Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ:

Філософія
Конспект лекцій з дисципліни “Філософія. Історія філософії”  для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М.Патеріло. 2016 р.
Філософія. Курс лекцій. Частина 1 для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, 2010.
Філософія. Курс лекцій. Частина 2 для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, 2010.
Конспект лекцій з курсу „Філософія” (частина перша «Історія філософії»). Для студентів ІІ курсу  денної та заочної форм навчання Укл. О. М. Заєць. 2012 р.
Філософія. Словник для студентів 2, 3, 4 курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, О.М.Башкеєва, О.М.Патеріло. 2014 р.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу «Філософії» для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. 2013 р.
Методичні вказівки до вивчення курсу “Філософія” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання  / Укл. А.Г.Чичков,О.М.Башкеєва. 2010 р.
Філософська антропологія
Курс лекцій з “Філософської антропології” для студентів II-IV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. 2016 р.
“Філософська антропологія” Гуманітарний модуль. Методичні вказівки до вивчення дисципліни
для студентів ІІ, ІІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.А.Г.Чичков, О.М.Башкеєва, О.М.Патеріло.  2013 р.
“Філософська антропологія”. Словник для студентів ІІ, ІІІ,ІV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, О.М.Башкеєва, О.М.Патеріло. 2014 р.
Методические материалы к курсу “Философская антропология” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. 2012.
Філософська антропологія. Індивідуальні домашні завдання для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. 2012.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу “Філософії”. “Філософська антропологія” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей/ Укл. О.М.Башкеєва. 2013 р.
Плани семінарських занять з курсу „Філософська антропологія” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М. Патеріло. 2015 р.
Религиеведение для студентів І, ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Чичков А.Г. 2010 р.
Історія української культури
Історія української культури”: Конспект лекцій для студентів I курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. І.І.Какуріна, О.М.Башкеєва. 2014 р.
Плани семінарських занять з курсу “Історія української культури” для студентів І курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. І.І.Какуріна. 2010 р.
Плани семінарських занять з курсу “Історія української культури” для студентів І курсу економічного факультету денної та заочної форм навчання / Укл. І.І.Какуріна. 2016 р.
Плани семінарських занять з курсу гуманітарного модулю „Цінності європейської цивілізації” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей  для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва, І.І.Какуріна. 2013 р.
Методичні вказівки з курсу гуманітарного модулю «Цінності європейської цивілізації» для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей  для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва, І.І.Какуріна. 2012 р.
Соціологія
Конспект лекцій з курсу “Соціологія” (модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.М.Продайко. 2007 р.
Конспект лекцій з курсу “Соціологія” (модуль 2) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.М.Продайко. 2007 р.
Конспект лекцій з курсу “Соціологія” (модуль 3) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.М.Продайко. 2008 р.
Словник з курсу “Соціологія” (модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  2012 р.
Словник з курсу “Соціологія” (модуль 2) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких. 2012 р.
Словник з курсу “Соціологія” (модуль 3) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. В.Б.Мягких. 2012 р.
Методичні вказівки до курсу «Комунікативний менеджмент» для студентів 3, 5 курсів денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Менеджмент»
Політологія
Конспект лекций з курсу “Політологія” (модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  2009 р.
Конспект лекцій з курсу “Політологія” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання (модуль 3)  для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Н.Г.Міловська, В.М.Продайко. 2010 р.
Плани семінарських занять з курсу “Політологія”
Політологія. Методичні вказівки до теми Международные отношения и внешняя политика государства”/Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  2015 р.
Політологія .Методичні вказівки до теми “Політична свідомість та політична культура” з курсу “Політологія” для студентів IV–V курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  2015 р.
Політологія .Методичні вказівки до теми “Виборчі системи”
Логіка
Логіка. Ч.1 для студентів 1 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков. 2012 р.
Логіка. Ч.2 для студентів 1 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков. 2013 р.
Логіка. Плани семінарів для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков. 2009 р.

ФІЛОСОФСЬКО-ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ “СОКРАТ І МИ”

Цей клуб було сформовано в 2000 р. Його ідеї були запропоновані проф. Г.А. Заїченко та викладачем В.А. Об’єдковим. З тієї пори  ведучими  цієї справи були –  В.А. Об’єдков, О.М. Патерило, О.М. Заєць. Активну участь в роботі клубу приймають всі викладачі кафедри.

Філософський дискусійний клуб «Сократ і ми»  виконує для студентів те, що не може дати звичайний навчальний процес, хоча студенти і вивчають цілий набір гуманітарних та соціально-політичних дисциплін. Але саме в процесі вивчення цих предметів  студенти і розуміють раптом, що у них з’вилось бажання знати більше по деяким, цікавим для них, проблемам, розглянути всебічніше та глибше і по-свєму обґрунтувати  цей погляд в процесі дискусії, відвертої  та зацікавленої розмови з людьми, які мають свою позицію, свій погляд на важливі та цікаві речі в сучасному житті. Саме така, зацікавлена дискусія, де учасники є водночас співрозмовники, які відстоюють  та обгрунтовують свої позиції, з повагою ставляться один до одного і до поглядів інших. І це є одним із принципів роботи клуба «Сократ і ми», тому що сам Сократ сповідував цей принцип зацікавленої бесіди-спору в своїй майєвтиці. Клуб засідає по третім середам кожного місяця , окрім січня та червня.

                Учасники конференції “Україна – світ: діалог культур”.  Травень 2018 р.

Магістри Норвезького університету природничих наук Кольцова Е. і Негрій А. – учасниці інтернет конференйіі. 2018 р.

Белякова М. з доповіддю “Молодіжна мода (Етностиль молодіжного одягу)”  2018 р

Історія України, заочна форма навчання

1. Плани семінарських занять.  
2. Завдання контрольної роботи (виконується на заняттях). 
3. Роздавальний матеріал з дисципліни „Історія України” на тему: „Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Становлення української державності” для студентів 1 курсу всіх спеціальностей / укл.: Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 17 с. 
4. Екзаменаційні питання для студентів заочної форми навчання (2016-2017 н.р.).  

Українська мова за професійним спрямуванням, денна форма навчання
2-й курс

1. Плани практичних занять
2. Питання до модульної контрольної роботи (МКР).
3. Завдання до самостійної роботи.
4. Екзаменаційні питання.
5. Список рекомендованої літератури.

3-й курс

1. Плани практичних занять
2. Питання до модульної контрольної роботи (МКР).
3. Екзаменаційні питання.

Українська мова за професійним спрямуванням, заочна форма навчання

1. Плани семінарських занять.
2. Список рекомендованої літератури.
3. Екзаменаційні питання.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”:

1. Документи у професійній діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. − 52 с. (№2543)

2. Графічні особливості професійного мовлення: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. −  25 с. (№2791)

3. СТАНДАРТИ ДВНЗ УДХТУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи

4. Правопис і відмінювання власних назв людей: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. −  24 с. (№2790)

5. Спілкування як інструмент професійної діяльності: методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 52 с. (№3135)

6. Особливості термінології фаху: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. − 28 с. (№2542)

7. Оформлення результатів наукової діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ–ІІІ курсів всіх спеціальностей / Укл. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2016. −  52 с. (№3461)

Методичні вказівки з дисципліни “Українська мова як іноземна”

1. Методичні вказівки з дисципліни “Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Комунікативні конструкції. Дієслово. Середній рівень / Укл.: Г.М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 32 с. (№2975)

2. Особливості комунікативних конструкцій у текстах професійної тематики (прикметник, числівник, займенник): методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: І.В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 36 с. (№2577)

3. Особливості дієслівних комунікативних конструкцій української мови. Початковий рівень. Методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів І курсу всіх спеціальностей / Укл.: Г. М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 26 с. (№2758)

4. Числівник: методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: Г.М. Колісник, І.В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 23 с. (№2576)

5. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ТЕМАТИКИ. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІV курсу всіх спеціальностей. / укл.: І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 31 с. (№2835)

6. Вживання дієслівних форм: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: Г.М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 36 с. (№2938)

7. Складнопідрядні конструкції в наукових текстах: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл. І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 14 с. (№3353)

ЗАНЯТТЯ В МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОМП՚ЮТЕРНОМУ КЛАСІ