Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Чичков Анатолій Григорович

Чичков Анатолій Григорович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства, завідувач кафедри.

Закінчив філософський факультет Ростовського державного університету у 1980 році за спеціальністю «Філософія».

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Онтологічний  та гносеологічний аспекти філософського знання».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Філософія та філософська антропологія
 • Філософія (аспіранти);
 • Логіка;
 • Психологія.

Публікації: автор понад 60 наукових робіт, серед яких наукова монографія у співробітництві (2018 р.) , навчальний посібник у співробітництві (2010 р.).  32 рази був  офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій з філософії.

Наукові інтереси: історико-філософські ідеї в області методології філософії та конкретно-наукового знання; розвиток  та трансформація історико-філософських та сучасних ідей в філософії; співвідношення філософії та реальності, філософії та мови, філософії та науки; рефлексія та специфіка філософського знання.

Профіль в Google Академія

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Сапожников Станіслав Володимирович

Сапожников Станіслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії ті українознавства

Закінчив Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», присвоєна кваліфікація керівника навчального закладу та його підрозділів.
Захистив докторську дисертацію  за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» на тему: «Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону».

На кафедрі викладає дисципліни:

• Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)

Автор 79 наукових робіт.

Башкеєва Олена Миколаївна

Башкеєва Олена Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила Дніпропетровський державний університет в 1991 р. за спеціальністю: «Історія”.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Особливості генезису категорії «ментальність» (історико-філософський аналіз)».

Закінчила Вищій навчальний заклад “Університет імені Альфреда Нобеля” у 2020 р. Отримала Диплом магістра з відзнакою. Здобула кваліфікацію  магістр філології, перекладач (диплом на рівні С 2 з мов країн Європейського Союзу (англійська мова)

На кафедрі викладає дисципліни:
• Філософія;
• Психологія;
• Соціологія;
• Політологія
• Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі (магістри)

Публікації: автор понад 70 наукових робіт, серед яких статті у виданнях Scopus, Web of Science, фахових виданнях України; розділу монографія у співробітництві (2018 р.).

Наукові інтересі: Етнопсихологія, феномен «ментальних революцій», етнополітологія, аксіологія міжнародних відносин.

Профіль в Google Академія

Заєць Ольга Миколаївна

Заєць Ольга Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1997 році за спеціальністю «Політологія».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Екзистенційно-феноменологічна концепція свідомості Ж-П.Сартра (історико-філософський аналіз)”.

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Політологія;
 • Соціальна відповідальність;
 • Соціологія.

Публікації: автор понад 40 наукових, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018 р).

Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійська мова)

Наукові інтереси: Методологія сучасної гуманітаристики, теорія корпоративної соціальної відповідальністі.

Профіль в Google Академія

Какуріна Ірина Іллівна

Какуріна Ірина Іллівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства

Закінчила філософський факультет Уральського  державного університету в 1973 році за спеціальністю «Філософія».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  «Естетика» : «Проблема розуміння художнього твору».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Історія української культури;
 • Етика ділового спілкування;
 • Політологія.

Публікації: автор понад 60 наукових робіт, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018р).

Наукові інтереси : Освоєння людиною культурного контексту, значення традиції в процесі соціалізації.

Профіль в Google Академія

Патеріло Олег Миколайович

Патеріло Олег Миколайович

Викладач кафедри філософії та українознавства

Закінчив Дніпропетровський державний університет в 1994 році за  спеціальністю: «Історія».

Закончив аспірантуру при кафедрі філософії УДХТУ за  спеціальністю: “Історія філософії”

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Політологія

Публікації: автор  понад 30 наукових робіт, серед яких статті у фахових виданнях, монографія у співробітництві (2018р).

Наукові інтереси: історія філософії, історія культури, культурологія, філософська методологія, сучасні субкультури.

Профіль в Google Академія

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

 

 

 

 

Борисов Владислав Леонідович

Борисов Владислав Леонідович

кандидат історичних наук, доцент

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1986 р.), Спеціальність – “Історія”. В УДХТУ працює з 1989 р. 

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію „Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920 – 1933 рр.”. Спеціальність – “Історія України”

На кафедрі викладає дисципліну:

 • “Історія України”.

Наукові праці: 29 публікацій.

Наукові інтереси: народна освіта України першої половини ХХ ст.

Профіль:

Ковальова Наталія Анатоліївна

Ковальова Наталія Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1995 р.). Спеціальність – “Історія України”. В УДХТУ працює з лютого 1999 р. 

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію „Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.)”. Спеціальність – “Історія України”.

На кафедрі викладає дисципліну:

Наукові праці: 70 публікацій, з них дві монографії.

Наукові інтереси: аграрна історія України початку ХХ ст. (селянська революція 1902 – 1922 рр.)

Профіль:

Кулакевич Людмила Миколаївна

Кулакевич Людмила Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи факультету ТВМС

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (1999 р.). Спеціальність – “Українська мова і література”.  В УДХТУ працює з 2003 р. .

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Концепція світу і людини у творчості Світлани Йовенко”. Спеціальність – “Українська література”.

На кафедрі викладає дисципліну:

 • “Українська мова за професійним спрямуванням”

Наукові праці: 43 публікації, із них одна монографія.

Наукові інтереси: українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Профіль:

Смаглій Ілона Володимирівна

Смаглій Ілона Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету (2009 р.). Спеціальність – “Українська мова і література”. В УДХТУ працює з 1999  р. 

 У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Авторська свідомість та своєрідність її поетичного вираження в поезії Світлани Йовенко”. Спеціальність –  література”.

На кафедрі викладає дисципліни :

 • “Українська мова за професійним спрямуванням”,
 • “Українська мова як іноземна”.

Наукові праці: 16 фахових статей, із них 1 у співавторстві, 17 тез, із них 10 у співавторстві зі студентами.

Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійська мова).

Наукові інтереси: авторська свідомість в українській літературі середини ХХ ст. – початку ХХІ ст.; етнопсихологія.

Профіль:

Колісник Галина Миколаївна

Колісник Галина Миколаївна

викладач

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (2000 р.). Спеціальність – “Українська мова і література”. В УДХТУ працює з 2008 р. 

Працює над кандидатською дисертацією «Психоаналітичний аналіз тексту творів Євгенії Кононенко».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Українська мова за професійним спрямуванням»,
 • «Українська мова як іноземна».

Наукові праці: 10 статей, три статті в співавторстві зі студентами.

Наукові інтереси: аналітична психологія в літературознавстві, масова література в загальнокультурному контексті.

Профіль:

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Костиря Галіна Іванівна

Костиря Галіна Іванівна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ).

Міловська Надія Григоровна

Міловська Надія Григоровна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ).