Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

1930р. – Заснування Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (нині Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-технологічний університет”).
1933р. – створення кафедри обладнання хімічних виробництв (ОХВ) – початок підготовки інженерів-механіків за спеціальністю „Обладнання коксохімічних виробництв”.
1944 – 1945 роки – перший повоєнний навчальний рік кафедри. У ці роки колектив кафедри відбудував інститут після війни та одночасно забезпечив випуск інженерів-механіків для хімічної промисловості.
1960-ті роки – кафедра отримала спеціальне хімічне устаткування (гідравлічне пресове обладнання, насосне та компресорне обладнання, валкові машини, металообробні верстати, установки зонної кристалізації та вакуумного очищення речовин сублімацією) від галузевих підприємств, що дозволило вдосконалити практичну частину підготовки інженерів-механіків хімічних виробництв.
1965 р. – заснування кафедри „Хімічного машинобудування” (4 травня 1965 р.) – початок підготовки фахівців за двома спеціальностями: „Хімічне машинобудування та апаратобудування” і „Машини для переробки полімерних матеріалів у деталі і вироби”.
1970-ті роки – створення галузевої науково-дослідної лабораторії реакторів і масообмінних апаратів (ГНДЛ РіМА), на базі якої отримали розвиток наступні наукові напрямки кафедри ОХВ:
• суміщені хіміко-технологічні процеси і устаткування;
• нові композитні антифрикційні матеріали;
• енергоефективна масообмiнна апаратура з багатократною інверсією взаємодіючих фаз;
• реакційне обладнання з використанням рециркуляційних схем.
1980-ті роки – група співробітників кафедри під керівництвом кандидата технічних наук Школи О.І. отримала Державну премію Латвійської республіки за виконання проекту «Апаратурно-технологічне оформлення виробництва кормової добавки лецитин з рослинних фосфатидних концентратів методом екстракції».
1980-2000-роки – на базі кафедри ОХВ проводились галузеві конференції з апаратурно-технологічного оформлення виробництв хімічних реактивів та особливо чистих речовин.
1982 р. – відкриття науково-дослідна лабораторія «Трибологія і динаміка триботехнічних систем», що забезпечила результатами триботехнічних досліджень нових матеріалів конструкторські бюро і підприємства концерну «Південмаш». Ініціатор відкриття лабораторії і її перший керівник – кандидат технічних наук, доцент Мамон Л.І.. Нині лабораторію очолює учень Мамона Л.І., кандидат технічних наук, доцент Дудка А.М.

1986 р. – створення кафедри „Хімічного опору матеріалів і захисту від корозії” – ХОМ і ЗК (1 червня 1986 року) – початок підготовки інженерів-механіків, фахівців з техніки антикорозійного захисту за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (ХОМ). Керівником кафедри з моменту організації до 2000 року був доцент, кандидат технічних наук, член-кореспондент академії наук України Важенін С.П.
1989 р. – напрямки підготовки фахівців на кафедрі „Хімічного машинобудування” стали спеціалізаціями спеціальності „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”.
1996 р. – початок підготовки студентів зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»(ХВ).
1997 р. – відкриття підготовка інженерних кадрів за спеціальністю – „Технологія машинобудування”.
1998 р. – перший випуск технологів машинобудування спеціалізації „Хімічне машинобудування і системи САПР”.

2000 р. – Кафедра ХОМ і ЗК була перейменована у кафедру „Обладнання і технології харчових виробництв” – ОТХВ (наказ № 169 від 08.06.2000 р.). Завідувачем кафедри був призначений професор, доктор технічних наук Тищенко Г.П.
2001 р. – Перший випуск спеціалістів зі спеціальності „Обладнання переробних і харчових виробництв” (ХВ).

2017 р. – завідуючим кафедрою ОТХВ був призначений професор, доктор технічних наук, академік ТА Науменко О.П.
2019 р. – кафедри ОХВ, МтаІМ, ОТХВ припинили свою діяльність (наказ ректора ДВНЗ УДХТУ від 01.11.2019 № 21 „Про зміни структури університету у частині факультетів та кафедр”), а її науково-педагогічні працівники включені до складу новоствореної кафедри „Інноваційної інженерії”, завідуючим кафедрою був призначений професор, доктор технічних наук, академік ТА Науменко О.П.