Select Page

Accreditation

Відомості до акредитації спеціальностей, що планується у 2016-18 р.

згідно з графіком підготовки акредитаційних справ

Термін дії сертифіката до
Спеціальність за переліком 2006, 2010 р.
Спеціальність за переліком 2015 р.
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Висновки експертної комісії

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Ступінь бакалавра

01.07.2018
6.030502 Економічна кібернетика
051 Економіка
01.07.2018
6.030504 Економіка підприємства
051 Економіка
Первинна акредитація 2020 р.
6.030508 Фінанси і кредит
072 Фінанси,  банківська справа та страхування
01.07.2018
6.030507 Маркетинг
075 Маркетинг
01.07.2017
6.030601 Менеджмент
073 Менеджмент
01.07.2017
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
01.07.2018
6.050101  Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
01.07.2019
6.050102 Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія
01.07.2018
6.050502 Інженерна механіка
131 Прикладна механіка
01.07.2018
6.050503 Машинобудування
133 Галузеве машинобудування
обладнання хімічних виробництв
і підприємств будівельних матеріалів (М, ХОМ, МП, ХМ)
обладнання переробних
і харчових виробництв (ХВ)
01.07.2018
6.050601 Теплоенергетика
144 Теплоенергетика
01.07.2018
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
01.07.2017
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
01.07.2019
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології
неорганічних речовин (Н)
хімічні технології
органічних речовин (О)
технічна електрохімія (Е)
хімічні технології
тугоплавких неметалевих
і силікатних матеріалів (ТК, ТС, ТВ)
хімічні технології палива
та вуглецевих матеріалів (ХТП)
природоохоронні
хімічні технології (ПХТ)
хімічні технології
переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП, Г)