Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Гуманітарні дисципліни в університеті читаються з часу його заснування. Першими викладачами були Таран Т.Д. (кандидат історичних наук, доцент), Підтиченко М.М. (пізніше – професор, академік АПН СРСР).

У 1938 р. у вузі було створено єдину кафедру суспільних наук – кафедру марксизму-ленінізму. Перший завідувач – Таран Т.Д.  (1938 – 1964 рр.). У подальшому – Стеценко  А.Ф. (1965 – 1972 рр.). 

У 1972 р. єдина кафедра розділяється на кафедру філософії  і кафедру історії КПРС.

Кафедру філософії і наукового комунізму очолив талановитий філософ, випускник філософського факультету Московського державного університету, кандидат філософських наук, доцент Георгій Антонович Заїченко . 

У 1975 р. він захистив докторську дисертацію, і на кафедрі була відкрита аспірантура.

У 1985 р. кафедра була реорганізована. На її основі  створені:

  • кафедра філософії, яку очолив доктор філософських наук, професор  Заїченко Г.А.,
  • кафедра соціології праці та управління, яку очолив доктор філософських наук, професор Полторак В.А.

(Колектив кафедри філософії, 1985 (зліва направо:  Мокієнко О.І., Какуріна І.І., Заїченко Г.А., Продайко В.М,, Стешенко М.І., Кудаков В.Є, Кудакова І.І., Чичков А.Г., Токовенко О.С.)

У 1992 р. завідувачем кафедри філософії стає старший викладач Мокієнко О.І., а з 1994 р. і по теперешій час – кандидат філософських наук, доцент Чичков А.Г.  

З вересня 2013 р. по вересень 2014 р. у складі кафедри філософії працював  колектив кафедри історії та українознавства. З 2019 р. –  кафедри українознавства.

Кафедра українознавства

(Колектив кафедри історії та українознавства, 2010 р. (зліва направо: доц. Панченко П.М., доц. Борисов В.Л., викл. Колісник Г.М., доц. Кулакевич Л.М., доц. Ковальова Н.А., викл. Смаглій І.В., технік Єпик О.Г.)

У період перебудови замість курсу історії КПРС запроваджується курс політичної історії ХХ століття, а кафедру було перейменовано на кафедру політичної історії.

Після проголошення незалежності України у 1991 р. розпочинається викладання українознавчих дисциплін, а сама кафедра з 1994 р. називається кафедрою історії та українознавства, з 2014 р. – українознавства.

Завідувачі кафедри:

  •  Стеценко А. Ф. (1965  – 1975 )
  •  Дубовиков І.К. (1976 – 1986) 
  •  Нікілєв О. Ф.(1987 – 1988)
  •  Панченко П.М.(1988 – 2003 рр.)
  •  Ковальова Н.А. (2003 – 2013) 
  •  Борисов В.Л. (2014-2019)

Ветерани кафедри

Сучасна кафедра Філософії та Українознавства формує світогляд студентів, аспірантів, сприяє їхньому професійному становленні в житті як особистостей