Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Філософія
Конспект лекцій з дисципліни “Філософія. Історія філософії”  для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М.Патеріло. – Дніпро УДХТУ, 2016 р.
Філософія. Курс лекцій. Частина І для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, – Дніпропетровськ УДХТУ, 2014.

Філософія. Курс лекцій. Частина ІІ для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков.- Дніпропетровськ УДХТУ, 2015.

Філософія. Курс лекцій для аспірантів/Укл. А.Г.Чичков.- Дніпро УДХТУ,  2016 р.

Конспект лекцій з курсу „Філософія” (частина перша «Історія філософії»). Для студентів ІІ курсу  денної та заочної форм навчання Укл. О. М. Заєць. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2012 р.
Філософія. Словник для студентів 2, 3, 4 курсів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, О.М.Башкеєва, О.М.Патеріло. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2014 р.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу «Філософії» для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. – Дніпропетровськ УДХТУ,2013 р.
Методичні вказівки до вивчення курсу “Філософія” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання  / Укл. А.Г.Чичков,О.М.Башкеєва. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2010 р.
Філософська антропологія

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Філософія та філософська антропологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів 2 курсу/ Укл. Чичков А.Г. – Дніпро УДХТУ,  2018

Курс лекцій з “Філософської антропології” для студентів II-IV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва.- Дніпро УДХТУ, 2016 р.

Курс лекцій з дисципліни «Філософія та філософська антропологія». Частина 2. за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів 2 курсу спеціальностей/ Укл. Чичков А.Г. -Дніпро УДХТУ,  2018

“Філософська антропологія” Гуманітарний модуль. Методичні вказівки до вивчення дисципліни
для студентів ІІ, ІІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.А.Г.Чичков, О.М.Башкеєва, О.М.Патеріло. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2013 р.
“Філософська антропологія”. Словник для студентів ІІ, ІІІ,ІV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков, О.М.Башкеєва, О.М.Патеріло. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2014 р.
Методические материалы к курсу “Философская антропология” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2012.
Філософська антропологія. Індивідуальні домашні завдання для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2012.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу “Філософії”. “Філософська антропологія” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей/ Укл. О.М.Башкеєва. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2013 р.
Плани семінарських занять з курсу „Філософська антропологія” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М. Патеріло. – Дніпропетровськ УДХТУ,2015 р.
Религиеведение для студентів І, ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Чичков А.Г. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2010 р.
Історія української культури
Історія української культури”: Конспект лекцій для студентів I курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. І.І.Какуріна, О.М.Башкеєва. 2014 р.

“Словник-довідник” Методични вказівки з організації самосіїної роботи стулентів з дисципліни “Історія української культури. “Хронологія. Видатні постаті”/ Укл. І.І.Какуріна. О.М. Башкеєва,- Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018 р.

“Культура як система” з курсу «Історія українськой культури» для студентів І курсу усіх спеціальностей / Укл.: І.І. Какуріна, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018

Культура Київської Русі. Методичні вказівки з курсу «Історія української культури» для студентів 1-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: І.І.Какуріна, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019.

Культура України 17-18 ст. Методичні вказівки з курсу «Історія української культури» для студентів 1-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: І.І.Какуріна, – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019.

Плани семінарських занять з курсу “Історія української культури” для студентів І курсу економічного факультету денної та заочної форм навчання / Укл. І.І.Какуріна. 2016 р.
Плани семінарських занять з курсу гуманітарного модулю „Цінності європейської цивілізації” для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей  для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва, І.І.Какуріна. 2013 р.
Методичні вказівки з курсу гуманітарного модулю «Цінності європейської цивілізації» для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей  для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання / Укл. О.М.Башкеєва, І.І.Какуріна. 2012 р.
Соціологія
 
 
Методичні вказівки до семінарських занять з соціології для студентів ІІІ курсу
/ Укл. О. М. Заєць. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 50с.
Словник з курсу “Соціологія” (модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  2012 р.
Словник з курсу “Соціологія” (модуль 2) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких. 2012 р.
Словник з курсу “Соціологія” (модуль 3) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. В.Б.Мягких. 2012 р.
 
Психологія
Конспект лекцій з курсу «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів ІІ курсу спеціальності ОНС факультету ТНР денної та заочної форм навчання / Укл. О М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019

Конспект лекцій з курсу «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів ІІ курсу спеціальності ОНС факультету ТНР денної та заочної форм навчання / Укл. О М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019-100 с.

   
Політологія

Курс лекцій з дисципліни «Політологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів 4 курсу /Укл. Патерило О.М.- Дніпро УДХТУ,  2018

Конспект лекций з курсу “Політологія” (модуль 1) для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  – Дніпропетровськ УДХТУ,  2009 р.

Конспект лекцій з курсу “Політологія” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання (модуль 3)  для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Н.Г.Міловська, В.М.Продайко.- Дніпропетровськ УДХТУ,  2010 р.
Плани семінарських занять з курсу “Політологія”
Політологія. Методичні вказівки до теми Международные отношения и внешняя политика государства”/Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких. – Дніпропетровськ УДХТУ,  2015 р.
Політологія .Методичні вказівки до теми “Політична свідомість та політична культура” з курсу “Політологія” для студентів IV–V курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.Л.Г.Московських, В.Б.Мягких.  – Дніпропетровськ УДХТУ,  2015 р.
Політологія .Методичні вказівки до теми “Виборчі системи”/Укл. Перфірьова А.М.- Дніпропетровськ УДХТУ,  2012
Логіка

Практичні завдання з курсу «Логіка». Частина І / Укл. А.Г.Чичков. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2012 р.

Практичні завдання з курсу «Логіка». Частина ІІ / Укл. А.Г.Чичков. – Дніпропетровськ УДХТУ, 2015 р.

Логіка. Ч.1 для студентів 1 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков. – Дніпропетровськ УДХТУ,  2012 р.

Логіка. Ч.2 для студентів 1 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков.- Дніпропетровськ УДХТУ,  2013 р.
Логіка. Плани семінарів для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.Г.Чичков. – Дніпропетровськ УДХТУ,  2009 р.

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Історія України, заочна форма навчання

1. Плани семінарських занять.  
2. Завдання контрольної роботи (виконується на заняттях). 
3. Роздавальний матеріал з дисципліни „Історія України” на тему: „Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Становлення української державності” для студентів 1 курсу всіх спеціальностей / укл.: Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 17 с. 
4. Екзаменаційні питання для студентів заочної форми навчання (2016-2017 н.р.).  

Українська мова за професійним спрямуванням, денна форма навчання
2-й курс

1. Плани практичних занять
2. Питання до модульної контрольної роботи (МКР).
3. Завдання до самостійної роботи.
4. Екзаменаційні питання.
5. Список рекомендованої літератури.

3-й курс

1. Плани практичних занять
2. Питання до модульної контрольної роботи (МКР).
3. Екзаменаційні питання.

Українська мова за професійним спрямуванням, заочна форма навчання

1. Плани семінарських занять.
2. Список рекомендованої літератури.
3. Екзаменаційні питання.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”:

1. Документи у професійній діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. − 52 с. (№2543)

2. Графічні особливості професійного мовлення: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. −  25 с. (№2791)

3. СТАНДАРТИ ДВНЗ УДХТУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи

4. Правопис і відмінювання власних назв людей: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. −  24 с. (№2790)

5. Спілкування як інструмент професійної діяльності: методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 52 с. (№3135)

6. Особливості термінології фаху: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. − 28 с. (№2542)

7. Оформлення результатів наукової діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ–ІІІ курсів всіх спеціальностей / Укл. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2016. −  52 с. (№3461)

Методичні вказівки з дисципліни “Українська мова як іноземна”

1. Методичні вказівки з дисципліни “Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Комунікативні конструкції. Дієслово. Середній рівень / Укл.: Г.М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 32 с. (№2975)

2. Особливості комунікативних конструкцій у текстах професійної тематики (прикметник, числівник, займенник): методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: І.В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 36 с. (№2577)

3. Особливості дієслівних комунікативних конструкцій української мови. Початковий рівень. Методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів І курсу всіх спеціальностей / Укл.: Г. М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 26 с. (№2758)

4. Числівник: методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: Г.М. Колісник, І.В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 23 с. (№2576)

5. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ТЕМАТИКИ. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІV курсу всіх спеціальностей. / укл.: І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 31 с. (№2835)

6. Вживання дієслівних форм: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: Г.М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 36 с. (№2938)

7. Складнопідрядні конструкції в наукових текстах: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл. І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 14 с. (№3353)

Історія України, заочна форма навчання

1. Плани семінарських занять.  
2. Завдання контрольної роботи (виконується на заняттях). 
3. Роздавальний матеріал з дисципліни „Історія України” на тему: „Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Становлення української державності” для студентів 1 курсу всіх спеціальностей / укл.: Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 17 с. 
4. Екзаменаційні питання для студентів заочної форми навчання (2016-2017 н.р.).  

Українська мова за професійним спрямуванням, денна форма навчання
2-й курс

1. Плани практичних занять
2. Питання до модульної контрольної роботи (МКР).
3. Завдання до самостійної роботи.
4. Екзаменаційні питання.
5. Список рекомендованої літератури.

3-й курс

1. Плани практичних занять
2. Питання до модульної контрольної роботи (МКР).
3. Екзаменаційні питання.

Українська мова за професійним спрямуванням, заочна форма навчання

1. Плани семінарських занять.
2. Список рекомендованої літератури.
3. Екзаменаційні питання.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”:

1. Документи у професійній діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. − 52 с. (№2543)

2. Графічні особливості професійного мовлення: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. −  25 с. (№2791)

3. СТАНДАРТИ ДВНЗ УДХТУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи

4. Правопис і відмінювання власних назв людей: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. −  24 с. (№2790)

5. Спілкування як інструмент професійної діяльності: методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів 2-3 курсів усіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 52 с. (№3135)

6. Особливості термінології фаху: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей / упор. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. − 28 с. (№2542)

7. Оформлення результатів наукової діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ–ІІІ курсів всіх спеціальностей / Укл. Л.М. Кулакевич. − Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2016. −  52 с. (№3461)

Методичні вказівки з дисципліни “Українська мова як іноземна”

1. Методичні вказівки з дисципліни “Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Комунікативні конструкції. Дієслово. Середній рівень / Укл.: Г.М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 32 с. (№2975)

2. Особливості комунікативних конструкцій у текстах професійної тематики (прикметник, числівник, займенник): методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: І.В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 36 с. (№2577)

3. Особливості дієслівних комунікативних конструкцій української мови. Початковий рівень. Методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів І курсу всіх спеціальностей / Укл.: Г. М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 26 с. (№2758)

4. Числівник: методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: Г.М. Колісник, І.В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 23 с. (№2576)

5. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ТЕМАТИКИ. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІV курсу всіх спеціальностей. / укл.: І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 31 с. (№2835)

6. Вживання дієслівних форм: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІІ курсу всіх спеціальностей / укл.: Г.М. Колісник. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 36 с. (№2938)

7. Складнопідрядні конструкції в наукових текстах: методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей / укл. І. В. Смаглій. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 14 с. (№3353)

ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОМП՚ЮТЕРНОМУ КЛАСІ