Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

 Веліченко Олександр Борисович

Веліченко Олександр Борисович

завідувач кафедри фізичної хімії

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (2005 р),

науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2003 р).

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1983 р. за спеціальністю хімія, хімік, викладач хімії.

Тема дисертації “Микромодифицированные диоксидно-свинцовые электроды”.Працював професором Університету Барселони, Університету Феррари, Університету штату Вашингтон, Університету П’єра і Марії Кюрі (Париж-6).

Член Американського електрохімічного товариства (The Electrochemical Society), Міжнародного електрохімічного товариства (International Society of Electrochemistry), міжнародного консультативного комітету по свинцевим акумуляторам (LABAT, Болгарія), Ради з проблеми електрохімія Національної Академії Наук України, Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН з хімічних наук, спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01, делегат ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (28 жовтня 2011 р), голова Наукової ради МОН за фаховим напрямом Хімія.

Загальні наукові інтереси: теоретична і технічна електрохімія, фізична і колоїдна хімія.

Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Основні напрямки наукових досліджень: електрохімія оксидних і метал-оксидних матеріалів; електрокаталіз при високих анодних потенціалах; електросинтез сильних окисників (озон, натрій гіпохлорит та інші); розробка електрохімічних пристроїв для застосування у ветеринарії, медицині та екології, проточні електрохімічні накопичувачі енергії.

Публікації: більше 300 наукових публікацій, у тому числі в провідних міжнародних журналах з високим імпакт-фактором (Journal of the Electrochemical Society, Electrochimica Acta, Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal of Applied Electrochemistry, Applied Surface Science, Journal of Fluorine Chemistry, Water Research, Environmental Science and Technology, Journal of Power Sources, Materials Chemistry and Physics), 6 патентів і 7 монографій.

Індекс Гірша (h-index) – 24;  індекс цитування – 1942, кількість проіндексованих публікацій – 103 (за наукометричною базою даних Scopus на 02 березня 2020 р.)

Профілі

Нагороди: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за співавторство у роботі “Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів” (указ № 110/2019 від 08.04.2019 року);

почесна грамота Верховної Ради України (розпорядження голови Верховної Ради України № 412 від 17.05.2011 р);почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 160-к від 13.05.2010 р.);диплом Жовтневої райради м. Дніпропетровська за перемогу в конкурсі «Жива історія району» в номінації «Краща наукова робота» (з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району) в 2011 р.

Данилов Фелікс Йосипович

Данилов Фелікс Йосипович

професор, заслужений діяч науки і техніки України.

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (1988 р).

науковий ступінь: доктор хімічних наук, 02.00.05 – електрохімія (1986 р).

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1962 р., факультет ТНР за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

Тема дисертації “Кинетические и технологические закономерности процессов электроосаждения металлов с участием поверхностно-активных органических веществ”.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за співавторство у роботі “Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів” (указ № 110/2019 від 08.04.2019 р.). Академік Академії інженерних наук України, директор НДІ гальванохімії, віце-президент Українського електрохімічного товариства та Української асоціації корозіоністів, заступник голови Наукової ради з проблем “Електрохімія” НАНУ, член Міжнародного Електрохімічного Товариства.Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Керує роботою аспірантів (на теперішній час – 1), під його керівництвом захищено 28 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності: дослідження адсорбційних явищ в приелектродному шарі та їх вплив на електрохімічну кінетику, а також процесів фазоутворення і масопереносу; розробка і промислове впровадження нових прогресивних технологій і методів електроосадження металевих, полімерних і конверсійних покриттів.

Публікацій: більше 470 наукових публікацій й 50 патентів і винаходів. За даними міжнародної наукометричної бази Scopus станом на 02 березня 2020 року загальна кількість цитувань його публікацій – 1940, індекс Гірша становить 22, кількість проіндексованих публікацій — 165.

Профілі

Проценко Вячеслав Сергійович

Проценко Вячеслав Сергійович

професор кафедри фізичної хімії.

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (2015 р.)

науковий ступінь: доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2013 р.)

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у 1994 р. за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук:  «Стадійні електрохімічні процеси при електроосадженні металів за участю стабільних інтермедіатів».

Лауреат Державної  премії України в галузі науки і техніки 2018 року за співавторство у роботі “Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів” (указ № 110/2019 від 08.04.2019 року).

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005 р) за наказом Міністра освіти і науки України.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДВНЗ УДХТУ.

Заступник головного редактора наукового фахового журналу «Питання хімії та хімічної технології».

Член наукової ради МОН України (секція Хімія).

Член науково-методичної ради ДВНЗ УДХТУ – голова секції з математичної, природничо-наукової та загально-інженерної підготовки.

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні мікро- і макрокінетики стадійних електрохімічних процесів, вивченні закономірностей електроосадження нанокристалічних багатофункціональних покриттів металами, сплавами та композитами.

Публікації: більше 190 опублікованих наукових робіт у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, патентів та заявок на патенти України та США, 93 публікації внесені до міжнародної наукометричної бази Scopus, індекс Гірша h = 15, кількість цитувань -755 (за даними на 02 березня 2020 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Лук'яненко Тетяна Вікторівна

Лук'яненко Тетяна Вікторівна

професор кафедри фізичної хімії

вчене звання: професор за кафедрою фізичної хімії (2017 р.)

науковий ступінь: доктор хімічних наук, 02.00.05 – електрохімія (2016 р.)

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2002 р. за спеціальністю хімія, хімік, викладач хімії. Стипендіат Кабінету Міністрів 2007-2009 р. Переможець конкурсу «Кращий молодий вчений 2009 р.» (диплом І ступеню в галузі технічних наук).

Тема дисертації: “Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів”.

Сфера наукових інтересів: електрохімія оксидних і металоксидних матеріалів; електрокаталіз при високих анодних потенціалах; фізична хімія; електросинтез сильних окисників.

Державні нагороди: лауреат Премії Президента України для молодих вчених у 2014 р. за цикл робіт “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу”.

В 2009 році була визнана кращім молодим науковцем Дніпропетровської області в галузі технічних наук (диплом І ступеню).

Була вченим секретарем кафедри у період з 2006 – лютий 2018 р.

У червні 2016 р. обрана заступником голови Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок молодих вчених.

Фіналістка Першої Української Премії «Для жінок в науці – 2018».

Публікації: автор (співавтор) понад 170 наукових публікацій, з яких 55 проіндексовані міжнародною наукометричною базою Scopus. Індекс Гірша – 14, індекс цитування – 652 (станом на 02 березня 2020 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Гиренко Дмитро Вадимович

Гиренко Дмитро Вадимович

доцент кафедри фізичної хімії

вчене звання: старший науковий співробітник (2000 р.); доцент за кафедрою фізичної хімії (2016 р.)

науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (1996 р).

Закінчив: Дніпропетровський державний університет у 1992 р. за спеціальністю хімік, викладач хімії.

Тема дисертаційної роботи: “Електрохімічне окислення Pb(II) на різноманітних електродних матеріалах”;

Нагороди: стипендія Кабінету Міністрів 1995-1997 р.

Стажування: Університет П’єра та Марії Кюрі (Париж) 2011 рік.

Загальні наукові інтереси: теоретична і технічна електрохімія, фізична і колоїдна хімія.

Основні напрямки наукових досліджень: електрохімія оксидних і метал-оксидних матеріалів; електрокаталіз при високих анодних потенціалах; електросинтез сильних окисників (озон, натрій гіпохлорит та інші); розробка електрохімічних пристроїв для одержання високочистих розчинів натрію гіпохлориту для ветеринарії, медицині та екології.

Публікації: більш 90 наукових публікацій, у тому числі в провідних міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, одна монографія.  Індекс Гірша (h-індекс) — 10, кількість цитувань — 831, кількість проіндексованих публікацій – 26 (за наукометричною базою даних Scopus на 02 березня 2020 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Книш Валентина Олександрівна

Книш Валентина Олександрівна

доцент кафедри фізичної хімії

науковий ступінь: кандидат хімічних наук, 02.00.05 – електрохімія (2009  р.).

Закінчила ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у 2006 р., факультет ТНР за спеціальністю технологія неорганічних речовин, інженер-хімік-технолог.

Тема дисертації «Електроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2 – TiO2 і PbO2 – ZrO2 із суспензійних електролітів».

Державні нагороди: лауреат Премії Президента України для молодих вчених  (2014 р.).

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні закономірностей електроосадження композиційних оксидних матеріалів та вивченні їх властивостей.

Публікації: автор (співавтор) більше 30 наукових робіт у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях. Індекс Гірша – 7, кількість проіндексованих публікацій – 17, індекс цитування – 221 (за наукометричною базою даних Scopus на 02 березня 2020 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Мурашевич Богдан Валерійович

Мурашевич Богдан Валерійович

докторант кафедри фізичної хімії

науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03­– органічна хімія (2011 р.)

вчене звання: доцент за кафедрою фізичної хімії (2018 р.)

Закінчив ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у 2008 році, спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів».

Тема дисертаційної роботи: «Синтез та реакції аренальазинів хінонів».

Коло наукових інтересів: хімія хінонімінів, нітрогенвмісні гетероциклічні сполуки, дезінфекційні засоби на основі «активного хлору».

Публікації: більше 35 наукових публікацій, серед яких статті у спеціалізованих вітчизняних та закордонних виданнях і тези доповідей на конференціях та симпозіумах різного рівня.

Переможець конкурсів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” 2014, 2017, 2018 рр.

Фіналіст конкурсу інженерних стартапів «Vernadsky Challenge 2015» від компаній Google Ukraine та Noosphere Ventures.

Профілі

Сухомлин Дмитро Андрійович

Сухомлин Дмитро Андрійович

доцент кафедри фізичної хімії (0,5 ставки) за сумісництвом, декан факультету ТНР

вчене звання: доцент за кафедрою фізичної хімії (2002 р)

науковий ступінь: кандидат хімічних наук, 02.00.05 — електрохімія (1993 р).

Тема дисертації “Электроосаждение сплавов Zn-Mn и многослойных покрытий на их основе”

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1985 р. факультет ТНР за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

Область наукових інтересів: електроосадження сплавів та багатошарових покриттів на їх основі, корозійні процеси, захисні покриття металів, підвищення довговічності покриттів у жорстких корозійноактивних середовищах.

Публікації: більше 65 публікацій у вигляді наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів, а також 11 навчальних методичних вказівок.

Голова  Вченої ради факультету ТНР, входить до складу науково-методичної ради університету, Вченої ради університету, комісії ректорського контролю педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Кітик Анна Адамівна

Кітик Анна Адамівна

доцент кафедри фізичної хімії

науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2013 р.)

вчене звання: доцент за кафедрою фізичної хімії (2019 р.)

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2009 р. за спеціальністю хімія, хімік, викладач хімії.

Тема дисертаційної роботи: «Електродні процеси в системі Cr(III) – метансульфокислота».

З 2011 року є членом Міжнародного електрохімічного товариства.

У 2018 році отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні фізико-хімічних властивостей глибоко евтектичних розчинників з вмістом солей різних металів та особливостей кінетики і механізму електрохімічних реакцій перенесення заряду у цих середовищах.

Публікації: більше 40 публікацій у провідних наукових журналах України та світу. У 2014 році стала співавтором книги “Voltammetry. Theory, types and applications” видавництва Nova publishers, New York. Індекс Гірша – 5, кількість проіндексованих публікацій – 28, індекс цитування – 104 (за наукометричною базою даних Scopus на 02 березня 2020 р.).

Профілі

На даний час знаходиться на науковому стажуванні за кордоном.

Шмичкова Олеся Борисівна

Шмичкова Олеся Борисівна

доцент кафедри фізичної хімії

Закінчила Дніпропетровський національний університет у 2006 р. за спеціальністю хімія, хімік, викладач хімії.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (2014 р).

Тема дисертації «Діоксидносвинцеві електроди, модифіковані сполуками металів у високих ступенях окиснення».

Основні наукові інтереси сфокусовані на дослідженні закономірностей електроосадження модифікованих оксидних матеріалів, та вивченні їх фізико-хімічних властивостей.

Вчений секретар кафедри  з лютого 2018 р.

Публікації: автор (співавтор) більше 30 наукових робіт у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях. Індекс Гірша – 7,  індекс цитування – 289, кількість проіндексованих публікацій – 32 (за наукометричною базою даних Scopus на 02 березня 2020 р.)

Переможець конкурсів “Молоді вчені  – Дніпропетрощині”  2017, 2018 рр. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (з 2017 р.)

Профілі

Викладає всі дисципліни кафедри.

Манко Тамара Семенівна

Манко Тамара Семенівна

Зав. лабораторією

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1982 р., факультет ТВМС за спеціальністю технологія переробки пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

На кафедрі працює з 1982 року.

Базилюк Наталія Валеріївна

Базилюк Наталія Валеріївна

Старший лаборант

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1999 р., факультет ТВМС за спеціальністю технологія переробки пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

На кафедрі працює з 1996 року.

Денисова Ірина Олексіївна

Денисова Ірина Олексіївна

старший лаборант

Закінчила УДХТУ в 1999 р., факультет ТС за спеціальністю технологія кераміки та скла.

На кафедрі працює з жовтня 2018 р.

Сичов Сергій Іванович

Сичов Сергій Іванович

Інженер

Закінчив радіофізичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1989 р. за спеціальністю радіофізика та електроніка.

На кафедрі працює з вересня 2018 р.

Рженьова Ганна Анатоліївна

Рженьова Ганна Анатоліївна

Інженер

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1984 р., факультет ТНР за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв, інженер-хімік-технолог.

На кафедрі працює з 2000 р.