Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Чичков Анатолій Григорович

Чичков Анатолій Григорович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства, завідувач кафедри.

Закінчив філософський факультет Ростовського державного університету у 1980 році за спеціальністю «Філософія».

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Онтологічний  та гносеологічний аспекти філософського знання».

На кафедрі викладає дисципліни:

  • Філософія;
  • Філософія та філософська антропологія
  • Філософія (аспіранти);
  • Логіка;
  • Психологія.

Публікації: автор понад 60 наукових робіт, серед яких наукова монографія у співробітництві (2018 р.) , навчальний посібник у співробітництві (2010 р.).  32 рази був  офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій з філософії.

Наукові інтереси: історико-філософські ідеї в області методології філософії та конкретно-наукового знання; розвиток  та трансформація історико-філософських та сучасних ідей в філософії; співвідношення філософії та реальності, філософії та мови, філософії та науки; рефлексія та специфіка філософського знання.

Профіль в Google Академія

Ковальова Наталія Анатоліївна

Ковальова Наталія Анатоліївна

доктор історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1995 р.). Спеціальність – “Історія України”. В УДХТУ працює з лютого 1999 р.

У 2020 р. захистила докторську дисертацію «Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902–1922 рр.)». Спеціальність – «Історія України».

На кафедрі викладає дисципліну:

Наукові праці: 100 публікацій, з них дві монографії.

Наукові інтереси: аграрна історія України початку ХХ ст. (селянська революція 1902 – 1922 рр.)

Має сертифікати з дистанційного навчання на платформі Moodle та в середовищі Google Classroom

Профіль:

Борисов Владислав Леонідович

Борисов Владислав Леонідович

кандидат історичних наук, доцент

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1986 р.), Спеціальність – “Історія”. В УДХТУ працює з 1989 р. 

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію „Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920 – 1933 рр.”. Спеціальність – “Історія України”

На кафедрі викладає дисципліну:

  • “Історія України”.

Наукові праці: 29 публікацій.

Наукові інтереси: народна освіта України першої половини ХХ ст.

Профіль:

Какуріна Ірина Іллівна

Какуріна Ірина Іллівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила філософський факультет Уральського  державного університету в 1973 році за спеціальністю «Філософія».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  «Естетика» : «Проблема розуміння художнього твору».

На кафедрі викладає дисципліни:

  • Історія української культури;
  • Етика ділового спілкування;
  • Політологія.

Публікації: автор понад 60 наукових робіт, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018р).

Наукові інтереси : Освоєння людиною культурного контексту, значення традиції в процесі соціалізації.

Профіль в Google Академія

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Костиря Галіна Іванівна

Костиря Галіна Іванівна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ).