Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Чичков Анатолій Григорович

Чичков Анатолій Григорович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства, завідувач кафедри.

Закінчив філософський факультет Ростовського державного університету у 1980 році за спеціальністю «Філософія».

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Онтологічний  та гносеологічний аспекти філософського знання».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Філософія та філософська антропологія
 • Філософія (аспіранти);
 • Логіка;
 • Психологія.

Публікації: автор понад 60 наукових робіт, серед яких наукова монографія у співробітництві (2018 р.) , навчальний посібник у співробітництві (2010 р.).  32 рази був  офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій з філософії.

Наукові інтереси: історико-філософські ідеї в області методології філософії та конкретно-наукового знання; розвиток  та трансформація історико-філософських та сучасних ідей в філософії; співвідношення філософії та реальності, філософії та мови, філософії та науки; рефлексія та специфіка філософського знання.

Профіль в Google Академія

Башкеєва Олена Миколаївна

Башкеєва Олена Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила Дніпропетровський державний університет в 1991 р. за спеціальністю: «Історія”.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Особливості генезису категорії «ментальність» (історико-філософський аналіз)».

Закінчила Вищій навчальний заклад “Університет імені Альфреда Нобеля” у 2020 р. Отримала Диплом магістра з відзнакою. Здобула кваліфікацію  магістр філології, перекладач (диплом на рівні С 2 з мов країн Європейського Союзу (англійська мова)

На кафедрі викладає дисципліни:
• Філософія;
• Психологія;
• Соціологія;
• Політологія
• Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)

Публікації: автор понад 70 наукових робіт, серед яких статті у виданнях Scopus, Web of Science, фахових виданнях України; розділу монографія у співробітництві (2018 р.).

Наукові інтересі: Етнопсихологія, феномен «ментальних революцій», етнополітологія, аксіологія міжнародних відносин.

Профіль в Google Академія

Заєць Ольга Миколаївна

Заєць Ольга Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1997 році за спеціальністю «Політологія».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Екзистенційно-феноменологічна концепція свідомості Ж-П.Сартра (історико-філософський аналіз)”.

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Політологія;
 • Соціальна відповідальність;
 • Соціологія.

Публікації: автор понад 40 наукових, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018 р).

Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійська мова)

Наукові інтереси: Методологія сучасної гуманітаристики, теорія корпоративної соціальної відповідальністі.

Профіль в Google Академія

Какуріна Ірина Іллівна

Какуріна Ірина Іллівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила філософський факультет Уральського  державного університету в 1973 році за спеціальністю «Філософія».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  «Естетика» : «Проблема розуміння художнього твору».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Історія української культури;
 • Етика ділового спілкування;
 • Політологія.

Публікації: автор понад 60 наукових робіт, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018р).

Наукові інтереси : Освоєння людиною культурного контексту, значення традиції в процесі соціалізації.

Профіль в Google Академія

Патеріло Олег Миколайович

Патеріло Олег Миколайович

Викладач кафедри філософії та українознавства

Закінчив Дніпропетровський державний університет в 1994 році за  спеціальністю: «Історія».

Закончив аспірантуру при кафедрі філософії УДХТУ за  спеціальністю: “Історія філософії”

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Політологія

Публікації: автор  понад 30 наукових робіт, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018р).

Наукові інтереси: історія філософії, історія культури, культурологія, філософська методологія, сучасні субкультури.

Профіль в Google Академія

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

 

 

 

 

Борисов Владислав Леонідович

Борисов Владислав Леонідович

кандидат історичних наук, доцент

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1986 р.), Спеціальність – “Історія”. В УДХТУ працює з 1989 р. 

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію „Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920 – 1933 рр.”. Спеціальність – “Історія України”

На кафедрі викладає дисципліну:

 • “Історія України”.

Наукові праці: 29 публікацій.

Наукові інтереси: народна освіта України першої половини ХХ ст.

Профіль:

Ковальова Наталія Анатоліївна

Ковальова Наталія Анатоліївна

доктор історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1995 р.). Спеціальність – “Історія України”. В УДХТУ працює з лютого 1999 р. 

У 2020 р. захистила докторську дисертацію «Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902–1922 рр.)». Спеціальність – «Історія України»

На кафедрі викладає дисципліну:

Наукові праці: 100 публікацій, з них дві монографії.

Наукові інтереси: аграрна історія України початку ХХ ст. (селянська революція 1902 – 1922 рр.)

Має сертифікати з дистанційного навчання на платформі Moodle та в середовищі Google Classroom

Профіль:

Кулакевич Людмила Миколаївна

Кулакевич Людмила Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи факультету ТВМС

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (1999 р.). Спеціальність – “Українська мова і література”.  В УДХТУ працює з 2003 р. .

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Концепція світу і людини у творчості Світлани Йовенко”. Спеціальність – “Українська література”.

На кафедрі викладає дисципліну:

 • “Українська мова за професійним спрямуванням”

Наукові праці: 43 публікації, із них одна монографія.

Наукові інтереси: українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Профіль:

Колісник Галина Миколаївна

Колісник Галина Миколаївна

викладач

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (2000 р.). Спеціальність – “Українська мова і література”. В УДХТУ працює з 2008 р. 

Працює над кандидатською дисертацією «Психоаналітичний аналіз тексту творів Євгенії Кононенко».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Українська мова за професійним спрямуванням»,
 • «Українська мова як іноземна».

Наукові праці: 10 статей, три статті в співавторстві зі студентами.

Наукові інтереси: аналітична психологія в літературознавстві, масова література в загальнокультурному контексті.

Профіль:

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Костиря Галіна Іванівна

Костиря Галіна Іванівна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ).

Міловська Надія Григоровна

Міловська Надія Григоровна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ).