Обрати сторінку

Наукова діяльність кафедри філософії та українознавства

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

В 2019 р. викладачі кафедри почали роботу за темами:

 • Філософія і культура в умовах цифрової та соціально-культурної глобалізації” (Керівник – завідувач кафедри філософії та українознавства Чичков А.Г. ). Мета: дослідити та виявити особливості розвитку філософії і культури в умовах інформаційного суспільства та соціально-культурної глобалізації. Призначення: для формування сучасної філософсько-культурної картини світу та для розуміння та виявлення ролі інформаційних технологій і знакових засобів в розвитку сучасного суспільства та культури.
 • “Соціокультурна спадщина українського народу ХХ – поч.ХХІ ст.” (Керівник – доцент  Борисов В. Л. ).

З  2016 р. до закінчення 2018 кафедра вела науково-дослідну роботу за темами:

 

 • “Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буття”. (Керівник – завідувач кафедри філософії та українознавства Чичков А.Г.  Відповідальний виконавець – кандидат філософських наук, доцент кафедри Башкеєва О. М.). За результатами НДР: було опубліковано 1 стаття в зарубіжному журналі, що входить до наукометричних баз даних; 4 словника-довідника; 13 статей, які входять до переліку наукових фахових видань України; 118 тез доповідей на конференціях різного рівня, що не входять до наукометричних баз даних; 18 методичних вказівок; захищена 1 кандидатська дисертація з історії філософії (Башкеєва О.М.),  опублікована колективна монографія “Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буття”. Дніпро, 2018 р.
 • “Соціальний та національно-культурний розвиток України ХХ – початок ХХІ століття”. (Керівник – Борисов В. Л., Відповідальний виконавець – доцент Кулакевич Л.М.).  За результатами НДР: було опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 12 статей у збірниках, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща), 6 статей у фахових виданнях України, 6 статей у зарубіжних виданнях, 18 тез доповідей у матеріалах конференцій; захищена 1 кандидатська дисертація (Смаглій І.В.).

МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Філософія і культура в умовах цифрової та соціфльно-культурної глобалізації: Еолективна монографія/Наукова редакція А. Г. Чичкова. – Дніпро, 2021.

Філософсько-культурні дискурси: виміри сучасного буття: Колективна монографія / Наукова редакція А. Г. Чичкова. – Дніпро: «Середняк Т.К.», 2018. – 208 с.

Селянство, земля і влада в період Української революції (1917–1921 рр.): монографія / С. В. Корновенко та ін. Черкаси, 2020. 440 с. (авторський внесок Ковальової Н.А. – розділи 3, 4 і 6)

 

 Ковальова Н. А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. “Аграрна революція” в Україні 1902 – 1922 рр. / Н. А. Ковальова. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – 368 с.

Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлюк, А. Г. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007. – 280 с.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З СТУДЕНТАМІ

Науково-дослідна робота із студентами знайшла відображення в роботі студентського гуртка “Сократ і ми”, в роботі наукових студентських конференцій, що проходять в університеті :

 • Міжнародна конференція “Trans – Mech – Art – Chem” (Секція “Art” 2004, 2008, 2012 рр.)
 • Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Секція “Духовні основи буття людини в умовах глобалізації сучасного світу”. 2005, 2010, 2013, 2015, 2017,  2019 рр.)

Міжнародні і Всеукраїнські Інтернет-конференції студентів і молодих вчених, організовані та проведені кафедрою:

 • “Шевченківський дискурс сучасності”    (присвячена 200-річчю з дня народження Кобзаря) 2014 р.;
 • “Духовні витоки українського суспільства” (присвячена 25-річчю з дня проголошення Україною незалежності) . 2016 р.;
 • “Україна-світ: діалог культур”. 2018 р.

За результатами роботи конференцій опубліковані збірки тез доповідей:

 • Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Шевченківський дискурс сучасності» (присвячено 200-річчю з дня народження великого Кобзаря). Дніпропетровськ, 2014. Збірник тез доповідей.
 • VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». (Секція «Духовні основи буття людини в умовах глобалізації сучасного світу»). Дніпропетровськ, 2015. Збірник тез доповідей.
 • Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів і молодих вчених ” Духовні витоки українського суспільства”. Дніпропетровськ, 2016. Збірник тез доповідей.
 • Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів і молодих вчених “Україна-світ: діалог культур”. 2022 р. Збірник тез доповідей

Учасники конференції

Щороку кафедра проводить студентські Олімпіади з гуманітарної тематики. У 2020-21 р. в умовах карантину вони відбулися в дистанційному форматі з використанням інформаційних технологій