Select Page

Accreditation

Відомості до акредитації спеціальностей, що планується у 2016-18 р.

згідно з графіком підготовки акредитаційних справ

 
 
Термін дії сертифіката до
Спеціальність за переліком 2006, 2010 р.
Спеціальність за переліком 2015 р.
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Висновки експертної комісії

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Ступінь бакалавра

01.07.2018
6.030502 Економічна кібернетика
051 Економіка
 
01.07.2018
6.030504 Економіка підприємства
051 Економіка
Первинна акредитація 2020 р.
6.030508 Фінанси і кредит
072 Фінанси,  банківська справа та страхування
 
01.07.2018
6.030507 Маркетинг
075 Маркетинг
 
01.07.2017
6.030601 Менеджмент
073 Менеджмент
01.07.2017
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
01.07.2018
6.050101  Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
01.07.2019
6.050102 Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія
 
01.07.2018
6.050502 Інженерна механіка
131 Прикладна механіка
01.07.2018
6.050503 Машинобудування
133 Галузеве машинобудування
   
 
обладнання хімічних виробництв
і підприємств будівельних матеріалів (М, ХОМ, МП, ХМ)
 
обладнання переробних
і харчових виробництв (ХВ)
01.07.2018
6.050601 Теплоенергетика
144 Теплоенергетика
01.07.2018
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
01.07.2017
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
01.07.2019
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
 
 
 

хімічні технології
неорганічних речовин (Н)
хімічні технології
органічних речовин (О)
технічна електрохімія (Е)
хімічні технології
тугоплавких неметалевих
і силікатних матеріалів (ТК, ТС, ТВ)
хімічні технології палива
та вуглецевих матеріалів (ХТП)
природоохоронні
хімічні технології (ПХТ)
хімічні технології
переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП, Г)
хімічні технології високомолекулярних сполук (П)
хімічні технології
рідкісних розсіяних елементів
та матеріалів на їх основі (РЕ)
хімічні технології
переробки деревини
та рослинної сировини (ДП)
хімічні технології
харчових добавок
та косметичних засобів (ХДК)
хімічні технології
альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)
01.07.2018
6.051401 Біотехнологія
162 Біотехнології та біоінженерія
01.07.2017
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
01.07.2017
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа
186 Видавництво та поліграфія
01.07.2018
6.120201 Фармація
226 Фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

01.07.2017 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 073 Менеджмент

Другий (магістерський) рівень освіти

Ступінь магістра

Первинна акредитація 2016 р.
8.03050201 Економічна кібернетика
051 Економіка
01.07.2018
8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
051 Економіка
01.07.2026
8.03050701 Маркетинг
075 Маркетинг
 
01.07.2017
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
073 Менеджмент
01.07.2020
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності
073 Менеджмент
+
+
 
01.07.2017
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
101 Екологія
01.07.2018
8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
01.07.2018
8.05010203  Спеціалізовані комп’ютерні системи
123 Комп’ютерна інженерія
 
01.07.2018
8.05050201 Технології машинобудування
131 Прикладна механіка
01.07.2017
8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
133 Галузеве машинобудування
01.07.2018
8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
133 Галузеве машинобудування
01.07.2018
8.05060101 Теплоенергетика
144 Теплоенергетика
01.07.2018
8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
01.07.2018
8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
01.07.2018
8.05130101 хімічні технології неорганічних речовин
161 Хімічні технології та інженерія
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.07.2018
8.05130102  хімічні технології органічних речовин
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130103 Технічна електрохімія
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
161 Хімічні технології та інженерія
Первинна акредитація 2017 р.
8.05130106 Природоохоронні хімічні технології
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130109 Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2019
8.05130111 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
161 Хімічні технології та інженерія
Первинна акредитація 2017 р.
8.05130113 Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
161 Хімічні технології та інженерія
01.07.2018
8.05140101 Промислова біотехнологія
162 Біотехнології та біоінженерія
01.07.2017
8.05170102 Технології жирів і жирозамінників
181 Харчові технології
01.07.2017
8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв
186 Видавництво та поліграфія
01.07.2018
8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів
226 Фармація