Обрати сторінку

Навчальна діяльність кафедри філософії та українознавства

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Філософія
Філософська антропологія
Історія української культури
Соціологія
Психологія
  • Конспект лекцій з курсу «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів ІІ курсу спеціальності ОНС факультету ТНР денної та заочної форм навчання / Укл. О М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019
  • Конспект лекцій з курсу «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів ІІ курсу спеціальності ОНС факультету ТНР денної та заочної форм навчання / Укл. О М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019-100 с.
Політологія
Логіка