Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Гуманітарні дисципліни в університеті читаються з часу його заснування – курс історії ВКП(б) викладала кафедра ленінізму. Першими викладачами були Т.Д. Таран (пізніше – кандидат історичних наук, доцент), М.М. Підтиченко (пізніше – ректор Київського педагогічного інституту, професор, академік АПН СРСР). У 1938 р. у вузі було створено єдину кафедру суспільних наук – кафедру марксизму-ленінізму. У подальшому кафедру очолювали А.Ф. Стеценко (1965 – 1972 рр.), Г.А. Заїченко.

У 1972 р. створюється самостійна кафедра марксистсько-ленінської філософії і наукового комунізму, яку очолив талановитий філософ, випускник філософського факультету Московського державного університету кандидат філософських наук, доцент Заїченко Георгій Антонович. У 1975 р. він захистив докторську дисертацію, і на кафедрі була відкрита аспірантура.

У 1985 р. кафедра була реорганізована. На її основі були створені дві кафедри: кафедра філософії, яку очолив доктор філософських наук, професор Заїченко Г.А., і кафедра соціології праці та управління, яку очолив доктор філософських наук, професор Полторак В.А.

У 1992 р. завідувачем кафедри філософії стає старший викладач Мокієнко О.І., а з 1994 р. і по теперешій час – кандидат філософських наук, доцент Чичков А.Г.  Кафедру соціології з 2002 р. очолює  кандидат філософських наук, доцент Московських Л.Г.  На обох кафедрах з 1985 р. і по теперішній час працювали: проф., д.ф.н. Полторак В.А., доценти:  Кротков Є.О., Токовенко О.С., Стешенко М.І., Злочевський Й.Г., Поставна Г.Г., Окороков В.Б., Євтушенко Р.О., ст. викл: Лавренюк В.Ф., Акімова Т.К., Свірський В.Я., Фокін І.Я., Баранов М.О., Трикоз М.О., Кармолін Ю.Т., викл.: Об’єдков В.А., Липчанська О.О., Демчук Т.П., Євсєєва О.І.

З вересня 2013 р. по вересень 2014 р. у складі кафедри філософії працював  колектив кафедри історії та українознавства.

Сучасна кафедра філософії є загальноосвітня кафедра, яка викладає свої навчальні дисципліни на всіх факультетах університету від студентів 1-го курсу до аспірантів. Таку структуру кафедра набула після приєднання кафедри соціології.  Кафедра викладає нормативні дисципліни: філософію,  історію української культури, політологію,  вибіркові дисципліни – релігієзнавство, логіку, етику бізнесу, етику ділових відносин, соціологію, цінності європейської цивілізації, філософську антропологію, а також для магістрів психологію і педагогіку вищої школи, методику викладання фахових дисціплін у вищій школі.

На цей час кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Чичков Анатолій Григорович.

Історичні дисципліни в університеті читаються з часу його заснування – курс історії ВКП(б) викладала кафедра ленінізму. Першими викладачами були Т. Д. Таран (пізніше – кандидат історичних наук, доцент), М. М. Підтиченко (пізніше – ректор Київського педагогічного інституту, професор, академік АПН СРСР).

У 1938 р. у вузі було створено єдину кафедру суспільних наук – кафедру марксизму-ленінізму. У другій половині 1960-х років на кафедрі було створено секцію викладачів історії КПРС (кандидати історичних наук, доценти Б. Г. Куликовський(керівник), Т. Д. Таран, С. М. Сердитова, ст. викладач О. К. Митрофанова).

Самостійною одиницею кафедра стала з 1972 року.

Багаторічна науково-дослідницька діяльність кафедри була зосереджена на різних напрямах. Доцент Б. Г. Куликовськийбрав участь у написанні фундаментальних нарисів „Історія міст і сіл УРСР”, доцент А. В. Волченко захистив докторську дисертацію, підготував дві значні монографії з проблем історії робітничого класу Сибіру, доцент А. Ф. Липовський – монографію з проблем розвитку вищої школи.

У період перебудови замість курсу історії КПРС запроваджується курс політичної історії ХХ століття, а кафедру було перейменовано на кафедру політичної історії. Після проголошення незалежності України у 1991 р. розпочинається викладання українознавчих дисциплін, а сама кафедра з 1994 р. називається кафедрою історії та українознавства, з 2014 р. – українознавства.


ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ

Першим завідувачем кафедри (марксизму-ленінізму) була Таран Т. Д. (1938 – 1964 рр.).

У подальшому кафедру очолювали кандидати історичних наук, доценти:

  • А. Ф. Стеценко (з 1965 р. – завідувач кафедри марксизму-ленінізму, вже як самостійну одиницю очолював кафедру з 1972 до 1975 рр.);
  • І. К. Дубовиков (1976 – 1986 рр.);
  • О. Ф. Нікілєв (1987 – 1988 рр.);
  • П. М. Панченко (1988 – 2003 рр.);
  • Н. А. Ковальова (2003 – 2013 рр.).

З вересня 2013 р. до серпня 2014 р. колектив кафедри історії та українознавства працював у складі кафедри філософії.

З 2014 р. і до цього часу кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Борисов В. Л.

Колектив кафедри, 2005 р.

Колектив кафедри історії та українознавства, 2010 р. (зліва направо: доц. Панченко П.М., доц. Борисов В.Л., викл. Колісник Г.М., доц. Кулакевич Л.М., доц. Ковальова Н.А., викл. Смаглій І.В., технік Єпик О.Г.)