различной степенью сложности // Инновационные материалы и технологии: сборник Международная научно-техническая конференция молодых учёных. – Минск, 2019. – С. 207–208.
35. Stovpnyk, O. Analysis of forms deviations influence in intersection of casing on strained state of basic parts in shell-and-tube apparatuses // Енергоефективність: наука, технології, застосування: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. – Київ, 2019. – С.48-49.
36. Сустрєтова А.М., Зибайло С.М., Ковальов С.В. Підвищення працездатності 3D-принтера. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 51.
37. Сустрєтова А.М., Ковальов С.В. Кастомізація кондитерського виробництва. Хімія та сучасні технології: тези доп. ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 24-26 квітня 2019 р.) – Дніпро, 2019. – Т. IV. – С. 49.
38.Трач, Т.П. Експериментальне дослідження тертя та зношування композицій політетрафторетилен із шунгітом / Т.П. Трач, А.А. Павленко, І.І. Начовний // Хімія та сучасні технології. Т.ІV. Тези доп. ІХ Міжнар. наук.-теїхн. конф. 24-26 квітня 2019 р. – Дніпро. – 2019 –С.46.

Результати кафедральної науково-дослідної роботи № 11/150399 за № д.р. 0115U001767 “Апаратурно-технологічне оформлення енергоефективних процесів в хімічних та суміжних виробництвах” впроваджено та використано при викладанні лекційних курсів та проведенні лабораторних робіт для студентів 1-5 курсів всіх форм навчання за освітнім рівнем „Бакалавр” зі спеціальності 133 „Галузеве машинобудування” з дисциплін „Теорія технічних систем”, „Оптимізація хімічної техніки”, „Технологічне обладнання хімічних виробництв”; та для студентів 1-2 курсів всіх форм навчання за освітнім рівнем „Магістр” зі спеціальності 133 „Галузеве машинобудування” з дисципліни „Енерготехнологічна інженерія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв”. (Акт впровадження в навчальний процес ДВНЗ УДХТУ від 01.10.2019).