Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Чичков Анатолій Григорович

Чичков Анатолій Григорович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, завідувач кафедрою.

Закінчив філософський факультет  Ростовського державного університету у 1980 році за спеціальністю «Викладач. Філософ».

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Онтологічний  та гносеологічний аспекти філософського знання».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Філософія (аспіранти);
 • Логіка;
 • Психологія.

Автор конспектів курсів лекцій з предметів:

 • Філософія (Філософія. В 2-х ч. Частина 1 – Історія філософії. 2014р.; Частина 2 – Сучасні проблеми філософії 2015 р.);
 • Філософія: курс для аспірантів ( 2016 р.);
 • Логіка (2016 р.);
 • Релігієзнавство (2012 р.).

Методичних розробок:

 • Філософські проблеми наукового пізнання (2016 р.);
 • Релігії в сучасній Україні (2010 р.);
 • Практичні завдання з курсу «Логіка» (2014 р.).

Автор статей і тез з проблем філософії, методології, філософської антропології.

Область наукових інтересів: Методологія історико-філософського дослідження, трансформація сучасного філософського дискурсу, особливості та специфіка природи філософського знання, взаємовідносини філософії, логіки, мови, знання.

Профіль в Google Академія

Башкеєва Олена Миколаївна

Башкеєва Олена Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Закінчила Дніпропетровський державний університет в 1991 р. за   спеціальністю:  «Історик. Викладач історії та  суспільствознавства”.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії» на тему: «Особливості генезису категорії «ментальність» (історико-філософський аналіз)».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Цінності європейської цивілізації;
 • Релігієзнавство та Філософська антропологія;
 • Методика викладання у вищій школі, педагогіка та психологія
 • Педагогіка та психологія викладання фахових дисциплін у вищій школі;

Автор конспектів курсів лекцій з предметів:

 • Історія української культури (2014 р.);
 • Філософська антропологія (2015 р.).
  Методичних розробок:
 • Філософська антропологія. Гуманітарний модуль. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни (2013 р.);
 • Цінності європейської цивілізації (2012 р.);
 • Методичні вказівки до виконання індивідуальних і тестових завдань з курсу „Філософії” (2013 р.);
 • Словник-довідник з курсу «Філософія» (2014 р.);
 • Словник-довідник з курсу «Філософська антропологія» (2014 р.);
 • Словник-довідник з курсу «Історія українськой культури» (2018 р.);
 • Практичні завдання з курсу «Логіка» (2014 р.).

Автор 48 статей і тез. З них:

 • 11 статей у фахових виданнях України
 • 1 стаття у провідному науковому закордонному виданні (Web of Science).

Область наукових інтересів: Зміни в ментальному просторі суб’єктів історії, феномен «ментальних революцій».

Профіль в Google Академія

Заєць Ольга Миколаївна

Заєць Ольга Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1997 році за спеціальністю «Політолог. Викладач соціально-гуманітарних дисциплін».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія філософії»: «Екзистенційно-феноменологічна концепція свідомості Ж-П.Сартра (історико-філософський аналіз)”.

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Політологія;
 • Соціальна відповідальність;
 • Соціологія.

Автор конспектів курсів лекцій з предметів:

 • Філософія (частина І, ІІ) (2017;
 • Соціальна відповідальність (2016).

Методичних розробок:

 • «Сучасна філософія. Феноменологія» (2018);
 • «Філософія життя» (2011).

Автор статей і тез з проблем сучасної філософської антропології та теорії соціальної відповідальності (14 статей – у фахових виданнях )

Область наукових інтересів: Методологія сучасної гуманітаристики, теорія корпоративної соціальної відповідальністі.

Профіль в Google Академія

Какуріна Ірина Іллівна

Какуріна Ірина Іллівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Закінчила філософський факультет Уральського  державного університету в 1973 році за спеціальністю «Філософ. Викладач суспільствознавства».

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  «Естетика»: «Проблема понимания художественного произведения».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Історія української культури;
 • Етика ділового спілкування;
 • Політологія.

 Автор конспектів курсів лекцій з предметів:

 • Історія української культури (2014 р.);
 • Етика ділового спілкування (2015 р.).

Методичних розробок:

 •  Цінності європейської цивілізації (2012 р,);
 •  «Етикет у діловому спілкуванні» (2016 р.);
 • Словник-довідник. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури». «Хронологія. Видатні постаті»  ( 2018);
 • Культура Київської Русі. Методичні вказівки з курсу «Історія української культури» (2019);
 • Культура як система з курсу «Історія українськой культури» (2019).

Автор статей і тез з проблем філософії культури, культурології, етики та естетики.

Відповідальна за проведення наукової роботи із студентами (організацію олімпіад і наукових конференцій з гуманітарних дисциплін).

Область наукових інтересів : Освоєння людиною культурного контексту, значення традиції в процесі соціалізації.

Профіль в Google Академія

Патеріло Олег Миколайович

Патеріло Олег Миколайович

Викладач кафедри

Закінчив Дніпропетровський державний університет в 1994 році за  спеціальністю: «Історик, викладач історії та суспільствознавства».

На кафедрі викладає дисципліни:

 • Філософія;
 • Політологія

Профіль в Google Академія

 Костиря Галина Іванівна

Костиря Галина Іванівна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ)

Міловська Надія Григорівна

Міловська Надія Григорівна

Інженер першої категорії

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет (ДХТІ).

Борисов Владислав Леонідович

Борисов Владислав Леонідович

завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1986 р.). В УДХТУ працює з 1989 р. Викладає дисципліну „Історія України”.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію „Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920 – 1933 рр.”.

Наукові інтереси: народна освіта України першої половини ХХ ст.

Наукові праці: 29 публікацій.

Профіль:

Ковальова Наталія Анатоліївна

Ковальова Наталія Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1995 р.). В УДХТУ працює з лютого 1999 р. Викладає дисципліну „Історія України”. У 2018 р. розроблено дистанційний курс з дисципліни (розміщено на сайті ДО УДХТУ).

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію „Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.)”.

Наукові інтереси: аграрна історія України початку ХХ ст. (селянська революція 1902 – 1922 рр.)

Наукові праці: 70 публікацій, з них дві монографії.

Профіль:

Кулакевич Людмила Миколаївна

Кулакевич Людмила Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи факультету ТВМС

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (1999 р.). В УДХТУ працює з 2003 р. Викладає дисципліну „Українська мова за професійним спрямуванням”.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Концепція світу і людини у творчості Світлани Йовенко”.

Наукові інтереси: українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Наукові праці: 43 публікації, із них одна монографія.

Профіль:

Колісник Галина Миколаївна

Колісник Галина Миколаївна

викладач

Закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету (2000 р.). В УДХТУ працює з 2008 р. Викладає дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна».

Працює над кандидатською дисертацією «Психоаналітичний аналіз тексту творів Євгенії Кононенко».

Наукові інтереси: аналітична психологія в літературознавстві, масова література в загальнокультурному контексті.

Наукові праці: 10 статей, три статті в співавторстві зі студентами.

Профіль:

Смаглій Ілона Володимирівна

Смаглій Ілона Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету (2009 р.). В УДХТУ працює з 2009 р. Викладає дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська мова як іноземна”.

 У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Авторська свідомість та своєрідність її поетичного вираження в поезії Світлани Йовенко”.

Наукові інтереси: авторська свідомість в українській літературі середини ХХ ст. – початку ХХІ ст.; етнопсихологія.

Наукові праці: 16 фахових статей, із них 1 у співавторстві, 17 тез, із них 10 у співавторстві зі студентами.

Профіль: