Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

Веліченко Олександр Борисович

Веліченко Олександр Борисович

завідувач кафедри фізичної хімії, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (2005 р),

науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2003 р).

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1983 р. за спеціальністю хімік, викладач.

Тема дисертації “Микромодифицированные диоксидно-свинцовые электроды”. Працював професором Університету Барселони, Університету Феррари, Університету штату Вашингтон, Університету П’єра і Марії Кюрі (Париж-6).

Член Американського електрохімічного товариства (The Electrochemical Society), Міжнародного електрохімічного товариства (International Society of Electrochemistry), міжнародного консультативного комітету по свинцевим акумуляторам (LABAT, Болгарія), Ради з проблеми електрохімія Національної Академії Наук України, спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01, делегат ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (28 жовтня 2011 р), голова Наукової ради МОН за фаховим напрямом Хімія (22.01.2016 – 20.06.2019 рр.), з 20.06.2019 р. – заступник голови цієї ж секції, заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з хімічних наук, заступник голови експертної групи з наукового напряму «Математичні  науки та природничі науки» з атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Загальні наукові інтереси: теоретична і технічна електрохімія, фізична і колоїдна хімія.

Викладає всі дисципліни кафедри і курс для аспірантів “Планування і організація виконння НДР”

Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Основні напрямки наукових досліджень: електрохімія оксидних і метал-оксидних матеріалів; електрокаталіз при високих анодних потенціалах; електросинтез сильних окисників (озон, натрій гіпохлорит та інші); розробка електрохімічних пристроїв для застосування у ветеринарії, медицині та екології, проточні електрохімічні накопичувачі енергії.

Публікації: більше 320 наукових публікацій, у тому числі в провідних міжнародних журналах з високим імпакт-фактором (Journal of the Electrochemical Society, Electrochimica Acta, Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal of Applied Electrochemistry, Applied Surface Science, Journal of Fluorine Chemistry, Water Research, Environmental Science and Technology, Journal of Power Sources, Materials Chemistry and Physics), 10 патентів і 17 монографій.

Індекс Гірша (h-index) – 27;  індекс цитування – 2305, кількість проіндексованих публікацій – 119 (за наукометричною базою даних Scopus на 15 вересня 2021 р.)

Профілі

Нагороди: заслужений діяч науки і техніки України (указ Президента України № 416/2020 від 30.09.2020 р.) ;

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за співавторство у роботі “Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів” (указ № 110/2019 від 08.04.2019 року);

почесна грамота Верховної Ради України (розпорядження голови Верховної Ради України № 412 від 17.05.2011 р); почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 160-к від 13.05.2010 р.); диплом Жовтневої райради м. Дніпропетровська за перемогу в конкурсі «Жива історія району» в номінації «Краща наукова робота» (з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району) в 2011 р.

За результатами 2020-2021 р. навчального року нагороджений почесною грамотою за перемогою у конкурсі “Рейтинг викладачів ДВНЗ УДХТУ 2021” серед професорів.

Данилов Фелікс Йосипович

Данилов Фелікс Йосипович

професор, заслужений діяч науки і техніки України

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (1988 р).

науковий ступінь: доктор хімічних наук, 02.00.05 – електрохімія (1986 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1962 р., факультет ТНР за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

Тема дисертації “Кинетические и технологические закономерности процессов электроосаждения металлов с участием поверхностно-активных органических веществ”.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за співавторство у роботі “Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів” (указ № 110/2019 від 08.04.2019 р.). Академік Академії інженерних наук України, директор НДІ гальванохімії, віце-президент Українського електрохімічного товариства та Української асоціації корозіоністів, заступник голови Наукової ради з проблем “Електрохімія” НАНУ, член Міжнародного Електрохімічного Товариства.Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Керує роботою аспірантів (на теперішній час – 1), під його керівництвом захищено 28 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності: дослідження адсорбційних явищ в приелектродному шарі та їх вплив на електрохімічну кінетику, а також процесів фазоутворення і масопереносу; розробка і промислове впровадження нових прогресивних технологій і методів електроосадження металевих, полімерних і конверсійних покриттів.

Публікацій: більше 470 наукових публікацій й 50 патентів і винаходів. За даними міжнародної наукометричної бази Scopus станом на 15 вересня 2021 року загальна кількість цитувань його публікацій – 2426, індекс Гірша становить 25, кількість проіндексованих публікацій — 175.

Профілі

 

Проценко Вячеслав Сергійович

Проценко Вячеслав Сергійович

професор кафедри фізичної хімії

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (2015 р.)

науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2013 р.)

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 1994 р. за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук:  «Стадійні електрохімічні процеси при електроосадженні металів за участю стабільних інтермедіатів».

Лауреат Державної  премії України в галузі науки і техніки 2018 року за співавторство у роботі “Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів” (указ № 110/2019 від 08.04.2019 року).

Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2005 р) за наказом Міністра освіти і науки України та  “За наукові та освітні досягнення” (2016 р., МОН України).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДВНЗ УДХТУ.

Заступник головного редактора наукового фахового журналу «Питання хімії та хімічної технології».

Член наукової ради МОН України (секція Хімія).

Член науково-методичної ради ДВНЗ УДХТУ – голова секції з математичної, природничо-наукової та загально-інженерної підготовки.

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні мікро- і макрокінетики стадійних електрохімічних процесів, вивченні закономірностей електроосадження нанокристалічних багатофункціональних покриттів металами, сплавами та композитами.

Публікації: більше 200 опублікованих наукових робіт у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, патентів та заявок на патенти України та США, 105 публікацій внесені до міжнародної наукометричної бази Scopus, індекс Гірша h = 19, кількість цитувань – 1102 (станом на 15 вересня 2021 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Лук'яненко Тетяна Вікторівна

Лук'яненко Тетяна Вікторівна

професор кафедри фізичної хімії

вчене звання: професор кафедри фізичної хімії (2017 р.)

науковий ступінь: доктор хімічних наук, 02.00.05 – електрохімія (2016 р.)

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2002 р., магістр за спеціальністю хімія. Стипендіат Кабінету Міністрів 2007-2009 р. Переможець конкурсу «Кращий молодий вчений 2009 р.» (диплом І ступеню в галузі технічних наук).

Тема дисертації: “Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів”.

Сфера наукових інтересів: електрохімія оксидних і металоксидних матеріалів; електрокаталіз при високих анодних потенціалах; фізична хімія; електросинтез сильних окисників.

Державні нагороди: лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік за роботу “Безреагентні проточні системи для руйнації забруднювачів водного середовища” (Постанова Верховної Ради України  № 1043-IX від 02.12.2020 р.);

лауреат Премії Президента України для молодих вчених у 2014 р. за цикл робіт “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу”.

В 2009 році була визнана кращім молодим науковцем Дніпропетровської області в галузі технічних наук (диплом І ступеня).

Була вченим секретарем кафедри у період з 2006 – лютий 2018 р.

У червні 2016 р. обрана заступником голови секції 4 Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок молодих вчених.

Фіналістка Першої Української Премії «Для жінок в науці – 2018».

З 2019 р. член секції 16 «Хімія» Наукової ради МОН з проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за рахунок державного бюджету.

З вересня 2020 р. член експертної групи МОН з оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Математичні науки та природничі науки» та експерт Національного фонду досліджень України.

Публікації: автор (співавтор) понад 190 наукових публікацій, з яких 62 – проіндексовані міжнародною наукометричною базою Scopus. Індекс Гірша – 15, індекс цитування – 874 (станом на 15 вересня 2021 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Гиренко Дмитро Вадимович

Гиренко Дмитро Вадимович

професор кафедри фізичної хімії

вчене звання: старший науковий співробітник (2000 р.); доцент за кафедрою фізичної хімії (2016 р.)

науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (листопад 2020 р).

Закінчив: Дніпропетровський державний університет у 1992 р. за спеціальністю хімік, викладач хімії.

Тема дисертаційної роботи: “Електрокаталітичні процеси в низькоконценрованих розчинах NaCl”;

Нагороди: стипендія Кабінету Міністрів 1995-1997 р.

Стажування: Університет П’єра та Марії Кюрі (Париж) 2011 рік.

Загальні наукові інтереси: теоретична і технічна електрохімія, фізична і колоїдна хімія.

Основні напрямки наукових досліджень: електрохімія оксидних і метал-оксидних матеріалів; електрокаталіз при високих анодних потенціалах; електросинтез сильних окисників (озон, натрій гіпохлорит та інші); розробка електрохімічних пристроїв для одержання високочистих розчинів натрію гіпохлориту для ветеринарії, медицині та екології.

Публікації: більш 110 наукових публікацій, у тому числі в провідних міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, три монографії.  Індекс Гірша (h-індекс) — 11, кількість цитувань — 918, кількість проіндексованих публікацій – 31 (за наукометричною базою даних Scopus на 15 вересня 2021 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Книш Валентина Олександрівна

Книш Валентина Олександрівна

доцент кафедри фізичної хімії

науковий ступінь: кандидат хімічних наук, 02.00.05 – електрохімія (2009  р.).

Закінчила ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у 2006 р., факультет ТНР за спеціальністю технологія неорганічних речовин, інженер-хімік-технолог.

Тема дисертації «Електроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2 – TiO2 і PbO2 – ZrO2 із суспензійних електролітів».

Державні нагороди: лауреат Премії Президента України для молодих вчених  (2014 р.).

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні закономірностей електроосадження композиційних оксидних матеріалів та вивченні їх властивостей.

Публікації: автор (співавтор) більше 30 наукових робіт у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях. Індекс Гірша – 8, кількість проіндексованих публікацій – 17, індекс цитування – 278 (за наукометричною базою даних Scopus на 15 вересня 2021 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Шмичкова Олеся Борисівна

Шмичкова Олеся Борисівна

доцент кафедри фізичної хімії

Вчене звання: доцент кафедри фізичної хімії (вересень 2020 р.).

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2014 р.).

Тема дисертації «Діоксидносвинцеві електроди, модифіковані сполуками металів у високих ступенях окиснення».

Закінчила: Дніпропетровський національний університет у 2006 р. за спеціальністю хімія, хімік, викладач хімії.

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні закономірностей електроосадження модифікованих оксидних матеріалів, та вивченні їх фізико-хімічних властивостей.

Вчений секретар кафедри  з лютого 2018 р.

Публікації: автор (співавтор) більше 80 наукових робіт у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях. Індекс Гірша – 8,  індекс цитування – 448, кількість проіндексованих публікацій – 46 (за наукометричною базою даних Scopus на 15 вересня 2021 р.)

Фіналістка Премії L’Oréal-UNESCO “Для жінок в науці” за 2020 рік.

Переможець конкурсів “Молоді вчені  – Дніпропетровщині”  2017, 2018 рр. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2017-2018 р.). З результатами 2019-2020 і 2020-2021 навчальних років нагороджена почесними грамотами “Рейтинг викладачів 2020” та “Рейтинг викладачів 2021” як переможець конкурсу серед доцентів.

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Манко Тамара Семенівна

Манко Тамара Семенівна

Зав. лабораторією

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1982 р., факультет ТВМС за спеціальністю технологія переробки пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

На кафедрі працює з 1982 року.

Базилюк Наталія Валеріївна

Базилюк Наталія Валеріївна

Старший лаборант, 0,5 ставки

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1999 р., факультет ТВМС за спеціальністю технологія переробки пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

На кафедрі працює з 1996 року.

Денисова Ірина Олексіївна

Денисова Ірина Олексіївна

старший лаборант

Закінчила УДХТУ в 1999 р., факультет ТС за спеціальністю технологія кераміки та скла.

На кафедрі працює з жовтня 2018 р.

Сичов Сергій Іванович

Сичов Сергій Іванович

Інженер І категорії, 0,5 ставки

Закінчив радіофізичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1989 р. за спеціальністю радіофізика та електроніка.

На кафедрі працює з вересня 2018 р.

Рженьова Ганна Анатоліївна

Рженьова Ганна Анатоліївна

Інженер

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1984 р., факультет ТНР за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

На кафедрі працює з 2000 р.