Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

 

Розвиток фізичної хімії в м.Дніпропетровську пов’язаний з відкриттям у 1899 р. Катеринославського вищого гірничого училища (пізніше Катеринославський гірничий інститут), де працювали видатні вчені в галузі фізичної і колоїдної хімії – В.В. Курилов (1867–1921), О.М. Щукарєв (1864–1934), Л.В. Писаржевський (1874–1938), Д.П. Коновалов (1856–1929), О.І. Бродський (1895–1969).

З 1922 року наукове життя фізико-хіміків Катеринослава сконцентрувалось на створеній Львом Володимировичем Писаржевським науково-дослідній кафедрі електронної хімії, де розвивалися основи принципово нової галузі хімічної науки, яка охопила всі напрямки сучасної загальної і фізичної хімії: теорію хімічного зв’язку, хімічну термодинаміку, кінетику, каталіз, електрохімію.

В 1930 році завдяки зусиллям Л.В. Писаржевського, О.І. Бродського, інших видатних вчених на базі хімічного факультету гірничого інституту був відкритий Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (ДХТІ), а кафедру фізичної хімії ДХТІ очолив проф. Бродський Олександр Ілліч. У передвоєнні роки основним науковим напрямком кафедри була хімія ізотопів. Під керівництвом О.І. Бродського вперше у СРСР було одержано зразки важкої води, розроблена загальна теорія тонкого фракціонування і розділення сумішей методом термодифузії. В 1939 р. О.І. Бродський був обраний академіком АН УРСР за фахом “Фізична хімія”.

В 1930–1941 рр. на кафедрі викладали і проводили наукові дослідження доценти О.К. Скарре, Ж.М. Шершевер, А.М. Зак, Л.В. Корчагин, М.Г. Дикова, працювала аспірантура.

Після повернення інституту з евакуації в 1944 р. кафедрою фізичної хімії керував професор Ройтер Володимир Андрійович(1903–1973).

Під його керівництвом на кафедрі проводились дослідження в галузі кінетики і каталізу. В.А. Ройтер узагальнює роботи з дослідження механізму поляризації на Fe, Ni, Zn, Cu-електродах. Було створено єдину теорію електродних процесів.

З 1948 по 1986 роки кафедру фізичної хімії очолював д.х.н., професор Лошкарьов Михайло Олександрович (1913–1986). Основним напрямком наукових досліджень кафедри стає кінетика електродних реакцій у присутності органічних речовин. Систематичні дослідження цих питань дозволили обгрунтовано довести факт виникнення додаткового енергетичного бар’єра на шляху процесу розряду-іонізації. Дослідження цієї закономірності відкрило нові шляхи керування кінетикою електрохімічних реакцій, що дало можливість розробити нові прогресивні технологічні режими промислової електрокристалізації металів. В 1967 році М.О. Лошкарьов був обраний член-кореспондентом АН УРСР, а в 1978 йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР».

Під керівництвом М.О. Лошкарьова працював великий колектив викладачів та співробітників, що вніс значний внесок у розробку і розвиток теорії адсорбційної хімічної поляризації (О.М. Озеров, О.К. Кривцов, В.І. Черненко, Ю.М. Логкарьов, Ф.Й. Данилов, О.О. Крюкова, М.П. Севрюгина, Е.І. Дубяго, Б.І. Томилов, М.П. Єфремова, Т.Ф. Д’яченко, І.П. Кудіна, А.А. Казаров, Г.Є.Боль, А.Ф Нестеренко та ін.) Постійно удосконалювалось викладання фізичної і колоїдної хімії, навчальні лабораторії обладнувались сучасними приладами, було створено чудовий педагогічний і науковий колектив, який багаторазово виходив переможцем соцзмагань. В 1975 р. на базі лабораторії кафедри фізичної хімії була створена Проблемна науково-дослідна лабораторія електроосадження металів і підготовки поверхні перед нанесенням покриттів (ПНДЛ ЕМ), яка стала головною організацією в Україні з проблеми “Нові технології нанесення гальванічних покриттів”, а в 1982 р. – відділ електро- і плазмохімічних процесів Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР. Чисельність співробітників ПНДЛ ЕМ складала 36 осіб. Результати впровадження наукових розробок щороку давали економічний ефект близько мільйону карбованців. На кафедрі та у ПНДЛ ЕМ завжди була творча атмосфера, навіть у перерві.

В 1986 році завідувачем кафедри став д.х.н., професор Данилов Фелікс Йосипович, один з провідних представників наукової школи М.О. Лошкарьова. Проф. Даниловим Ф.Й. та співробітниками було отримано новий теоретичний та експериментальний матеріал, який дозволив суттєво розвинути теорію поляризації. В ці роки колектив науковців багато уваги приділяє прикладним розробкам в галузі гальванотехніки та їх впровадженню в промисловість.

Наукові дослідження лабораторії проводилися за цільовими комплексними програмами ДКНТ СРСР, АН СРСР, АН УРСР, Мінхімпрома, Мінвуза та регіональними програмами. За перші 10 років існування ПНДЛ ЕМ було розроблено 15 нових технологічних процесів, рекомендованих до широкого застосування і включення до ГОСТів і ОСТів ряду галузей промисловості.

Економічний ефект від їх впровадження склав більш ніж 13 млн. крб. Були продані ліцензії до Німеччини, Італії, Японії. Процес хромування впроваджено в Болгарії, сумісно з іноземними партнерами здійснено запуск технології цинкування муфт на нових підприємствах. Високий рівень розробок відзначався постановами ДКНТ СРСР і 14 медалями ВДНГ СРСР і УРСР. Обсяг робіт до 1991 р. досяг майже 1,5 млн. крб., а кількість співробітників – 90 осіб.

Завдяки успіхам в рішенні фундаментальних і прикладних проблем в 1994 р. на базі ПНДЛ ЕМ був створений Науково-дослідний інститут Гальванохімії. В складі НДІ ГХ працювали 60 науковців, в т.ч. 3 доктори і 16 кандидатів наук під керівництвом проф. Ф.Й. Данилова.

 

За підсумками роботи у 2007 р. колектив кафедри фізичної  хімії та НДІ ГХ нагороджений Дипломом за І місце у групі «Загальноосвітні кафедри».

За ініціативою кафедри було проведено 10 Всесоюзних і республіканських конференцій з актуальних питань електрохімії. Опубліковано більше 1000 наукових робіт, декілька монографій, отримано понад 120 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Захищено 100 кандидатських і докторських дисертацій.

Молоді науковці теж досягають значних результатів. Робота к.х.н. доцента кафедри Лук’яненко Тетяни Вікторівни у 2010 році (за підсумками 2009 року) була відмічена Дипломом І ступеню Дніпропетровської обласної держадміністрації та медаллю «Кращий молодий вчений Дніпропетровщини».

У 2010 та 2011 роках кафедра визнана кращою у конкурсі «Рейтинг кафедр та факультетів ДВНЗ УДХТУ».

З лютого 2013 р. кафедру очолив доктор хімічних наук, професор Веліченко Олександр Борисович.

Продовжуючи традиції, за підсумками 2013–2014, 2014–2015, 2015-2016, 2016-2017 навчальних років кафедра отримала перемогу в конкурсі «Рейтинг кафедр та факультетів ДВНЗ УДХТУ».

У 2013 році лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки став професор кафедри Купрін Віталій Павлович.


Купрін В.П. з 1978 по травень 2015 року працював на кафедрі фізичної хімії, в проблемній науково-дослідній лабораторії електроосадження металів та підготовки поверхні перед нанесенням покрить. У 1993 році захистив докторську дисертацію, з 1994 року – професор кафедри фізичної хімії УДХТУ. Основні наукові праці присвячені дослідженню адсорбції органічних сполук на твердих електродах, розробці технологічних процесів знежирення металевих поверхонь, створенню екологічно безпечних вибухових матеріалів. Розроблені під керівництвом В.П. Купріна технологічні процеси підготовки поверхні перед нанесенням антикорозійних покрить впроваджені у виробництво на десятках підприємств країн СНД. Ліцензії на деякі з них продані фірмам Німеччини, Японії та Італії.

 

Створені емульсійні вибухові речовини марки «Україніт» широко використовуються на рудних та гранітних кар`єрах України, що дозволило відмовитись від екологічно небезпечних тротилових вибухових матеріалів.

В.П. Купрін є членом спілки інженерів-вибухників України. Опублікував понад 250 наукових робіт, більш, ніж 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 2 монографії.

У 2014 р. троє викладачів кафедри: кандидати хімічних наук Лук’яненко Тетяна Вікторівна, Касьян Ольга Іванівна, Книш Валентина Олександрівна стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених за цикл робіт “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу”.

На кафедрі працюють творчі особистості. Асистент Касьян Ольга Іванівна у 2015 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України у галузі науки і техніки (газета «Слово хіміка», стор. 2). Доцент кафедри Мурашевич Богдан Валерійович – переможцем конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині 2014» (газета «Слово хіміка», стор. 3), представлена робота «Новий перев’язочний матеріал для дезінфекцій відкритих ран та знезараження води».

Також він є фіналістом конкурсу інженерних стартапів «Vernadsky Challenge 2015» від компаній Google Ukraine та Noosphere Ventures.

З нагоди 85-річчя університету кафедра фізичної хімії представила деякі зі своїх наукових досягнень на виставці університету, де завідувач кафедри професор Веліченко Олександр Борисович дав інтерв`ю місцевому телевізійному каналу.

Вчений секретар кафедри Лук`яненко Тетяна Вікторівна, яка наряду з навчальною роботою веде значний обсяг наукової роботи, отримала подяку від голови Дніпропетровської міської ради.

У вересні 2015 року в м. Харкові в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» в межах програми «Наука заради миру та безпеки» пройшов VII Український з`їзд з електрохімії «Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво». Співробітники, докторанти та аспіранти кафедри прийняли активну участь у пленарних засіданнях: представили 6 доповідей, а також, професори Веліченко О.Б., Данилов Ф.Й. брали участь у проведенні засідань. (посилання на папку «VII з`їзд фото»).

 

 

2015-2016 навчальний рік для кафедри ознаменувався перемогою у конкурсі  «Рейтинг кафедр та факультетів ДВНЗ УДХТУ 2016 р.».

Сумарний рейтинг викладачів кафедри склав 45416 балів.

Також за перемогу у конкурсі «Рейтинг викладачів ДВНЗ УДХТУ 2016 р.» грамоти отримали викладачі кафедри у всіх номінаціях: серед  завідувачів кафедр – Веліченко О.Б., серед  доцентів –  Лук’яненко Т.В., серед  асистентів – Кітик А.А.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову, виховну і громадську діяльність грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації нагороджений доцент кафедри Мурашевич Б.В.

У грудні 2017 року  на кафедрі збільшилась кількість професорів до 4-х, а саме, д.х.н. Лук’яненко Тетяна Вікторівна отримала вчене звання професора кафедри фізичної хімії.

Доцент кафедри фізичної хімії, к.х.н. Шмичкова Олеся Борисівна у грудні 2018 року, другий рік поспіль, стала одним із переможців конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині», який проводиться Дніпропетровською ОДА. Проект 2018 року О.Б. Шмичкової був присвячений розробці нового проточного Red-Ox накопичувача енергії з електролітом на основі плюмбум (ІІ) метансульфонату, що буде застосований для забезпечення можливості безперервного використання нетрадиційних екологічно чистих методів отримання електроенергії, наприклад, від вітрогенераторів та сонячних батарей, а також більш ефективного використання наявних потужностей із виробництва електроенергії.

Також у 2018 році співробітники кафедри взяли участь у першому муніципальному конкурсі проектів InnoDnipro. Робота доцента Мурашевича Богдана Валерійовича, що стосується розробки багатофункціонального полімерного матеріалу з потужними дезінфекційними властивостями, одержала третє місце.

А молоді науковці: асистент кафедри к. х. н. Шмичкова Олеся Борисівна та доцент к.х.н. Мурашевич Богдан Валерійович стали переможцями конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині» 2017 року.

Проект Олесі Шмичкової «Технологія безреагентної електрохімічної руйнації органічних забруднювачів водного середовища Дніпропетровщини» був присвячений розробці новітніх технологій очистки води від токсичних органічних речовин фенольного типу.

Доцент кафедри Богдан Мурашевич посів друге місце. Участь у конкурсі приймав втретє і двічі посів призове місце. Він представив на конкурс проект, який продовжує минулорічну роботу з розробки матеріалу для повітряних фільтрів, що затримують патогенні мікроорганізми і вбивають їх, зберігаючи свою активність протягом тривалого часу.

30 листопада 2018 року професор кафедри, д. х. н., лауреат премії Президента України для молодих вчених (2014 р.) Лук’яненко Тетяна Вікторівна отримала диплом фіналістки Першої Української Премії «Для жінок в науці – 2018», яка є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» і створена для молодих жінок, які професійно займаються науковими дослідженнями у галузі STEM (наука, технології, інжинірінг, математика).

Доцент кафедри фізичної хімії, к.х.н. Шмичкова Олеся Борисівна у грудні 2018 року, другий рік поспіль, стала одним із переможців конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині», який проводиться Дніпропетровською ОДА. Проект 2018 року О.Б. Шмичкової був присвячений розробці нового проточного Red-Ox накопичувача енергії з електролітом на основі плюмбум (ІІ) метансульфонату, що буде застосований для забезпечення можливості безперервного використання нетрадиційних екологічно чистих методів отримання електроенергії, наприклад, від вітрогенераторів та сонячних батарей, а також більш ефективного використання наявних потужностей із виробництва електроенергії.

Також у 2018 році співробітники кафедри взяли участь у першому муніципальному конкурсі проектів InnoDnipro. Робота доцента Мурашевича Богдана Валерійовича, що стосується розробки багатофункціонального полімерного матеріалу з потужними дезінфекційними властивостями, одержала третє місце.

Доцент кафедри Шмичкова Олеся Борисівна у грудні 2018 року отримала подяку від міської ради за участь у конкурсі в якості експерта.

Найбільш вагомим досягненням кафедри 2018 року стало присудження Державної премії України в галузі науки і техніки професорам кафедри фізичної хімії, д.х.н. Веліченку Олександру Борисовичу (завідувачу кафедри), д.х.н. Данилову Феліксу Йосиповичу (директору НДІ ГХ), д.х.н. Проценку Вячеславу Сергійовичу у колективі ще п’яти науковців з інших закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів України за роботу «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів» (http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/derzhavni-premiyi-ukrayini-i-v-galuzi-nauki-i-tehniki-2018-roku ) Указом Президента України № 110/2019 від 08 квітня 2019 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Авторами розроблено концепцію керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з’ясовано механізми їх утворення та виявлено взаємозв’язок між складом, структурними особливостями та їх властивостями.

За результатами роботи створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги, та які  впроваджені на багатьох вітчизняних та закордонних підприємствах (Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Киргизстан).

За темою роботи опубліковано: 32 монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 607 статей (550 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 8439/43, Scopus – 8207/43, Google Scholar – 9800/47. Отримано 13 патентів України на винахід, 2 патенти Польщі, патент США. За даною тематикою захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.

5 червня 2019 року відбулася урочиста церемонія вручення дипломів лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за участю Президента НАН України Бориса Євгеновича Патона та Міністра освіти і науки України Лілії Михайлівни Гриневич.

Вручення дипломів лауреатів Веліченку Олександру Борисовичу та Проценку Вячеславу Сергійовичу.

Після вручення дипломів лауреати сфотографувались із Президентом НАН України Борисом Євгеновичем Патоном (у центрі).

Також лауреати Державної премії отримали привітання на засіданні Вченої ради університету у червні 2019 року.

У вересні 2020 року завідувачу кафедри проф. Веліченку Олександру Борисовичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (Указ Президента України  № 416/2020 від 30.09.2020 р.)  https://www.president.gov.ua/documents/4162020-35209

26 травня 2021 року на сесії Загальних зборів Національної академії наук України завідувач кафедри фізичної хімії, заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф. ВЕЛІЧЕНКО Олександр Борисович був обраний членом-кореспондентом НАНУ по Відділенню хімії НАН України за спеціальністю хімічне матеріалознавство https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7843

6 липня відбулося урочисте вручення дипломів дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам Національної академії наук України, обраним Загальними зборами НАН України 26 травня 2021 року.

Вручав дипломи членам-кореспондентам Академії, які вперше вступають до її лав, а також академічні значки з барельєфом академіка Володимира Івановича Вернадського перший віцепрезидент НАН України академік Володимир Горбулін.

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=7988

Історія кафедри продовжується!